Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 347 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Základní škola Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov
Jazyková laboratoř, 3. ZŠ Kadaň   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je komplexní rekonstrukce učebny a přilehlého kabinetu na novou moderní jazykovou laboratoř pro výuku cizích jazyků pro 28 studentů.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
PC a notebooky pro JU DNS II   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky výpočetní techniky definované CPV kódy uvedenými v čl. 4 Zadávací dokumentace, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jednotlivých výzev k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Ministerstvo obrany
Díly a příslušenství k počítačům - D   
Stručný popis: Dodávka dílů a příslušenství k počítačům.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Koordinátor ODIS s.r.o.
Dodávka čipových karet   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na průběžné dodávky oboustranně barevně potištěných bezkontaktních čipových karet v barevnosti 4/4 zadavateli. Čipové karty budou na základě výzev zadavatele dodávány ve formě vizuálně a datově personalizovaných karet, případně datově personalizovaných karet se statickým potiskem.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
ILC FACTORY a. s.
Výběr dodavatele na vývoj rádiového komunikačního systému pro společnost ILC FACTORY a.s.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je vývoj rádiového komunikačního systému, který musí umožňovat obousměrnou komunikaci mezi jednotlivými lampami a řídícím softwarem. Požadovaná topologie systému je taková, že jednotlivé lampy komunikují rádiově prostřednictvím komunikačního modulu s příslušným rozvaděčem, který má datové spojení s řídícím softwarem. Vlastní datové spojení s řídícím softwarem není předmětem zakázky. Předpokládá se použití standardního rozhraní typu ethernet. Předmětem dodávky je tedy vývoj rádiového komunikačního modulu, který bude umístěn na každé lampě a bude zajišťovat její řízení a dále vývoj tzv. smart gateway umístěné v příslušném rozvaděči a zajišťující na jedné straně komunikaci s řídícím softwarem a na straně druhé komunikaci s jednotlivými rádiovými moduly. Předmět dodávky bude realizován v požadovaném rozsahu dle Technické specifikace.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
ILC FACTORY a. s.
Výběr dodavatele na vývoj bezpečnostní kamery pro společnost ILC FACTORY a.s.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem dodávky je vývoj bezpečnostní kamery, která detekuje uživatelem definované události a výsledky zasílá po ethernetovém kabelu jako REST zprávy na cílovou IP adresu. Veškeré zpracování obrazu běží přímo na HW kamery. Algoritmy pro rozpoznání událostí budou založeny na moderních přístupech strojového učení. Předmět dodávky bude realizován v požadovaném rozsahu dle Technické specifikace. Výběrové řízení je vyhlášeno jako samostatná zakázka.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Dodávka IT zařízení pro CI UJEP v DNS – 2019/0155   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je dodání notebooku 17“ s myší, výkonného notebooku, notebooku s numerickou klávesnicí, myší a brašnou, konvertibilního notebooku s myší, UPS, konvertibilního záložního notebooku a 2 PC pro Centrum informatiky UJEP.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Ministerstvo zahraničních věcí
Dodávka 30 kusů osobních počítačů a zajištění servisu   
Stručný popis: Dodávka osobních PC a zajištění servisu na základě RD a prováděcí smlouvy 7116-015
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Ostravská univerzita
Laboratoř inteligentních systémů pro KIP PřF - Řídicí systém pro podporu domácí a průmyslové automatizace včetně příslušenství   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka řídicího systému pro podporu domácí a průmyslové automatizace včetně příslušenství v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvem „Zřízení moderních informatických laboratoří pro reálné potřeby výuky studentů“ s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002463. Jedná se o komplexní řídicí systém včetně klimatizace, rekuperace energie, vzduchotechniky a dalších zařízení pro účely simulace a modelování reálných vlastností domácích a průmyslových automatizací. Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Ministerstvo obrany
Rozvoj DVISÚ   
Stručný popis: Předmětem VZ je pořízení technických prostředků určených pro technologické linky Digitálního produkčního systému Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu z důvodu obnovy stávající morálně zastaralé techniky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Slezská univerzita v Opavě
Nákup SW a HW řešení pro Edukační laboratoř a Multimediální studio   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky SW a HW. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 části, a to: Část 1: HW a související SW vybavení pro edukační laboratoř Část 2: Multimediální a grafické studio/laboratoř na OPF
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ A MOBILNÍCH TELEFONŮ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka výpočetní techniky, včetně příslušenství a mobilních telefonů.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Česká republika - Zeměměřický úřad
Disková pole   
Stručný popis: V rámci projektu „ROZVOJ ZABAGED® 2014+“ zadavatel pořizuje centrální úložiště dat včetně zálohování a souvisejících technických prvků v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Univerzita Hradec Králové
DNS na dodávky IT pro UHK   
Stručný popis: Jedná se o pravidelné čtvrtletní oznámení o zadání zakázek dle § 142 písm. b) Zákona č. 134/2016 Sb. v zavedeném dynamickém nákupním systému "DNS na dodávky IT pro UHK". Hodnota uvedená v bodě II.1.7) je součtem zadaných veřejných zakázek uvedených v oddíle V
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Centrum pro uznáváníí a celoživotního učení Olomouckého kraje
Pořízení ICT vybavení pro projekt IKAP   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je pořízení ICT vybavení.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie