Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 290 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Zajištění služeb externí komunikace v rámci ČR i světa pro poskytovatele letových provozních služeb   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je komplexní zajištění PR (Public Relations) zadavatele v rámci čr a světa jak v obecné rovině, tak i specifické oblasti "letectví".
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Procesní evaluace programu Interreg V-A Česká republika – Polsko   
Stručný popis: Předmětem VZ je naplňovaní povinností provádět vyhodnocení programu Interreg V-A Česká republika – Polsko (dále také „program“), a to na základě čl. 116 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních, Metodického pokynu Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro evaluace v programovém období 2014–2020 a schváleného evaluačního plánu programu. Plnění VZ sestává celkem z osmi úkolů, které budou plněny v období let 2019 – 2020.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Ministerstvo práce a sociálních věcí
„TISK PUBLIKACE „STATISTICKÁ ROČENKA TRHU PRÁCE V ČR V ROCE 2018“   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby spočívající v tisku a distribuci publikace „Statistická ročenka trhu práce v ČR v roce 2018“ dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Výzvy - Návrh Smlouvy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Správa státních hmotných rezerv
19-057 Centralizace bezpečnostních služeb - uplatnění opce   
Stručný popis: Předmětem VZ je uplatnění opce dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce „16-174 Centralizace bezpečnostních služeb“, evidenční číslo původní VZ ve VVZ: 633677. Na základě uvedené veřejné zakázky byla dne 1. 8. 2016 uzavřena Smlouva o zajištění bezpečnostních služeb, č. 20160449 (dále jen „smlouva“) na dobu 36 měsíců od data účinnosti smlouvy. V souladu s výše uvedenou zadávací dokumentací a čl. III. odst. 1 smlouvy zadavatel tímto v rámci opce uplatňuje možnost prodloužení doby trvání smlouvy o další 3 měsíce, a to formou dodatku
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Zajištění grafických a tiskových služeb   
Stručný popis: Zpracování grafických návrhů tiskovin, sazba, předtisková příprava, tisk, balení a distribuce na předem stanovená místa. Jedná se o zpracování různých typů tiskovin, např. letáky, DL letáky, pexesa, bloky, desky, publikace s vazbou V1, V2 nebo V8, ve standardních formátech (např. A4, A5, A6) i v nestandardních (např. 210 x 210 mm, 100 x 185 mm, CD‐ROM aj.).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Zajištění a dodávka tiskových, DTP a distribučních služeb pro publicitu ESI fondů v programovém období 2014-2020   
Stručný popis: Předmětem plnění je zajištění tiskových služeb spočívající ve výrobě a dodávce tiskovin na základě zadavatelem předaných tiskových dat, ve výrobě a dodávce tiskovin včetně grafické a předtiskové přípravy (DTP), korektorských prací a v distribuci těchto tiskovin.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Muzeum hlavního města Prahy
Bezpečnostní služby pro Muzeum hlavního města Prahy   
Stručný popis: Výkon bezpečnostních služeb, spočívající v ostraze majetku a osob zadavatele a poskytování s tím souvisejících technických služeb ve vztahu k objektům, osobám a činnostem zadavatele, zajišťovaný pro zadavatele v následně uvedené rámcové struktuře: A) Ostraha objektů zadavatele, vykonávaná buď osobním výkonem činností ostrahy pracovníky vybraného dodavatele nebo technickým střežením prostřednictvím bezpečnostních systémů zadavatele (EZS, EPS, CCTV) instalovaných ve střežených objektech; B) Ostraha převozů finančních hotovostí spočívající v ostraze svozů tržeb z objektů zadavatele a v ostraze převozů finančních hotovostí na výplaty vč. ostrahy osob zadavatele zúčastněných na převozech; C) Poskytování technických služeb souvisejících s ostrahou (PCO vybraného dodavatele v režimu 24/7/52); D) Další související služby. Předmět a podmínky plnění veřejné zakázky jsou podrobně a závazně specifikovány v zadávací dokumentaci (ZD) a přílohách č. 31.2 až 31.14 ZD, zejména v Obchodních podmínkách.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Zprostředkování a nákup reklamních kampaní v sociálních, vyhledávacích a obsahových sítích   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je tvorba kampaní, definice a správa reklamních kampaní, včetně vytvoření grafických podkladů, pro sociální sítě, vyhledávací a obsahové sítě, RTB.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Zprostředkování marketingových a prezentačních služeb   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je obstarání marketingových a prezentačních služeb za zadavatele, tj. dodavatel bude uzavírat jménem zadavatele smlouvy či objednávky s partnery zadavatele na pronájem reklamních ploch, speciální akce v médiích a další aktivity typu "event marketing" dle pokynů, instrukcí a podmínek stanovených zadavatelem. Součástí veřejné zakázky bude přesné dokladování proběhlé zakázky, a to během plnění zakázky nebo bezprostředně po její realizaci.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Česká republika - Úřad práce ČR
Poradenské činnosti v Moravskoslezském kraji   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace poradenských programů v rámci jednotlivých částí veřejné zakázky, na něž je veřejná zakázka rozdělena. Plnění bude probíhat na základě rámcových smluv uzavřených pro každou jednotlivou část veřejné zakázky. Předměty plnění jednotlivých částí zakázky jsou specifikovány v článku B.1 a příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Náborové služby  >  Personálne služby okrem rozmiestňovania a...
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Uzavření rámcové dohody na tisk knih   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na tisk knih, která bude upravovat rámcové podmínky plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody podle potřeb Zadavatele a platných po dobu trvání rámcové dohody.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Tisk a rozvoz tiskových materiálů   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na tisk a rozvoz tiskových materiálů v souladu s aktuálními potřebami zadavatele. Předmětem veřejných zakázek, které budou zadávány na základě rámcové dohody, je zpracování tiskových výstupů podle dodaných tiskových dat.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Statutární město Zlín
Zajištění kulturního a doprovodného programu na akci Adventní Zlín 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajištění kulturního programu, doprovodného programu a souvisejících služeb v rámci akce Adventní Zlín 2019 na náměstí Míru ve Zlíně.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Koncepční kreativní práce   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je tvorba kreativních prací, příprava a grafické (kreativní) ztvárnění tiskových, elektronických a audiovizuálních podkladů, vč. textového a grafického zpracování, a to v souladu s aktuálními potřebami zadavatele a na základě jeho dílčích objednávek.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
Centrum Kociánka
„Kociánka jako učící se organizace“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávacího řízení je zajištění vzdělávacích aktivit, seminářů a profesního školení v oblasti sociálních služeb pro pracovníky Centra Kociánka v Brně a odštěpném pracovišti Březejc.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Náborové služby  >  Personálne služby okrem rozmiestňovania a...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie