Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 283 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
VOP CZ, s.p.
01/2/2019 Personální agentury 4/2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění dočasného přidělení zaměstnanců agentury práce v souladu s § 308 a 309 zákona č. 262/2006Sb., zákoník práce, v platném znění na pozice dle písemného zadání uživatele a zajištění veškeré agendy s tím související a to dle aktuálních potřeb zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...
Správa státních hmotných rezerv
19-062 Centralizace bezpečnostních služeb   
Stručný popis: Předmětem VZ je centralizace zajištění ochrany osob (zaměstnanců zadavatele i ostatních osob, které se v objektech nacházejí) a majetku zadavatele, nacházejícího se v jeho objektech, přičemž služby budou poskytované dodavatelem v rámci celého území České republiky v zadavatelem požadovaném rozsahu v závislosti na měnícím se bezpečnostním prostředí. Předmět VZ je rozdělen na 2 samostatné části dle ust. § 35 zákona: Část 1: Centralizace bezpečnostních služeb pro region Čechy; Část 2: Centralizace bezpečnostních služeb pro region Morava.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Moravskoslezský kraj
3. čtvrtletí 2019 - Rámcová dohoda na poskytování komplexních právních služeb a právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace zadávacích řízení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních právních služeb, a to zajištění komplexních právních služeb spočívajících v administraci zadávacích řízení dle ZZVZ a právního poradenství v oblasti veřejného investování. Tato veřejná zakázka je zadávána v otevřeném řízení za účelem uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na plnění předmětu veřejné zakázky.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
Statutární město Kladno
Administrace vybraných výběrových řízení Statutárního města Kladno   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je administrace vybraných výběrových řízení Statutárního města Kladno v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...
Český rozhlas
Analýzy plnění požadavků zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu - pro potřeby Rady Českého rozhlasu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody podle § 131 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na realizaci analýz toho, nakolik Český rozhlas plní požadavky zákona o Českém rozhlasu uvedené zejména v § 2 zákona č. 484/1991 Sb. a naplňuje zásady vyplývající z Kodexu Českého rozhlasu (dále též jen „analýzy“).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Archivační a skartační služby ČPZP   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Vybraný účastník bude pro zadavatele v souladu se zákonem č. 190/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat spisovou službu spočívající zejména v těchto úkonech: a) svoz a rozvoz úložných jednotek, b) ukládání úložných jednotek ve spisovně dodavatele, c) vyhledávání dokumentů ve spisovně dodavatele, d) realizace skartačního řízení, e) fyzické ničení datových nosičů, f) distribuce prázdných úložných jednotek zadavateli.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Rôzne obchodné služby
Muzeum hlavního města Prahy, příspěvková organizace
Bezpečnostní služby - fyzická ostraha objektů Areálu Netvořice Vojtěchův mlýn   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je výkon bezpečnostních služeb, spočívající v ostraze majetku a osob zadavatele a poskytování s tím souvisejících technických služeb ve vztahu k objektům, osobám a činnostem zadavatele, které jsou podrobně specifikovány v zadávací dokumentaci.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Muzeum hlavního města Prahy, příspěvková organizace
Bezpečnostní služby - fyzická ostraha objektů Areálu Netvořice Vojtěchův mlýn   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je výkon bezpečnostních služeb, spočívající v ostraze majetku a osob zadavatele a poskytování s tím souvisejících technických služeb ve vztahu k objektům, osobám a činnostem zadavatele, které jsou podrobně specifikovány v zadávací dokumentaci.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Nemocnice Na Homolce
Bezpečnostní služby a požární prevence v NNH II   
Stručný popis: Zajištění pravidelných specializovaných bezpečnostních služeb a služeb požární prevence v objektech a areálu Nemocnice Na Homolce, a to na dobu neurčitou.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
ČESKÝ ROZHLAS
Bezpečnostní služby pro ČRo   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb fyzické ostrahy v objektech zadavatele; poskytování služeb připojení k pultu centrální ochrany včetně zajištění výjezdové skupiny při narušení objektu; zajištění fyzické (případně technické) ochrany a ostrahy osob a majetku při mimořádných akcích zadavatele; poskytování recepční služby; zajištění doprovodu při přepravě peněz a cenin; zajištění speciálních bezpečnostních služeb.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Muzeum hlavního města Prahy, příspěvková organizace
Bezpečnostní služby – fyzická a technická ostraha objektů pro Muzeum hlavního města Prahy   
Stručný popis: Předmětem plnění této nadlimitní veřejné zakázky je výkon bezpečnostních služeb, spočívající ve fyzické a technické ostraze majetku a osob zadavatele a poskytování s tím souvisejících technických služeb ve vztahu k objektům, osobám a činnostem zadavatele, které jsou podrobně specifikovány v návrhu smlouvy o poskytování fyzické a technické ostrahy objektů „Věže“ a v návrhu smlouvy o poskytování fyzické a technické ostrahy objektů „Ostatní nemovitosti“ (přílohy č. 4 a 5 zadávací dokumentace) a jejich přílohách. Výkon bezpečnostních služeb bude vybraný dodavatel zajišťovat pro zadavatele dle rámcové struktury uvedené v zadávací dokumentaci.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Muzeum hlavního města Prahy, příspěvková organizace
Bezpečnostní služby – převozy finančních hotovostí pro Muzeum hlavního města Prahy   
Stručný popis: Předmětem plnění této podlimitní veřejné zakázky je výkon bezpečnostních služeb, spočívající v ostraze majetku a osob zadavatele při převozech finančních hotovostí a poskytování s tím souvisejících technických služeb ve vztahu k objektům, osobám a činnostem zadavatele, které jsou podrobně specifikovány v návrhu smlouvy o poskytování bezpečnostních služeb - svozů finančních hotovostí z objektů „Věže“ a v návrhu smlouvy o poskytování bezpečnostních služeb - svozů finančních hotovostí z objektů „Ostatní nemovitosti“ (přílohy č. 4 a č. 5 zadávací dokumentace) a jejich přílohách . Výkon bezpečnostních služeb dle předchozí věty tohoto článku zadávací dokumentace bude vybraný dodavatel zajišťovat pro zadavatele dle rámcové struktury uvedené v zadávací dokumentaci.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Povodí Vltavy, státní podnik
Bezpečnostní služby – Provádění fyzické ostrahy a ochrany majetku v budovách sídla zadavatele na adrese Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění fyzické ostrahy a ochrany majetku.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Statutární město Brno
Brněnský metropolitan   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení s názvem „Brněnský metropolitan“ (dále jen „veřejná zakázka“) je výroba, distribuce a správa inzerce (správa inzerce pouze v případě varianty B) ve smyslu článku 4 zadávací dokumentace) informačního periodika pro občany statutárního města Brna „Brněnský metropolitan“ (dále jen „periodikum“).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Část 1. Obecné právní poradenství a komplexní právní zastupování zadavatele   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování právních služeb pro zadavatele. advokáty a advokátními kancelářemi podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem činností v rámci působnosti zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie