Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 283 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Královéhradecký kraj
„Tisk a distribuce krajského periodika „U nás v kraji“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou: • kompletní předtiskové a grafické práce na základě dodaných podkladů, zhotovení křížovky s tajenkou v každém vydání o velikosti A5 dle tematického zadání objednatele (umístění křížovky na poslední straně). Výstupem předtiskové přípravy bude soubor s uzavřenými daty (tiskové PDF), který se po odsouhlasení zadavatelem bude dále tisknout, • tisk objednaného počtu výtisků krajského měsíčního periodika (při dodržení obsahových náležitostí v souladu s § 8 odst. 1 zákona č. 46/2000 Sb., tiskový zákon, ve znění pozdějších předpisů) • distribuce vytištěného počtu výtisků 1 x měsíčně do všech domácností na území Královéhradeckého kraje a do dalších míst uvedených v příloze č. 7 této výzvy k podání nabídek, a to v měsících leden – červenec 2020, září - prosinec 2020, tj. 11 x vydání krajského měsíčního periodika. Přesné termíny jednotlivých vydání sdělí vybranému dodavateli zadavatel.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Statutární město Prostějov
„Propagační služby pro statutární město Prostějov v rámci fotbalových utkání A-týmu mužů a dalších aktivit klubu 1. SK Prostějov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování propagačních a reklamních služeb pro město Prostějov společností 1. SK Prostějov, fotbalový klub a.s., IČ: 079 45 558, během fotbalových utkání A-týmu mužů 1. SK Prostějov a v rámci dalších sportovních a souvisejících akcí v sezóně 2019/2020 FORTUNA Národní fotbalové ligy, v rozsahu a za podmínek stanovených ve vzoru Smlouvy o propagaci.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Městská část Praha 11
„Poskytování bezpečnostních služeb“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění: - Ostrahy majetku a osob v objektu úřadu ÚMČ Vidimova 1324 a 1325 Praha 4 v pracovních dnech - Ostrahy majetku a osob v objektu úřadu ÚMČ Vidimova 1324 a 1325 Praha 4 ve dnech pracovního klidu a ve dnech pracovního volna - Fyzické ostrahy ÚMČ Vidimova 1324 a 1325 Praha 4 a Roztylská 1860/1, Praha 4 v úředních dnech
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace
„Poskytování bezpečnostních služeb – služeb fyzické ostrahy v objektu Arcidiecézního muzea Olomouc“   
Stručný popis: Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je poskytování služeb fyzické ostrahy v prostorech Arcidiecézního muzea, Václavské náměstí 811, 771 11 Olomouc.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace0
„Fyzická ostraha osob a majetku v NsP Havířov“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provádění fyzické ostrahy osob a majetku v objektech Nemocnice s poliklinikou Havířov na všech pracovištích.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Zprostředkování marketingových a prezentačních služeb   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je obstarání marketingových a prezentačních služeb za zadavatele, tj. dodavatel bude uzavírat jménem zadavatele smlouvy či objednávky s partnery zadavatele na pronájem reklamních ploch, speciální akce v médiích a další aktivity typu "event marketing" dle pokynů, instrukcí a podmínek stanovených zadavatelem. Součástí veřejné zakázky bude přesné dokladování proběhlé zakázky, a to během plnění zakázky nebo bezprostředně po její realizaci.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Zprostředkování a nákup reklamních kampaní v sociálních, vyhledávacích a obsahových sítích   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je tvorba kampaní, definice a správa reklamních kampaní, včetně vytvoření grafických podkladů, pro sociální sítě, vyhledávací a obsahové sítě, RTB.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Dům zahraniční spolupráce
Zhotovení a dodávky tiskařských produktů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění tisku publikací, informačních letáků, brožur, pozvánek, plakátů, samolepek apod., vydávaných programem Erasmus+ a dalšími programy administrovanými DZS.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Dům zahraniční spolupráce
Zhotovení a dodávky tiskařských produktů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění tisku publikací, informačních letáků, brožur, pozvánek, plakátů, samolepek apod., vydávaných programem Erasmus+ a dalšími programy administrovanými DZS.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Dům zahraniční spolupráce
Zhotovení a dodávky tiskařských produktů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění tisku publikací, informačních letáků, brožur, pozvánek, plakátů, samolepek apod. vydávaných pro program Erasmus+ a další programy administrované Domem zahraniční spolupráce
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Česká republika - Ministerstvo financí
Zbývající fáze EET – Prostor pro informační kampaň v tisku   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky je zajištění prostoru v celostáním tisku pro účely informování podnikatelské veřejnosti o blížícím se startu zbývající fáze elektronické evidence tržeb a povinnostech s tím souvisejících.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Česká republika - Ministerstvo financí
Zbývající fáze EET – Prostor pro informační kampaň v rozhlase   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky je odvysílání informačních audiospotů předložených zadavatelem za účelem informování podnikatelské veřejnosti o blížícím se startu zbývající fáze elektronické evidence tržeb a povinnostech s tím souvisejících.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí
Závěrečná evaluace projektu „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je závěrečná evaluace projektu „Sociální bydlení - metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“. Cílem závěrečné evaluace systémového projektu je: A. vyhodnocení výsledků dosažených obcemi spolupracujícími s MPSV u podpořených klientů v rámci projektu; B. vyhodnocení podpory systémového projektu MPSV a formulace doporučení pro MPSV, příp. jiné státní orgány pro další poskytování podpory obcím a dalším subjektům při tvorbě a realizaci sociálního bydlení prostřednictvím systémových projektů; C. vyhodnocení dopadů, procesů a limitů místních systémů sociálního bydlení v obcích spolupracujících s MPSV i ve srovnávacím vzorku obcí a jejich následná komparace; D. formulace doporučení pro další implementaci státní politiky podpory a rozvoje sociálního bydlení.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Moravskoslezský kraj
Zajištění vícedenních pobytů v rámci projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět II“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění vícedenních pobytů pro rodiny pečující o blízkého člověka závislého na pomoci jiné fyzické osoby, včetně jejich evaluace. Poskytovatel zajistí jak organizačně technické zázemí (ubytování, strava, pronájem prostoru a technika pro výuku), tak personální zajištění pobytu dle zadání objednatele (smluvní zajištění odborníků, pracovníků, asistentů, zajištění studijních materiálů apod.). Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zajištění tisku pro volby, které se budou konat od roku 2020 do roku 2024   
Stručný popis: Předmětem plnění je smluvní zabezpečení dodavatele, který po dobu pěti let zajistí tisk, kompletaci a distribuci veškerých potřebných metodických materiálů, volebních tiskopisů, obálek a hlasovacích lístků pro přípravu, průběh a zjišťování výsledků voleb pro volby, které se budou konat od roku 2020 až do roku 2024
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie