Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 1630 z 283 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Nemocnice Na Homolce
Bezpečnostní služby a požární prevence v NNH II   
Stručný popis: Zajištění pravidelných specializovaných bezpečnostních služeb a služeb požární prevence v objektech a areálu Nemocnice Na Homolce, a to na dobu neurčitou.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Hlavní město Praha
Zajištění outsorcingu reprografických služeb   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění centrálních tiskových, reprografických a dalších dokumentových služeb formou náhradního plnění, prostřednictvím účelově zřízeného pracoviště, a to pro zadavatele a jeho zákazníky, tj. pro osoby přímo, či nepřímo ovládané zadavatelem. Předmětem plnění tak je provádění komplexních reprografických služeb pro potřeby zadavatele v rozmnožovně (reprocentru) zadavatele a na stávajícím vybavení rozmnožovny (reprocentra), které je majetkem zadavatele, nebo je v jeho užívání.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Reprografické služby
Hlavní město Praha
Zajištění provozovatele kotelny budov MHMP   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky zajištění provozovatele kotelny s tepelnými čerpadly vč. zajištění provozu napojených podružných předávacích stanic a jejich otopných soustav a dále plnění podmínek, povinností a závazků zajišťovat nepřetržitou dodávku tepelné energie dle Smlouvy o dodávce tepelné energie.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Rôzne obchodné služby
Česká republika - Ministerstvo financí
Zbývající fáze EET – Prostor pro informační kampaň v rozhlase   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky je odvysílání informačních audiospotů předložených zadavatelem za účelem informování podnikatelské veřejnosti o blížícím se startu zbývající fáze elektronické evidence tržeb a povinnostech s tím souvisejících.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Statutární město Karlovy Vary
Redakční a grafické zpracování, tisk a distribuce měsíčníku Karlovarské radniční listy   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v pořízení a redakčním zpracování textů, grafiky a fotografií pro vydání měsíčníku Karlovarské radniční listy (dále jen „měsíčník“), v tiskové přípravě, tisku a distribuci měsíčníku do poštovních schránek všech domácností na území Statutárního města Karlovy Vary a zpracování elektronické verze každého vydání měsíčníku včetně možnosti fulltextového vyhledávání pro použití na síti Internet.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Česká republika - Úřad práce ČR
Zajištění bezpečnostní ostrahy a monitoringu pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Plzni   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění bezpečnostní ostrahy a bezpečnostního monitoringu v administrativních budovách Krajské pobočky ÚP ČR v Plzni na adresách: Kaplířova 2731/7, Plzeň a Klatovská 200e, Plzeň
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Městská část Praha 10
Distribuce měsíčníku “Praha 10“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení distribuce tisku dodáním radničního měsíčníku v nákladu 75 000 ks na 1 distribuci. Zadavatel požaduje provedení distribuce 1 nákladu následovně: 69 000 ks do všech poštovních schránek obyvatel MČ PRAHA 10 a 6 000 ks do sídla zadavatele dle jeho dispozice. Celkový náklad je 75.000 výtisků měsíčně. Distribuce bude probíhat 11 měsíců v kalendářním roce. Technická specifikace měsíčníku: Formát: 210 x 297 mm Papír: LWC cca 60 g, lesk Vazba: V1 šitá Počet stran: 24, 32 Náklad: 75 000 ks
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
Správa pražských hřbitovů, p. o.
Zajištění bezpečnostní agentury na ostrahu určených hřbitovů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky jsou služby spočívající v zajištění ostrahy na vybraných hřbitovech zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Okresní hospodářská komora Pelhřimov
Vzděláváním k rozvoji Pelhřimovska   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Vzdělávání zaměstnanců - jazykové vzdělávání (detailněji viz ZD na NEN).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Náborové služby  >  Personálne služby okrem rozmiestňovania a...
Městská část Praha 10
Distribuce měsíčníku „PRAHA 10“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení distribuce tisku dodáním radničního měsíčníku v nákladu 75 000 ks na 1 distribuci.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Poskytování bezpečnostních služeb v objektech Muzea východních Čech   
Stručný popis: Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je poskytování bezpečnostních služeb pro objekty Muzea východních Čech v Hradci Králové. Bližší specifikace předmětu plnění včetně seznamu všech objektů, kde budou služby poskytovány, požadované výstroje jednotlivých pracovníků a jejich povinnosti je uvedena v zadávací dokumentaci.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby
Česká školní inspekce
Tisk rozšířené národní zprávy TALIS 2018   
Stručný popis: Předmětem zakázky je tisk rozšířené Národní zprávy TALIS 2018.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Česká republika - Ministerstvo financí
Zajištění auditních služeb - akreditace a certifikace platební agentury 2021 - 2027   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provedení nezávislého auditu platební agentury k provádění opatření společné zemědělské politiky (dále jen „SZP“) financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (dále jen „EZZF“) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (dále jen „EZFRV“) a dále provádění certifikace účtů akreditované agentury zmocněné k provádění opatření společné zemědělské politiky financované z EZZF a EZFRV pro finanční roky 2021– 2027.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Tisk a dodávka tištěných materiálů v DNS – 2020/0012   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je tisk a dodávka tištěných materiálů pro účely mezinárodní spolupráce univerzity.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Česká republika - Generální finanční ředitelství
Recepční služby III. - Zajištění recepčních služeb v budově Finančního úřadu pro Ústecký kraj, ÚzP v Chomutově   
Stručný popis: Předmětem VZ je zajištění recepčních a informačních služeb.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Rôzne obchodné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie