Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 283 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí
Evaluace projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je standardní evaluace projektu Život jako každý jiný, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0002766. Evaluace má za cíl vyhodnotit současnou situaci v oblasti deinstitucionalizace sociálních služeb v ČR a zhodnotit nastavení procesu realizace a implementace aktivit projektu
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
Výběr fyzické ostrahy pro objekty NPÚ, ÚPS v Praze SZ Kynžvart,SZ Krásný Dvůr, SZ Duchcov, SZ Ploskovice, DEPO Kutná Hora“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb fyzické ostrahy v prostorách Zadavatele (objednatele). Fyzickou ostrahou je ochrana věcí movitých a nemovitých, prostor či jiných chráněných zájmů Zadavatele (objednatele), včetně ochrany zdraví a života zaměstnanců Zadavatele (objednatele) a ostatních osob přítomných v těchto prostorách, dozor nad instalovanými bezpečnostními prvky technické a režimové ochrany, a to v 24.- hodinovém režimu, případně jiném režimu, podle požadavků Zadavatele (objednatele). Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 5 částí. Účastníci jsou oprávněni podat nabídku na jednu, několik nebo na všechny části veřejné zakázky.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Lesy České republiky, s.p.
Poskytování poradenských služeb v oblasti dotací   
Stručný popis: Účelem je uzavřít rámcovou dohodu s jedním účastníkem na poskytování poradenských služeb v oblasti dotací dle potřeb zadavatele v období let 2020 - 2024 (po dobu čtyř let od nabytí účinnosti rámcové dohody).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Rôzne obchodné služby
Česká republika - Ministerstvo financí
Grafické zpracování finančních daňových tiskopisů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je grafické zpracování finančních daňových tiskopisů vydávaných Ministerstvem financí. Grafické zpracování tiskopisů je realizováno v elektronické podobě.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
VOP CZ, s.p.
01/2/2019 Personální agentury 4/2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění dočasného přidělení zaměstnanců agentury práce v souladu s § 308 a 309 zákona č. 262/2006Sb., zákoník práce, v platném znění na pozice dle písemného zadání uživatele a zajištění veškeré agendy s tím související a to dle aktuálních potřeb zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
Tiskařské služby 01-2020   
Stručný popis: ředmětem této veřejné zakázky je tisk Sborníku na 5. Výroční konferenci biomedicínského centra, lékařské fakulty UK v Plzni za podmínek uvedených ve Výzvě a v Příloze č. 1 (Návrh Smlouvy o poskytování služeb) této výzvy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
Tiskařské služby 02-2020   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je tisk sborníku na konferenci Imunoanalytické dny (IAD) za podmínek uvedených ve Výzvě a v Příloze č. 1 (Návrh Smlouvy o poskytování služeb) této výzvy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Zoologická zahrada hl. m. Prahy
International Gorilla Workshop 2020 - poskytnutí služeb pořadatelské agentury   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb souvisejících s realizací mezinárodního kongresu IGW (International Gorilla Workshop) ve dnech 3. listopadu 2020 - 8. listopadu 2020 včetně pronájmu vhodných prostor pro pořádání a zajištění doprovodných služeb včetně zajištění cateringu, závěreční večeře, personálu, technické zajištění workshopů, organizace výletů, dopravy účastníků, rezervace ubytovacích kapacit pro účastníky kongresu a jejich doprovod, výroba a správa webových stránek, správa registrací, komunikace s účastníky a výběr registračních poplatků. Celý kongres a veškerá komunikace s účastníky bude probíhat v anglickém jazyce.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Muzeum hlavního města Prahy, příspěvková organizace
Bezpečnostní služby - fyzická ostraha objektů Areálu Netvořice Vojtěchův mlýn   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je výkon bezpečnostních služeb, spočívající v ostraze majetku a osob zadavatele a poskytování s tím souvisejících technických služeb ve vztahu k objektům, osobám a činnostem zadavatele, které jsou podrobně specifikovány v zadávací dokumentaci.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, Územní památková správa v Praze
Výběr fyzické ostrahy pro objekty NPÚ, ÚPS Praha   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb fyzické ostrahy v určených prostorách zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Fyzická ostraha objektu Ústředí   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na realizaci dodávek služeb k zajištění nepřetržité fyzické ostrahy, obsluhy EPS, PZTS, CCTV a výkon recepční služby v objektu Ústředí.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace
Mediální partner Zoo Praha v oblasti outdoorové reklamy   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění outdoorové reklamy pro Zoo Praha na území České republiky zejména prostřednictvím: Reklamních vitrín City - Light, Billboardů, Bigboardů, Reklamy na Letišti Václava Havla, Distribuce info-materiálů k volnému odběru.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Muzeum hlavního města Prahy, příspěvková organizace
Bezpečnostní služby - fyzická ostraha objektů Areálu Netvořice Vojtěchův mlýn   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je výkon bezpečnostních služeb, spočívající v ostraze majetku a osob zadavatele a poskytování s tím souvisejících technických služeb ve vztahu k objektům, osobám a činnostem zadavatele, které jsou podrobně specifikovány v zadávací dokumentaci.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé
Ostraha majetku Hamzovy léčebny 03/2020 - 02/2023   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zajištění fyzické ostrahy objektů, majetku, areálu, pacientů a osob zadavatele včetně : - zajištění recepčních služeb - obsluhy pultu s EZS, EPS, kamerového systému a ohlašovny požáru - provádění nepřetržitých obchůzek po areálu HL včetně hlášení se přes kontrolní body na budovách a to denně od 18:00 hod. do 6:00 hod. v počtu minimálně 2 pracovníků.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Grafické a designové služby v oblasti Corporate Identity   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytování grafických a designových služeb, související s dodávkou grafických a designových služeb v oblasti Corporate Identity. Jedná se o zajištění, podporu, produkci a realizaci grafických a designových činností v rámci firemní image VZP ČR.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie