Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 16 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Generální ředitelství cel
Rámcová dohoda na zajištění letenek, ubytování a poskytování souvisejících služeb pro CS ČR   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na poskytování cestovních služeb, zejména pak zajišťování letenek, ubytování, jízdenek a poskytování dalších souvisejících služeb poskytovatelem dle požadavků objednatele, kdy předmět je blíže vymezen v článku I. Rámcové dohody.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Služby cestovných kancelárií, cestovných...
Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví
Zajištění služeb spojených se zabezpečením zahraničních styků Ministerstva zdravotnictví České republiky   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na zajištění služeb pro zadavatele, spojených se zabezpečením zahraničních styků Ministerstva zdravotnictví České republiky, tj., zahraničních pracovních cest zaměstnanců ministerstva a dalších osob ministerstvem určených a dále přijetí zahraničních subjektů v České republice.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Zajištění nákupu letenek, dopravy, ubytování a cestovního pojištění pro účely zahraničních cest zaměstnanců resortu MPSV   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v komplexním zajištění (obstarání) letenek, jízdenek a dalších jízdních dokladů, resp. smluvní dopravy pro účely realizace zahraničních služebních cest s tím, že součástí plnění jsou i související služby, např. reklamace či vymáhání nákladů vzniklých v důsledku zpoždění ze strany dopravce. Předmětem plnění veřejné zakázky je dále zajištění ubytování v zahraničí pro zaměstnance vysílané na zahraniční služební cesty a rovněž zajištění cestovního pojištění léčebných výloh zaměstnanců vysílaných na služební cesty do zahraničí.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
NÁKUP LETENEK A ZAJIŠTĚNÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení je „NÁKUP LETENEK A ZAJIŠTĚNÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB“ na základě podrobné specifikace dle přílohy č. 1a zadávací dokumentace.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Služby cestovných kancelárií, cestovných...  >  Služby cestovných kancelárií a podobné služby
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Správa skladového hospodářství příjmu a výdeje pohonných hmot, olejů a provozních kapalin   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je komplexní správa řídicích systémů a příjmů a výdejů pohonných hmot, olejů a provozních kapalin, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zadávací dokumentací a jejími přílohami.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu  >  Skladovanie a vyhľadávanie
Správa státních hmotných rezerv
18-102.3 Máslo stolní – převzetí a ochraňování   
Stručný popis: Předmětem VZ je převzetí 425,76 tun másla stolního a jeho ochraňování. Máslo bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Systémové řešení vysokorychlostního vážení vozidel prostřednictvím TSK   
Stručný popis: Zadavatel disponuje stacionárními dynamickými váhami pro vážení za jízdy (vysokorychlostní vážení) na území hlavního města Prahy, a to v lokalitách uvedených v zadávací dokumentaci. Tyto váhy jsou v současné době využívány jako zdroj dat o přetížení vozidel a také pro předvýběr vozidel pro následné vážení na přenosných vahách. Předmětem této veřejné zakázky je tedy vybudování a zprovoznění centrálního informačního systému určeného ke zpracování dat z uvedených automatických měřících systémů vysokorychlostního vážení a následnému řešení přestupků v souladu s platnou legislativou, a to s cílem omezit přetěžování nákladních vozidel, jak co do počtu páchaných přestupků, tak do míry jejich závažnosti. Dodavatel informačního systému zajistí dodávky a služby potřebné pro provoz a údržbu informačního systému „IS-WIM“, pro archivaci a ochranu všech dat v IS-WIM a pro jejich sdílení všemi spolupracujícími a navazujícími systémy a registry.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Pomocné služby pre suchozemskú, vodnú a leteckú...  >  Pomocné služby pre suchozemskú dopravu
Správa státních hmotných rezerv
18-105.3 Masové konzervy - uplatnění opce   
Stručný popis: Předmětem je uplatnění opce dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce „14-001C Pořízení masových konzerv do SHR a jejich ochraňování“, pro části 1 - 4, evidenční číslo původní VZ ve VVZ: 513076. Na základě uvedené veřejné zakázky byly dne 21. 3. 2016 uzavřeny 4 (čtyři) Smlouvy o ochraňování státních hmotných rezerv, č. 20160127, 20160128, 20160129, 20160130, ve znění dodatků č. 1 - 3 (dále jen „smlouva“ nebo „smlouvy“) na dobu 36 měsíců od data platnosti smlouvy. V souladu s výše uvedenou zadávací dokumentací a čl. XI. odst.1 smluv zadavatel tímto v rámci opce uplatňuje možnost prodloužení doby trvání smluv o dalších 12 měsíců, a to formou dodatků.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu
Správa státních hmotných rezerv
18-135 Sušené plnotučné mléko - uplatnění opce   
Stručný popis: Předmětem je uplatnění opce dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce „16-202 Sušené mléko plnotučné, jeho pořízení a ochraňování“ - 1. část, evidenční číslo původní VZ ve VVZ: 638023. Na základě uvedené veřejné zakázky byla dne 2. 9. 2016 uzavřena Smlouva o ochraňování státních hmotných rezerv č. 20160494 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 4. 2018 (dále jen „smlouva“) na dobu 37 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy, s tím, že plnění bude ukončeno uplynutím 36 měsíců. V souladu s výše uvedenou zadávací dokumentací a čl. X. odst. 1 smlouvy zadavatel tímto v rámci opce uplatňuje možnost prodloužení doby trvání smlouvy o dalších 9 měsíců, a to formou dodatku, který je přílohou této výzvy.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu
Správa státních hmotných rezerv
18-134 Sušené plnotučné mléko - uplatnění opce   
Stručný popis: Předmětem je uplatnění opce dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce „16-202 Sušené mléko plnotučné, jeho pořízení a ochraňování“ - 2. část, evidenční číslo původní VZ ve VVZ: 638023. Na základě uvedené veřejné zakázky byla dne 14. 9. 2016 uzavřena Smlouva o ochraňování státních hmotných rezerv č. 20160520 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24. 10. 2016 a Dodatku č. 2 ze dne 27. 8. 2018 (dále jen „smlouva“) na dobu 37 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy, s tím, že plnění bude ukončeno uplynutím 36 měsíců. V souladu s výše uvedenou zadávací dokumentací a čl. X. odst. 1. smlouvy zadavatel tímto v rámci opce uplatňuje možnost prodloužení doby trvání smlouvy o dalších 9 měsíců, a to formou dodatku, který je přílohou této výzvy.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu
Správa státních hmotných rezerv
18-131 Sýry přírodní - uplatnění opce   
Stručný popis: Předmětem je uplatnění opce dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce „16-010 Přírodní sýry - převzetí a ochraňování“, pro část 3, evidenční číslo původní VZ ve VVZ: 637631. 269Na základě uvedené veřejné zakázky byla dne 22. 9. 2016 uzavřena Smlouva o převzetí a ochraňování státních hmotných rezerv, č. 20160529, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“) na dobu 36 měsíců od data platnosti smlouvy. V souladu s výše uvedenou zadávací dokumentací a čl. XI. odst. 1 smlouvy zadavatel tímto v rámci opce uplatňuje možnost prodloužení doby trvání smlouvy o dalších 12 měsíců, a to formou dodatku, který je přílohou této výzvy.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu
Správa státních hmotných rezerv
18-130 Sýry přírodní - uplatnění opce   
Stručný popis: Předmětem je uplatnění opce dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce "16-010 Přírodní sýry - převzetí a ochraňování", pro část 2, evidenční číslo původní VZ ve VVZ:637631. Na základě uvedené veřjné zakázky byla dne 12. 9. 2016 uzavřena Smlouva o převzetí a ochraňování sátních hmotných rezerv, č. 20160530 (dále jen "smlouva") na dobu 36 měsíců od data platnosti smlouvy. V souladu s výše uvedenou zadávací dokumentací a čl. XI. odst. 1 smlouvy zadavatel tímto v rámci opce uplatňuje možnost prodloužení doby trvání smlouvy o dalších 12 měsíců, a to formou dodatku, který je přílohou této výzvy.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
„V 00314 – Katalog testovacích oblastí pro autonomní vozidla v běžném silničním provozu - nové vyhlášení“   
Stručný popis: Obecné parametry plnění zakázky platné pro každou část Hlavním cílem projektu „Katalog testovacích oblastí pro autonomní vozidla v běžném silničním provozu“ (dále „Katalog“) je definovat postup a podmínky pro optimální výběr úseků pozemních komunikací v intravilánu a extravilánu pro následné testování systémů autonomních silničních vozidel v reálném silničním provozu. Přičemž v rámci řešení Katalogu jsou paralelně posuzovány dva pohledy: stavebně-technický a technologie pro autonomní vozidla. Vytvoření katalogu testovacích úseků a oblastí pro autonomní systémy ve vozidlech bude umožňovat testování dopravních situací obvyklých pro oblast střední Evropy. Cílem je zahrnout takové úseky komunikací, které jsou běžné pro většinu řidičů v každodenním provozu i úseky, které jsou svým způsobem unikátní. Jedná se např. o úseky s netypickým stavebním řešením, tunely, úseky s nejmodernějšími systémy ITS, které většina současné flotily vozidel nedokáže využít. Podrobnosti viz ZD.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Pomocné služby pre suchozemskú, vodnú a leteckú...  >  Pomocné služby pre suchozemskú dopravu
Český svaz cyklistiky z.s.
Poskytování služeb cestovního ruchu za účelem zajištění výjezdů státní reprezentace pro Český svaz cyklistiky z.s. – Část č. 1 – Silniční cyklistika   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky je zajištění služeb cestovního ruchu pro disciplínu Silniční cyklistika, přičemž předmět veřejné zakázky je dále podrobněji vymezen v rámcové smlouvě.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...
Český svaz cyklistiky z.s.
Poskytování služeb cestovního ruchu za účelem zajištění výjezdů státní reprezentace pro Český svaz cyklistiky z.s. – Část č. 5 – Sálová cyklistika   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky je zajištění služeb cestovního ruchu pro disciplínu Sálová cyklistika, přičemž předmět veřejné zakázky je dále podrobněji vymezen v rámcové smlouvě.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie