Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 43 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i.
OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY OOPP/PPE   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na průběžné dodávání osobních ochranných pracovních prostředků v sortimentu dle technické specifikace, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace. Osobní ochranné pracovní prostředky budou určeny zaměstnancům mezinárodního výzkumného laserového centra v Dolních Břežanech ELI Beamlines.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Statutární město Plzeň zastoupené SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ
Údržba Městského kamerového systému (MKS) v Plzni a Proměnného dopravního značení (PDZ) pro parkovací domy Rychtářka a Nové Divadlo v Plzni   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zajišťování bezpečného a spolehlivého provozu a údržby Městského kamerového systému a Proměnného dopravního značení, zabezpečování výše uvedeného zařízení v případech poškození před nebezpečným dotykem živých a neživých částí, provádění oprav poškozeného zařízení a provádění prací, které navazují na charakter údržby a provozu zařízení v Plzni.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i.
OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY OOPP/PPE   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na průběžné dodávání osobních ochranných pracovních prostředků v sortimentu dle technické specifikace, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace. Osobní ochranné pracovní prostředky budou určeny zaměstnancům mezinárodního výzkumného laserového centra v Dolních Břežanech ELI Beamlines.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol - Jednorázové ochranné prostředky   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky jednorázových ochranných prostředků.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Rozšíření kamerových systémů ve vozidlech MHD   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je vybavení 16 ks tramvají, 17 ks trolejbusů a 135 ks autobusů kamerovým systémem se záznamem. Součástí předmětu plnění je i zprovoznění kamerového systému, provedení všech souvisejících prací vč. dodání veškerého potřebného materiálu, a softwarové vybavení potřebné pro práci se záznamem. Součástí předmětu plnění je dále provádění servisních služeb. Bližší informace jsou obsaženy v zadávací dokumentaci.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
MERO ČR, a.s.
Rekonstrukce systému EPS na Centrálním tankovišti ropy Nelahozeves   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce systému EPS na Centrálním tankovišti ropy Nelahozeves. Jedná se o výměnu jednotlivých ústředen EPS, plamenných hlásičů na nádržích H01-24 a čerpacích stanic, termosenzibilních kabelů na střechách nádrží, nové kabeláže a kabelové trasy. Dále výměna veškerých kouřových detektorů umístěných v technologických a provozních budovách Centrálního tankoviště ropy včetně napojení na dispečink HZS Synthos Kralupy a.s., zajištění technicko-organizačních opatření popsaných v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Součástí díla je i kompletní demontáž a ekologická likvidace stávajícího systému EPS. Dodavatel bude vykonávat pravidelné kontroly zařízení po dobu 5. let.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Speciální reflexní vesta DP   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zakázky je 1 174 kusů speciálních vest reflexních DP.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Statutární město Mladá Boleslav
Dodávka 23 ks SOS hlásek   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je modernizace městského kamerového a dohlížecího systému v Mladé Boleslavi a zároveň zlepšení a zrychlení v oblasti ochrany zdraví.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Pardubický kraj
Rozšíření PZTS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rozšíření stávajícího poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS) typu GALAXY o nová požární a pohybová čidla včetně souvisejících stavebních prací v budově Krajského úřadu Pardubického kraje.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Vězeňská služba České republiky
GŘ OL – detekční rámy   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky průchozích detekčních rámů
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Statutární město Kladno
Zabezpečení vstupů do MŠ a ZŠ   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení vstupů do objektů vzdělávacích zařízení, jejichž zřizovatelem je Statutární město Kladno, dodávkou technických prostředků jakými jsou kamery, bezkontaktní čtecí zařízením a videotelefony (interkomy) a s tím souvisejícího příslušenství.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
Dodávka OOPP pro členy výjezdových skupin   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek ochranných osobních pracovních prostředků (pracovních oděvů) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Pracovní oděvy jsou určeny pro výjezdové skupiny zadavatele při poskytování přednemocniční neodkladné péče. Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen v souladu s ust. § 35 zákona na 3 samostatné části. Místo plnění veřejné zakázky: sídlo zadavatele na adrese B. Němcové 1931/6, České Budějovice.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
OOPP a pracovní oděvy   
Stručný popis: Předmět veřejné zakázky: Dodávka nových pracovních oděvů a OOPP pro pracovníky zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena do následujících samostatných částí: Část č. 1 VZ: „OOPP a pracovní oděvy – Bundy“ Část č. 2 VZ: „OOPP a pracovní oděvy – Mikiny“ Část č. 3 VZ: „OOPP a pracovní oděvy – Polokošile“ Část č. 4 VZ: „OOPP a pracovní oděvy – Kalhoty“ Část č. 5 VZ: „OOPP a pracovní oděvy – Termoprádlo“
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Univerzita Palackého v Olomouci
RCPTM – Dodávka speciálních laboratorních senzorů II.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka speciálních laboratorních senzorů, jejichž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků zadavatele.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
MERO ČR, a.s.
Nájem a údržba OOPP II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této podlimitní veřejné zakázky na služby je uzavření Rámcové servisní smlouvy s vybraným uchazečem, jejímž předmětem je pronájem osobních ochranných pracovních prostředků společnosti MERO ČR, a.s., a poskytnutí navazujících servisních služeb dle požadavků specifikace předmětu zakázky
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie