Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 37 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Znojmo
“Pojištění majetku a odpovědnosti města Znojma a příspěvkových organizací“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr pojistitele na pojištění movitého a nemovitého majetku a na pojištění odpovědnosti za újmu Města Znojmo a příspěvkových organizací. S vybraným účastníkem zadávacího řízení budou uzavřeny 2 pojistné smlouvy na dobu jednoho roku, pokrývající ve svém souhrnu celý předmět veřejné zakázky podle Specifikace pojistného krytí. Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že veřejná zakázka není rozdělena na části dle § 101 zákona o veřejných zakázkách. Zájemci jsou tedy povinni podat nabídku pokrývající celý předmět veřejné zakázky.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Mendelova univerzita v Brně
Rámcová dohoda na zajištění cestovního pojištění MENDELU 2018 - 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí cestovního pojištění na dobu 24 měsíců od 1. 6. 2018 do 30. 5. 2020.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
Pojištění vozidel DPMO, a.s.   
Stručný popis: Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění a doplňkové pojištění vozidel.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Techniucké služby města Olomouce, a.s.
Pojištění vozidel   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) pojištění vozidel zadavatele
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Havarijní pojištění pro vrtulníky MV ČR   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je havarijní pojištění pro vrtulníky MV ČR.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Pojištění odpovědnosti za újmu nemocnic Středočeského kraje   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí pojišťovacích služeb - pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za způsobenou újmu třetím osobám. Pojistitelem se rozumí dodavatel, s nímž bude uzavřena pojistná smlouva, a pojistníkem zadavatel. Bližší specifikace v zadávací dokumentaci ("ZD").
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Statutární město Most
Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel   
Stručný popis: Jedná se o pojištění odpovědnosti, nemovitého a movitého majetku a vozidel ve vlastnictví statutárního města Most.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Výběr poskytovatele služby – Pojištění 2020 - 2023   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby pojištění na období od 1.1.2020 do 31.12.2023 a v rozsahu vedeném v příloze č. 1 ZD. Jedná se o pojištění majetku provozovaného zadavatelem včetně souvisejících rizik, provozní a profesní odpovědnosti a pojištění motorových vozidel zadavatele. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 6 částí.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Dopravní podnik města Brna, a.s.
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel MHD   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel MHD pro rok 2020 – 2021, a to v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací a zákonem. V souladu s ustanovením § 35 zákona zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na následující části: Část č. 1 Předmětem této části zakázky je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem tramvají. Jedná se o flotilové pojištění 327 ks tramvají ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o drahách. Část č. 2 Předmětem této části zakázky je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem autobusů. Jedná se o flotilové pojištění 338 ks autobusů ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Část č. 3 Předmětem této části zakázky je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem trolejbusů. Jedná se o flotilové pojištění 152 ks trolejbusů ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Vězeňská služba České republiky
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel VS ČR   
Stručný popis: Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem 773 vozidel Vězeňské služby ČR na dobu neurčitou.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Pojištění majetku a odpovědnosti - BIOCEV   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ bylo uzavření pojistné smlouvy s vybraným dodavatelem na pojištění odpovědnosti, živelní, odcizení (krádež, loupež), vandalismus, skel, elektronických rizik a strojních rizik, a to na dobu 4 let.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Město Znojmo
“Pojištění majetku a odpovědnosti města Znojma a příspěvkových organizací“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr pojistitele na pojištění movitého a nemovitého majetku a na pojištění odpovědnosti za újmu Města Znojmo a příspěvkových organizací. S vybraným účastníkem zadávacího řízení budou uzavřeny 2 pojistné smlouvy na dobu jednoho roku, pokrývající ve svém souhrnu celý předmět veřejné zakázky podle Specifikace pojistného krytí. Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že veřejná zakázka není rozdělena na části dle § 101 zákona o veřejných zakázkách. Zájemci jsou tedy povinni podat nabídku pokrývající celý předmět veřejné zakázky.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Pojištění motorových vozidel ZZS ÚK   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy na pojištění vozidel Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p.o. a dalších doplňkových pojištění.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Pojištění majetku Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je majetkové pojištění a pojištění odpovědnosti zadavatele v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Pojištění majetku, vč. automobilů, odpovědnosti podniku a zaměstnanců   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření pojistných smluv. Poskytování služeb vzešlých z tohoto zadávacího řízení napomůže k ochraně majetku zadavatele proti možným hrozícím rizikům a zajistí pokrytí případných škod způsobených při činnosti zadavatele. Cílem zadavatele je zajistit pojištění dle jeho aktuálních potřeb tak, aby byla zajištěna maximální efektivita vynaložených prostředků zadavatele. Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění, a to: • Pojištění majetku, vč. pojištění vozidel podniku; • Pojištění nákladu; • Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti a vadou výrobku; • Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli; jakož i další pojištění s těmito druhy pojištění související.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie