Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 38 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Dopravní podnik města Brna, a.s.
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel MHD   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel MHD pro rok 2020 – 2021, a to v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací a zákonem. V souladu s ustanovením § 35 zákona zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na následující části: Část č. 1 Předmětem této části zakázky je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem tramvají. Jedná se o flotilové pojištění 327 ks tramvají ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o drahách. Část č. 2 Předmětem této části zakázky je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem autobusů. Jedná se o flotilové pojištění 338 ks autobusů ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Část č. 3 Předmětem této části zakázky je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem trolejbusů. Jedná se o flotilové pojištění 152 ks trolejbusů ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Vězeňská služba České republiky
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel VS ČR   
Stručný popis: Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem 773 vozidel Vězeňské služby ČR na dobu neurčitou.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Pojištění majetku a odpovědnosti - BIOCEV   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ bylo uzavření pojistné smlouvy s vybraným dodavatelem na pojištění odpovědnosti, živelní, odcizení (krádež, loupež), vandalismus, skel, elektronických rizik a strojních rizik, a to na dobu 4 let.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Město Znojmo
“Pojištění majetku a odpovědnosti města Znojma a příspěvkových organizací“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr pojistitele na pojištění movitého a nemovitého majetku a na pojištění odpovědnosti za újmu Města Znojmo a příspěvkových organizací. S vybraným účastníkem zadávacího řízení budou uzavřeny 2 pojistné smlouvy na dobu jednoho roku, pokrývající ve svém souhrnu celý předmět veřejné zakázky podle Specifikace pojistného krytí. Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že veřejná zakázka není rozdělena na části dle § 101 zákona o veřejných zakázkách. Zájemci jsou tedy povinni podat nabídku pokrývající celý předmět veřejné zakázky.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Pojištění motorových vozidel ZZS ÚK   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy na pojištění vozidel Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p.o. a dalších doplňkových pojištění.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Pojištění majetku Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je majetkové pojištění a pojištění odpovědnosti zadavatele v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Pojištění majetku, vč. automobilů, odpovědnosti podniku a zaměstnanců   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření pojistných smluv. Poskytování služeb vzešlých z tohoto zadávacího řízení napomůže k ochraně majetku zadavatele proti možným hrozícím rizikům a zajistí pokrytí případných škod způsobených při činnosti zadavatele. Cílem zadavatele je zajistit pojištění dle jeho aktuálních potřeb tak, aby byla zajištěna maximální efektivita vynaložených prostředků zadavatele. Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění, a to: • Pojištění majetku, vč. pojištění vozidel podniku; • Pojištění nákladu; • Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti a vadou výrobku; • Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli; jakož i další pojištění s těmito druhy pojištění související.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Univerzita Karlova, Rektorát
Celouniverzitní zakázka na pojišťovacího zprostředkovatele pro Univerzitu Karlovu   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb pojišťovacího zprostředkovatele. Veřejná zakázka je vyhlášena jako celouniverzitní zakázka, tzn., že předmět plnění veřejné zakázky bude zadavatel pořizovat pro sebe, fakulty a součásti. Podrobněji specifikováno v zadávací dokumentaci.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
ČEZ, a. s., ČEZ Distribuce, a. s. , ČEZ Korporátní služby, s.r.o.
Pojištění vozidel   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je výkon pojišťovací činnosti pojistitelem spočívající v pojištění flotily čítající cca 4 300 vozidel ve vlastnictví zadavatelů. Pro plněné této Veřejné zakázky bude uzavřena pojistná smlouva s jediným dodavatelem.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Mendelova univerzita v Brně
Rámcová dohoda na zajištění cestovního pojištění MENDELU 2018 - 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí cestovního pojištění na dobu 24 měsíců od 1. 6. 2018 do 30. 5. 2020.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Pojištění nemovitého a movitého majetku, pojištění odpovědnosti za újmu, pojištění odpovědnosti za újmu poskytovatele zdravotních služeb   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za újmu a profesní odpovědnosti provozovatele zdravotnických služeb.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
ČEPRO, a.s.
Pojištění pohledávek   
Stručný popis: Předmětem pojistných smluv bude pojištění pohledávek zadavatele za odběrateli zadavatele, přičemž jde o pohledávky za neuhrazené pohonné hmoty a látky prodávané zadavatelem těmto odběratelům, a to jak formou velkoobchodu, tak i formou kartového prodeje.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Mendelova univerzita v Brně
Povinné ručení a havarijní pojištění vozidel a pojištění pojízdných strojů a strojních zařízení 2019-2021, rozděleno na části 1 a 2   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je povinné ručení a havarijní pojištění vozidel dle požadavků zadavatele po území ČR a Evropy v části č. 1 a pojištění pojízdných strojů a strojních zařízení po území České republiky a u vybraných zařízení i mimo území České republiky v části č. 2, vždy v období od 13. 7. 2019 do 12. 7. 2021, a to za zadavatelem specifikovaných obchodních podmínek.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Česká televize
Pojištění vozidel 2020 - 2023   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr pojistitele na pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou z provozu vozidel zadavatele včetně doplňkového pojištění a havarijního pojištění
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Lesy České republiky, s.p
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a vozidel LČR - II   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním majetku, odpovědnosti za újmu a vozidel zadavatele, včetně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie