Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 16 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Hartmanice
Rámcová dohoda na dodávku hnědé štěpky jako paliva do kotelen Hartmanice 4Q   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka hnědé štěpky jako paliva pro kotelny Hartmanice na 4Q/2019 do celkového ročního množství 10000 prm. Množství je závislé na klimatických a technických podmínkách
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Produkty lesníctva a ťažby dreva  >  Drevo
Město Hartmanice
Rámcová dohoda na dodávku dřevní štěpky jako paliva do kotelen Hartmanice na rok 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka dřevní štěpky jako paliva pro kotelny Hartmanice na rok 2020 do množství maximálně 10000 prm. Přesné množství nelze určit - je závislé na klimatickcých podmínkách, technickém stavu objektů a požadavků na tepelnou pohodu odběratelů.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Produkty lesníctva a ťažby dreva  >  Drevo
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Dodávka laboratorních hlodavců II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření rámcové dohody s více účastníky, která upraví rámcové podmínky zadávání jednotlivých veřejných zakázek, jejichž předmětem bude dodávka laboratorních hlodavců pro pokusné účely prováděné v zařízení zadavatele, blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci a návrhu rámcové dohody. Nyní zasíláno oznámení o uzavření dílčích smluv na základě této rámcové dohody souhrnně dle § 137 b) ZZVZ za 4. čtvrtletí 2019.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Farmárske, poľovnícke a rybolovné produkty  >  Dobytok, hospodárske zvieratá a drobné zvieratá
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Dodávky materiálů pro pěstební práce, včetně jejich aplikace a další pěstební práce pro divizi Plumlov v letech 2019 – 2022   
Stručný popis: Předmětem této zakázky je uzavření kupních smluv na dodávky materiálů pro pěstební práce, včetně jejich aplikace při realizaci pěstebních prací a provádět další pěstební práce pro organizační jednotku zadavatele(dále jen „divize“) Plumlov. Dále uskladnění dodávaných materiálů pro pěstební práce, doprava dodávaných materiálů, včetně vody k ředění přípravků na ochranu rostlin pro pěstební práce. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části, které budou plněny samostatně. Části veřejné zakázky jsou definovány lesními správami divize Plumlov (organizační jednotky zadavatele), spravujícími lesní porosty a lesnickými úseky, ve kterých bude veřejná zakázka realizována.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Produkty lesníctva a ťažby dreva  >  Produkty lesných škôlok
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Dodávky podestýlky pro laboratorní hlodavce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Cílem zadávacího řízení bylo uzavření rámcové dohody na dobu 3 let s jedním dodavatelem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Rámcová dohoda upraví rámcové podmínky zadávání jednotlivých veřejných zakázek, jejichž předmětem bude opakující se dodávka podestýlky pro laboratorní hlodavce. Nyní zasíláno oznámení o uzavření dílčích smluv na základě této rámcové dohody souhrnně dle § 137 b) ZZVZ za 4. čtvrtletí 2019.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Produkty lesníctva a ťažby dreva  >  Drevo
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Dodávky materiálů pro pěstební práce, včetně jejich aplikace a další pěstební práce pro divizi Plumlov v letech 2019 – 2022   
Stručný popis: Předmětem této zakázky je uzavření kupních smluv na dodávky materiálů pro pěstební práce, včetně jejich aplikace při realizaci pěstebních prací a provádět další pěstební práce pro organizační jednotku zadavatele(dále jen „divize“) Plumlov. Dále uskladnění dodávaných materiálů pro pěstební práce, doprava dodávaných materiálů, včetně vody k ředění přípravků na ochranu rostlin pro pěstební práce. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části, které budou plněny samostatně. Části veřejné zakázky jsou definovány lesními správami divize Plumlov (organizační jednotky zadavatele), spravujícími lesní porosty a lesnickými úseky, ve kterých bude veřejná zakázka realizována.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Produkty lesníctva a ťažby dreva  >  Produkty lesných škôlok
Vězeňská služba České republiky
„Věznice Příbram – dodávky bílé štěpky II“   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky bílé štěpky, sloužící jako palivo pro kotle MR 1500kW a MR 950kW v kotelně Věznice Příbram, pro potřeby zadavatele v předpokládaném množství 10 000 PRM po dobu platnosti Rámcové kupní smlouvy.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Produkty lesníctva a ťažby dreva  >  Drevo
Město Hartmanice
Rámcová dohoda na dodávku dřevní štěpky jako paliva pro kotelny Hartmanice pro rok 2019-3Q   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka dřevní štěpky jako paliva pro kotelny Hartmanice na období 3Q/2019 - skutečně dodáno 2310 prm. Skutečné množství je ovlivněno zejména klimatickými podmínkami oblasti a technickými podmínkami budov.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Produkty lesníctva a ťažby dreva  >  Drevo
Správa státních hmotných rezerv
17-164.2 Hrách zelený loupaný celý, jeho pořízení a ochraňování   
Stručný popis: Předmětem VZ je: a) pořízení 125 t hrachu zeleného loupaného celého (dále jen „hrách“ nebo „věc“) a b) ochraňování 125 t hrachu. Hrách bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Správa jako zadavatel v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje obranyschopnost a obranu státu, odstraňování následků krizových situací ochranu důležitých hospodářských zájmů státu. Podmínky dodávky a ochraňování jsou podrobně stanoveny v přiložených závazných návrzích „Kupní smlouvy“ a „Smlouvy o ochraňování státních hmotných rezerv“.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy  >  Obilniny a zemiaky
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Dodávka laboratorních hlodavců II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření rámcové dohody s více účastníky, která upraví rámcové podmínky zadávání jednotlivých veřejných zakázek, jejichž předmětem bude dodávka laboratorních hlodavců pro pokusné účely prováděné v zařízení zadavatele, blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci a návrhu rámcové dohody. Nyní zasíláno oznámení o uzavření dílčích smluv na základě této rámcové dohody souhrnně dle § 137 b) ZZVZ za 3. čtvrtletí 2019.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Farmárske, poľovnícke a rybolovné produkty  >  Dobytok, hospodárske zvieratá a drobné zvieratá
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Dodávky podestýlky pro laboratorní hlodavce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Cílem zadávacího řízení bylo uzavření rámcové dohody na dobu 3 let s jedním dodavatelem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Rámcová dohoda upraví rámcové podmínky zadávání jednotlivých veřejných zakázek, jejichž předmětem bude opakující se dodávka podestýlky pro laboratorní hlodavce. Nyní zasíláno oznámení o uzavření dílčích smluv na základě této rámcové dohody souhrnně dle § 137 b) ZZVZ za 3. čtvrtletí 2019.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Produkty lesníctva a ťažby dreva  >  Drevo
Univerzita Palackého v Olomouci
CRH – Materiál na pěstování rostlin   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka materiálu určeného pro pěstování rostlin, spolu se zahradnickým náčiním. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace. Zboží musí splňovat veškeré nároky vycházející z technických a bezpečnostních norem platných v České republice pro daný typ materiálu nebo zboží.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Poľnohospodárske a záhradnícke produkty
Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv – organizační složka státu
VZSAKL02/2017 - Dodávka konopí pro léčebné použití   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky konopí pro léčebné použití specifikovaného v zadávací dokumentaci a vypěstovaného, sklizeného, základně zpracovaného, baleného, uchovávaného, přepravovaného, fyzikálně zpracovaného, adjustovaného po 10,0 g a certifikovaného v souladu s právními předpisy a podmínkami zadávací dokumentace, a to na základě kupních smluv uzavřených na základě a v souladu s rámcovou dohodou po dobu její platnosti a účinnosti.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Poľnohospodárske a záhradnícke produkty  >  Plodiny, produkty zeleninárstva a záhradníctva
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Dodávky materiálů pro pěstební práce, včetně jejich aplikace a další pěstební práce pro divizi Plumlov v letech 2020 - 2021   
Stručný popis: Předmětem této zakázky je uzavření kupních smluv na dodávky materiálů pro pěstební práce včetně jejich aplikace při realizaci pěstebních prací a provádět další pěstební práce pro organizační jednotku zadavatele (dále jen „divize“) Plumlov. Dále uskladnění dodávaných materiálů pro pěstební práce, doprava dodávaných materiálů včetně vody k ředění přípravků na ochranu rostlin pro pěstební práce. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části, které budou plněny samostatně. Části veřejné zakázky jsou definovány lesními správami divize Plumlov (organizační jednotky zadavatele), spravujícími lesní porosty a lesnickými úseky, ve kterých bude veřejná zakázka realizována.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Produkty lesníctva a ťažby dreva  >  Produkty lesných škôlok
Lesy České republiky, s.p.
Dodávky bažantí zvěře pro LZ Konopiště (rámcová smlouva)   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou dodávky bažanta obecného (Phasianus colchicus) a bažanta královského (Syrmaticus reevesii) v různém stáří dle potřeb bažantnice.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Farmárske, poľovnícke a rybolovné produkty  >  Dobytok, hospodárske zvieratá a drobné zvieratá
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie