Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 200 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Planá nad Lužnicí
Planá nad Lužnicí - regenerace zeleně sídliště Silon   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace projektu spočívající v zakládání a regeneraci zeleně ve dvou zájmových lokalitách k.ú. Planá nad Lužnicí. V rámci realizace dojde k odstranění, ošetření a výsadbě dřevin, včetně tříleté následné péče, instalaci mobiliáře a založení trávníků.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Ředitelství silnic a dálnic ČR
LK Kosení na silnicích I. třídy 2019-2022   
Stručný popis: Kosení trávy a údržba keřů na silnicích I. třídy směrově dělených i nedělených a části dálnice D10 na území Libereckého kraje prováděné za provozu podle vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, § 9 a přílohou č.5 k této vyhlášce.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Rámcová dohoda na lesní opatření pro projekt "LIFE České středohoří"(LIFE16NAT/CZ/000639) - opakované zadávací řízení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je čtyřletá intenzivní obnovní péče na vybraných územích evropsky významných lokalit Českého středohoří. Činnosti budou prováděny na pozemcích, které spadají pod správu Lesů České republiky a AOPK ČR.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Technické služby města Mostu a.s.
Údržba zeleně   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je sezonní sekání travnatých ploch a podzimní vyhrabávání listí na pozemcích ve vlastnictví a na území statutárního města Mostu v období od 1.4.2020 do 20.12.2021.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Diplomatický servis
Provádění pravidelné údržby zahrad objektů spravovaných Diplomatickým servisem v období let 2020 - 2023   
Stručný popis: Provádění pravidelné údržby zahrad objektů spravovaných Diplomatickým servisem v období let 2020 - 2023.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
VÝROBA DŘÍVÍ HARVESTOROVOU TECHNOLOGIÍ 2020   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou obecně dostupné služby související s výrobou dříví na odvozních místech v lesních porostech ve vlastnictví státu s právem hospodaření státním podnikem Vojenské lesy a statky ČR (dále jen „VLS“). Uvažované těžební činnosti zahrnují výrobu dříví výhradně s využitím harvestorové technologie. Služby související s těžbou dříví harvestorovou technologií zahrnují zejména činnosti těžby dříví harvestory ve všech druzích těžeb, vyvážení dříví na lokalitu odvozní místo (OM) vyvážecími traktory resp. soupravami (forwardery), úklid klestu a manipulaci dříví na OM nebo na expedičním skladu (ES) a další související činnosti. Součástí předmětu plnění je i provedení povýrobních úprav pracovišť (úklid cest a vodotečí, ošetření stromů poškozených těžbou nebo soustřeďováním, sanace erozních rýh, atd.).
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
PŘEPRAVA DŘÍVÍ 2020   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS je provádění služeb pro zadavatele v oblasti přepravy dřevní hmoty a provádění souvisejících činností včetně nakládky a vykládky dříví. Dřevní hmota bude přepravována ze zadavatelem určených odvozních míst na místa vykládky. Místa vykládky budou specifikována v rámci veřejných zakázek zadávaných v DNS s uvedením názvu příjemce, železniční stanice (čísla stanice), příp. GPS souřadnicemi místa vykládky. V případě požadavku zadavatele vybraný dodavatel zajistí i vagónování dříví.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/36 Horní Ředice - Holice, obnova výsadeb zeleně   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Vzhledem ke stavu silniční vegetace podél silnice I/36 je nutné provést její obnovu. Na základě zpracované projektové dokumentace bude provedeno odstranění uhynulých a poškozených stromů. Zdravé stromy budou ošetřeny a bude proveden zdravotní a výchovný řez. Do projektu je zapracována i úprava vegetace v souvislosti se stavbou I/36 Časy-Holice (investiční akce úseku výstavby), která bude na stávající silnici I/36 napojena.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Revitalizace krajinářského parku Mošnice - podpora biodiverzity   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je revitalizace krajinářského parku Mošnice spočívající v odstranění nežádoucích dřevin, ošetření cenných stromů a výsadby další generace stromů k zajištění kontinuity a vícegeneračního složení stromů v parku.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Správa Národního parku Šumava
Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2020 - 2022 na území NP a CHKO Šumava   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a více účastníky pro provádění lesnických činností, zejména těžební a pěstební práce. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v technologických listech.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
Statutární město České Budějovice
Rámcová dohoda na provádění údržby dřevin - prořezávky a kácení stromů a frézování pařezů na pozemcích ve vlastnictví a správě statutárního města České Budějovice   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na služby. Předmětem zadávacího řízení je údržba dřevin - prořezávky a kácení stromů a frézování pařezů na pozemcích ve vlastnictví a správě statutárního města České Budějovice. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován na základě rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem průběžně po dobu 48 měsíců trvání rámcové dohody nebo do vyčerpání celkové maximální finanční hodnoty prací uvedené v návrhu rámcové dohody. S vybraným dodavatelem bude uzavřena rámcová dohoda dle § 131 a násl. zákona.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Prerezávanie stromov a orezávanie živých plotov
Česká republika - Ministerstvo financí
„Dokončení rekultivace výsypek“ část 1: Lítov 2. etapa   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Rekultivace severní části výsypky Lítov 2. etapa, dodatek“, zpracované v roce 2018 společností ARCH 93, společnost s ručením omezeným, Majakovského 707/29, 360 05 Karlovy Vary.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Česká republika - Ministerstvo financí
„Dokončení rekultivace výsypek“ část 2: Lítov 3. etapa“   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Rekultivace severní části výsypky Lítov 3. etapa - dodatek“, zpracované v roce 2018 společností ARCH 93, společnost s ručením omezeným, Majakovského 707/29, 360 05 Karlovy Vary.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Česká republika - Ministerstvo financí
„Dokončení rekultivace výsypek“ část 3: Medard Libík, severní část 1. etapa   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Rekultivace Medard - Libík severní část I. etapa, dodatek“, zpracované v roce 2018 společností ARCH 93, společnost s ručením omezeným, Majakovského 707/29, 360 05 Karlovy Vary.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Správa městských lesů Most, příspěvková organizace
Zajištění pěstební péče na SML Most 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod se všemi účastníky zadávacího řízení na zajištění komplexní pěstební činnosti na lesních majetcích Správy městských lesů města Most pro kalendářní rok 2020.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie