Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 43 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Rámcová dohoda - Dodávka kolových traktorů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem v souladu s § 131 ZVZ na pořízení až 16 nových traktorů dle specifikace v příloze č. 1 ZZD. Zadavatel garantuje odběr celkem 7 ks. Součástí předmětu plnění je také provádění servisních (garančních) prohlídek a prací stanovených výrobci strojů a jejich nástaveb po dobu trvání požadované délky záruční lhůty vč. s tím souvisejících dodávek materiálu a náhradních dílů, jakož i veškerých nutných služeb s tím spojených. K plnění na základě RD dojde postupem bez obnovení soutěže v souladu s § 134 ZVZ, tj. vystavením objednávek ze strany zadavatele. Zadavatel rozdělil předmět plnění veřejné zakázky na části, které budou plněny samostatně. Nabídky budou posuzovány a hodnoceny samostatně pro každou část VZ. Součástí předmětu plnění části VZ 4 je i vyvážecí vlek.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Dodávka žacích strojů, mulčovačů a lesních fréz   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka žacích strojů, mulčovačů a lesních fréz dle příloh zadávací dokumentace pro potřeby organizačních jednotek zadavatele. Součástí předmětu plnění je zabezpečení servisních služeb na tyto stroje v rámci ČR. Zadavatel rozdělil předmět plnění veřejné zakázky na části (celkem 12), které budou plněny samostatně.
Poľnohospodárske stroje  >  Žacie mechanizmy  >  Žacie mechanizmy a mláťačky
Správa Krkonošského národního parku
Dodávka traktrou pro ÚP Rezek   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Nákup nového traktoru včetně příslušenství pro územní pracoviště Rezek dle technické specifikace, která je součásí zadávací dokumentace.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Krajská majetková, příspěvková organizace
Pořízení zemědělských strojů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Nákup zemědělských strojů rozsahu: - Traktor kolový s čelním nakladačem, - Velkoplošný mulčovač, - Smykový kypřič půdy s válci.
Poľnohospodárske stroje
Univerzita Palackého v Olomouci
Dodávka pěstebních stolů – PřF Holice   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba, dodávka, doprava a montáž 60 ks pěstebních stolů pro modernizované a přistavované prostory – skleník budovy č. 53 v areálu Holice Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, na adrese Šlechtitelů 241/27, 783 71 Olomouc – Holice.
Poľnohospodárske stroje  >  Poľnohospodárske a lesnícke mechanizmy na prípravu...  >  Rôzne záhradnícke potreby
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Rámcová dohoda na dodávky náhradních dílů na sekačky Gianni Ferrari v letech 2019 – 2022   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky (rámcové dohody) jsou průběžné dodávky náhradních dílů na sekačky Gianni Ferrari dle aktuálních potřeb zadavatele na základě uzavřené rámcové dohody, které budou realizovány v letech 2019 - 2022. Na základě tohoto zadávacího řízení byla uzavřena rámcová kupní smlouva (představující rámcovou dohodu ve smyslu § 132 zákona), která je v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou vybraného dodavatele. Rámcová dohoda byla uzavřena s jedním dodavatelem. Toto oznámení se týká zadání zakázek na základě uzavřené rámcové kupní dohody ve II. čtvrtletí roku 2019.
Poľnohospodárske stroje  >  Časti poľnohospodárskych a lesníckych mechanizmov  >  Časti poľnohospodárskych mechanizmov
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín
Dodávka kolových traktorů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka kolových traktorů. Zakázka je rozdělena na 3 části: • První část: Kolový traktor o jmenovitém výkonu 129 kW • Druhá část: Kolový traktor o jmenovitém výkonu 177 kW • Třetí část: Kolový traktor o jmenovitém výkonu 282 kW.
Poľnohospodárske stroje
DIAMO, státní podnik
Traktor 2 ks   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je dodávka 2 ks továrně nových zemědělských traktorů, roku výroby 2019, splňující parametry uvedené v příloze č. 1 návrhu kupní smlouvy.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Rámcová dohoda - dodávka vyvážecích souprav   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (dále jen „RD“) s jedním účastníkem v souladu s § 131 ZVZ na pořízení až 5 nových vyvážecích souprav (kolových a pásových) dle specifikace v příloze zadávací dokumentace. Zadavatel garantuje odběr celkem 2 ks. Součástí předmětu plnění je také provádění servisních (garančních) prohlídek a prací stanovených výrobci strojů a jejich nástaveb po dobu trvání požadované délky záruční lhůty vč. s tím souvisejících dodávek materiálu a náhradních dílů, jakož i veškerých nutných služeb s tím spojených. K plnění na základě RD dojde postupem bez obnovení soutěže v souladu s § 134 ZVZ, tj. vystavením objednávek ze strany zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na více částí, které budou samostatně vyhodnoceny.
Poľnohospodárske stroje  >  Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo...
Obec Králíky
Nákup lesnických strojů a technologií II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky je dodávka traktoru s lesnickou nástavbou včetně čelního nakladače s rampovací lopatou, příkopového ramene a lanového navijáku, dále klanicového vyvážecího vleku včetně hydraulické ruky a rýhového zalesňovacího stroje.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
TECHICKÉ SLUŽBY OPATOV s.r.o.
Traktor   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zjednodušené podlimitní zadávací řízení pro veřejnou zakázku dle § 53 zákona č. 134/2016 sb. („ZZVZ“) na dodání jednoho kusu nového traktoru pro potřeby technických služeb obce Opatov.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Jaroslav Bastl
NÁKUP ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup zemědělské techniky - traktoru o výkonu 95-100 kW, lisu s variabilní komorou, cisterny o objemu 5 m3. Bližší specifikace je uvedena v Zadávací dokumentaci. Předmět veřejné zakázky přesně specifikuje Kupní smlouva (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a Technické podmínky pro zemědělskou techniku (příloha č.2 Zadávací dokumentace).
Poľnohospodárske stroje
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Rámcová dohoda - Dodávka kolových traktorů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem v souladu s § 131 ZVZ na pořízení až 16 nových traktorů dle specifikace v příloze č. 1 ZZD. Zadavatel garantuje odběr celkem 7 ks. Součástí předmětu plnění je také provádění servisních (garančních) prohlídek a prací stanovených výrobci strojů a jejich nástaveb po dobu trvání požadované délky záruční lhůty vč. s tím souvisejících dodávek materiálu a náhradních dílů, jakož i veškerých nutných služeb s tím spojených. K plnění na základě RD dojde postupem bez obnovení soutěže v souladu s § 134 ZVZ, tj. vystavením objednávek ze strany zadavatele. Zadavatel rozdělil předmět plnění veřejné zakázky na části, které budou plněny samostatně. Nabídky budou posuzovány a hodnoceny samostatně pro každou část VZ. Součástí předmětu plnění části VZ 4 je i vyvážecí vlek.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Povodí Ohře, státní podnik
Kolový traktor s příkopovou sekačkou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o dodávku 1 kusu nového a nepoužitého kolového traktoru s příkopovou sekačkou (dále jen vozidla) dle požadavků zadavatele, které jsou stanoveny zadávacími podmínkami, technickými podmínkami a to včetně dopravy na místa předání. Vozidlo a na něm upevněné prvky musí být schváleny pro provoz na pozemních komunikacích. Záruční doba se požaduje min. 24 měsíců ode dne předání a převzetí vozidla.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Město Loučná pod Klínovcem
Dodávka techniky na údržbu města   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka stroje dle přílohy č. 3 této ZZD pro potřeby zadavatele. Součástí předmětu plnění je zabezpečení servisních služeb na tyto stroje v rámci ČR.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie