Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 111 z 11 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Statutární město Frýdek-Místek
Rámcová smlouva na pronájem multifunkčních kopírovacích strojů a poskytování servisních služeb k multifunkčním kopírovacím strojům ve vlastnictví Magistrátu města Frýdek-Místek   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem multifunkčních kopírovacích strojů jednoho výrobce včetně veškerých služeb spojených se zajištěním bezproblémového provozu specifikovaných v této technické specifikaci. Předpokládaný objem předmětu plnění je uveden v této technické specifikaci. Dále poskytování servisních služeb k multifunkčním kopírovacím strojům Magistrátu města Frýdku-Místku a Městské policie Frýdek-Místek. Servisní služby budou poskytovány k přístrojům vlastněným Magistrátem města Frýdku-Místku uvedeným v seznamu kopírovacích strojů (viz příloha - Seznam kopírovacích strojů).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Reprografické služby
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Výzva č. 31: Portál staročeských textů, opakování - překlad   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zejména překlad staročeských textů do anglického jazyka pro Zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Prekladateľské služby
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Výzva č. 28: Industrial autorship, opakování - překlad   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zejména překlad textu pro Zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Prekladateľské služby
Hlavní město Praha
Zajištění outsorcingu reprografických služeb   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění centrálních tiskových, reprografických a dalších dokumentových služeb formou náhradního plnění, prostřednictvím účelově zřízeného pracoviště, a to pro zadavatele a jeho zákazníky, tj. pro osoby přímo, či nepřímo ovládané zadavatelem. Předmětem plnění tak je provádění komplexních reprografických služeb pro potřeby zadavatele v rozmnožovně (reprocentru) zadavatele a na stávajícím vybavení rozmnožovny (reprocentra), které je majetkem zadavatele, nebo je v jeho užívání. Služba bude prováděna výhradně na stávajícím vybavení.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Reprografické služby
Ústavní soud
Tlumočnické a překladatelské služby pro Kongres CECC   
Stručný popis: zajištění simultánní tlumočení v rámci oficiálních jazyků mezinárodní organizace Konference evropských ústavních soudů (tj. v německém jazyce, v anglickém jazyce, v ruském jazyce, ve francouzském jazyce, v českém jazyce), a to v rámci Kongresu Konference evropských ústavních soudů (dále také „CECC“) pořádaném Českou republikou - Ústavním soudem jako předsednickou zemí v Praze, včetně osobního konsekutivního tlumočení předsedovi Ústavního soudu, překladu odborných textů určených pro přípravu jednání CECC, informačních podkladů a návrhů účastníků CECC.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Tlmočnícke služby
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Výzva č.21: FF UK – On Narrative Violence 2 - překlad   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zejména překlad textu pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Prekladateľské služby
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Výzva č.14: FF UK – překlad staročeských textů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zejména překlad staročeských textů do angličtiny pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Prekladateľské služby
Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Překlady 2018 - 2021 - kvartální vyúčtování (QII)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je komplexní a průběžné zajištění překladatelských služeb pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Jedná se zejména o zajištění překladů z českého jazyka do anglického, německého, francouzského, ruského, ukrajinského a polského jazyka nebo naopak. Zadavatel je však oprávněn dle svých potřeb poptávat i překlady z/do jiných jazyků.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Prekladateľské služby
ČESKÁ TELEVIZE
Tiskové a reprografické služby v ČT II.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování tiskových služeb a služeb s tím spojených v České televizi. Součástí plnění je dále instalace a nakonfigurování celého systému, včetně poskytnutí reprografických zařízení, jejich zprovoznění a udržování v provozuschopném stavu po dobu účinnosti smlouvy, počáteční zkušební testování a předání uživatelské dokumentace. Bližší specifikace bude uvedena v Zadávací dokumentaci.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Reprografické služby
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Zajištění překladatelských služeb pro subjekty implementující Dohodu o partnerství a projekty Evropské územní spolupráce   
Stručný popis: Veřejný zadavatel zadáváním jednotlivých veřejných zakázek na základě uzavřené rámcové dohody s jedním účastníkem zajišťuje dostatečné a kvalitativně odpovídající kapacity pro překlady a jazykové korektury vybraných dokumentů v českém a anglickém jazyce stejně tak, jako překlady a korektury těchto dokumentů, které jsou předkládány orgánům Evropské komise při oficiálním styku se subjekty implementační struktury politiky soudržnosti.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Prekladateľské služby
Hlavní město Praha
Zajištění outsorcingu reprografických služeb   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění centrálních tiskových, reprografických a dalších dokumentových služeb formou náhradního plnění, prostřednictvím účelově zřízeného pracoviště, a to pro zadavatele a jeho zákazníky, tj. pro osoby přímo, či nepřímo ovládané zadavatelem. Předmětem plnění tak je provádění komplexních reprografických služeb pro potřeby zadavatele v rozmnožovně (reprocentru) zadavatele a na stávajícím vybavení rozmnožovny (reprocentra), které je majetkem zadavatele, nebo je v jeho užívání.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Reprografické služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie