Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 45 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Liberecký kraj
TDI - Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. - Sosnová   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora (dále jen „TDI“) při provádění následující akce: „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. – Sosnová – stavební práce“, kde předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce je 21.659.982,54 Kč bez DPH a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), za předpokladu, že bude stavba realizována.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Liberecký kraj
BOZP - Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. - Sosnová   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která zahrnuje činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, (dále jen „BOZP“) a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), za předpokladu, že bude stavba realizována. Specifikace předmětu veřejné zakázky: Předmětem činnosti výkonu koordinátora BOZP je stavební akce: „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. – Sosnová – stavební práce“, kde předpokládaná hodnota stavby je 21.659.982,54 Kč bez DPH.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
ČEZ Distribuce, a. s.
Poskytování služeb v oblasti kontroly odběrných míst a řešení neoprávněných odběrů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je je uzavření Rámcové dohody s 1 Dodavatelem na dobu 6 let, a to za účelem zajištění služeb v oblasti: a) kontroly odběrných míst, b) řešení neoprávněných odběrů a netechnických ztrát elektřiny v distribuční soustavě, zamezení netechnických ztrát elektřiny a pokračování neoprávněných odběrů, a to včetně poskytování součinnosti orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům či soudům, c) účast při projednání výstupů z kontroly odběrných míst se Zákazníkem. Předpokladem pro realizaci Předmětu veřejné zakázky je uzavření: Rámcové dohody o poskytování služeb v oblasti řešení netechnických ztrát a neoprávněných odběrů v distribuční soustavě, a Smlouvy o převodu části činnosti zaměstnavatele (o převodu zaměstnanců, kteří se budou na zajištění výše uvedených služeb podílet).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Liberecký kraj
TDI - Roprachtice, Chuchelna a Hrabačov - Křížlice   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora při provádění stavebních akcí: „Silnice II/290 Roprachtice“, „Silnice III/2923 Chuchelna - Palučiny“, „Silnice III/28620 Hrabačov - Křížlice“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci, za předpokladu, že budou stavby realizovány.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Liberecký kraj
BOZP - Roprachtice, Chuchelna, Mříčná   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění stavebních akcí: a) „Silnice II/290 Roprachtice“ b) „Silnice III/2923 Chuchelna – Palučiny“ c) „Silnice III/28617 Mříčná“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky této zadávací dokumentace, za předpokladu, že bude stavba realizována.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, Územní památková správa v Českých Budějovicích
NKP SZ Telč - Výkon činnosti technického dozoru stavebníka po dobu realizace projektu IROP   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Národní památkový ústav, Územní památková správa v Českých Budějovicích zadává veřejnou zakázku na Výkon činnosti technického dozoru stavebníka po dobu přípravy a realizace stavby Státní zámek Telč – Růže Vysočiny“. Jedná se o spolupráci se zadavatelem během přípravy dokumentace pro provádění stavby, přípravy zadání veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby a kompletní zajištění činnosti TDS během realizace stavby.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Kraj Vysočina
Dynamický nákupní systém na zajištění činností koordinátora BOZP pro pozemní stavby   
Stručný popis: Výkon činností koordinátora BOZP na pozemních stavbách realizovaných Krajem Vysočina.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
MERO ČR, a.s.
Supervize náterů na CTR Nelahozeves - rámcová smlouva   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na 4 roky na dodavatele supervize pro inspekci nátěrových systémů na CTR Nelahozeves, čerpacích stanic MERO ČR a.s. a nadzemních úseků ropovodu Družba.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Město Hlučín
Strategické plánování města Hlučína - zpracování Dopravního generalu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je Dopravní general, který bude hlavním strategickým dokumentem v oblasti dopravy.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Liberecký kraj
BOZP - Semily, Jablonec 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) při provádění stavebních akcí: • Silnice II/283 Libštát, sanace svahu, • Silnice III/28215 Vrát, sanace sesuvu, • Silnice III/28735 Jistebsko – Skuhrov • Silnice II/282 Koberovy, • Silnice III/2879 Jablonec nad Nisou – Dolní Černá Studnice, • Silnice III/2895 Roztoky u Semil – Helkovice, rekonstrukce silnice a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), za předpokladu, že bude stavba realizována.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Obec Bořetice
Výstavba kanalizace a ČOV v obci Bořetice - TDI a koordinátor BOZP   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zakázky je výkon technického dozoru investora a činnost koordinátora BOZP v rámci projektu s názvem „Výstavba kanalizace a ČOV v obci Bořetice“.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Liberecký kraj
TDI - Silnice III/28730 Maršovice - Krásná a II/287 Jablonec nad Nisou a Silnice III/2784 Liberec, České mládeže (vyřazená)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora (dále jen „TDI“) při provádění stavebních akcí: • Silnice III/28730 Maršovice - Krásná a II/287 Jablonec nad Nisou • Silnice III/2784 Liberec, České mládeže (vyřazená) a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), za předpokladu, že budou stavby realizovány.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Poskytování technické a konzultační podpory při návrhu, realizaci a implementaci technologií Projektu ELI - EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE - fáze 2 (opakované vyhlášení)   
Stručný popis: Účelem této veřejné zakázky je zajistit pro účely Projektu ELI poskytovatele služeb, který bude pro zadavatele na základě smlouvy o poskytování konzultačních služeb zajišťovat poradenství v souvislosti s níže uvedenými technologiemi. Uchazeč se na základě uzavřené smlouvy o poskytování konzultačních služeb zaváže poskytovat zadavateli služby technického, konzultačního a inspekčního a poradenského charakteru při přípravě a budování nejmodernějších výzkumného laserového centra ELI v Dolních Břežanech, a to v souvislosti s následujícími technologiemi.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu činnosti Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj pro období 2017 - 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je vypracování znaleckých posudků v rámci činnosti Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Město Jesenice
Nová základní škola v Jesenici, Zdiměřice, TDS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb technického dozoru stavebníka
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie