Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 45 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Liberecký kraj
TDI - Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora při provádění stavební akce A „Rekonstrukce silnice II/268“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci, za předpokladu, že bude stavba realizována.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Statutární město Frýdek-Místek
Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice a Zelinkovice a Lysůvky – výkon TDS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výkon technického dozoru stavebníka (TDS) pro výstavbu splaškové kanalizace v místních částech města Frýdek-Místek, a to v Chlebovicích, Skalici a Zelinkovicích a Lysůvkách. Celkově má být zrealizováno 31 608 m gravitační a tlakové kanalizace vč. veřejných částí domovních přípojek. V rámci kanalizačních řadů bude zřízeno celkem osm přečerpávacích stanic.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Povodí Vltavy, státní podnik
Revitalizace Vltavy Vraňany – Hořín – Správce stavby   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon činností technického dozoru stavebníka, trvalého dohledu, koordinátora BOZP, archeologického dohledu stavby, biologického dohledu stavby a geologických prací při plnění související veřejné zakázky s názvem „Revitalizace Vltavy Vraňany – Hořín“.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Poradenství při technickém monitoringu obchodních případů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Poskytnutí odborné konzultační a poradenské činnosti k jednotlivým projektům.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
město Příbram
Efektivní úřad města Příbram II – zpracování generelu dopravy, generelu parkování a pasportu veřejného osvětlení (2)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zpracování generelu dopravy, generelu parkování a pasportu veřejného osvětlení pro město Příbram.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
TDI – ÚVN – VoFN Praha – Přístavba CH 1 – realizace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění technického dozoru investora v souvislosti s realizací stavby, jejíž předmětem je realizace přístavby pavilonu CH v areálu ÚVN v Praze dle projektové dokumentace.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Nový pavilon FZÚ, Na Slovance – správce stavby – opakované zadání   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb výkonu činnosti správce stavby (dále jen „Správce stavby“) dle vzorové Smlouvy o poskytnutí služeb mezi Objednatelem a konzultantem (tzv. FIDIC WHITE BOOK), a rovněž v souladu se standardy činnosti správce stavby dle Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu elektro-technologického a strojně-technologického Díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných Zhotovitelem, tzv. FIDIC YELLOW BOOK (dále jen „Služby“), a to v rámci stavby Nového pavilonu FZÚ, která byla zadávána formou požadavku na výkon nebo funkci dle § 92 odst. 2 ZZVZ a jejíž investiční náklady činí dle nabídkové ceny zhotovitele 287 960 547 Kč bez DPH.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Zpracování znaleckých posudků pro KPÚ pro Ústecký kraj 2019 – 2021   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zajištění poskytování znaleckých služeb pro výkon činnosti Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj včetně jeho poboček na období 2019-2021. Výsledkem tohoto zadávacího řízení bude uzavření rámcové dohody se čtyřmi dodavateli bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody, s opakujícím se plněním zadávaným na základě písemných výzev k předložení návrhu na uzavření objednávky systémem kaskády. V případě nepodání dostatečného počtu platných nabídek bude možné rámcovou dohodu uzavřít pouze se třemi dodavateli.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VÝKON ČINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU NA STAVBÁCH SÚS JMK 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je výkon činnosti technického dozoru investora na jednotlivých stavbách uvedených v soupisu staveb.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Liberecký kraj
BOZP - Silnice III/26836 Lindava   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) při provádění stavební akce „Silnice III/26836 Lindava“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci, za předpokladu, že bude stavba realizována.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Liberecký kraj
TDI - Silnice III/26836 Lindava   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora při provádění stavební akce: „Silnice III/26836 Lindava“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci, za předpokladu, že bude stavba realizována.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Obec Bořetice
Výstavba kanalizace a ČOV v obci Bořetice - TDI a koordinátor BOZP   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zakázky je výkon technického dozoru investora a činnost koordinátora BOZP v rámci projektu s názvem „Výstavba kanalizace a ČOV v obci Bořetice“.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Liberecký kraj
BOZP - Silnice II/270 Doksy - Dubá   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která zahrnuje činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, (dále jen „BOZP“) a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), za předpokladu, že bude stavba realizována.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Liberecký kraj
TDI - silnice II/270 Doksy – Dubá   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora (dále jen „TDI“) při provádění následující stavební akce: „Silnice II/270 Doksy – Dubá“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), za předpokladu, že bude stavba realizována.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Česká republika - Ministerstvo obrany
Znalecký posudek - posouzení exkluzivity dodavatele   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zpracování znaleckého posudku, kterým bude posouzena exkluzivita dodavatele.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie