Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 114 z 14 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mendelova univerzita v Brně
Rámcová dohoda na zajištění výuky jazyků pro studenty Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně 2019 - 2022   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výuka jazyků pro studenty Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Výuka bude zahrnovat anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk, italský jazyk a český jazyk pro cizince. Plnění zahrnuje jak výuku jazyků, tak hodnocení studentů ve výuce, v souladu se Studijním a zkušebním řádem zadavatele. Dodavatel zajistí vlastní studijní materiály a písemnou metodiku pro výuku jazyků v prezenčním i kombinovaném typu studia. Dodavatel vypracuje písemnou metodiku a systém e-learningu pro kombinovaný typ studia. Výuka bude probíhat podle schváleného plánu výuky, se kterým bude dodavatel seznámen vždy nejpozději 5 dnů před začátku příslušného semestru. Přesná místa a časy výuky budou dány vždy aktuálním rozvrhem. Počet studentů v jednotlivých kurzech může být proměnlivý, s předpokladem 21 studentů/hodina a předpokládanou tolerancí 20 %.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Poskytovanie jazykových kurzov
Česká republika – Kancelář Poslanecké sněmovny
Výuka cizích jazyků   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění výuky jazyků pro pracovníky zadavatele při splnění následujících požadavků zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky. Splnění požadavků bude zadavatel posuzovat v rámci posuzování nabídek.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Poskytovanie jazykových kurzov
Česká republika - Ministerstvo dopravy
Zajištění jazykové výuky anglického, německého, francouzského, ruského a českého jazyka   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem „Zajištění jazykové výuky anglického, německého, francouzského, ruského a českého jazyka" je poskytování služeb, které spočívají v zajištění výuky anglického, německého, francouzského, ruského a českého jazyka zaměstnancům Ministerstva dopravy a zaměstnancům Agentury GSA – European GNSS Agency s cílem zkvalitnit a zvýšit úroveň jejich jazykových znalostí, tj. zkvalitnit jejich schopnosti vyjadřování, osvojit si dovednosti pro jednání a zefektivnit komunikaci v uvedeném jazyce.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Poskytovanie jazykových kurzov
Agentura pro podnikání a inovace
Jazykové vzdělávání zaměstnanců API   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy o poskytování jazykových služeb mezi zadavatelem a dodavatelem na dobu určitou, na jejímž základě bude poskytována výuka cizích jazyků zaměstnancům zadavatele formou individuální nebo skupinové výuky a podpůrných služeb. Toto oznámení se vztahuje souhrnně ke smlouvám uzavřeným na základě rámcové smlouvy.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Poskytovanie jazykových kurzov
Česká republika - Energetický regulační úřad
Zajištění tuzemské jazykové výuky pro roky 2019 - 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zajištění jazykové výuky anglického jazyka pro zaměstnance Energetického regulačního úřadu pro roky 2019 -2020
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Poskytovanie jazykových kurzov
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Jazyková výuka zaměstnanců VZP ČR   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytování výuky cizích jazyků zaměstnancům zadavatele v individuálních a skupinových kurzech na pracovištích zadavatele v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Poskytovanie jazykových kurzov
Řízení letového provozu České republiky, s.p.
Jazykové vzdělávání zaměstnanců a externích zákazníků ŘLP ČR, s.p. v období od 1.1.2015 do 31.12.2018   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na zajištění jazykového vzdělávání v rámci kurzů letecké, obchodní a všeobecné angličtiny kvalifikovanými lektory pro zaměstnance ŘLP ČR, s.p. a externí klienty zadavatele v rámci zadavatelem specifikovaných kurzů.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Poskytovanie jazykových kurzov
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Jazykové vzdělávání zaměstnanců MŠMT   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je realizace skupinové a individuální výuky angličtiny, němčiny a francouzštiny.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Poskytovanie jazykových kurzov
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR,s.p.)
Jazykové vzdělávání zaměstnanců a externích zákazníků ŘLP ČR, s.p. v období od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2022   
Stručný popis: Předmětem plnění je poskytování služeb jazykového vzdělávání anglického jazyka (dále jen „AJ“) v odborné letecké, obchodní, technické, právní a všeobecné AJ kvalifikovanými lektory pro zaměstnance ŘLP ČR, s. p. a externí klienty zadavatele v rámci zadavatelem specifikovaných kurzů.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Poskytovanie jazykových kurzov
ČESKÝ ROZHLAS
Zajištění výuky cizích jazyků v Českém rozhlase   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění skupinových, individuálních a specializovaných kurzů cizích jazyků všech úrovní (včetně přípravných kurzů k mezinárodním zkouškám) pro zaměstnance Českého rozhlasu v Praze a v regionálních studiích na základě uzavřené rámcové smlouvy.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Poskytovanie jazykových kurzov
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Jazyková výuka zaměstnanců VZP ČR   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytování výuky cizích jazyků zaměstnancům zadavatele v individuálních a skupinových kurzech na pracovištích zadavatele v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Poskytovanie jazykových kurzov
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Jazykové vzdělávání zaměstnanců a externích zákazníků ŘLP ČR, s.p. v období od 1.12015 do 31.12.2018   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na zajištění jazykového vzdělávání v rámci kurzů letecké, obchodní a všeobecné angličtiny kvalifikovanými lektory pro zaměstnance ŘLP ČR, s.p. a externí klienty zadavatele v rámci zadavatelem specifikovaných kurzů.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Poskytovanie jazykových kurzov
Státní fond dopravní infrastruktury
Jazyková výuka zaměstnanců SFDI na roky 2016 – 2020   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je jazyková výuka zaměstnanců Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“), tzn. zajištění poskytování služeb, které zvýší a zkvalitní úroveň současných jazykových znalostí zaměstnanců Zadavatele, tj. jejich vyjadřovacích schopností, schopností v porozumění psaného i mluveného slova, v dovednostech pro jednání či vyjednávání a v celkovém zefektivnění jejich komunikace v jazyku anglickém (AJ), německém (NJ) a francouzském (FJ).
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Poskytovanie jazykových kurzov
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Zajištění rozvoje lidských zdrojů v rámci Operačního programu Zaměstnanost v oblasti jazykového vzdělávání   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit zaměstnanců zadavatele (dále jen zaměstnanců či účastníků) kvalifikovanými lektory zhotovitele, a to v individuálních a skupinových kurzech v souladu s požadavky zadavatele. Zajištěno bude studium jazyka anglického, německého a francouzského ve všeobecných i odborných oblastech a v celém spektru jazykových úrovní zaměstnanců dle Evropského referenčního rámce. CPV kódy: 80580000-3 Poskytování jazykových kurzů 80500000-9 Školení 80000000-4 Vzdělávání a školení
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Poskytovanie jazykových kurzov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie