Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 131 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
ČR - Český úřad zeměměřický a katastrální
Poskytování hlasových a datových služeb mobilního operátora   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování mobilních hlasových a datových služeb prostřednictvím sítě mobilního operátora pro resortní organizace centrálního zadavatele.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
UK-FF - Zajištění elektronických informačních služeb 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zejména zajištění odborných elektronických informačních zdrojů pro potřeby zadavatele a jeho knihovních fondů. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí ZD.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Statutární město Hradec Králové
Poskytovatel telekomunikačních služeb pro statutární město Hradec Králové – mobilní telefonie   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování mobilních hovorových a nehovorových služeb elektronických komunikací poskytovaných prostřednictvím sítí elektronických komunikací a zajištění souvisejících služeb a dodávek v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami, pro statutární město Hradec Králové (včetně městské policie) a jeho zřízené příspěvkové organizace a založené obchodní společnosti. (CPV: 64200000-8, 64210000-1, 64212000-5).
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Město Třeboň
Služby mobilního operátora pro město Třeboň a jím zřizované příspěvkové organizace a založené společnosti   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního operátora v rozsahu specifikovaném Výzvou k podání nabídky a jejími přílohami. Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb. Bližší informace k předmětu plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v přílohách č. 1 – Předmět veřejné zakázky a č. 2 – Objemy služeb a specifikace cen mobil. Smlouva bude uzavřena městem Třeboň, jakožto centrálním zadavatelem, který centralizovaně zadává veřejnou zakázku pro zadavatele uvedené v příloze č. 7 této Výzvy – Přehled zadavatelů.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Ministerstvo obrany
Mezinárodní telekomunikační okruh Praha - Frankenberg   
Stručný popis: Poskytnutí a zabezpečení mezinárodního telekomunikačního okruhu Praha - Frankenberg
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Ministerstvo obrany
Mezinárodní telekomunikační okruh Praha - Ramstein   
Stručný popis: Poskytnutí a zabezpečení mezinárodního telekomunikačního okruhu Praha - Ramstein
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Ministerstvo obrany
Mezinárodní telekomunikační okruh Praha - Brusel   
Stručný popis: Poskytnutí a zabezpečení mezinárodního telekomunikačního okruhu Praha - Brusel
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Národní bezpečnostní úřad
Mobilní, hlasové a souvisejícíc služby   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Poskytování mobilních, hlasových a souvisejících služeb.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Zajištění doručování balíkové pošty mezi lokalitami ÚZSVM   
Stručný popis: zajišťování převzetí a rozvozu balíkových zásilek podávaných zadavatelem a jemu adresovaných z místa vypravení na místo doručení
Poštové a telekomunikačné služby  >  Poštové a doručovateľské služby  >  Poštové služby
Město Nový Jičín
Zajištění telekomunikačních služeb v mobilních sítích pro město Nový Jičín   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytování mobilních telekomunikačních hlasových a datových služeb v rozsahu a kvalitě specifikované v příloze č. 1 zadávací dokumentace, zajištění možnosti bezplatné aktivace a deaktivace doplňkových služeb uvedených v příloze č. 1 zadávací dokumentace na všech využívaných SIM, bezplatné poskytnutí souvisejících služeb uvedených v příloze č. 1 zadávací dokumentace, poskytování hlasových a datových služeb v rozsahu specifikovaném tarify uvedenými v příloze č. 1 zadávací dokumentace, přičemž hlasové tarify lze využívat samostatně nebo v kombinaci s datovým tarifem.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Národní knihovna České republiky
Digitalizace vzácných historických dokumentů (rukopisů a starých tisků) na rok 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je digitalizace rukopisů dle požadavků VISK6 včetně kompletní tvorby metadat (výstup musí splňovat Definici digitálního dokumentu pro potřeby zpřístupnění a trvalého uložení v podprogramu VISK6, která je dostupná na adrese http://www.manuscriptorium.com/sites/default/files/docs/manuscriptorium_visk6_definice.pdf) a zajištění komplexní služby včetně dopravy dokumentů k digitalizaci a zpět. Podrobná specifikace předmětu plnění, obchodní a platební podmínky, jsou uvedeny v návrhu smlouvy (dále jen „Smlouva“) – příloha č. 2 ZD.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Městská část Praha 4
Poskytnutí služeb Hybridní pošty   
Stručný popis: Poskytnutí služeb Hybridní pošty
Poštové a telekomunikačné služby  >  Poštové a doručovateľské služby  >  Poštové služby
Statutární město Zlín
Výběr mobilního operátora pro hlasové a datové služby pro statutární město Zlín a jeho společnosti a organizace   
Stručný popis: Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytování telekomunikačních služeb, zajištění všech souvisejících činností včetně dodávky datových modemů pro statutární město Zlín a jeho společnosti a organizace (dále jen „zadavatel“). Seznam společností a organizací, kterých se veřejná zakázka týká, je uveden v příloze č. 3 zadávací dokumentace. Tyto služby budou poptávány v rozsahu a za podmínek specifikovaných zadávacími podmínkami.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Národní památkový ústav
Pevná telefonie NPÚ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování telekomunikačních služeb - pevných hlasových služeb a zároveň připojení do Internetu s využitím technologie xDSL
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
LOM PRAHA s.p.
Mobilní telekomunikační služby pro LOM Praha s.p., 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Poskytování mobilních hlasových a datových služeb elektronických komunikací a všech činností s tím souvisejících prostřednictvím mobilního operátora pro zadavatele a jeho dceřiné společnosti.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie