Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 31 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mendelova univerzita v Brně
Rámcová dohoda na dodávku krmných směsí, rozděleno na části 1 - 5   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky krmných směsí, podle potřeb zadavatele v souladu s podrobnou specifikací uvedenou v příloze A, č. 1 – 5, včetně laboratorních rozborů a bezplatného výživářsko - poradenského servisu.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Krmivo pre zvieratá
ČESKÝ ROZHLAS
Dodávky pramenité vody a pronájem výdejníků vody   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku pramenité vody a pronájem výdejníků vody.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Nealkoholické nápoje
Mendelova univerzita v Brně
Rámcová dohoda na dodávku krmných směsí, rozděleno na části 1 - 5   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky krmných směsí, podle potřeb zadavatele v souladu s podrobnou specifikací uvedenou v příloze A, č. 1 – 5, včetně laboratorních rozborů a bezplatného výživářsko-poradenského servisu.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Krmivo pre zvieratá
Povodí Odry, státní podnik
Dodávka granulovaného krmiva pro pstruhy na období 2016-2020   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávky granulovaného krmiva pro chov pstruhů na základě rámcové smlouvy s jedním uchazečem na dobu 4 let - období 2016-2020.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Krmivo pre zvieratá  >  Pripravené krmivo pre poľnohospodárske a iné...
Crocodille ČR, spol. s r.o.
Realizace energetických úspor ve společnosti Crocodille ČR, spol. s r.o.   
Stručný popis: Předmětem plnění jsou činnosti zahrnující náhradu stávající technologie chlazení centrálním zdrojem chladu v hale SO-03 předpokládaným snížením spotřeby energie s ohledem na výrazně vyšší účinnost moderních technologií. Vzhledem k dispozici budov, vzdálenostem a potřebám chladu jsou navrženy 3 zdroje chladu s cílem dosáhnout, co nejvyšší účinnosti a ekonomiky provozu chlazení. Instalací nového zařízení dojde k zvýšené účinnosti a k úspoře elektrické energie.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Rôzne potravinárske výrobky  >  Rôzne potravinové výrobky a sušený tovar
VOP CZ, s.p.
Chlazená strava a výdajové automaty 2Q/2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této zakázky jsou pravidelné dodávky balené chlazené stravy pro zaměstnance zadavatele a rovněž provozování výdejního automatu na výdej balené chlazené stravy zaměstnancům zadavatele v objektu průmyslového areálu VOP CZ, s.p.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Rôzne potravinárske výrobky  >  Rôzne potravinové výrobky a sušený tovar
VOP CZ, s.p.
Chlazená strava a výdajové automaty 1Q/2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této zakázky jsou pravidelné dodávky balené chlazené stravy pro zaměstnance zadavatele a rovněž provozování výdejního automatu na výdej balené chlazené stravy zaměstnancům zadavatele v objektu průmyslového areálu VOP CZ, s.p.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Rôzne potravinárske výrobky  >  Rôzne potravinové výrobky a sušený tovar
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Dodávky krmiva pro laboratorní zvířata 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dobu 1 roku (12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců) s jedním dodavatelem, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Rámcová dohoda upraví rámcové podmínky zadávání jednotlivých veřejných zakázek, jejichž předmětem budou opakující se dodávky krmiva pro laboratorní zvířata. Jednotlivé zakázky budou na základě této rámcové dohody zadávány na základě dílčích objednávek (tzv. „Dílčích smluv“ nebo též „Realizačních smluv“).
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Krmivo pre zvieratá
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín
Rámcová dohoda na nákup krmiv pro krmení hospodářských zvířat ppro rok 2019-2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o uzavření rámcové dohody s dodavateli krmných komponentů pro krmení hospodářských zvířat dle jednotlivých skupin. Zakázka je rozdělena na 4 části: • První část: Minerální krmiva pro prasata o MK ČOS o A1 / CDP • Druhá část: Startér pro telata – ke krmení telat od 1. týdne věku • Třetí část: Prestartér pro selata • Čtvrtá část: Minerální krmiva pro skot o Laktace 1 o Laktace 2
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Krmivo pre zvieratá  >  Pripravené krmivo pre poľnohospodárske a iné...
Správa státních hmotných rezerv
17-241.2 Rýže dlouhozrnná loupaná – pořízení a ochraňování   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je pořízení 250 tun rýže dlouhozrnné loupané, její skladování a ochraňování. Rýže bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky  >  Mlynské výrobky
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol – DNS na nákup potravin   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je nákup potravin
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Dynamický nákupní systém na nákup potravin   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení na zavedení DNS je zavedení Dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) na nákup potravin dle aktuálních potřeb Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha až do výše předpokládaného finančního limitu uvedeného v čl. 5. DNS je zaveden na 4 roky v období let 2018 - 2022.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
Správa státních hmotných rezerv
18-129 Tepelně opracovaný masný výrobek - paštika, konzerva, její pořízení a ochraňování   
Stručný popis: Předmětem VZ je a) dodávka - pořízení 100 tun tepelně opracovaného masného výrobku z mělněného masa, roztíratelného, v konzervě, sterilovaného - paštik typu vepřový krém (dále také „paštik“), b) ochraňování paštik. Paštiky budou jako součást státních hmotných rezerv majetkem České republiky. Správa jako zadavatel v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje obranyschopnost a obranu státu, odstraňování následků krizových situací a ochranu důležitých hospodářských zájmů státu.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky  >  Mäsové výrobky
Správa státních hmotných rezerv
17-154.3 Těstoviny bezvaječné - pořízení a ochraňování   
Stručný popis: Předmětem VZ je pořízení 80 t těstovin bezvaječných a jejich ochraňování. Těstoviny budou jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Správa státních hmotných rezerv jako zadavatel v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje obranyschopnost a obranu státu, odstraňování následků krizových situací ochranu důležitých hospodářských zájmů státu.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Rôzne potravinárske výrobky  >  Cestoviny
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dodávky potravinové pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám 2019 - 2020   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky potravin včetně jejich vyložení na určená místa plnění.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie