Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1451 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Šumperk
Regenerace panelového sídliště Šumperk - Sever - 4. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je rekonstrukce a vybudování nových zpevněných ploch ve stávajícím sídlišti při ul. Šumavská. Stávající vnitroblokové komunikace budou upraveny a doplněny o nová parkovací stání. Chodníky budou rekonstruovány většinou ve stávající poloze.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
OLK Rámcová dohoda na stavební práce - vodorovné dopravní značení v Olomouckém kraji - Oblast Střed   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této akce je provedení obnovy VDZN v období 4 let na sil. I. tříd Olomouckého kraje - Oblast Střed.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Městský fotbalový klub Chrudim
Reko FH - UT3G   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího fotbalového hřiště s umělým travnatým povrchem a jeho rozšíření. Nový povrch je navržen opět z umělého trávníku tzv. 3. generace. Součástí rekonstrukce bude také celoplošná úprava podkladních vrstev.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Oprava živičného povrchu silnice III/01319 Mstišov-Pozorka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění díla je oprava živičného povrchu silnice III/01319 Mstišov-Pozorka, v rozsahu staničení km 1,630 - 3,081.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Ochoz
Likvidace odpadních vod Ochoz   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Projekt řeší odkanalizování obce Ochoz s vlastní čistírnou odpadních vod. Nově navržená stoková síť je situována do intravilánu obce a bude realizována z plastového potrubí DN 150, DN 250, DN 300. Technické parametry jednotlivých stok jsou patrné z výkresové dokumentace. Umístění vlastní čistírny odpadních vod o kapacitě 250 EO je též patrné z projektové dokumentace. Přítok na vlastní ČOV je veden přes vypínací komoru do čerpací stanice. Čerpací stanice je osazena dvěma ponornými čerpadly a odpadní voda je z ní čerpána do vlastní ČOV. Průtok přes ČOV je řešen již jako gravitační čistírna odpadních vod je navržena jako mechanicko-biologická s technologií nízkozátěžové aktivace s biologickou nitrifikací a denitrifikací a s chemickým srážením fosforu
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Úpravy provozních sálů objektu IATCC Praha - projekt Neopteryx   
Stručný popis: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik, v rámci projektu Neopteryx připravuje výměnu řídícího systému letového provozu za nový. V rámci uvažovaného záměru je potřeba zrealizovat potřebnou infrastrukturu v objektu IATCC a provést takové úpravy provozních sálů. Požadované úpravy vycházejí z projektové dokumentace. Předpokládá se, že pro nový systém bude vytvořena nová slaboproudá a silnoproudá kabeláž. Dále je potřeba přizpůsobit ATS sál novým požadavkům z hlediska akustiky, tepelného komfortu, světelných podmínek. Zároveň i dojde k repasi zařízení, které se nacházejí na hranici své technické životnosti. V rámci realizace bude rovněž renovováno zázemí určené pro řídící letového provozu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Oprava CBK na dálnicích 2018-2021   
Stručný popis: Předmětem RD je poskytování stavebních prací spočívajících v opravách cementobetonových krytů vozovek na dálnicích. Doba trvání rámcové dohody je 48 měsíců s obnovením soutěže se třemi účastníky
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Statutární město Mladá Boleslav
Rekonstrukce ulice Palackého v Mladé Boleslavi   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Kompletní rekonstrukce ulice Palackého, která se nachází nedaleko historického centra, ve městě Mladá Boleslav. V rámci rekonstrukce celého uličního prostoru dojde k úpravě komunikace, chodníků pro pěší, smíšené stezky pro pěší a cyklisty, parkovacích stání, vyřešení odvodnění zpevněných ploch, úpravě veřejného osvětlení a v neposlední řadě i k ozelenění přilehlých ploch záboru stavby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
obec Střelice
Odkanalizování obce Střelice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem bude realizace stavebních prací na projektu s názvem „Odkanalizování obce Střelice“. Účelem stavebních prací je zajistit odkanalizování obce Střelice oddílnou gravitační splaškovou kanalizací a následně prostřednictvím tlakové kanalizace na ČOV obce Hradec nacházející se na protilehlém břehu řeky Radbuzy, která je zprovozněna a je provozována obcí Hradec. Rozsah stavebních prací včetně podrobnějších a bližších informací o předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v projektové dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
TJ Červený Kostelec, z.s.
Rekonstrukce zázemí a tribuny fotbalového hřiště Červený Kostelec   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce stávajícího objektu tribuny a zázemí fotbalového hřiště.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Oprava živičného povrchu silnice III/2465 Vojničky - H.O.LT   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava živičného povrchu silnice III/2465 Vojničky-H.O.LT, v rozsahu staničení km 2,831-4,805.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Oprava živičného povrchu silnice III/26035 Čermná-Libouchec   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava živičného povrchu silnice III/26035 Čermná-Libouchec, v rozsahu staničení km 3,610 - 4,584.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Oprava živičného povrchu silnice III/26118 Brocno   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava živičného povrchu silnice III/26118 Brocno, v rozsahu staničení km 8,400 - 9,600.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Oprava živičného povrchu silnice III/26032 Neštěmice, Sibiřská - Skalka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je oprava živičného povrchu silnice III/26032 Neštěmice, Sibiřská - Skalka, v rozsahu staničení km 5,258 - 5,764.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Město Nymburk
Lávka přes plavební komoru v Nymburce III.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je novostavba lávky pro pěší přes řeku Labe a plavební komoru. Lávka je navržena jako ocelová jedenáctipolová příhradová konstrukce. Součástí předmětu veřejné zakázky jsou i chodníky z betonové zámkové dlažby a osvětlení lávky. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie