Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 3114 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Asociace školních sportovních klubů České republiky, z.s.
Sportovní materiál a vybavení do škol   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na dodávku sportovního materiálu a vybavení do základních škol. Kódy CPV: 37400000-2 Sportovní zboží a potřeby 37450000-7 Vybavení pro venkovní a halové sporty 37453600-4 Překážky 37451700-1 Fotbalové míče 37452200-3 Basketbalové míče 37452900-0 Volejbalové míče 37441500-6 Švihadla
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Športový tovar a výbava
Asociace školních sportovních klubů České republiky, z.s.
Technické vybavení pro lektory   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na dodávku technického vybavení pro lektory. Technická specifikace vybavení je uvedena v Příloze č. 2 zadávací dokumentace. Veškeré technické vybavení, které je předmětem veřejné zakázky musí splňovat parametry stanovené zadavatelem ve výše uvedené příloze zadávací dokumentace. Součástí plnění je i doprava vybavení na místo plnění.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Městská část Praha 13
STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU "A" ZŠ KUNCOVA   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy 2. a 3. NP pavilonu „A“ ZŠ Kuncova na 12 učeben a dva byty 1 + KK v místech původní kuchyně a jídelny.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Městská část Praha 13
STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU "A" ZŠ TRÁVNÍČKOVA   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy 2. a 3. NP pavilonu „A“ ZŠ Trávníčkova na 12 učeben a dva byty 1 + KK v místech původní kuchyně a jídelny.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ředitelství silnic a dálnic ČR
FRM Vybudování podjezdového sila Bernartice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Vybudování podjezdového sila na úseku D1 Bernartice akce projednána s EŘ
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Česká televize
Výměna monitorů v přenosovém voze HD3   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup 7ks 32" LCD monitorů pro přenosový vůz HD3 a instalace 6 z nich do monitorové stěny vozu v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Středočeský kraj
II/101 Křenice-hr. obl., silnice a most ev.č.101-082_PD   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění Veřejné zakázky je provedení diagnostiky, projektové dokumentace v rozsahu DÚR, DSP + PDPS, DIO a zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení nebo ohlášení stavby, AD (geodetické zaměření, existence inženýrských sítí, zpracování PD ke stavebnímu povolení, inženýrská činnost pro stavební povolení vč. řešení majetkoprávních vztahů, záborový elaborát, zpracování rozpočtu do URS a aktuální cenové hladiny, formát .XC4).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Česká republika - Ministerstvo obrany
Jmenovka stříbřitá   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky bylo v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (jen "zákon"), uzavření rámcové dohody na dodávky jmenovek stříbřitých - maximálně do výše finančního objemu uvedeného v rámcové dohodě.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Textilné výrobky  >  Rôzne textilné výrobky
Česká republika - Ministerstvo obrany
Mladkov- rekonstrukce a nástavba budovy č. 2   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Provedení rekonstrukce a nástavby budovy č. 2 dle zpracované projektové dokumentace
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Základní škola, Praha 8, Glowackého 6
Nákup, instalace a zprovoznění zařízení do školní kuchyně ZŠ Glowackého   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovozněních nových zařízení do školní kuchyně zadavatele. Součástí dodávky zařízení je jeho doprava do místa plnění, instalace a zprovoznění zařízení, zaškolení obsluhy zařízení včetně předvedení funkčnosti a odvoz a likvidace obalového materiálu.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Rôzne zariadenia  >  Zariadenia hromadného stravovania
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
Strážní a recepční služba v objektu Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Na Florenci 1420/3, Praha 1   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provádění ostrahy a recepční služby v objektu č.p. 1420, který je součástí pozemku p. č. 208, k. ú. Nové Město, obec Praha, zapsaná na LV č. 1525 u Katastrálního úřadu pro hl. město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na adrese: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., Na Florenci 1420/3, Praha 1 a poskytování souvisejících služeb a některých služeb v oblasti požární ochrany v objektu, tj. zejména: - nepřetržitá denní i noční fyzická ostraha objektu, - vedení evidence příchodů a odchodů, - zajištění obsluhy telefonní ústředny, elektronické požární signalizace, uzavřeného televizního okruhu, - správa klíčů, - provoz ohlašovny požárů, - funkce preventivní požární hlídky, - evidence zjištěných závad, - přebírání doručených zásilek.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Městská část Praha 11
„Audio Video + hlasování pro konání Zastupitelstva MČ Praha 11“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Pořízení zvukového záznamu, videozáznamu, stream, střih záznamu po bodu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Prístroj na vysielanie rádiového signálu s...
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Modernizace centrálního výpočetního systému a zajištění souvisejících servisních služeb   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Uprgrade hlavního serveru i5 na model 9009-41A, HW a SW servis.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Studie pro implementaci Evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS) do podmínek ČR - opakované vyhlášení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na Studii pro implementaci Evropského systému ro cestovní informace a povolení (ETIAS) do podmínek ČR.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Vybavení prostor Konírny Vily Lanna   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Vybavení prostor Konírny Vily Lanna.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie