Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 32 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká centrála cestovního ruchu-CzechTourism
Zajištění komplexních právních služeb   
Stručný popis: Zajištění komplexních právních služeb
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
Lesy České republiky, s.p.
Uzavření rámcové mandátní smlouvy na poskytování právních služeb   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) poskytování právních služeb
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
Český hydrometeorologický ústav
Zajištění externí administrace pro veřejné zakázky ČHMÚ   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na poskytování komplexních právních služeb a právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace zadávacích řízení dle ZZVZ a právního poradenství dle této ZD a jejích příloh. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 48 měsíců a to s jedním vybraným účastníkem, který podal nabídku na plnění veřejné zakázky a který se podle provedeného hodnocení na základě hodnotících kritérií umístil na prvním místě z hodnocených nabídek. Podrobná specifikace předmětu plnění a další podmínky jsou uvedeny v Návrhu rámcové dohody a jejich přílohách.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Část 1. Obecné právní poradenství a komplexní právní zastupování zadavatele   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování právních služeb pro zadavatele. advokáty a advokátními kancelářemi podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem činností v rámci působnosti zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Část 3. Právo veřejného investování, IT a ICT právo   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování právních služeb pro zadavatele. advokáty a advokátními kancelářemi podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem činností v rámci působnosti zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
Moravskoslezský kraj
3. čtvrtletí 2019 - Rámcová dohoda na poskytování komplexních právních služeb a právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace zadávacích řízení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních právních služeb, a to zajištění komplexních právních služeb spočívajících v administraci zadávacích řízení dle ZZVZ a právního poradenství v oblasti veřejného investování. Tato veřejná zakázka je zadávána v otevřeném řízení za účelem uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na plnění předmětu veřejné zakázky.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Poskytování služeb při vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele poskytovat pro zadavatele a Úřad práce České republiky, služby při vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů. Ověřování elektronického podpisu (CPV: 79132100-9) Datová média (CPV: 32582000-6)
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby  >  Právna dokumentácia a overovanie
Statutární město Kladno
POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB STATUTÁRNÍMU MĚSTU KLADNO   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování právních služeb městu Kladno. Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři části dle specifikace vymezené zadávací dokumentací. S vybranými účastníky budou uzavřeny rámcové dohody na plnění jednotlivých částí veřejné zakázky, jejichž text je uveden v příloze zadávací dokumentaci. V každé části bude uzavřena rámcová smlouva s jedním účastníkem. Bližší specifikace v rámci ZD.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
RÁMCOVÁ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB PRO POTŘEBY FYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AKADEMIE VĚD ČR – INVESTIČNÍ AGENDA   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je právní poradenství v rámci přípravy, zadávání a realizace konkrétních Investičních akcí, a to konkrétně: a)Poskytování právně-poradenských služeb v oblasti zadávání veřejných zakázek při konkrétních Investičních akcích Jedná se o komplexní poradenství počínaje přípravou zadávacích podmínek a veškerých dalších náležitostí dle platné právní úpravy, realizace a administrace příslušného zadávacího či jiného výběrového řízení až do uzavření smlouvy, včetně vyřízení případných námitek uchazečů (a též navazujících soudních a správních řízení – blíže viz ZD Od dodavatele se očekává praktická zkušenost s realizací projektů financovaných ze strukturálních fondů, znalost operačního programu OP VvV, znalost problematiky veřejné podpory, souvisejících otázek ochrany dat v rámci projektů financovaných z veřejných zdrojů. V neposlední řadě se předpokládá častá nutnost poskytování uvedených služeb, včetně služeb v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek blíže viz ZD
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
RÁMCOVÁ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB PRO POTŘEBY FYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AKADEMIE VĚD ČR – INVESTIČNÍ AGENDA   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je právní poradenství v rámci přípravy, zadávání a realizace konkrétních Investičních akcí, a to konkrétně: a)Poskytování právně-poradenských služeb v oblasti zadávání veřejných zakázek při konkrétních Investičních akcích Jedná se o komplexní poradenství počínaje přípravou zadávacích podmínek a veškerých dalších náležitostí dle platné právní úpravy, realizace a administrace příslušného zadávacího či jiného výběrového řízení až do uzavření smlouvy, včetně vyřízení případných námitek uchazečů (a též navazujících soudních a správních řízení – blíže viz ZD Od dodavatele se očekává praktická zkušenost s realizací projektů financovaných ze strukturálních fondů, znalost operačního programu OP VvV, znalost problematiky veřejné podpory, souvisejících otázek ochrany dat v rámci projektů financovaných z veřejných zdrojů. V neposlední řadě se předpokládá častá nutnost poskytování uvedených služeb, včetně služeb v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek blíže viz ZD
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
Hlavní město Praha, Odbor kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy
Poskytování právních služeb pro potřeby odboru kontrolních činností MHMP 2018 - 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem rámcové dohody je zajištění právních služeb advokáta pro posuzování významných právních otázek řešených odborem kontrolních činností Magistrátu hl. m. Prahy, a to formou rámcové dohody po dobu dvou roků.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
Hlavní město Praha, Odbor kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy
Poskytování právních služeb pro potřeby odboru kontrolních činností MHMP 2018 - 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem rámcové dohody je zajištění právních služeb advokáta pro posuzování významných právních otázek řešených odborem kontrolních činností Magistrátu hl. m. Prahy, a to formou rámcové dohody po dobu dvou roků.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Právní služby pro odbor projektového řízení Magistrátu hl. m. Prahy - druhá část   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou vymezené právní služby pro odbor projektového řízení. Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na poskytování vybraných právních služeb mezi zadavatelem a 4 vybranými dodavateli.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Odborné právní poradenství a zastupování v rámci řešení problematiky reklamních zařízení a problematiky likvidace škod po haváriích   
Stručný popis: Předmětem zakázky je: - Právní poradenství v otázkách souvisejících s problematikou reklamních zařízení a jejich odstraňováním; - Jednání a zastupování v případech správních procesů souvisejících s reklamními zařízeními; - Jednání a zastupování v řízeních o vymáhání nákladů vzniklých z důvodu odstraňování reklamních zařízení, včetně vymáhání nároků z neoprávněného užívání nemovitostí; - Právní podpora včetně právního zastoupení při likvidaci škod po haváriích na součástích komunikace.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
Český statistický úřad
Právní služby SLDB 2021 – 1. část: Administrace veřejných zakázek   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování administrátorských a právních služeb pro Český statistický úřad, tj. služeb spočívajících v komplexní administraci zadávacích řízení k veřejným zakázkám (dále také jen „VZ“) zadávaným v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen „ZZVZ“) a výběrových řízení k VZ malého rozsahu zadávaným mimo režim ZZVZ.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie