Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 42 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
RÁMCOVÁ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB PRO POTŘEBY FYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AKADEMIE VĚD ČR – INVESTIČNÍ AGENDA   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je právní poradenství v rámci přípravy, zadávání a realizace konkrétních Investičních akcí, a to konkrétně: a)Poskytování právně-poradenských služeb v oblasti zadávání veřejných zakázek při konkrétních Investičních akcích Jedná se o komplexní poradenství počínaje přípravou zadávacích podmínek a veškerých dalších náležitostí dle platné právní úpravy, realizace a administrace příslušného zadávacího či jiného výběrového řízení až do uzavření smlouvy, včetně vyřízení případných námitek uchazečů (a též navazujících soudních a správních řízení – blíže viz ZD Od dodavatele se očekává praktická zkušenost s realizací projektů financovaných ze strukturálních fondů, znalost operačního programu OP VvV, znalost problematiky veřejné podpory, souvisejících otázek ochrany dat v rámci projektů financovaných z veřejných zdrojů. V neposlední řadě se předpokládá častá nutnost poskytování uvedených služeb, včetně služeb v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek blíže viz ZD
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
RÁMCOVÁ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB PRO POTŘEBY FYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AKADEMIE VĚD ČR – INVESTIČNÍ AGENDA   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je právní poradenství v rámci přípravy, zadávání a realizace konkrétních Investičních akcí, a to konkrétně: a)Poskytování právně-poradenských služeb v oblasti zadávání veřejných zakázek při konkrétních Investičních akcích Jedná se o komplexní poradenství počínaje přípravou zadávacích podmínek a veškerých dalších náležitostí dle platné právní úpravy, realizace a administrace příslušného zadávacího či jiného výběrového řízení až do uzavření smlouvy, včetně vyřízení případných námitek uchazečů (a též navazujících soudních a správních řízení – blíže viz ZD Od dodavatele se očekává praktická zkušenost s realizací projektů financovaných ze strukturálních fondů, znalost operačního programu OP VvV, znalost problematiky veřejné podpory, souvisejících otázek ochrany dat v rámci projektů financovaných z veřejných zdrojů. V neposlední řadě se předpokládá častá nutnost poskytování uvedených služeb, včetně služeb v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek blíže viz ZD
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
Hlavní město Praha, Odbor kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy
Poskytování právních služeb pro potřeby odboru kontrolních činností MHMP 2018 - 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem rámcové dohody je zajištění právních služeb advokáta pro posuzování významných právních otázek řešených odborem kontrolních činností Magistrátu hl. m. Prahy, a to formou rámcové dohody po dobu dvou roků.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
Hlavní město Praha, Odbor kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy
Poskytování právních služeb pro potřeby odboru kontrolních činností MHMP 2018 - 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem rámcové dohody je zajištění právních služeb advokáta pro posuzování významných právních otázek řešených odborem kontrolních činností Magistrátu hl. m. Prahy, a to formou rámcové dohody po dobu dvou roků.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Právní služby pro odbor projektového řízení Magistrátu hl. m. Prahy - druhá část   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou vymezené právní služby pro odbor projektového řízení. Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na poskytování vybraných právních služeb mezi zadavatelem a 4 vybranými dodavateli.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Odborné právní poradenství a zastupování v rámci řešení problematiky reklamních zařízení a problematiky likvidace škod po haváriích   
Stručný popis: Předmětem zakázky je: - Právní poradenství v otázkách souvisejících s problematikou reklamních zařízení a jejich odstraňováním; - Jednání a zastupování v případech správních procesů souvisejících s reklamními zařízeními; - Jednání a zastupování v řízeních o vymáhání nákladů vzniklých z důvodu odstraňování reklamních zařízení, včetně vymáhání nároků z neoprávněného užívání nemovitostí; - Právní podpora včetně právního zastoupení při likvidaci škod po haváriích na součástích komunikace.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
Český statistický úřad
Právní služby SLDB 2021 – 1. část: Administrace veřejných zakázek   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování administrátorských a právních služeb pro Český statistický úřad, tj. služeb spočívajících v komplexní administraci zadávacích řízení k veřejným zakázkám (dále také jen „VZ“) zadávaným v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen „ZZVZ“) a výběrových řízení k VZ malého rozsahu zadávaným mimo režim ZZVZ.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Poskytování právních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je poskytování právních služeb ve vztahu k projektům realizovaným zadavatelem, přičemž tyto služby budou spočívat zejména v poskytování právních služeb v oblasti práva ICT, jakož i v oblasti práva zadávání veřejných zakázek.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby  >  Právne poradenstvo a zastupovanie
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Poskytování právních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je poskytování právních služeb ve vztahu k projektům realizovaným zadavatelem, přičemž tyto služby budou spočívat zejména v poskytování právních služeb v oblasti práva ICT, jakož i v oblasti práva zadávání veřejných zakázek.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby  >  Právne poradenstvo a zastupovanie
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Právní audit v oblasti smluvních vztahů v ICT a licenční politiky ve vazbě k novému informačnímu systému (NIS)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele, který následně provede pro Zadavatele právní audit pro oblast smluvních vztahů v ICT a licenční politiky ve vazbě k novému informačnímu systému (NIS), se zaměřením na všechny smlouvy platné a účinné ke dni 1. 2. 2018 a v nich na ověření efektivity a účelnosti smluvních vztahů s dodavateli IT technologií a služeb, a na licenční politiku a vlastnictví technologií, a to zejména ve vztahu k informačnímu systému VZP ČR a jeho jednotlivým modulům; a dále na licenční politiku ve smluvních podmínkách, které VZP ČR uzavřela nebo hodlá uzavřít ve vztahu k NIS VZP ČR či jeho jednotlivým modulům. Předmět veřejné zakázky je podrobněji specifikován zejména v kapitole č. 2. zadávací dokumentace.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby  >  Právne poradenstvo a zastupovanie
Český statistický úřad
Právní služby SLDB 2021 – 2. část: Komplexní právní služby   
Stručný popis: Poskytování komplexních právních služeb pro Český statistický úřad při Sčítání lidu, domů a bytů v r. 2021 (dále jen „SLDB 2021“).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
Lesy České republiky, s.p.
Uzavření rámcové mandátní smlouvy na poskytování právních služeb   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) poskytování právních služeb
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Poskytování služeb při vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele poskytovat pro zadavatele a Úřad práce České republiky, služby při vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů. Ověřování elektronického podpisu (CPV: 79132100-9) Datová média (CPV: 32582000-6)
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby  >  Právna dokumentácia a overovanie
Hlavní město Praha, odbor kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy
Poskytování právních služeb pro potřeby odboru kontrolních činností MHMP 2018 - 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem rámcové dohody je zajištění služeb advokáta pro posuzování významných právních otázek řešených odborem kontrolních činností Magistrátu hl. m. Prahy, a to formou rámcové dohody po dobu dvou roků.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
Hlavní město Praha, Odbor kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy
Poskytování právních služeb pro potřeby odboru kontrolních činností MHMP 2018 - 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem rámcové dohody je zajištění právních služeb advokáta pro posuzování významných právních otázek řešených odborem kontrolních činností Magistrátu hl. m. Prahy, a to formou rámcové dohody po dobu dvou roků.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie