Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 164 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká zemědělská univerzita v Praze
Laboratorní nábytek do PTZ   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka a instalace laboratorního nábytku do pavilonu tropického zemědělství.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...
Česká televize
Zajištění licencí, rozvoje a údržby informačního systému PROVYS   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění licencí, maintenance, rozvoje a údržby informačního systému PROVYS, který slouží k zajištění vysílání České televize.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Česká zemědělská univerzita v Praze
Dodávky technických a kalibračních plynů pro FAPPZ ČZU   
Stručný popis: Dodávka technických a kalibračních plynů
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Hlavní město Praha
Zajištění podpory stávajícího a nově budovaného síťového prostředí jednotlivých lokalit   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění nezbytně nutné podpory síťové infrastruktury lokalit, připojených v rámci sítě MEPNET a to jak pro stávající technologie a dále pro technologie, kde není dosud podpora zajištěna. Jedná se o základní komponenty sítového prostředí, kde výpadek v případě selhání znamená přerušení veškeré komunikace v dané lokalitě. Doba předpokládaného trvání rámcové dohody je 3 roky.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Hardvérové konzultačné služby (poradenstvo)
ČR-Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Úpravy elektronického systému spisové služby SÚJB   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky budou úpravy aplikace elektronického systému spisové služby SÚJB, pro zajištění celého životního cyklu dokumentů, včetně splnění všech požadavků vyplvajících z Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na vytváranie dokumentov,...  >  Softvérový balík na vytváranie dokumentov
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Technická podpora BI licencí Oracle (NUP) II   
Stručný popis: Předmětem VZ je obnova SW/TP na období do 31. 12. 2022, k licencím, které vlastní zadavatel. Naplnění základního účelu této veřejné zakázky bude realizováno a docíleno nákupem technické podpory databázových BI licencí - Business Inteligence Enterprise - platforma Oracle, které se využívají v MIS/DWH. Poskytovatel zajistí na základě této Veřejné zakázky zadavatelem požadovanou technickou podporu. Technická podpora bude zajištěna od podpisu smlouvy do 31. 12. 2022 a bude obsahovat minimálně: - zajištění dostupnosti nových verzí software a možnost přechodu na vyšší verze či jiné platformy OS v ceně podpory (bez dalších poplatků), - zajištění dostupnosti servisních verzí pro udržení kroku s vývojem verzí hardware a operačního systému, - zajištění dostupnosti opravných service packů, patchů, hotfixů a bezpečnostních oprav vydaných výrobcem software, - zajištění dostupnosti dokumentace k novým verzím software, - elektr. pomoc pro řešení problémů a dotazů
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Pardubický kraj
Zpracování projektové dokumentace na stavbu "II/322 Kojice - obchvat" včetně výkonu autorského dozoru projektanta   
Stručný popis: Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby silnice II/322 v úseku obchvatu obce Kojice. Jedná se v části o modernizaci stávající silnice a v části o novostavbu. Předpokládané investiční náklady stavby činí 400 mil. Kč. Předmětem zakázky je také poskytnutí služeb autorského dozoru projektanta po dobu realizace stavby.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Endoskopické věže včetně poskytování záručního a pozáručního servisu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových, nepoužitých a nerepasovaných zdravotnických prostředků včetně jejich příslušenství. Předmětem veřejné zakázky je dále zajištění pozáručního servisu na dobu neurčitou pro dodané zdravotnické prostředky .
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
CENDIS, s.p.
Služby platební brány   
Stručný popis: V souladu s § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) zveřejňuje zadavatel oznámení vést předběžné tržní konzultace (dále jen „PTK“) s odborníky či dodavateli s cílem zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích. Cílem připravované veřejné zakázky bude vybrat ekonomicky nejvýhodnější nabídku na služby platební brány integrované do informačních systémů realizovaných zadavatelem. Druhy a objem plateb realizovaných přes platební bránu se v průběhu plnění veřejné zakázky mohou měnit dle upřesněného zadání a stupně využití koncovými uživateli. Použití platební brány je primárně určeno pro systémy vzdáleného přístupu typu e-shop, webový portál a mobilní aplikace.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Česká školní inspekce
Tisk Výroční zprávy 2018/19   
Stručný popis: Předmětem zakázky je tisk Výroční zprávy České školní inspekce za školní rok 2018/19.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Národní galerie v Praze
Transporty uměleckých děl a předmětů pro výstavu "Rembrandt - Drama of Mind in 5 Acts"   
Stručný popis: Předmětem plnění jsou transporty uměleckých děl a předmětů pro výstavu „Rembrandt - Drama of Mind in 5 Acts “ a související služby.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Univerzita Karlova, Rektorát
Celouniverzitní zakázka na pojišťovacího zprostředkovatele pro Univerzitu Karlovu - opakování   
Stručný popis: Zadavatel má zájem prostřednictvím veřejné zakázky zajistit poskytnutí služeb pojišťovacího zprostředkovatele pro celou Univerzitu Karlovu. Formou celouniverzitní zakázky bude Zadavatel předmět plnění pořizovat pro sebe rektorát, fakulty a součásti. Služby pojišťovacího zprostředkovatele se předpokládá využít pro pro pojištění majetku, odpovědnosti, a kybernetických rizik, motorových vozidel, cestovního pojištění a případně dalších pojištění.
Finančné a poisťovacie služby
Hlavní město Praha
Stavba č. 4679 Maniny PPO, snížení nivelety Karlín, etapy 0001 poldr s oddychovou zónou a 0002 poldr Karlín; zhotovitel stavby   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je realizace rekultivace území o rozloze cca 32 hektarů v centru hlavního města Prahy, části Karlín. Jedná se o snížení úrovně terénu a realizaci dolního obtokového ramene řeky Vltavy, a to s cílem snížit její hladinu při povodňových událostech. V návaznosti na terénní úpravy bude prostor Rohanského ostrova mezi stávající protipovodňovou hrází a korytem Vltavy upraven na oblast klidu, kloubící možnosti rekreace s funkcí biocentra. V rámci stavby budou provedeny rozsáhlé zemní práce, na které naváže realizace vrchní stavby zahrnující provedení náhradní výsadby, sítě cest a drobného inventáře.
Stavebné práce
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Provision of Meteorological Services for Civil Aviation in Czech Republic   
Stručný popis: Provision of aeronautical meteorological services in Czech Republic, during 4-year period of 1.1.2021 - 31.12.2024: Meteorological Watch Office for FIR Praha, Aeronautical MET Stations and functions of Aerodrome MET Offices for 4 Czech aerodromes: Praha/Ruzyne, Karlovy Vary, Brno/Turany, Ostrava/Mosnov. Services to be provided in continuous H24 D7 operation, according to regulations of ICAO (Annex 3 etc.), EU (2017/373 etc.) and local agreements. Delivery of additional specialized aviation weather forecasts, meteorological data products (observations, remote sensing, numerical weather prediction) and meteorological data communication services, for purposes of Air Navigation Services and other aviation users, incl. possible Meteorological Providers in Czech Republic.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Labe aréna, z.s.
Labe aréna Štětí – dokončení etapy I.A – výstavba veslařského a kanoistického bazénu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky bude vestavba kanoistického a veslařského bazénu do objektu loděnice Labe Aréna Štětí včetně dodávky a instalace souvisejících technologií.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie