Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 33 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dodávky materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám – hygienické potřeby 2019- 2020   
Stručný popis: Předmětem plnění této části veřejné zakázky jsou dodávky hygienických potřeb včetně jejich vyložení na určená místa plnění.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti
Univerzita Palackého v Olomouci
PřF/ITI – Dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu III.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický...
ČESKÝ ROZHLAS
Dodávky hygienických potřeb pro Český rozhlas   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky hygienických potřeb pro Český rozhlas.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Papierové hygienické výrobky
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Dodávky nitroočních čoček z hydrofobního akrylátu 2019 – 2022   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky nitroočních čoček z hydrofobního akrylátu a to jednokusové a tříkusové, čočky předněkomorové, čočky asférické preloadované a torické dle aktuálních potřeb zadavatele v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací, která je uvedena v příloze č. 5 ZD. Všechny čočky, mimo preloudovaných, musejí být včetně cartridge. Dodávky, vyjma torických, budou probíhat v režimu řízení a vedení konsignačního skladu. Torické čočky budou dodávány na základě objednávek. Dodávky budou probíhat u všech položek v návaznosti na aktuální provozní potřeby zadavatele a to po dobu 3 let.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Výrobky na starostlivosť o oči a korekčné...
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Dodávka hygienického papírového materiálu II   
Stručný popis: Účelem této veřejné zakázky s názvem „Dodávky hygienického papírového materiálu II“ je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem (bez obnovení soutěže). Předmětem této veřejné zakázky je dodávka hygienického papírového materiálu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a...
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol - Papírové ručníky a zásobníky   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka papírových ručníků a zásobníků, a to po dobu 48 měsíců.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a...
Výstaviště Praha, a.s.
Dodávka hygienických prostředků a materiálu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zajištění dodávky hygienických prostředků a materiálu pro areál Výstaviště Praha – pro potřeby zadavatele souvisejících se správou a pronájmem areálu Výstaviště Praha.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Papierové hygienické výrobky
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Dynamický nákupní systém na dodávky spotřebního laboratorního materiálu ze skla a plastu   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky spotřebního laboratorního materiálu ze skla a plastu určeného pro použití v laboratorních provozech zadavatele v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a jednotlivými výzvami k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona. Součástí dodávky bude i doprava na místa určení, balné, pojištění, celní a daňové poplatky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický...
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Dodávka nitroočních čoček, vč. bezplatné výpůjčky operační jednotky pro oční oddělení   
Stručný popis: Dodávky implantabilních nitroočních čoček, kohezivního viskomateriálu a vitrektomových balíčků, včetně zajištění přepravy tohoto materiálu do místa určení - Slezská nemocnice v Opavě, na dobu neurčitou s právem výpovědi smlouvy s 1 měsíční výpovědní lhůtou a bezplatná výpůjčka operační jednotky pro chirurgii předního a zadního segmentu oka na dobu neurčitou s právem výpovědi smlouvy s 1 měsíční výpovědní lhůtou.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Výrobky na starostlivosť o oči a korekčné...
Fakultní nemocnice Brno
Papírové ručníky   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky spotřebního materiálu bílých a zelených papírových ručníků a dále ručníků papírových v roli a utěrek v roli z netkaného textilu pro všechna pracoviště Fakultní nemocnice Brno podle potřeb zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a...
ČESKÝ ROZHLAS
Dodávky hygienických potřeb pro Český rozhlas   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky hygienických potřeb pro Český rozhlas.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Papierové hygienické výrobky
Fakultní nemocnice Brno
Kojenecký program   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky pro jednorázový kojenecký program s dílčím plněním s rozdělením na dvě části: Část č. 1 - Lahve a savičky Část č. 2 - Kojenecká voda Předmětem veřejné zakázky bude průběžné plnění dílčích dodávek pro jednorázový kojenecký program pro části veřejné zakázky č. 1 a 2 v objemech a termínech definovaných zadavatelem na základě dílčích objednávek.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Výrobky na starostlivosť o dojčatá
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Papírové a igelitové hygienické potřeby   
Stručný popis: Dodávky toaletních potřeb - papíry, kapesníky, ruční utěrky a ubrousky. Doplňkový kód: 19640000-4 - odpadní pytle a sáčky z polymerů a etylenu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a...
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol - Papírové ručníky a zásobníky   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka papírových ručníků a zásobníků, a to po dobu 48 měsíců.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a...
České vysoké učení technické v Praze, SÚZ
Rámcová dohoda na dodávku drogistického zboží - 12 měsíců - druhé opakování   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku drogistického zboží na dobu 12 měsíců. Uveřejnění skutečně uhrazené ceny za první čtvrtletí roku 2019.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie