Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 36 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Dodávky nitroočních čoček z hydrofobního akrylátu 2019 – 2022   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky nitroočních čoček z hydrofobního akrylátu a to jednokusové a tříkusové, čočky předněkomorové, čočky asférické preloadované a torické dle aktuálních potřeb zadavatele v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací, která je uvedena v příloze č. 5 ZD. Všechny čočky, mimo preloudovaných, musejí být včetně cartridge.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Výrobky na starostlivosť o oči a korekčné...
Česká republika - Ministerstvo obrany
Brýle sluneční 2019 - sada   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky bylo v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky brýlí slunečních 2019 - sada.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Výrobky na starostlivosť o oči a korekčné...
Karlovarský kraj
Rámcová dohoda na dodávku hygienického spotřebního materiálu 2019 - 2022   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle § 131 ZZVZ mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení, na základě které bude zadávána veřejná zakázka na dodávku hygienického spotřebního materiálu (toaletního papíru, papírových ručníků, pěnového mýdla, WC desinfekce a hygienických sáčků). Plnění bude probíhat postupně na základě písemné výzvy (objednávky) k poskytnutí dílčích plnění dle potřeb zadavatele s tím, že zadavatel si vyhrazuje právo nepožadovat celý předpokládaný objem dodávek, dané množství je pouze orientační a není pro zadavatele závazné.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a...
Univerzita Palackého v Olomouci
PřF/CRH – Dodávka laboratorního skla a kyvet   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorního skla a kyvet nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona na dvě části, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na všechny části.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický...
Česká republika - Generální finanční ředitelství
Hygienické, čistící, dezinfekční a úklidové prostředky pro Finanční správu ČR 2Q 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na dobu trvání 48 měsíců s jedním uchazečem na průběžné dodávky hygienických potřeb, čistících, dezinfekčních a úklidových prostředků.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a...
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Dynamický nákupní systém na dodávky spotřebního laboratorního materiálu ze skla a plastu   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky spotřebního laboratorního materiálu ze skla a plastu určeného pro použití v laboratorních provozech zadavatele v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a jednotlivými výzvami k podání nabídek vDNS podle § 141 zákona. Součástí dodávky bude i doprava na místa určení, balné, pojištění, celní a daňové poplatky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický...
Mendelova univerzita v Brně
Rámcová dohoda na dodávku laboratorních potřeb – rozděleno na části   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorního skla v části č. 1, ostatního laboratorního materiálu v části č. 2 a dodávka originálního spotřebního materiálu pro přístroje a pipety Eppendorf v části 3.Vzhledem k rozsáhlosti předmětu plnění je nedílnou součástí rámcové dohody technická specifikace pro každou jednotlivou část.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický...
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
ZUUL – čistící a hygienické prostředky 2019   
Stručný popis: opakovaná dodávka čistících, hygienických a dezinfekčních prostředků (postupná dílčí plnění po dobu platnosti smlouvy uzavřené k plnění VZ) vhodných pro použití v jednotlivých provozech zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a...
Správa Pražského hradu
Dodávka papírového spotřebního materiálu   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dodávky zboží - papírového spotřebního materiálu (toaletní papír jumbo 240, toaletní papír jumbo 190, toaletní papír – rolička, dvouvrstvé papírové ručníky ZZ, jednovrstvé papírové ručníky ZZ, kosmetické kapesníčky v boxu - tahací, xerografický papír A4 a xerografický papír A3), který je specifikován v příloze č. 2 Zadávací dokumentace, který bude splňovat zde požadované min. vlastnosti zboží, popř. lepší než uvedené minimální vlastnosti. Zadavatel bude provádět čerpání zboží dle svých aktuálních potřeb.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a...
Fakultní nemocnice Brno
Kojenecký program   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky pro jednorázový kojenecký program s dílčím plněním s rozdělením na dvě části: Část č. 1 - Lahve a savičky Část č. 2 - Kojenecká voda Předmětem veřejné zakázky bude průběžné plnění dílčích dodávek pro jednorázový kojenecký program pro části veřejné zakázky č. 1 a 2 v objemech a termínech definovaných zadavatelem na základě dílčích objednávek.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Výrobky na starostlivosť o dojčatá
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Dodávky papírové hygieny a potřeb pro stravovací provoz   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy s jedním uchazečem (dodavatelem) na dobu 4 let, na jejímž základě bude průběžně dodávat zadavateli zboží dle dále uvedené specifikace, dle jeho požadavků a potřeb, vč. dopravy dodavatelem až na místo určení zadavatele, vč. všech případných poplatků či plateb s tím souvisejících.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Papierové hygienické výrobky
Fakultní nemocnice Brno
Papírové ručníky   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky spotřebního materiálu bílých a zelených papírových ručníků a dále ručníků papírových v roli a utěrek v roli z netkaného textilu pro všechna pracoviště Fakultní nemocnice Brno podle potřeb zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a...
Univerzita Palackého v Olomouci
UPOL/ARTECA – Dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický...
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
CUCAM- Drobný laboratorní materiál   
Stručný popis: Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na opakující se dodávky drobného laboratorního materiálu uvedeného v Příloze č. 3 ZD včetně závozu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický...
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Dodávky plenkových kalhotek a podložek pro inkontinentní pacienty   
Stručný popis: Cílem této veřejné zakázky je zajištění dodávek plenkových kalhotek a podložek pro inkontinentní pacienty zadavatele, na základě objednávek průběžně dle potřeby zadavatele, vč. dopravy až do místa určení zadavatelem, vč. všech nákladů spojeních s plněním, manipulací, dopravou atd. po dobu trvání kupní smlouvy, uzavřené na 4 roky s 1 dodavatelem.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Papierové hygienické výrobky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie