Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 40 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
Dodávka spotřebního laboratorního materiálu   
Stručný popis: Dodávka spotřebního laboratorního materiálu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický...
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
PAPÍROVÝ HYGIENICKÝ PROGRAM VČETNĚ DODÁVEK ZÁSOBNÍKŮ - PRŮBĚŽNÉ DODÁVKY   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující průběžné dodávky Papírového hygienického programu v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací. Průběžné dodávky budou probíhat po dobu 4 let od účinnosti smlouvy.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a...
Mendelova univerzita v Brně
Rámcová dohoda na dodávku laboratorních potřeb – rozděleno na části   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorního skla v části č. 1, ostatního laboratorního materiálu v části č. 2 a dodávka originálního spotřebního materiálu pro přístroje a pipety Eppendorf v části 3.Vzhledem k rozsáhlosti předmětu plnění je nedílnou součástí rámcové dohody technická specifikace pro každou jednotlivou část.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický...
Ústav leteckého zdravotnictví Praha
Nitrooční čočky 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka zdravotnických prostředků - nitroočních čoček v množství a provedení dle Technické specifikace. Zboží bude dodáváno prostřednictvím konsignačního skladu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Výrobky na starostlivosť o oči a korekčné...
ČESKÝ ROZHLAS
Dodávky hygienických potřeb pro Český rozhlas   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky hygienických potřeb pro Český rozhlas.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Papierové hygienické výrobky
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Dodávky papírové hygieny a potřeb pro stravovací provoz   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy s jedním uchazečem (dodavatelem) na dobu 4 let, na jejímž základě bude průběžně dodávat zadavateli zboží dle dále uvedené specifikace, dle jeho požadavků a potřeb, vč. dopravy dodavatelem až na místo určení zadavatele, vč. všech případných poplatků či plateb s tím souvisejících.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Papierové hygienické výrobky
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Dodávky plenkových kalhotek a podložek pro inkontinentní pacienty   
Stručný popis: Cílem této veřejné zakázky je zajištění dodávek plenkových kalhotek a podložek pro inkontinentní pacienty zadavatele, na základě objednávek průběžně dle potřeby zadavatele, vč. dopravy až do místa určení zadavatelem, vč. všech nákladů spojeních s plněním, manipulací, dopravou atd. po dobu trvání kupní smlouvy, uzavřené na 4 roky s 1 dodavatelem.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Papierové hygienické výrobky
Správa Pražského hradu
Dodávka papírového spotřebního materiálu   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dodávky zboží - papírového spotřebního materiálu (toaletní papír jumbo 240, toaletní papír jumbo 190, toaletní papír – rolička, dvouvrstvé papírové ručníky ZZ, jednovrstvé papírové ručníky ZZ, kosmetické kapesníčky v boxu - tahací, xerografický papír A4 a xerografický papír A3), který je specifikován v příloze č. 2 Zadávací dokumentace, který bude splňovat zde požadované min. vlastnosti zboží, popř. lepší než uvedené minimální vlastnosti. Zadavatel bude provádět čerpání zboží dle svých aktuálních potřeb.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a...
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Laboratoní vybavení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Uzavření kupní smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku laboratorního vybavení a spotřebního materiálu, jež je specifikováno v příloze této výzvy.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický...
Karlovarský kraj
Rámcová dohoda na dodávku hygienického spotřebního materiálu 2019 - 2022   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle § 131 ZZVZ mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení, na základě které bude zadávána veřejná zakázka na dodávku hygienického spotřebního materiálu (toaletního papíru, papírových ručníků, pěnového mýdla, WC desinfekce a hygienických sáčků). Plnění bude probíhat postupně na základě písemné výzvy (objednávky) k poskytnutí dílčích plnění dle potřeb zadavatele s tím, že zadavatel si vyhrazuje právo nepožadovat celý předpokládaný objem dodávek, dané množství je pouze orientační a není pro zadavatele závazné.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a...
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Hygienické potřeby   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky hygienických potřeb a zásobníků na základě dílčích objednávek po dobu 5 let.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a...
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
CUCAM- Drobný laboratorní materiál   
Stručný popis: Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na opakující se dodávky drobného laboratorního materiálu uvedeného v Příloze č. 3 ZD včetně závozu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický...
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
PAPÍROVÝ HYGIENICKÝ PROGRAM VČETNĚ DODÁVEK ZÁSOBNÍKŮ - PRŮBĚŽNÉ DODÁVKY   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující průběžné dodávky Papírového hygienického programu v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a...
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Dynamický nákupní systém na dodávky spotřebního laboratorního materiálu ze skla a plastu   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky spotřebního laboratorního materiálu ze skla a plastu určeného pro použití v laboratorních provozech zadavatele v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a jednotlivými výzvami k podání nabídek vDNS podle § 141 zákona. Součástí dodávky bude i doprava na místa určení, balné, pojištění, celní a daňové poplatky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický...
Česká republika - Generální finanční ředitelství
Hygienické, čistící, dezinfekční a úklidové prostředky pro Finanční správu ČR 3Q 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na dobu trvání 48 měsíců s jedním uchazečem na průběžné dodávky hygienických potřeb, čistících, dezinfekčních a úklidových prostředků.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie