Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 526 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo obrany
Lodě závodní pro ASC DUKLA - 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této VZ je nákup závodních lodí pro reprezentanty Armádního sportovního centra DUKLA, tzn. pro závodníky státní sportovní reprezentace České republiky. VZ je rozdělena na 5 samostatných částí. Veškeré informace jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek a v její přílohách.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Lode a člny  >  Lode
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Stroje a vozidla PKÚ - osobní automobily (M1 + M1G)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 12 ks automobilů nižší nebo střední třídy kategorie M1 nebo M1G pro jednotlivá střediska Zadavatele. Požadované automobily jsou různých technických parametrů. Detailní popis automobilů je specifikován v přílohách ZD, které jsou její nedílnou součástí. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části. Uchazeči mohou podávat v souladu s § 101 odst. 2 ZZVZ své nabídky na jednu, několik nebo všechny čtyři části veřejné zakázky. Na každou část veřejné zakázky bude podána samostatná nabídka. 1. část VZ: 4 ks, osobní automobil, střední třída, kategorie M1 2. část VZ: 3 ks, osobní automobil terénní, nižší třída, kategorie M1 nebo M1G 3. část VZ: 3 ks, osobní automobil terénní, nižší třída, kategorie M1 nebo M1G 4. část VZ: 2 ks, osobní terénní automobil, střední třída, kategorie M1 nebo M1G
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Údržba a realizace dopravního značení na území SMO, městského obvodu Ostrava-Jih v letech 2017 - 2021   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky zadávané na základě rámcové smlouvy je údržba (obnova stávajícího), realizaci nového dopravního značení – svislého i vodorovného a instalaci dočasného dopravního značení na území SMO, městského obvodu Ostrava-Jih. Jedná se o místní komunikace III. a IV. třídy ve správě městského obvodu Ostrava-Jih.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Pohotovostní dispečerské vozidlo – 21 ks   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky je dodávka dvaceti jedna (21) kusů pohotovostních dispečerských vozidel odpovídajících technické specifikaci dle Přílohy č. 2 této zadávací dokumentace (dále společně též jen „vozidla“ a „Technická specifikace“), a to za podmínek a ve lhůtách uvedených v závazném návrhu Kupní smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Posypová sůl pro SÚSPK (2017-2021)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen „VZ“) jsou průběžné dodávky posypové soli, třídy F s protispékavým prostředkem, pro zimní údržbu silnic včetně dopravy do skladů a sila zadavatele po dobu čtyř let od uzavření rámcové dohody nebo do dosažení maximální hodnoty stanovené v rámcové dohodě. Předpokládané množství posypové soli za dobu trvání rámcové dohody: 140 000 tun (35 000 t ročně).
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Povodí Moravy, s.p.
SEDECO – měřící loď s příslušenstvím a přívěsem   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového plavidla pro osazení technologie určené pro měření batymetrie vodních nádrží, zdrží, vodních cest a monitoring dnových sedimentů a snímání podvodních objektů, včetně nového přepravního vozíku za osobní automobil včetně certifikací a atestů.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Lode a člny  >  Lode
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Speciální pohotovostní vozidlo - 7 ks   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky je dodávka sedmi (7) kusů speciálního pohotovostního vozidla odpovídajícího technické specifikaci dle Přílohy č. 2 zadávací dokumentace (dále společně též jen „vozidla“ a „Technická specifikace“), a to za podmínek a ve lhůtách uvedených v závazném návrhu Kupní smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Obec Kyselka
FZŠ – Kyselka – Cisternová automobilová stříkačka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky pro obec Kyselka.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Město Luže
FZŠ –Luže – Cisternová automobilová stříkačka   
Stručný popis: Předmětem nadlimitní veřejné zakázky na dodávky je nákup nové cisternové automobilové stříkačky (dále jen „CAS“) včetně požadovaného příslušenství (dále jen „CAS“). CAS bude vybavena požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 ,,smíšená“, v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob), hmotnostní třída S, automobilový podvozek s brodivostí při pomalé jízdě klidnou vodou nejméně 750 mm, výška CAS v nezatíženém stavu 3200 mm.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Město Dubí
Pořízení cisternové automobilové stříkačky, Dubí   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku bude 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) vč. zajištění servisu, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 4 Zadávací dokumentace.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Liberecký kraj
Nákup osobních automobilů s hybridním pohonem   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je nákup pěti nových služebních osobních automobilů dle stanovené specifikace (technických parametrů a minimální výbavy).
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Český rozhlas
Nákup vozidel pro potřeby Českého rozhlasu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění bude dodávka osobních vozidel dle potřeb Českého rozhlasu. Vozidla budou dodána včetně povinné výbavy dle požadavků stanovených platnými právními předpisy ke dni dodání vozidla (dále jen jako „povinná výbava“), letních a zimních pneumatik na disku, dálniční známky pro aktuální rok a přihlášení do Registru motorových vozidel MHM Praha a dopravy na adresu zadavatele.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Obec Březina
FZŠ - Březina - Cisternová automobilová stříkačka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka cisternové automobilové stříkačky, vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“, v provedení „R“ (speciálním redukovaném, pro šest osob) a hmotnostní třídy S.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Servis a údržba komplexního telematického dohledového systému   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění servisu a údržby komplexního telematického dohledového systému (dále jen „ KTDS“) v hlavním městě Praze. Jedná se zejména o provádění pravidelných revizí elektrotechnických zařízení, kamerových detektorů různých výrobců, proaktivní monitoring systému za využití softwarového dohledu, umožňující reporting incidentů a další servisní činnosti specifikované v Příloze č. 1 této „Specifikace předmětu veřejné zakázky Servis a údržba KTDS“, která je součástí této zadávací dokumentace.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Zariadenia na sledovanie premávky
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sanitní vozidla   
Stručný popis: Předmětem této VZ je dodávka celkem 2 ks nových, nepoužitých a nerepasovaných sanitních vozidel pro dopravu nemocných, raněných a rodiček - kategorie A2 dle ČSN EN 1789 v platném znění a vyhlášky MZ ČR č. 296/2012 Sb. Vozidla kategorie M1 – osobní automobil (model vozidla určený výrobcem a schválený k přestavbě na sanitní vozidlo DNR).
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie