Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 427 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Rámcová dohoda na minibusy pro MŠMT 2018 - 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky minibusů (dále také jen „automobilů“ či „vozidel“). V rámci dodávky požadovalo MŠMT dodání tří typů vozidel. Typ 1A s pohonem všech čtyř kol (4x4) s dlouhým rozvorem, typ 1B s pohonem jedné nápravy (4x2) s dlouhým rozvorem a typ 1C s pohonem jedné nebo obou náprav a s krátkým rozvorem. Celkový předpokládaný počet nakupovaných automobilů za dobu trvání rámcové dohody bude cca 50 kusů.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Kokořínský SOK s.r.o.
Pořízení nízkoemisních vozidel CNG pro zajištění dopravní obslužnosti obcí Kokořínska   
Stručný popis: Předmětem zakázky je nákup 2ks autobusů pro veřejnou přepravu. Technická specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Skříňové vozidlo nad 3,5 t - 2 ks   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks skříňových nákladních vozidel nad 3,5 t se systémem pohonu 4x4 nebo 6x6 včetně skříňové nástavby. Součástí dodávky je i dodání související dokumentace umožňující řádné užívání předmětu plnění zadavatelem, a to zejména s ohledem na provoz na pozemních komunikacích a dále i dodání dokumentace o homologaci nástavby a dodání návodů na obsluhu v českém jazyce. Součástí dodávky je i výbava vozidla dle platné legislativy ČR, předání velkého technického průkazu se zapsanou nástavbou vozidla, seznámení obsluhy s vozidlem a zkušební provoz.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Česká pošta, s.p.
DNS - Operativní leasing - vozidla do 3,5 t (kategorie N1, M1)   
Stručný popis: Cílem zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále též „DNS“) sloužícího pro zadávání dílčích veřejných zakázek na pronájem vozidel do 3,5 t (jedná se o kategorie vozidel N1, M1) formou operativního leasingu. DNS bude časově neomezený a otevřený po celou dobu svého trvání všem dodavatelům. DNS nebude rozdělen do kategorií. Další podrobnosti viz Zadávací dokumentace.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Dodávky dřevěných pražců   
Stručný popis: Účelem této veřejné zakázky s názvem „Dodávky dřevěných pražců“ je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem (bez obnovení soutěže). Předmětem veřejné zakázky je dodávka dřevěných pražců, a to dle specifikace a v rozsahu uvedeném zejména v přílohách závazného návrhu rámcové dohody, který tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace (dostupné na profilu zadavatele).
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Železničné zariadenia
Město Uhlířské Janovice
Pořízení zametacího stroje-Město Uhlířské Janovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy, na základě které vybraný dodavatel na svou odpovědnost a náklady dodá zadavateli po jejím uzavření předmět plnění této zakázky, kterým je zametací stroj. Svou konstrukcí a možností použití se jedná o moderní a efektivní technologii.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace
ZZS ZK – mobilní jednotky intenzivní péče – typ C - 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka čtyřech kusů sanitních vozidel - mobilních jednotek intenzivní péče typ C splňujících podmínky ČSN-EN 1789 + A2 nebo novější (2+2 sedící + 1 ležící přepravovaná osoba).
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová dohoda na dodávku dopravních prostředků pro činnosti bezpilotních leteckých prostředků   
Stručný popis: 4 ks vozidel pro činnost bezpilotních leteckých prostředků
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
DODÁVKA SILNIČNÍCH SVODIDEL VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ V ROCE 2019 A 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka silničních svodidel (JSNH 4 a VOEST – ALPINE systém 1 kB1 RN2 V) včetně příslušenství a spojovacího materiálu do jednotlivých skladů SÚS JMK včetně dopravy v roce 2019 a 2020.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Nákup tří osobních automobilů nižší třídy naftového pohonu v provedení kombi se zvýšeným podvozkem   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem smlouvy uzavřené na základě tohoto zadávacího řízení je dodávka tří nových osobních automobilů nižší třídy naftového pohonu v provedení kombi se zvýšeným podvozkem.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Údržba a realizace dopravního značení na území SMO, městského obvodu Ostrava-Jih v letech 2017 - 2021   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky zadávané na základě rámcové smlouvy je údržba (obnova stávajícího), realizaci nového dopravního značení – svislého i vodorovného a instalaci dočasného dopravního značení na území SMO, městského obvodu Ostrava-Jih. Jedná se o místní komunikace III. a IV. třídy ve správě městského obvodu Ostrava-Jih.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Technické služby Čelákovice, příspěvková organizace
Pořízení techniky pro TS Čelákovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky „Pořízení techniky pro TS Čelákovice“ je dodávka víceúčelového zametacího vozu, pomocí kterého bude prováděna letní i zimní údržba komunikací.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Ředitelství silnic a dálnic ČR
501 posypy-nákup kamenné soli (NaCl) v silovozech pro ZÚ 2017/18-2019/20-SSÚD 8,9 a 10   
Stručný popis: nákup chemického rozmrazovacího prostředku (NaCl) v silovozech. NaCl bude sloužit k dvěma účelům: k výrobě solanky sloužící ke zkrápění posypu ( větší) část-k zajištění zmírňování závad vnikajících povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti dálnic v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (menší) část.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu
Komponenty figuríny (díly a čidla) a Mobilní akviziční systém – opakování části A   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka jednotlivých komponent a systémů, které doplní již existující technické vybavení na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (dále jen „FTVS UK“). „Figurína – náhradní díly“ CPV: 34913000-0 Různé náhradní díly Dodávky a opravy náhradních dílů pro figuríny dle specifikace uvedené v Příloze č. 2 – Technická specifikace a požadavky na předmět plnění.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Káry ťahané koňom alebo ručne, iné nemechanicky...
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Rámcová dohoda na dodávky svislého dopravního značení v letech 2017 až 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky svislého dopravního značení včetně upínacích materiálů, sloupků, hliníkových patek určených k osazení nového a výměně stávajícího dopravního značení.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie