Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 436 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Chrášťany
"FZŠ - Chrášťany - Cisternová automobilová stříkačka"   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks požární cisternové automobilové stříkačky.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Město Sázava
"FZŠ - Sázava - cisternová automobilová stříkačka"   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.minˉ¹ podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“, v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Součástí zakázky je rovněž dodávka vybavení a požárního příslušenství. Dodané výrobky musí být nové, nesmí se jednat o použité nebo repasované zboží. Podrobná technická specifikace předmětu veřejné zakázky s požadovanými minimálními technickými parametry je uvedena v příloze č. 6 této zadávací dokumentace – Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku, schválené Ministerstvem vnitra, Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR, jež jsou pro plnění předmětu této zakázky závazné.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
VOP CZ, s.p.
018/2/2016 Operativní leasing vozidel II. 1/2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této zakázky je uzavření smlouvy o operativním leasingu s jedním účastníkem, na 5 ks manažerských vozidel nižší střední třídy, s délkou trvání leasingu 5 let a počtem ujetých kilometrů na 1 vozidlo 180 000km.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
VOP CZ, s.p.
018/2/2016 Operativní leasing vozidel II. 2/2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této zakázky je uzavření smlouvy o operativním leasingu s jedním účastníkem, na 5 ks manažerských vozidel nižší střední třídy, s délkou trvání leasingu 5 let a počtem ujetých kilometrů na 1 vozidlo 180 000km.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
VOP CZ, s.p.
018/2/2016 Operativní leasing vozidel II. 4/2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této zakázky je uzavření smlouvy o operativním leasingu s jedním účastníkem, na 5 ks manažerských vozidel nižší střední třídy, s délkou trvání leasingu 5 let a počtem ujetých kilometrů na 1 vozidlo 180 000km.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
VOP CZ, s.p.
052/2/2016 Operativní leasing osobních vozidel 4/2019   
Stručný popis: Předmětem této zakázky je uzavření smlouvy o operativním leasingu s jedním účastníkem, na 5 ks manažerských vozidel nižší střední třídy, s délkou trvání leasingu 5 let a počtem ujetých kilometrů na 1 vozidlo 180 000km. Všech 5 vozidel bude zcela totožného provedení, tj. sedan, případně liftback. Vozidla musí být sériového provedení a musí splňovat všechny níže uvedené požadavky. Vozidla musí být vybavena motorem pro provoz na CNG již z výroby, s tovární zárukou – vozidla dodatečně upravená pro provoz na toto palivo se nepřipouští.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Správa státních hmotných rezerv
16-113.4 Technické zhodnocení stanoviště dekontaminace osob SDO-3 v provedení kontejner   
Stručný popis: Předmětem VZ je technické zhodnocení 4 kusů stanovišť dekontaminace osob SDO-3 v provedení kontejner (dále také „SDO“). Stanoviště jsou určena pro dekontaminaci osob, včetně osob raněných při provádění záchranných a likvidačních prací za krizových situací a mimořádných událostí. Technické zhodnocení se týká přestavby, oprav, technologických úprav nebo pořízení nového vybavení kontejnerů, technologické části, svlékací, oblékací a sprchovací části a dekontaminace obsluhy, včetně pořízení nového spotřebního materiálu a proškolení obsluhy v místě předání a převzetí, a to v rozsahu nejméně 4 hodin.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Karosérie vozidiel, prívesy alebo návesy  >  Prívesy, návesy a pojazdné kontajnery
Správa státních hmotných rezerv
19-029 Kontejner technický   
Stručný popis: Předmětem VZ je dodávka kontejnerů technických k zajištění nezbytné dodávky pro vyprošťování osob a pro záchranné práce při dopravních nehodách, mimořádných událostech a krizových stavech a pro potřeby zadavatele k zajištění zákonné působnosti zadavatele vyplývajících ze zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů. Předmět VZ je rozdělený na 2 části: 1. část VZ: Dodávka 1 ks nového technického kontejneru (vyprošťování a stabilizace) pro HZS hlavního města Prahy. Nedílnou součástí předmětu VZ je doprava do místa plnění a zaškolení obsluhy dodaných kontejnerů v místě plnění v rozsahu 3 hodin. 2. část VZ: Dodávka 2 ks nových technických kontejnerů (vyprošťování a stabilizace) pro HZS Pardubického kraje a HZS Karlovarského kraje. Nedílnou součástí předmětu VZ je doprava do míst plnění a zaškolení obsluhy dodaných kontejnerů v místech plnění v rozsahu 3 hodin.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Karosérie vozidiel, prívesy alebo návesy  >  Prívesy, návesy a pojazdné kontajnery
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
5. května – svodidla, Praha 4, č. akce 999424   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je výměna středových svodidel se stupněm zadržení H2 na komunikaci 5. května v Praze 4. Budou použita betonová svodidla výšky 1,2 m a na mostech mostní svodidla ocelová. Přejezd středního dělícího pásu bude z ocelových oboustranných snadno rozebíratelných svodidel. Za svodidlem bude zpevněná plocha šířky 1m. Dojde k úpravě odvodnění.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
5.května - svodidla, Praha 4, č.akce 999424   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je výměna středových svodidel se stupněm zadržení H2 na komunikaci 5. května v Praze 4. Budou použita betonová svodidla výšky 1,2 m a na mostech mostní svodidla ocelová. Přejezd středního dělícího pásu bude z ocelových oboustranných snadno rozebíratelných svodidel. Za svodidlem bude zpevněná plocha šířky 1m. Dojde k úpravě odvodnění.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Ředitelství silnic a dálnic ČR
501 posypy-nákup kamenné soli (NaCl) v silovozech pro ZÚ 2017/18-2019/20-SSÚD 8,9 a 10   
Stručný popis: nákup chemického rozmrazovacího prostředku (NaCl) v silovozech. NaCl bude sloužit k dvěma účelům: k výrobě solanky sloužící ke zkrápění posypu ( větší) část-k zajištění zmírňování závad vnikajících povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti dálnic v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (menší) část.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Ministerstvo obrany
Autobusy M3 dálkové   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkově 5 ks autobusů kategorie M3 dálkových, z toho 4 ks autobusů kategorie M3 dálkových velkých a 1 ks autobusu kategorie M3 dálkového s přestavbou, z důvodu nutné obměny a zkvalitnění vozového parku pro zabezpečení spolehlivé a bezpečné přepravy osob v rámci jednotlivých složek Armády České republiky.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
Ministerstvo obrany
Autobusy M3 meziměstské   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkově 8 ks autobusů kategorie M3 meziměstských, z toho 7 ks autobusů kategorie M3 meziměstských velkých a 1 ks autobusu kategorie M3 meziměstského malého, z důvodu nutné obměny a zkvalitnění vozového parku pro zabezpečení spolehlivé a bezpečné přepravy osob v rámci jednotlivých složek Armády České republiky. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě samostatné části.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
DIAMO,státní podnik odštěpný závod GEAM
Automobil M1 pro přepravu osob - nové   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka Automobilu kategorie M1 pro přepravu 8-9 osob i s řidičem včetně dopravy.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Automobil nákladní nad 3,5 t valník ADR EX II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem je nákup 1 ks nákladního vozidla v provedení valník s plachtou a zvedacím čelem v provedení ADR EX II
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie