Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 438 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
SLUŽBY LIŠOV s.r.o.
„Pořízení elektromobilů pro SLUŽBY LIŠOV, s.r.o.“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka dvou užitkových elektromobilů s homologací v kategorii N1.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Obec Kamenice
„Pořízení CAS pro potřeby JSDH obce Kamenice“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem je pořízení cisternové automobilové stříkačky pro potřeby JSDH obce Kamenice.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Statutární město Ostrava
„Ostravou na alternativní pohon II“   
Stručný popis: Předmětem nadlimitní veřejné zakázky je dodávka 20 ks nových vozidel na alternativní pohon (CNG/benzín, elektrická energie) v rámci projektu „Ostravou na alternativní pohon II“, splňující požadované parametry uvedené v zadávací dokumentaci.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Vězeňská služba České republiky
„GŘ OL - Civilní autobus“   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1ks (slovy jednoho kusu) autobusu kategorie M3. Autobus a veškeré ostatní komponenty musí odpovídat technické specifikaci stanovené zadavatelem, která tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Autobus musí dále být homologován a technicky způsobilý ve smyslu zákona č. 56/2001 sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
Obec Chrášťany
„FZŠ – Chrášťany – Cisternová automobilová stříkačka“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks požární cisternové automobilové stříkačky.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace
ZZS Zlínského kraje – vozidlo pro MU – 2018 II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho speciálního vozidla určeného k zajišťování zázemí a plné logistické podpory pro mimořádné události s hromadným postižením zdraví, přičemž podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena v příloze č. 1 výzvy k podání nabídek.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace
ZZS Zlínského kraje – mobilní dispečink - 2018   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho speciálního vozidla s nástavbou určenou pro práci tří operátorů a jednoho dispečera, vybaveného technologickými, telekomunikačními a radiokomunikačními prostředky, určeného k použití jako mobilní dispečink (mobilní operační středisko) zadavatele, přičemž podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena v příloze č. 1 výzvy k podání nabídek.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace
ZZS ZK – vozidla RV 2018   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou zdravotnických vozidel RV, přičemž podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena v příloze č. 1 výzvy k podání nabídek.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
ZZS Plzeňského kraje – sanitní vozidlo – 2018 a ZZS Plzeňského kraje – vozidlo pro zajištění mobility KŠ - 2017   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je dodávka 1 ks sanitního vozu ZDS ambulance typu A2 (dále také „ZDS“) a 1 ks sanitního vozu pro přepravu krizového štábu ZZS PK (posilového vozidla RLP v setkávacím systému (dále také „RV“) vč. 1 ks zařízení pro sledování vozu, vše dle specifikace uvedené zadavatelem.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
ZZS Plzeňského kraje - speciální vozidlo RZP - 2018   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je dodávka 1 ks sanitního vozu rychlé zdravotnické pomoci ambulance typu B určené pro přepravu nadměrných pacientů, vybaveno pro VNN dle specifikace uvedené zadavatelem.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
ZZS Karlovarského kraje - logistický speciál - 2018   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks logistických speciálů, vozidel pro řešení mimořádných událostí s hromadným postižením osob určených pro přepravu materiálně technického zabezpečení na místo mimořádné události, v souladu s požadavky zadávací dokumentace, zejm. přílohou č. 3 Technická specifikace. Předmět plnění musí být kompatibilní se stávajícími systémy využívanými ZZS KVK. Akce je financována v rámci programu 13508 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
ZZS Karlovarského kraje - logistický speciál - 2018   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks logistických speciálů, vozidel pro řešení mimořádných událostí s hromadným postižením osob určených pro přepravu materiálně technického zabezpečení na místo mimořádné události, v souladu s požadavky zadávací dokumentace, zejm. přílohou č. 3 Technická specifikace. Předmět plnění musí být kompatibilní se stávajícími systémy využívanými ZZS KVK. Akce je financována v rámci programu 13508 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
ZZS hl. m. Prahy – Vozidla pro krizovou připravenost   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vozidel, která jsou určena pro krizovou připravenost.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Statutární město Ostrava
Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě   
Stručný popis: Podstatou projektu bude modernizace a vybudování nových součástí a prvků dopravně - komunikační infrastruktury. Ty pak budou využity pro účely zajištění moderního centrálního řízení dopravy, zvýšení kapacity, dopravního komfortu a atraktivity dopravy, její plynulosti a bezpečnosti. Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje následující oblasti plnění: dopravní centrum; řadiče světelné signalizace; dopravní ústředna; strategické detektory; poskytování servisních služeb; poskytování služeb dalšího rozvoje. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci (ZD).
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Statutární město Karlovy Vary
ZVÝŠENÍ PODÍLU MATERIÁLOVÉHO A ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA KARLOVY VARY - ODDĚLENÝ SBĚR BRO   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 30 ks uzavíratelných kontejnerů o objemu min. 5,5 m3 a 2000 ks plastových nádob o objemu min. 240 litrů. Bližší specifikace je uvedena v Zadávací dokumentaci. Předmět veřejné zakázky přesně specifikuje Kupní smlouva (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a soupis dodávek včetně specifikace (příloha č.2 Zadávací dokumentace).
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie