Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 3145 z 427 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo obrany
Autobusy M3 dálkové   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkově 5 ks autobusů kategorie M3 dálkových, z toho 4 ks autobusů kategorie M3 dálkových velkých a 1 ks autobusu kategorie M3 dálkového s přestavbou, z důvodu nutné obměny a zkvalitnění vozového parku pro zabezpečení spolehlivé a bezpečné přepravy osob v rámci jednotlivých složek Armády České republiky.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
Ministerstvo obrany
Autobusy M3 meziměstské   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkově 8 ks autobusů kategorie M3 meziměstských, z toho 7 ks autobusů kategorie M3 meziměstských velkých a 1 ks autobusu kategorie M3 meziměstského malého, z důvodu nutné obměny a zkvalitnění vozového parku pro zabezpečení spolehlivé a bezpečné přepravy osob v rámci jednotlivých složek Armády České republiky. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě samostatné části.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
Zlínský kraj
Nákup automobilů 2019   
Stručný popis: Veřejná zakázka je ve smyslu § 35 zákona rozdělena na části. Části veřejné zakázky Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 8 částí. Části veřejné zakázky tvoří: Část 1 – Dodávka 1 osobního automobilu nižší třídy Část 2 – Dodávka 9 osobních automobilů nižší třídy Část 3 – Dodávka 3 osobních automobilů nižší střední třídy Část 4 – Dodávka 2 osobních automobilů střední třídy Část 5 – Dodávka 3 osobních automobilů střední třídy kombi Část 6 – Dodávka 1 osobního automobilu třídy SUV 80 kW Část 7 – Dodávka 1 osobního automobilu třídy SUV 110 kW Část 8 – Dodávka 2 osobních automobilů střední třídy kombi
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Ostravské komunikace, a.s.
Vozidla pro silniční údržbu   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zboží - vozidel pro silniční údržbu, a sice: A - 1 ks jednoúčelový oboustranný zametací stroj B - 1 ks nosič výměnných nástaveb pro zimní údržbu komunikací a v letním období jako kropící vozidlo pro mytí komunikací, zadavatel požaduje použitelnost a kompatibilitu s následujícími pracovními výměnnými nástavbami: nástavba automatického sypače pro aplikaci soli, vlhčené soli a inertních materiálů, přední segmentový sněhový pluh, mycí a kropící nástavba.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Energetická optimalizace systému veřejného osvětlení Mělník 2019
Energetická optimalizace systému veřejného osvětlení Mělník 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je "Opatření ke snížení energetické náročnosti VO města Mělník 2019" v katastrálním území Mělník.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP – univerzální zkušební stroj – ISŠ Vysoké Mýto   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka univerzálního zkušebního stroje do odborné učebny ISŠ Vysoké Mýto
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov  >  Mechanické náhradné súčiastky okrem motorov a ich...
statutární město Liberec
Dodávka automobilů pro Městskou policii Liberec 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka dvou nových automobilů pro potřeby Městské policie Liberec.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Město Netolice
FZŠ - Netolice - Cisternová automobilová stříkačka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ je dodávka 1 ks nové (nepoužité, nerepasované) cisternové automobilové stříkačky (CAS) včetně požadovaného požárního příslušenství. CAS musí odpovídat vyhl. č. 35/2007 ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb. a požadavkům zadavatele. CAS bude vybavená požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1, kategorie podvozku 2, provedení R speciální redukované pro šest osob, hmotnostní třída S, pohon 4x4, výška brodivosti při pomalé jízdě vodou min. 1200 mm, objem nádrže max. 4099 l, výška CAS max. 3000 mm. Předmětem plnění jsou rovněž servisní prohlídky nástavby u dodavatele CAS po dobu 24 měsíců od převzetí CAS.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Celoroční údržba Přerov   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je koupě 1 kusu zametače, 2 kusů univerzálního nosiče, 11 kusů zimních a letních nástaveb na univerzální nosiče. Dále koupě 2 kusů nakladačů, 1 kusu vysokozdvižné plošiny a 1 kusu vysokozdvižného vozíku. Těmito prostředky zadavatel zamýšlí udržovat sjízdnost na novém dálničním středisku Přerov. Potřeba zadavatele bude naplněna zcela v souladu s příslušnými právními předpisy k výkonu majetkové správy ve vztahu ke svěřeným úsekům dálnice. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je 6 měsíců od začátku účinnosti kupní smlouvy, nejpozději však k 31.12.2020.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Rámcová dohoda - Dodávka malých SUV vozidel   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem v souladu s § 131 ZVZ na pořízení nových SUV vozidel za účelem nahrazení vozidel s vysokými nájezdy km. Součástí předmětu plnění je také zabezpečení provádění pravidelné údržby dodaných vozidel v rozsahu všech prací předepsaných jejich výrobcem po dobu zadavatelem požadované záruční lhůty. Z důvodu minimalizace nákladů na provoz těchto vozidel je požadována záruční doba min. 3 roky od data převzetí či do ujetí min. 100 000 km. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu určitou, do 31. 12. 2021.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Technické služby Krnov s.r.o.
Samosběrný zametač   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o dodávku samosběrného zametače.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Statutární město Zlín
Dodávka nového podvozku 4x2, kategorie N2 s hákovým nosičem kontejnerů pro Odbor městské zeleně MMZ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je dodávka (nákup) jednoho nového vozidla (podvozku) s hákovým nosičem kontejnerů (nástavba) pro Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína, za účelem obnovy vozového parku. Vozidlo bude dodáno dle technické specifikace, která je přílohou č. 3 této výzvy k podání nabídek. Nedílnou součást předmětu veřejné zakázky představuje: a) kompletní dodávka vozidla dle specifikace odpovídající požadavkům zadavatele uvedenými v příloze č. 3 této výzvy, včetně jeho dopravy do místa plnění, b) poskytnutí záruky na dodané vozidlo v délce uvedené v návrhu kupní smlouvy (příloha č. 4 výzvy); záruční doba běží ode dne protokolárního předání vozidla zadavateli, c) poskytování záručního servisu dodaného vozidla v záruční době v autorizovaném servisu za podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Vodní záchranná služba ČČK, z.s.
Dodávka 2ks Zásahových vozidel s tažným zařízením – Terénní Double Cab   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o dodávku 2ks vozidel pro vodní záchrannou službu dle požadavků zadavatele včetně záručního servisu. Požadavky na specifikaci těchto vozidel jsou uvedeny v příloze č. 1 Kupní smlouvy.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Nákup kamenné soli (NaCl) na posyp komunikací pro ZÚ 2017/18 - 2019/20 - SSÚD 13 a 14   
Stručný popis: Nákup chemického rozmrazovacího prostředku k zajištění zmírňování závad vznikajících povětrnostnímy vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti dálnic v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
ředitelství silnic a dálnic ČR
Nákup kamenné soli (NaCI) na posyp komunikací pro ZÚ 2017/2018-2019/2020 - 5,22 a 23   
Stručný popis: nákup chemického rozmrazovacího prostředku k zajištění zmírňování závad vznikajících povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti dálnic
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie