Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 438 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Nákup kamenné soli (NaCl) na posyp komunikací pro ZÚ 2017/18 - 2019/20 - SSÚD 13 a 14   
Stručný popis: Nákup chemického rozmrazovacího prostředku k zajištění zmírňování závad vznikajících povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti dálnic v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Hlavní město Praha
Rozvoj dopravně závislého řízení na SSZ s vazbou na Městský okruh   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je doplnění prvků dopravně závislého řízení v kontextu stávající situace a trendů pro další rozvoj řízení celých oblastí v hl. m. Praze. Stejně tak je vytipováno 134 oblastí (100 křižovatek a 34 profilů) pro doplnění neintruzivních detektorů za účelem monitorování mimořádných událostí a reagování na ně. Jednotlivé součásti dodávky jsou specifikovány v příloze č. 7 zadávací dokumentace, kterou tvoří položkový seznam, včetně údajů o maximálním poptávaném množství jednotlivých položek. Dodávky budou realizovány dle potřeby a na základě objednávek zadavatele, a to v maximálním rozsahu uvedeném v příloze č. 7 zadávací dokumentace, přičemž zadavatel není vázán žádným minimálním objemem dodávek, které by byl povinen objednat. Předmětem veřejné zakázky je dále poskytování servisních služeb v rozsahu dle kapitoly 4.6 zadávací dokumentace po dobu 60 měsíců od předání a převzetí systému.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Zariadenia na sledovanie premávky
Hlavní město Praha
Systém informací o dojezdových dobách na Městském okruhu   
Stručný popis: Základním cílem této veřejné zakázky je dodávka návrhu a realizace systému pro detekci, výpočet a prezentaci dojezdových dob včetně nabídky alternativních tras z vybraných radiál do cílového/průjezdního místa na Městském okruhu (MO), ukládání a předávání dat pro jejich následné využití v off-line i on-line režimu. Plnění je vyžadováno formou tzv. Design & Build. Součástí dodávky shora uvedeného systému je také poskytování servisních služeb a údržby po dobu 60 měsíců od předání systému, tj. zajištění nezbytného servisu a předepsané údržby na jednotlivé části dodávky s požadavkem na nepřetržitý provoz předmětu plnění 7x24x365 (vyjma plánovaných odstávek). Důraz je kladen na včasnost poskytovaných informací, jejich dostupnost, vypovídací schopnost, validitu. Zavedení moderních metod jejich výpočtu umožní i využití dat z ostatních dostupných zdrojů, především pro další zpřesňování výpočtu dojezdových dob.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Rámcová smlouva o leasingové obchodní operaci   
Stručný popis: Předmětem plnění Smlouvy je: a) komplexní zajištění služeb v oblasti vozového parku pro leasingového nájemce formou full service leasingu předmětných vozidel, zpětného operativního leasingu a komplexní správy vozového parku leasingového nájemce b) odkup stávajících předmětných předmětných vozidel c) zajištění obměny stávajícího vozového parku novými vozidly d) umožnění přístupu leasingovému nájemci ke sledování off-line komplexních i dílčích zpráv o jeho vozovém parku po dobu trvání leasingových smluv, což zahrnuje zejména - sledování přehledu splátek k jednotlivým vozidlům, přehled tankservisů, přehled přefakturovaných položek, možnost výpisu platebního kalendáře, celkový přehled o jednotlivých leasingových smlouvách atd..
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o
Teleskopické manipulátory pro SÚSK 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Pořízení 2 ks teleskopických manipulátorů pro SÚSPK 2019
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Město České Velenice
Nákup nákladního vozidla   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku 1 ks nákladního vozidla dle specifikace uvedené v příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek. Příloha č. 2 je na profilu zadavatele označená jako P2 Technická specifikace. Od technické specifikace a požadavků zadavatele definovaných v Příloze č. 2 se dodavatelé nesmí odchýlit. Vždy platí, že všechny uvedené parametry jsou závazné.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
Lesy hl. m. Prahy
Dodávka nákladních vozidel - sklápěč   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je dodání 3 ks shodných nákladních vozidel typu sklápěč. Vozidla musí být nová, nepoužitá v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele uvedené v příloze č. 2, jakož musí být poskytnuto i souvisejícího plnění dle návrhu kupní smlouvy, který je přílohou č. 3 zadávací dokumentace (dále jen „ZD“).
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
ČR - Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
Velitelský automobil se speciální výbavou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Provedení dodávky 1 ks velitelského automobilu v provedení speciálním rozšířeném pro podporu velitele zásahu na podvozku Mercedes Benz Sprinter 519 CDI 4x4.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Nákup speciálního vozidla pro kontrolu nákladní dopravy   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup dodávkového skříňového automobilu se speciálními úpravami v policejním provedení pro kontrolu nákladní dopravy.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Povodí Ohře, státní podnik
Dodávka 2 ks vozidel kategorie N1, LUV 4x4 s vestavbou do 3,5t   
Stručný popis: Jedná se o dodávku 2 kusů nových a nepoužitých vozidel kategorie N1, LUV 4x4 s vestavbou do 3,5t pro pravostranný provoz (dále jen vozidla) dle požadavků zadavatele, které jsou stanoveny zadávacími podmínkami, technickými podmínkami a to včetně dopravy na místa předání. Vozidla a na nich upevněné prvky musí být schváleny pro provoz na pozemních komunikacích.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Dodávky originálních náhradních dílů pro vozidla značky Škoda a Volkswagen   
Stručný popis: Jedná se o dodávky originálních náhradních dílů pro vybrané typy osobních vozidel znček Škoda a Volkswagen, jejichž servis zadavtel provádí. Předmětem dodávek budou i veškeré náhradní díly na nové modely uvedených továrních značek v průběhu trvání rámcové dohody.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov
Město Břeclav
REVITALIZACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ MĚSTA BŘECLAV – MÍSTNÍ ČÁST NA VALTICKÉ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je zlepšení světelných podmínek a snížení spotřeby el. energie. Budou instalovány LED svítidla (241 ks). Bude rekonstruováno 217 světelných míst pro veřejné osvětlení (dále také jen „VO“). Doplněno bude 20 nových svítidel z důvodů splnění osvětlenosti komunikace.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Městská část Praha-Řeporyje
Dovybavení JSDH Řeporyje - nákup cisternové automobilové stříkačky CAS 30   
Stručný popis: Dovybavení JSDH Řeporyje - nákup cisternové automobilové stříkačky CAS 30
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Nákup velkokapacitních autobusů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka velkokapacitních kloubových autobusů s celovozovou kompresorovou klimatizací vybavených odbavovacím a informačním systémem (OIS).
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Nákup terénních a dodávkových automobilů pro RO MŽP v roce 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je centralizovaný nákup automobilů různých skupin segmentů nepodléhajících závazné technické standardizaci automobilů schválené ministryní financí dne 08. 08. 2018. Veřejná zakázka je určena pro subjekty v rámci resortu Ministerstva životního prostředí.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie