Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 173 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Pardubický kraj
Depozitář pro VČM v Pardubicích - dodávka typového nábytku a vybavení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka typového nábytku a vybavení (pracovní stoly, plošinové vozíky, skříň na nebezpečný odpad apod.) pro depozitář Východočeského muzea v Pardubicích pro projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 s názvem „Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích“.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Vysoká škola polytechnická Jihlava
VŠPJ - Dodávka výrobní linky 2   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka výrobní linky. Rozsah a podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v technické specifikaci předmětu veřejné zakázky, která tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Priemyselné mechanizmy
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
Digitální elektrohydraulický zatěžovací systém – 32 kanálů_2   
Stručný popis: Digitální elektrohydraulický zatěžovací systém – 32 kanálů
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804
Rozvoj infrastruktury pro odbornou přípravu SOŠ a SOU Nymburk II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na pořízení nového strojního a elektrotechnického vybavení pro odborný výcvik a praxi za účelem zkvalitnění praktické výuky studia strojírenských a elektrotechnických oborů SOŠ a SOU Nymburk. Podrobné informace o předmětu plnění veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.L., s.r.o.
PNSP - výtahy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je oprava a rekonstrukce chirurgického výtahu v budově chirurgického oddělení a oprava a rekonstrukce lůžkového evakuačního výtahu v budově interny, dětského a gynekologicko-porodnického. oddělení.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Jiří Procházka
Pořízení linky na materiálové využití odpadů z plastů pro FO Jiřího Procházku - Vysokorychlostní vyfukovací stroj 2 ks   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky „Pořízení linky na materiálové využití odpadů z plastů pro FO Jiřího Procházku - Vysokorychlostní vyfukovací stroj 2 ks“ je dodávka a instalace 2 ks vysokorychlostních vyfukovacích strojů.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné...
Technické služby města Přerova, s.r.o.
Nákup kompaktních zametacích strojů - 2ks   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka kompaktního samojízdného silničního zametacího stroje a kompaktního samojízdného chodníkového zametacího stroje pro Technické služby města Přerova, s.r.o
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
NVK group s.r.o.
Technologie komplexního provozu pálenice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Technologie kompletního provozu pálenice Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologie pro provoz pálenice včetně systému zpětného získávání tepla, fekálního stroje a manipulačních vozíků, do místa plnění a služby spojené s instalací technologie v místě plnění a zaškolení obsluhy
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné...
Ostravská univerzita
Mostový jeřáb s nosnou konstrukcí a základy   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je nákup mostového jeřábu s nosnou konstrukcí a základy v rámci projektu OP VVV reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 5 – Specifikace dodávky, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Součástí plnění je rovněž doprava, realizace základů – betonových patek včetně výkresů základů a odborného dohledu, zaměření před instalací, montážní revize, statický posudek, statické zatěžovací zkoušky, protokol o geometrickém zaměření, zaškolení obsluhy, včetně potřebné dokumentace a příslušenství.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Správa služeb hl. m. Prahy
Nákup 5 kusů vysokozdvižných vozíků II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je nákup 5 kusů vysokozdvižných vozíků na zajištění výstavby protipovodňového opatření na ochranu hl. m. Prahy. Předpokladem zadavatele je zvýšená odolnost, kvůli náročným pracovním podmínkám při povodních (za deště, různé povrchy vozovky i pohyb mimo zpevněné komunikace a plochy) a jednoduchá ovladatelnost. Bližší technické podmínky a specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.
Mycí linka autobusů, trolejbusů a elektrobusů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je dodávka mycí linky autobusů, trolejbusů a elektrobusů včetně provedení souvisejících služeb a montážních prací ve stávajícím objektu myčky vozidel, spojených s instalací a zprovozněním nové mycí technologie.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Stroje na čistenie fliaš, stroje na balenie,...
PLT Liberec, s.r.o.
PLT LIBEREC - DODÁVKA STROJNÍHO VYBAVENÍ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka vozidla, přívěsu a kontejnerů, rýpadel a kolového nakladače. Zakázka je rozdělena do tří částí: Část I. – dodávka kontejnerového vozidla celkové hmotnosti 3,5 t, přívěsu k němu a 2 ks kontejnerů k montáži na dodaný automobil Část II. – dodávka stavebních strojů –2 ks pásového minirýpadla (max.celková hmotnost 1.100 kg a 5.800 kg) Část III. – dodávka smykového kolového nakladače Nabídku lze podat na všechny Části, nebo jen na některé Části, nebo jen na jednu Část.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Severočeské doly a.s.
Dodávka dopravních pásů 5-12/2019   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky s názvem ,,Dodávka dopravních pásů 5-12/2019" je uzavření Smlouvy, jejímž předmětem je závazek vybraného účastníka dodat Zadavateli Zboží. Zbožím jsou dopravní pásy pro provoz Zadavatele. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ, rozdělena na 7 částí: Část 1 Veřejné zakázky nazvaná „DP1″ Část 2 Veřejné zakázky nazvaná „DP2″ Část 3 Veřejné zakázky nazvaná „DP3″ Část 4 Veřejné zakázky nazvaná „DP4″ Část 5 Veřejné zakázky nazvaná „DP5″¨ Část 6 Veřejné zakázky nazvaná „DP6″ Část 7 Veřejné zakázky nazvaná „DP7″ Přesné vymezení Předmětu Veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány v Oznámení zadávacího řízení a v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávka setu 2 ks centrifugy pro PAÚ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Sálová vysokokapacitní centrifuga: Předmětem veřejné zakázaky je dodávka vysokokapacitní sálové centrigufy s dvěma rotory. Centrifuga je samostatně stojicí s možností chlazení. Zboží bude použito pro stáčení velkých objemů biologického materiálu (např. bakteriálních buněk, buněk trypanozóm či diplonem). Dále bude centrifuga využívána k separaci a čistění buněk pro následné studium pomocí cytologických a molekulárně-biologických metod. Ultracentrifuga: Předmětem veřejné zakázky je dodávka ultracentrifugy s jedním rotorem. Centrifuga je samostatně stojící s možností chlazení. Zboží bude použito především pro separaci a čištění buněk, buněčných organel a biomolekul pro následné studium pomocí elektronové mikroskopie, kryo-elektronové mikroskopie a dalších molekulárně-biologických a biochemických technik.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Odstredivky, mangle alebo predajné automaty
Univerzita Pardubice
Dodávka laboratorních nátiskových zařízení a standardních papírových substrátů II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks flexotiskového nátiskového stroje s hlubotiskem a válečky, 1 ks ofsetového nátiskového stroje a standardních papírových substrátů, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie