Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 212 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko
Hlinsko - třídící linka   
Stručný popis: Předmětem je dodávka třídící linky a lisu.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Nová vzduchotechnika pro operační sály v objektu TE - KNL, a.s. – nemocnice Turnov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ je demontáž stávající vzduchotechniky a klimatizace včetně rozvodů a následná dodávka a montáž nového klimatizačního systému (centrální systém rovnotlakého řízeného větrání s rekuperací odpadního tepla a s individuálním řízením výkonu větrání, vč. dohřevu a chlazení nezávisle pro každou část operačních sálů) v pavilonu TE v Krajské nemocnici Liberec, a.s. – areálu nemocnice Turnov. Součástí jsou i profese elektroinstalační a měření a regulace.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
ALWAID s.r.o.
Dodávka technologií k testování komplexního robotického zařízení   
Stručný popis: Zadavatel vyhlásil Veřejnou zakázku na dodávky v režimu otevřeného nadlimitního řízení s názvem „Dodávka technologií k testování komplexního robotického zařízení“. Součástí předmětu zakázky je dodávka robota, scanneru, trackeru a řídicího softwaru vč. dopravy. Komponenty robota budou sestaveny do funkčního celku, který bude nostilelem skenovací hlavice. Tento systém bude ovládaný řídícím SW, který z jednoho prostředí bude řídit robota vč. skenovací hlavice, který bude schopen samostatně generovat výslednou polohu. Tato poloha bude kontrolována trackovacím systémem, který ověří dosaženou přesnost systému. Bližší specifikace předmětu Veřejné zakázky – technické podmínky, jsou uvedeny v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Příloha s názvem Technická specifikace.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Prologis Czech Republic LX s.r.o.
Dodávka zdrojů tepla a osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná I.   
Stručný popis: Veřejná zakázka je rozdělena do dvou částí: a) část A – Výměna zdrojů tepla v logistickém areálu Prologis Park Rudná I. - předpokládaná hodnota 23 819 640,23 Kč bez DPH b) část B – Výměna osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná I. - předpokládaná hodnota 9 500 658,11 Kč bez DPH
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
České vysoké učení technické v Praze
ČVUT-CIIRC: Flexible Conveyor System   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zadavatel hodlá zakoupit unikátní flexibilní dopravník zn. Montrac pro provoz experimentální platformy Testbed pro průmysl 4.0, který je na ČVUT – CIIRC již provozován.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Technické pružiny SCHERDEL s.r.o.
Dodávka CNC soustružnického centra   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem výběrového řízení je dodávka CNC soustružnického centra včetně instalace, zprovoznění, seřízení stroje, školení obsluhy, balení a dopravy do sídla zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
Obec Olšany u Prostějova
Modernizace sběrného dvora Olšany u Prostějova   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmět plnění je dodávka následujícího vybavení: 1 ks drtící stroj na stavební suť 1 ks drtící a mísící stroj na úpravu biologicky rozložitelných odpadů Kontejnery a pásový dopravník Zakázka je rozdělena na tři části: Část A - Drtící stroj na stavební suť Část B - Drtící a mísící stroj na úpravu biologicky rozložitelných odpadů Část C - Kontejnery a pásový dopravník
Priemyselné mechanizmy
CNC Technology, spol. s r.o.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Upínače nástrojů II   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka strojních podskupin a strojních součástek (upínačů nástrojů) pro výzkum a vývoj speciálních obráběcích a frézovacích strojů.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Časti a príslušenstvo obrábacích strojov
CNC Technology, spol. s r.o.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Gilotiny II   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka strojních podskupin a strojních součástek (gilotin) pro výzkum a vývoj speciálních obráběcích a frézovacích strojů.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Časti a príslušenstvo obrábacích strojov
NEWTECH s.r.o.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Elektromateriál včetně energonosičů a kabelů a vodičů II   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka elektromateriálu včetně energonosičů a kabelů a vodičů pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Časti a príslušenstvo obrábacích strojov
NEWTECH s.r.o.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů – Upínače nástrojů   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka upínačů nástrojů pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Časti a príslušenstvo obrábacích strojov
FERMAT STROJE LIPNÍK s.r.o.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů – Ložiska   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka strojních podskupin a strojních součástek (ložisek) pro výzkum a vývoj speciálních obráběcích a frézovacích strojů.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Časti a príslušenstvo obrábacích strojov
Česká republika - Ministerstvo obrany
Pytel na prádlo   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je v souladu s ust. § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky pytle na prádlo.
Priemyselné mechanizmy  >  Zariadenia na výrobu textilu, odevov a kože  >  Časti strojového zariadenia na výrobu textilu a...
Novoborský pivovar s.r.o.
Dodávka pivovarské technologie části studeného bloku pro Novoborský pivovar s.r.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka studeného bloku pivovarské technologie včetně montáže, instalace a propojení jednotlivých částí a zajištění potřebné dokumentace pro řádný provoz v místě provozu Zadavatele.
Priemyselné mechanizmy  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku...  >  Časti zariadení na spracovanie potravín, nápojov a...
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Dodávka stroje pro přípravu přesných mechanických prvků s vysokou mírou rotační symetrie   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem je dodání Stroje pro přípravu přesných mechanických prvků s vysokou mírou rotační symetrie (dále jen zařízení) včetně dopravy do místa plnění, instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, zaškolení, předání technického manuálu a záručního servisu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie