Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 239 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Kontinuální plnící systém pro mikrohnětič DSM Xplore   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kontinuálního plnícího systému pro mikrohnětič DSM Xplore pořizovaná pro potřeby Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Časti umývačiek riadu a strojov na čistenie,...
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
3D tiskárna pro laserové tavení kovového prášku včetně příslušenství   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3D tiskárny kovů včetně příslušenství, doprava, instalace, nastavení, odborná kalibrace, dodání veškerého nutného software a údržba 3D tiskárny po dobu minimálně 4 let, zaškolení zaměstnanců s obsluhou a údržbou. Dále je předmětem veřejné zakázky dodávka certifikovaného kovového prášku – tiskového materiálu - dle specifikace, po dobu řešení projektu, a to do 31. 12. 2022.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
Mendelova univerzita v Brně
Dodávka strojů pro přípravu dílců z masivního dřeva - rozděleno na části – opakované řízení III   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení pro přípravu dílců z masivního dřeva, které jsou popsány podrobně v technické specifikaci v přílohách č. 1a a 1b Výzvy k podání nabídek. Všechna zařízení budou sloužit pro pravidelnou výuku a realizaci výsledků závěrečných prací. Od nového vybavení se očekává zvýšení bezpečnosti práce a zlepšení pracovních podmínek, např. snížení hluku. Plnění předmětu veřejné zakázky zahrnuje dopravu strojů na místo plnění a dodání návodu k bezpečné obsluze (v českém jazyce). Podrobnosti dodávky upravují obchodní podmínky zadavatele, viz příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje na tvrdé materiály okrem kovov
MERO ČR, a.s.
Rekonstrukce RV PCV0802001 v PC08   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je nákup regulačního ventilu PCV0802001 v PC08, včetně provedení všech zkoušek, dle technické specifikace regulačního ventilu
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Výpusty, kohúty, ventily a podobné príslušenstvo
CNC Technology, spol. s r.o
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Dopravník třísek FSM   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka dopravníku třísek pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Časti a príslušenstvo obrábacích strojov
Městská sportovní zařízení Benešov, s.r.o.
Rekonstrukce zdroje tepla na zimním stadionu Benešov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je kompletní rekonstrukce zdroje tepla na zimním stadionu v Benešově.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Zariadenia kotolní

Výběrové řízení na dodávku nářadí a materiálu pro provádění laboratorního testování (3.etapa)   
Stručný popis: Společnost B&Bartoni, spol. s r.o. vyhlašuje výběrové řízení na dodávku nářadí a materiálu pro provádění laboratorního testování bez možnosti dílčího plnění. Projekt bude realizován v rámci dotačního projektu OP PIK program APLIKACE III. výzva – bez účinné spolupráce. Místem plnění je provozovna společnosti – Bratronice 3, PSČ 294 42, Luštěnice obec Smilovice.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Pohonné jednotky modulárních manipulátorů včetně řídicích jednotek   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 18 ks elektrických pohonných jednotek pro modulární manipulátory včetně řídicích jednotek. Budou dodány 3 výkonové úrovně pohonných jednotek, vždy po 6ti kusech. Blíže viz zadávací dokumentace.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Turbíny a motory
České vysoké učení technické v Praze
Demonstrační jednotka tepelného čerpadla   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka demonstrační jednotky tepelného čerpadla (umožňující výuku standardního provozu, nenávrhových režimů, reverzací a variantní zapojení externích zdrojů) včetně návrhu projektového řešení, realizační a provozní dokumentace, inženýringu, dodávky, instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Zařízení bude dodáno včetně veškerého nutného příslušenství a souvisejících služeb (dále jen „Demonstrační jednotka tepelného čerpadla“). Demonstrační jednotka tepelného čerpadla musí mít funkce a musí splňovat požadavky Zadavatele stanovené v Technické specifikaci plnění, která tvoří Přílohu č. 1 smlouvy na veřejnou zakázku.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Ústav přístrojové techniky AV ČR v.v.i.
UPT-VZ-19-05: Svářečka optických vláken s tří elektrodovým systémem a příslušenstvím   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je nákup svářečky optických vláken s tří elektrodovým systémem a příslušenstvím. Svářečka optických vláken, která bude sloužit ke svařování SM a PM optických vláken o průměru 125 um – 2,5 mm, zužování optických vláken, tvorbě vláknových děličů, zakončování vláken a svařování PCF vláken bez kolapsu vzduchových děr. Svářečka musí pracovat jako autonomní zařízení bez nutnosti připojení externích zdrojů plynů mimo elektřiny a stlačeného vzduchu.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Nástroje na spájkovanie, tvrdé spájkovanie a...
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
Výměna zdroje chladu pro budovy A-E   
Stručný popis: Výměna zdroje chladu pro budovy A-E
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Město Žatec
Evakuační výtahy, Nemocnice Žatec   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu § 35 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění: Část 1. – „Evakuační výtahy, Nemocnice Žatec – evakuační výtah Poliklinika“ (dále jen „část 1.“). Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka evakuačního výtahu do Polikliniky Nemocnice Žatec, která spočívá především v demontáži původního výtahu, dodávce a montáži nového evakuačního výtahu a nezbytných stavebních úpravách dle projektové dokumentace. Část 2. – „Evakuační výtahy, Nemocnice Žatec – lůžkový evakuační výtah Porodnice“ (dále jen „část 2.“). Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka lůžkového evakuačního výtahu do Porodnice Nemocnice Žatec, která spočívá především v demontáži původního výtahu, dodávce a montáži nového evakuačního výtahu, nezbytných stavebních úpravách a vypracování kompletní projektové dokumentace včetně zajištění povolení stavby.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
Lahvové uzavírací ventily   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka lahvových uzavíratelných ventilů do tlakových lahví.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Výpusty, kohúty, ventily a podobné príslušenstvo
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
LF HK – CORE FACILITIES – Aspirační přenosný systém pro odsávání zbytků nehořlavých kapalin   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 kusu přístroje, aspiračního systému pro odsávání zbytků nebezpečných vzorků, pro Laboratoř molekulární farmakologie a toxikologie Ústavu farmakologie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace. Jedná se o přístroj, který umožňuje ekonomické, bezpečné a komfortní odsávání zbytků nehořlavých kapalin, filtrátů a zbytků vzniklých při úpravě biologických vzorků. Dodávka musí zahrnovat podpůrná zařízení, jako je bezúdržbová membránová pumpa s výbornou chemickou odolností, s automatickým zastavením odsávání při naplnění 4 l zásobní láhve, hydrofobní filtr pro zachycení bakterií a virů, propojení hadic rychlospojkami s izolačními ventily, regulátor a měřič vakua pro přesnou kontrolu nad odsáváním.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
Univerzita Palackého v Olomouci
RCPTM/ Elektrochemický set pro studium Li-ion baterií - centrifugy   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka centrifug pro účely zajištění aktivit projektu Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů dle dále uvedené specifikace. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace. Součástí dodávky musí být veškeré nezbytné zařízení, umožňující úplnou instalaci kompletního požadovaného zařízení, a to bez dalších zásahů a nákladů ze strany Zadavatele k dosažení všech parametrů požadovaných Zadavatelem v Zadávací dokumentaci.Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na dvě části, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na všechny části.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Odstredivky, mangle alebo predajné automaty
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie