Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 49 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Zprostředkování a nákup reklamních kampaní v sociálních, vyhledávacích a obsahových sítích   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je tvorba kampaní, definice a správa reklamních kampaní, včetně vytvoření grafických podkladů, pro sociální sítě, vyhledávací a obsahové sítě, RTB.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Zprostředkování marketingových a prezentačních služeb   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je obstarání marketingových a prezentačních služeb za zadavatele, tj. dodavatel bude uzavírat jménem zadavatele smlouvy či objednávky s partnery zadavatele na pronájem reklamních ploch, speciální akce v médiích a další aktivity typu "event marketing" dle pokynů, instrukcí a podmínek stanovených zadavatelem. Součástí veřejné zakázky bude přesné dokladování proběhlé zakázky, a to během plnění zakázky nebo bezprostředně po její realizaci.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Zprostředkování a nákup reklamních kampaní v sociálních, vyhledávacích a obsahových sítích   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je tvorba kampaní, definice a správa reklamních kampaní, včetně vytvoření grafických podkladů, pro sociální sítě, vyhledávací a obsahové sítě, RTB.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Statutární město Prostějov
„Propagační služby pro statutární město Prostějov v rámci hokejových utkání A-týmu mužů a dalších aktivit klubu LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o. v sezóně 2019/2020“   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování propagačních a reklamních služeb pro město Prostějov společností LHK Jestřábi Prostějov A-team s. r. o., IČ: 289 31 181, během hokejových utkání A-týmu LHK Jestřábi Prostějov a v rámci dalších sportovních a souvisejících akcí v sezóně 2019/2020 CHANCE hokejové ligy, v rozsahu a za podmínek stanovených ve vzoru Smlouvy o propagaci.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Statutární město Brno
Rámcová dohoda: komunikační agentura pro realizaci kreativního řešení integrované komunikační strategie #brno2050   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na poskytování komplexních služeb při tvorbě kreativních a mediálních strategií pro integrované marketingové kampaně zadavatele, tj. průběžné poskytování jednorázových či opakujících se služeb v rámci realizace Integrované komunikační strategie #brno2050. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Statutární město Brno
Propagace statutárního města Brna související s realizací akce Olympic festival Brno 2020 ve městě Brně   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je propagace statutárního města Brna při uspořádání Olympijského festivalu při Letních olympijských hrách 2020 ve městě Brně.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism
Výkonová kampaň pro portál Kudyznudy.cz   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění a realizace výkonové kampaně pro portál Kudyznudy.cz.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Dynamický nákupní systém na nákup mediálního prostoru pro MMR a pro evropské fondy   
Stručný popis: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zavádí dynamický nákupní systém na nákup mediálního prostoru pro ministerstvo (MMR) a evropské fondy (DNS) dle ustanovení § 139 a následujících zákona č. 134/2016 Sb., a to na dobu 4 let. Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v rámci DNS v předem neurčených nepravidelných časových intervalech odvislých zejména od potřeb jednotlivých útvarů zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Zajištění realizace marketingové strategie pro rok 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb souvisejících s marketingovou komunikací OZP, především tvorba mediálních plánů, printová produkce, nákup reklamy, administrace reklamních kampaní, zajištění monitoringu, tvorba kreativních výstupů jako doplňkové služby předchozích aktivit, dodávka propagačních předmětů jako doplňková služba předchozích aktivit OZP, správa sociálních sítí, vč. doplňkové tvorby, PR aktivity, tvorba webů a mikrostránek a s tím souvisejících činností, další nepředvídatelné položky související s naplněním marketingové strategie OZP.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Jihomoravský kraj
Propagace Jihomoravského kraje na festivalových akcích IGNIS BRUNENSIS – opakovaná výzva   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je propagace Jihomoravského kraje na akcích v rámci festivalových akcí IGNIS BRUNENSIS (dále jen „festival“), které se uskuteční ve dnech 24. 5. – 16. 6. 2019 v Brně a okolí. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v zadávací dokumentaci sestávající z obchodních podmínek.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Hlavní město Praha
KOMUNIKAČNÍ KAMPAŇ OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA – PÓL RŮSTU ČR   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komunikační kampaně Operačního programu Praha – pól růstu ČR, (dále jen „OP PPR“).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Správa Krkonošského národního parku
Zajištění informační kampaně – Partner Krkonošského národního parku   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je tvorba loga, manuálu vizuální identity, klíčového vizuálu, produkce kampaně a nákup mediálního prostoru pro realizaci informační kampaně Partner Krkonošského národního parku, a to v souladu s Aktivity plánem s minimálními výstupy a v souladu Aktivity plánem s garantovanými výstupy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Agrární komora České republiky
INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ KAMPAŇ ZROZENO V EU   
Stručný popis: Předmětem realizace tohoto zadávacího řízení je realizace projektu „Zrozeno v EU“ prostřednictvím vybraného dodavatele na základě tohoto zadávacího řízení. Hlavním cílem projektu je podpořit růst nákupu a spotřeby zemědělských a potravinářských výrobků z tuzemska a Unie na cílových trzích, které v současnosti tvoří cca roční objem 470 mld. Kč, z toho je dovoz z okolních zemí EU cca 58 % (proti tomuto současnému stavu tedy nejméně + 5 %, tj. v hodnotě více než 23 mld. Kč milionů EUR). Předmětem plnění této veřejné zakázky bude zpracování následujících dokumentů a provedení níže vymezených činností: a) Vytvoření sloganu a loga realizace projektu b) Kreativní strategie c) Návrh ATL a BTL aktivit d)Zpětná kontrola výsledků a dopadů do CS Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci ve specifikaci předmětu plnění (kap. 5).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
VZ 80619 – Poskytnutí bannerové reklamy na webovém vyhledavači „Seznam.cz“ pro nábor k Městské policii hl. m. Prahy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytování bannerové reklamy na webovém portále dostupném z internetové adresy (URL) https://www.seznam.cz – internetovém vyhledavači pro nábor strážníků k Městské policii hl. m. Prahy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Hlavní město Praha
KOMUNIKAČNÍ KAMPAŇ OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA – PÓL RŮSTU ČR   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komunikační kampaně Operačního programu Praha – pól růstu ČR, (dále jen „OP PPR“).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie