Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 37 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Pražská informační služba, příspěvková organizace
Poskytování grafických prací a DTP služeb   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je kontinuální a kompletní poskytování grafických prací a DTP služeb pro Zadavatele v letech 2019 – 2021. Rámcová smlouva bude s dodavatelem uzavřena na dobu 24 měsíců nebo do vyčerpání celkové ceny plnění ve výši 3.200.000,- Kč bez DPH, podle toho, která skutečnost nastane dříve. Předmět veřejné zakázky je podrobněji specifikován zejména v kapitole č. 2 zadávací dokumentace.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Zajištění průzkumu trhu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení průzkumu trhu a analýzy mezi širokou veřejností na základě zadavatelem stanovených cílových skupin, témat a lokalit na území celé ČR. Cílem této veřejné zakázky je získat relevantní a směrodatné informace, které zadavatel bude moci využít ke zlepšení poskytovaných služeb a komunikace.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Prieskum trhu
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Zajištění nákupu mediálního prostoru ve vybraném nosiči reklamy - rádia   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru v rozhlasovém vysílání, v rámci něhož jsou zadavateli rovněž poskytovány marketingové služby týkající se plánování mediálních reklamních kampaní, nákupu mediálního reklamního prostoru, monitoringu mediálních aktivit konkurence apod., tj. služeb nezbytných pro realizaci marketingových kampaní v souladu s konkrétními požadavky zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Zajištění nákupu mediálního prostoru ve vybraném nosiči reklamy - on-line   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru v online nosičích reklamy, v rámci něhož jsou zadavateli rovněž poskytovány marketingové služby týkající se plánování mediálních reklamních kampaní, nákupu mediálního reklamního prostoru, monitoringu mediálních aktivit konkurence apod., tj. služeb nezbytných pro realizaci marketingových kampaní v souladu s konkrétními požadavky zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Statutární město Mladá Boleslav
Plán udržitelné městské mobility města Mladá Boleslav   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je Plán udržitelné mobility statutárního města Mladá Boleslav. Cílem zpracování plánu udržitelné mobility statutárního města Mladá Boleslav je komplexní řešení mobility ve městě Mladá Boleslav ve vazbě na potřeby obyvatel města , jeho návštěvníků i podnikatelské sféry.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Prieskum trhu
Agrární komora České republiky
ZAJIŠTĚNÍ KAMPANĚ BRAMBORY, ZDRAVÁ ZELENINA 2019   
Stručný popis: Zajištění aktivit Public Relations a mediální podpory pro komunikaci konzumních brambor jako součásti prospěšné a vyrovnané stravy současné populace s důrazem na jejich význam ve výživě s ohledem na jejich příznivé dietetické vlastnosti. Podrobná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Dílčí smlouvy k veřejné zakázce Zajištění realizace marketingové strategie pro rok 2019   
Stručný popis: Předmětem dílčích smluv bylo poskytování služeb souvisejících s marketingovou komunikací OZP, a to především nákup reklamního prostoru.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Národní galerie v Praze
VENKOVNÍ REKLAMA PRO NÁRODNÍ GALERII V PRAZE NA ROK 2019   
Stručný popis: Předmětem zakázky jsou služby spočívající v zajištění reklamních ploch pro zadavatele pro období září – prosinec 2019, přičemž zadavatel veřejnou zakázku rozdělil ve smyslu § 101 ZZVZ na následující části: 1) Pronájem reklamních ploch - billboardů včetně výlepu reklamy, pronájem reklamních ploch na tramvajích v Praze včetně výlepu reklamy, pronájem rámečků ve vlacích, varioposterů na nádražích, scrollů na letišti Václava Havla a city light vitrín na nádražích a zastávkách MHD včetně výlepu/umístění reklamy pro NGP na období září – prosinec 2019. 2) Pronájem city light vitrín včetně instalace reklamy ve městech Praha na specifických místech v rotundách na povrchu Prahy, Brno, Hradec Králové, Olomouc, České Budějovice, Pardubice, Plzeň (CLV) na období září – prosinec 2019.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Lesy České republiky, s.p.
Osvětová kampaň "NE po lese"   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele zabezpečit pro zadavatele v letech 2019 2021 realizaci kampaně „NE po lese“ v rozsahu a za podmínek uvedených v závazném vzoru smlouvy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Zajištění nákupu mediálního prostoru ve vybraném nosiči reklamy - rádia   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru v rozhlasovém vysílání, v rámci něhož jsou zadavateli rovněž poskytovány marketingové služby týkající se plánování mediálních reklamních kampaní, nákupu mediálního reklamního prostoru, monitoringu mediálních aktivit konkurence apod., tj. služeb nezbytných pro realizaci marketingových kampaní v souladu s konkrétními požadavky zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Zajištění nákupu mediálního prostoru ve vybraném nosiči reklamy - TV   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru v TV médiích, v rámci něhož budou zadavateli rovněž poskytovány marketingové služby týkající se plánování mediálních reklamních kampaní, nákupu mediálního reklamního prostoru, monitoringu mediálních aktivit konkurence apod., tj. služeb nezbytných pro realizaci marketingových kampaní v souladu s konkrétními požadavky zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Zajištění nákupu mediálního prostoru ve vybraném nosiči reklamy - print   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru v tištěných nosičích reklamy, v rámci něhož jsou zadavateli rovněž poskytovány marketingové služby týkající se plánování mediálních reklamních kampaní, nákupu mediálního reklamního prostoru, monitoringu mediálních aktivit konkurence apod., tj. služeb nezbytných pro realizaci marketingových kampaní v souladu s konkrétními požadavky zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Zajištění nákupu mediálního prostoru ve vybraném nosiči reklamy - on-line   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru v online nosičích reklamy, v rámci něhož jsou zadavateli rovněž poskytovány marketingové služby týkající se plánování mediálních reklamních kampaní, nákupu mediálního reklamního prostoru, monitoringu mediálních aktivit konkurence apod., tj. služeb nezbytných pro realizaci marketingových kampaní v souladu s konkrétními požadavky zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Lesy České republiky, s.p
Smlouva o reklamě - Podpora aktivního pohybu II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele (Klub českých turistů) zabezpečit pro zadavatele v roce 2019 reklamu a propagaci, v podrobnostech viz smlouva o propagaci a reklamě.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Hlavní město Praha
Dílčí smlouvy č. 39 a 40 k rámcové dohodě DOH/53/03/000018/2018   
Stručný popis: Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je zajištění komplexní realizace marketingové strategie za účelem publicity projektů pražských voucherů, povinné publicity v souladu s pravidly OP PPR. Cílem veřejné zakázky je zejména vybudování širokého povědomí o existenci pražského voucherového programu a seznámení s možnostmi získat podporu pro podnikání v počátečních stádiích vývoje obchodních společností a seznámit širokou veřejnost s projekty a jejich pozitivním dopadem na zvýšení životní úrovně obyvatel města Prahy. Veřejné zakázka bude plněna formou rámcové dohody s jedním dodavatelem.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie