Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 80 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Analyzátory spalin včetně příslušenství   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka přístrojů pro analýzu spalin z malých spalovacích zařízení.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i.
DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 31 (ŠPIČKY PRO AUTOMATICKÉ PIPETY B)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka špiček pro automatické pipety. Podrobné požadavky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (dále také „rámcová dohoda“) a v příloze č. 1 této rámcové dohody. Podrobně viz ZD.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, INSTITUT ENVIROMENTÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ
Hmotnostní detektor pro HPLC   
Stručný popis: Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který provede dodávku zařízení s názvem: Hmotnostní detektor pro kapalinový chromatograf (HPLC) na adresu VŠB-Technická univerzita Ostrava, INSTITUT ENVIRONMENTÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 1, investiční priorita 1, specifický cíl 1, výzva: Excelentní výzkum, reg.číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000853
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Univerzita Palackého v Olomouci
CRH PřF - Spektrofotometrický reader   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodávka spektrofotometrického readeru na rychlé fotometrické měření v oblasti ultrafialového a viditelného spektra v destičkovém uspořádání včetně software pro ovládání přístroje, sběr a vyhodnocení získaných dat. Toto zařízení musí umožňovat měření ve více pracovních režimech, v různých deskách. Desky musí být termostatovány a míchány. Zařízení musí umožňovat měření i v klasické kyvetě. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
Dodávka dílů pro upgrade BD FACS ARIA IIu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o podlimitní veřejnou zakázka na dodávky rozdělenou v souladu s § 35 ZZVZ a § 101 ZZVZ na dvě části, zadávanou podle § 53 ZZVZ ve zjednodušeném podlimitním řízení. Veřejná zakázka má tyto části: Část 1 – Optický stůl pro FACS Aria IIu vybavený pěti lasery Část 2 – Upgrade emisní optické cesty, detektorů a elektroniky přístroje FACS Aria IIu
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i.
Průtokový cytometr s HTS modulem   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka průtokového cytometru s HTS modulem dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Univerzita Pardubice
Dodávka hmotnostního spektrometru s ionizací v indukčně vázaném plazmatu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks stolního ICP-MS spektrometru s kvadrupólovým analyzátorem, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Precizní mobilní analyzátor koncentrace CH4 II.   
Stručný popis: Předmětem této opakované veřejné zakázky je dodávka precizního analyzátoru pro stanovení koncentrace plynného CH4, CO2 a H2O ve vzduchu a CH4 rozpuštěného ve vodě, který je založený na principu laserové absorpční spektroskopie.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Automat pro zpracování buněčných kultur   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka Automat pro zpracování buněčných kultur pro Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN), včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže, popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních zadávacích podmínek.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Pořízení ultra-vysokoúčinného kapalinového chromatografu   
Stručný popis: Ultra-vysokoúčinný kapalinový chromatograf s binární pumpou a detektorem s diodovým polem s možností připojení k hybridnímu hmotnostnímu spektrometru (Q-ToF) od firmy Bruker.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava – Dodávka spektrometrů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka spektrometrů, v každé části veřejné zakázky se jedná o dodávku 1 ks spektrometru odlišného druhu. Součástí plnění je rovněž dodávka příslušenství, zprovoznění přístroje, zaškolení obsluhy a rozšiřující školení, konzultace, aplikační podpora a školení bezpečnosti práce, a to v rozsahu dle zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i.
Čtečka radioaktivity vzorků z kultivačních destiček   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka čtečky radioaktivity vzorků z kultivačních destiček dle technické specifikace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Generální ředitelství cel
Zajištění dodávky 12 ks přensoných Ramanových spektrometrů pro útvary Dohledu CS ČR II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodání 12-ti kusů ručních bateriově napájených laserových přístrojů - spektrometrů na principu Ramanova spektra pro identifikaci chemických látek (dále jen „Zařízení“) do místa plnění včetně softwarové podpory po dobu trvání záruky, základní sady spotřebního materiálu a zaškolení obsluhy.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
INMODOS_Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem s vysokým rozlišením   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému plynové chromatografie s tandemovou hmotnostně spektrometrickou detekcí založeném na trojitém kvadrupólu, vybaveném univerzálním autosamplerem umožňujícím nástřik kapalných i plynných vzorků. Nedílnou součástí dodávky je dále doprava do místa plnění, instalace, uvedení do požadovaného provozu, odzkoušení, zaškolení obsluhy, předání návodů apod. (podrobněji viz příloha č. 2 „Kupní smlouva“ zadávací dokumentace). Zadavatel požaduje přístroj nový, nikoliv demo, repasovaný nebo jakkoliv již dříve použitý.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
INMODOS_Kapalinový chromatograf s hmotnostně spektrometrickým detektorem   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka Ultra-vysokoúčinného kapalinového chromatografu s hmotnostním spektrometrem typu trojitého kvadrupólu.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie