Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 69 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Pardubice
Dodávka plynového chromatografu včetně kolon pro plynovou chromatografii   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks plynového chromatografu včetně kolon pro plynovou chromatografu, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Nemocnice Na Bulovce
Sestava plynového chromatografu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ je dodávka plynového chromatografu pro oddělení soudního lékařství – toxikologická laboratoř Nemocnice Na Bulovce. Bližší specifikace předmětu plnění VZ je uvedena v technické specifikaci, které tvoří přílohu č. 5 této ZD a v závazném vzoru kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 ZD (dále také „smlouva“).
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Zajištění vyšetření biochemicko-hematologickými analyzátory POCT   
Stručný popis: Zajištění vyšetření biochemicko-hematologickými analyzátory POCT
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Statní ústav radiační ochrany, v. v. i.
Liquid Scintillation Counter   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání přístroje na měření technikou kapalinové scintilační spektrometrie pro oddělení radiochemie Zadavatele. Přesná specifikace předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v Technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace. Podrobná specifikace povinností prodávajícího je dále uvedena v závazném návrhu kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Statní ústav radiační ochrany, v. v. i.
DPS moduly   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky DPS modulů pro spektrometrii gama prováděnou s použitím HPGe detektorů pro zadavatele. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním dodavatelem. Technické podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 1, Návrh rámcové dohody, která je nedílnou součástí zadávacích podmínek
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Česká zemědělská univerzita v Praze
FTIR spektrometr s TGA Interfacem a dalším příslušenstvím   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka FTIR spektrometru (nového, nepoužívaného, originálního) vč. všech součástí a příslušenství nezbytných pro řádné užívání zařízení, tj. univerzálního infračerveného FTIR analyzátoru pracujícího na principu Fourierovy transformace pro přesné stanovení chemického složení biopolymerních i syntetických materiálů, adhesiv a nátěrových systémů. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže vymezen v Závazném vzoru smlouvy a v příloze Technická specifikace, které tvoří přílohu a jsou nedílnou součástí zadávacích podmínek.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická
Energiově dispersní spektrometr (EDS)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka energiově dispersního spektrometru (EDS) kompatibilní se stávajícím WDS a EBSD Oxford Instruments. Součástí dodávky je doprava, instalace zboží a zaškolení obsluhy. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Automatizovaný digitální skener histologických preparátů včetně příslušenství - opakovaná   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka automatizovaného digitálního skeneru histologických preparátů po digitalizaci a hodnocení preparátů pro Histomorfometrickou laboratoř Ústavu patologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávacích podmínek.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
Sestava kapalinového chromatografu s hmotnostním detektorem - typu trojitý kvadrupol   
Stručný popis: Plnění zakázky spočívá v dodávce požadovaného zboží - sestavy kapalinového chromatografu s hmotnostním detektorem typu trojitý kvadrupol.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická
Komplexní systém pro analýzu vibrací   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka komplexního systému pro analýzu vibrací obsahujícího vzájemně kompatibilní analyzátor vibrací, budiče vibrací a kalibrátor vibrací.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Česká zemědělská univerzita v Praze
Přenosný spektrometr   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks přenosného spektrometru pro kontinuální měření minimálně v rozsahu 350 nm – 2500 nm umožňující kontaktní i bezkontaktní měření v laboratoři i v terénu, a to zejména měření pevných materiálů včetně povrchu půdy, části rostlin a vodní hladiny.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i.
DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 35 (TKÁŇOVÉ PIPETY A PLASTIK A)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tkáňových pipet a plastik. Podrobné požadavky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (dále také „rámcová dohoda“) a v příloze č. 1 této rámcové dohody. Podrobně viz ZD.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i. Praha
Dodávka izotopového hmotnostního spektrometru s elementárním analyzátorem   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem dodávky je plně automatický izotopový hmotnostní spektrometr pro stanovení stabilních izotopů C, N, H, O (tj. 13/12C, 15/14N, D/H a 18/16O) s možností rozšíření o izotopy S (34/32S) včetně periférie v podobě elementárního analyzátoru s dávkovačem na pevné vzorky a počítače s odpovídajícím softwarovým vybavením pro řízení obou přístrojů.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
Předběžná tržní konzultace k pořízení průtokového cytometru   
Stručný popis: Zadavatel připravuje na rok 2020 veřejnou zakázku na dodávku průtokového cytometru s třídičem buněk, která bude realizována v rámci projektu „Centrum nádorové ekologie“ financovaného z Operačního programu Výzkum vývoj a inovace. Z tohoto důvodu provádí zadavatel předběžnou tržní konzultaci v souladu s § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek za účelem získání podrobnějších informací, zejména o technických parametrech přístroje, dodací lhůtě, obchodních podmínkách apod. Předběžná konzultace bude probíhat písemně, otázky jsou zveřejněny na profilu zadavatele.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Paraziti, Centrum nádorové ekologie – Drobné laboratorní vybavení typu třepačky, centrifugy a pipety   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojů a drobného laboratorního vybavení pro výzkum a výuku.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie