Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 32 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
Robotický systém integrovaných duálních stabilometrických plošin pro RÚ Hostinné   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka stabilometrické plošiny pro Rehabilitační ústav Hostinné.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii MNUL, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Inkubátory a výhřevná lůžka   
Stručný popis: Resuscitační vyhřívané lůžko I.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii MNUL, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Inkubátory a výhřevná lůžka   
Stručný popis: Transportní inkubátor s plicním ventilátorem a monitorem vitálních funkcí
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol - Dodávky implantabilních neurostimulačních systémů pro léčbu bolestivých stavů -   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky, a to po dobu 24 měsíců jsou dodávky implantabilních neurostimulačních systémů pro léčbu bolestivých stavů.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Thomayerova nemocnice
Thomayerova nemocnice – obnova přístrojové a zdravotnické techniky 2018 – ventilátory - opakovaná VZ   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 11 ks nových plicních ventilátorů - blíže viz ZD.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávka Nasal High Flow systému pro Dětské a dorostové oddělení Nemocnice Most, o.z.   
Stručný popis: Dodávka Nasal High Flow systému pro Dětské a dorostové oddělení Nemocnice Most, o.z.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé
Trenažér chůze pro dětské pacienty   
Stručný popis: Předmětem dodávky je přístroj - zdravotnický prostředek popsaný v technickém popisu se zárukou min. 36 měsíců včetně montáže, instalace a uvedení dodaného zařízení do provozu (pokud si konkrétní položka instalaci a uvedení do provozu vyžaduje), předvedení funkčnosti a zaškolení obsluhy, v rozsahu dle přílohy č. 1 s názvem „Technický popis přístroje“ zpracované v 07/2019, s cílem vybavení pracoviště zadavatele/kupujícího nových, nerepasovaných a nepoužitých zdravotnickým prostředkem přístrojového charakteru s rokem výroby ne starším jak 2018. Podrobný rozsah předmětu zadávané veřejné zakázky je uveden v obchodních podmínkách (v návrhu kupní smlouvy – viz svazek č. 3a zadávací dokumentace).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé
HL Luže – Košumberk – doplnění a obnovení robotického vybavení   
Stručný popis: Předmět zadávané nadlimitní VZ rozdělil zadavatel ve smyslu § 35 a § 101 zákona na 5 částí, přičemž se jedná o dodávku zdravotnických prostředků, jejich příslušenství a zařízení se zárukou min. 36 měsíců v tomto rozsahu: • část 1 VZ - „senzomotorická stimulace horní končetiny – rehabilitační rukavice“ 1 ks • část 2 VZ - „přístroj pro funkční trénink kloubů horní končetiny včetně akra“ 1 ks • část 3 VZ - „přístroje pro elektrickou stimulační horní končetiny včetně akra“ 1 ks • část 4 VZ - „dynamický chodník pro analýzu a nácvik chůze“ 1 ks • část 5 VZ - „zařízení pro interaktivní rehabilitaci horní končetiny“ 1 ks včetně montáže, instalace a uvedení dodaného zařízení do provozu (pokud si konkrétní položka instalaci a uvedení do provozu vyžaduje), předvedení funkčnosti a zaškolení obsluhy, v rozsahu dle přílohy č.1 s názvem „Technický popis přístrojů“ zpracované v 06/2019. Dále je předmětem plnění pozáruční servis.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Inkubátory a výhřevná lůžka - ČÁST 3: Intenzivní inkubátory I.   
Stručný popis: Intenzivní inkubátory I.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
IROP – Perinatologie – Ventilační přístroj typu nCPAP   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ventilačního přístroje typu nCPAP se zvlhčovači – 6 ks pro GPK Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
IROP – Perinatologie – Monitor NIRS   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka monitorů NIRS pro měření regionální saturace tkáně včetně měření SpO2 (2 ks) pro Gynekologicko-porodnickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
IROP – Perinatologie – Fototerapeutické lampy   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka 5 ks Fototerapeutických lamp pro pracoviště Gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN), včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA
Celotělová chladová terapie   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je nákup kryokomory s příslušenstvím, která bude sloužit pro regeneraci sportovců OLYMP CENTRA SPORTU MINISTERSTVA VNITRA.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Inkubátory a výhřevná lůžka   
Stručný popis: Dodání nových zdrav. prostř. spolu s odpovídajícím přísl. vč. jejich montáže, instalace a uvedení do provozu vč. ověření jejich funkčnosti, proved. všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a proved. přísl. revizí, ověření dekl. techn. parametrů nabízených přístr. dle techn. spec., instruktáž zdrav. prac. a prac. odboru obsl. klinic. činností kupujícího (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdrav. prostř. a o změně zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), vč. vystav. protokolu o instruktáži, předání všech přísl. dokladů, záruční servis za podmínek uvedených v oblig. návrhu kupní smlouvy, likvidace obal. mat., u části 1 je v MNÚL, o.z. u pol. Centrální monitor. stanice pro monitory vitálních funkcí předmětem VZ též demontáž stávaj. vybavení, u části 11 je v MNÚL, o.z. předmětem VZ též ekol. likvidace stáv. vybavení vč. vystavení protokolu o ekol. likvidaci a to v násl. rozsahu Lůžko vyhřívané vybavené standardní – 3 ks
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Inkubátory a výhřevná lůžka   
Stručný popis: Dodání nových zdrav. prostř. spolu s odpovídajícím přísl. vč. jejich montáže, instalace a uvedení do provozu vč. ověření jejich funkčnosti, proved. všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a proved. přísl. revizí, ověření dekl. techn. parametrů nabízených přístr. dle techn. spec., instruktáž zdrav. prac. a prac. odboru obsl. klinic. činností kupujícího (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdrav. prostř. a o změně zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), vč. vystav. protokolu o instruktáži, předání všech přísl. dokladů, záruční servis za podmínek uvedených v oblig. návrhu kupní smlouvy, likvidace obal. mat., u části 1 je v MNÚL, o.z. u pol. Centrální monitor. stanice pro monitory vitálních funkcí předmětem VZ též demontáž stávaj. vybavení, u části 11 je v MNÚL, o.z. předmětem VZ též ekol. likvidace stáv. vybavení vč. vystavení protokolu o ekol. likvidaci a to v násl. rozsahu Lůžko vyhřívané vybavené standardní – 3 ks
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie