Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 31 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
IROP – Perinatologie – Ventilační přístroj typu nCPAP   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ventilačního přístroje typu nCPAP se zvlhčovači – 6 ks pro GPK Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
IROP – Perinatologie – Monitor NIRS   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka monitorů NIRS pro měření regionální saturace tkáně včetně měření SpO2 (2 ks) pro Gynekologicko-porodnickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
IROP – Perinatologie – Fototerapeutické lampy   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka 5 ks Fototerapeutických lamp pro pracoviště Gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN), včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA
Celotělová chladová terapie   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je nákup kryokomory s příslušenstvím, která bude sloužit pro regeneraci sportovců OLYMP CENTRA SPORTU MINISTERSTVA VNITRA.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Inkubátory a výhřevná lůžka   
Stručný popis: Dodání nových zdrav. prostř. spolu s odpovídajícím přísl. vč. jejich montáže, instalace a uvedení do provozu vč. ověření jejich funkčnosti, proved. všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a proved. přísl. revizí, ověření dekl. techn. parametrů nabízených přístr. dle techn. spec., instruktáž zdrav. prac. a prac. odboru obsl. klinic. činností kupujícího (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdrav. prostř. a o změně zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), vč. vystav. protokolu o instruktáži, předání všech přísl. dokladů, záruční servis za podmínek uvedených v oblig. návrhu kupní smlouvy, likvidace obal. mat., u části 1 je v MNÚL, o.z. u pol. Centrální monitor. stanice pro monitory vitálních funkcí předmětem VZ též demontáž stávaj. vybavení, u části 11 je v MNÚL, o.z. předmětem VZ též ekol. likvidace stáv. vybavení vč. vystavení protokolu o ekol. likvidaci a to v násl. rozsahu Lůžko vyhřívané vybavené standardní – 3 ks
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Inkubátory a výhřevná lůžka   
Stručný popis: Dodání nových zdrav. prostř. spolu s odpovídajícím přísl. vč. jejich montáže, instalace a uvedení do provozu vč. ověření jejich funkčnosti, proved. všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a proved. přísl. revizí, ověření dekl. techn. parametrů nabízených přístr. dle techn. spec., instruktáž zdrav. prac. a prac. odboru obsl. klinic. činností kupujícího (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdrav. prostř. a o změně zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), vč. vystav. protokolu o instruktáži, předání všech přísl. dokladů, záruční servis za podmínek uvedených v oblig. návrhu kupní smlouvy, likvidace obal. mat., u části 1 je v MNÚL, o.z. u pol. Centrální monitor. stanice pro monitory vitálních funkcí předmětem VZ též demontáž stávaj. vybavení, u části 11 je v MNÚL, o.z. předmětem VZ též ekol. likvidace stáv. vybavení vč. vystavení protokolu o ekol. likvidaci a to v násl. rozsahu Lůžko vyhřívané vybavené standardní – 3 ks
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Inkubátory a výhřevná lůžka   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdrav. prostř. spolu s odpovídajícím přísl. vč. jejich montáže, instalace a uvedení do provozu vč. ověření jejich funkčnosti, provedení všech přejímacích a provoz. testů a zkoušek dle platné legislativy a proved. přísl. revizí, ověření dekl. tech. parametrů nabízených přístrojů dle techn. spec., instruktáž zdrav. prac. a prac. odb. obsl. zdrav. prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), včetně vystavení protokolu o instruktáži, předání všech příslušných dokladů, záruční servis za podmínek uvedených v oblig. návrhu kupní smlouvy, likvidace obal. mat., u části 1 je v MNÚL, o.z. u položky Centrální monitorovací stanice pro monitory vitálních funkcí předmětem VZ též demontáž stáv. vybavení, u části 11 je v MNÚL, o.z. předmětem VZ též ekol. likvidace stávajícího vybavení vč. vystavení protokolu o ekol. likvidaci a to v násl. rozsahu Lůžko vyhřívané vybavené standardní – 3 ks
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Plicní ventilátory   
Stručný popis: Vysokofrekvenční plicní ventilátor
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii MNUL, o.z. a Nem. Most, o.z. - Inkubátory a výhřevná lůžka - ČÁST 1: Resuscitační inkubátory s monitorací a plicními ventilátory   
Stručný popis: Resuscitační inkubátory s monitorací a plicními ventilátory
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Plicní ventilátory - ČÁST 5: Ventilátory s nCPAP   
Stručný popis: Ventilátory s nCPAP
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Inkubátory a výhřevná lůžka - ČÁST 4: Intenzivní inkubátory II.   
Stručný popis: Intenzivní inkubátory II. část 4
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Masarykova univerzita
Ventilátory pro umělou plicní ventilaci 2   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks ventilátorů pro umělou plicní ventilaci, 1 ks ventilátoru pro umělou plicní ventilaci novorozenců a 1 ks transportního ventilátoru pro umělou plicní ventilaci.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii MNUL, o.z. a Nem. Most, o.z. - Plicní ventilátory - ČÁST 3: Ventilátor s HFO k resuscitačním inkubátorům   
Stručný popis: Ventilátor s HFO k resuscitačním inkubátorům
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii MNUL, o.z. a Nem. Most, o.z. - Inkubátory a výhřevná lůžka - ČÁST 5: Inkubátor kompletně vybavený vhodný pro transport   
Stručný popis: Inkubátor kompletně vybavený vhodný pro transport
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Krajská zdravotní, a.s.
Plicní ventilátory - ČÁST 4: Ventilátory s nCPAP k resuscitačním inkubátorům   
Stručný popis: Ventilátory s nCPAP k resuscitačním inkubátorům, část 4
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie