Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 26 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii MNUL, o.z. a Nem. Most, o.z. - Plicní ventilátory - ČÁST 3: Ventilátor s HFO k resuscitačním inkubátorům   
Stručný popis: Ventilátor s HFO k resuscitačním inkubátorům
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii MNUL, o.z. a Nem. Most, o.z. - Inkubátory a výhřevná lůžka - ČÁST 5: Inkubátor kompletně vybavený vhodný pro transport   
Stručný popis: Inkubátor kompletně vybavený vhodný pro transport
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Krajská zdravotní, a.s.
Plicní ventilátory - ČÁST 4: Ventilátory s nCPAP k resuscitačním inkubátorům   
Stručný popis: Ventilátory s nCPAP k resuscitačním inkubátorům, část 4
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Fakultní nemocnice Olomouc
Neurostimulační systémy   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky implantabilních neurostimulančích systémů k lečbě Hlubokou Mozkovou Stimulací (DBS) a k léčbě bolestivých stavů.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Krajská zdravotní, a.s.
Ventilátor pro dlouhodobou ventilaci pro Nemocnici Teplice, o.z   
Stručný popis: Ventilátor pro dlouhodobou ventilaci pro interní oddělení Nemocnice Teplice, o.z.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
IROP – Perinatologie – Pulzní oxymetry   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 10 ks Pulzních oxymetrů pro pracoviště Gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN), včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
IROP – Perinatologie – Inkubátor pro standardní péči o novorozence II   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka inkubátorů pro standardní péči o novorozence pro Gynekologicko-porodnickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Krajská zdravotní, a.s.
Ventilátor pro neinvazivní ventilaci   
Stručný popis: viz. II.2.4)
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Ministerstvo obrany
Oprava ozařovacího přístroje Chisostat II   
Stručný popis: Předmět plnění je podrobně specifikován v zadávací dokumentaci.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Fakultní nemocnice Plzeň
Dodávky neuromodulačních systémů k léčbě neztišitelné chronické bolesti 2019   
Stručný popis: Předmětem zakázky jsou dodávky neuromodulačních systémů k léčbě neztišitelné chronické bolesti ve specifikaci a množství jednotlivých částí a položek zakázky dle zadávací dokumentace po dobu dvou let.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol – dodávky implantabilních neurostimulačních systémů pro léčbu bolestivých stavů – základní varianta II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky implantabilních neurostimulačních systémů umožňující léčbu bolestivých stavů metodou periferní a míšní stimulace pro Centrum pro léčbu a výzkum bolestivých stavů, a to na základě průběžných dílčích objednávek po dobu 12 měsíců.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Inkubátory a výhřevná lůžka - ČÁST 6: Standardní inkubátor   
Stručný popis: Standardní inkubátor
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Nemocnice České Budějovice, a. s.
Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) s navigací   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky„Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) s navigací “ pro psychiatrické odd. Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a příslušnými prováděcími právními předpisy včetně případných veškerých souvisejících činností v rozsahu blíže vymezeném Zadávací dokumentací. Předmětem této veřejné zakázky jsou všechny dodávky a činnosti specifikované v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Součástí veřejné zakázky je rovněž poskytnutí souvisejících služeb a vykonání souvisejících činností vybraným dodavatelem v rozsahu a za podmínek vymezených Zadávací dokumentací a v rozsahu potřebném pro řádné splnění veřejné zakázky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Ministerstvo obrany
Materiální vybavení ambulantních pracovišť   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je nákup materiálního vybavení pro ambulantní pracoviště: Vana vířivá na dolní končetiny – 4 ks, Vana vířivá na horní končetiny – 4 ks, Vana celotělová hydromasážní – 4 ks, Hubbardova lázeň – 1 ks, Laser terapeutický s příslušenstvím – 6 souprav.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Masarykova univerzita
Ventilátory pro umělou plicní ventilaci 2   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks ventilátorů pro umělou plicní ventilaci, 1 ks ventilátoru pro umělou plicní ventilaci novorozenců a 1 ks transportního ventilátoru pro umělou plicní ventilaci.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie