Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 114 z 14 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká televize
Rekonstrukce audio/video části v přenosovém voze HD2   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení pro obrazovou a zvukovou část technologie přenosového vozu HD2 včetně istalace. Bližší specifikace bude uvedena v Zadávací dokumentaci.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Česká basketbalová federace, z.s.
Dodávka video analyzérů pro ČBF   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je dodávka celkem 12 ks sestav video analyzérů typu Instant Replay System (IRS), přičemž sestava je složena z komponentů potřebných pro umístění IRS do sportovní haly a následné plnohodnotné fungování IRS při basketbalových utkáních.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Česká filharmonie, příspěvková organizace
Dovybavení TV studia   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka natáčecí techniky
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Institut pro regionální spolupráci, o.p.s.
Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů_Třetí dodávka Kamer   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 14ks kamer s příslušenstvím dle technických podmínek.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
DMS-VZ-19-06: Kamera pro detekci nanočástic v IR oblasti spektra   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je nákup kamery pro detekci nanočástic v IR oblasti spektra. Kamera s citlivostí v infračervené oblasti spektra bude využita v experimentální aparatuře, která slouží k zachytávání nanočástic ve vzduchu za sníženého tlaku pomocí laserů s vlnovými délkami 1064 nm a 1550 nm, pro které vykazují křemenné částice nízkou absorpci a nedochází tak k jejich zahřívání.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
Vysokorychlostní kamera_2   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Vysokorychlostní kamera
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
DMS-VZ-19-05: Velmi rychlá kamera pro pozorování zachycených nanočástic   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je nákup velmi rychlé kamery pro pozorování zachycených nanočástic. Rychlá kamera bude využita k analýze velmi rychlých dějů při studiu dynamiky souboru mikročástic a nanočástic vázaných v optickém poli.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Technická univerzita v Liberci
115_KV__PRIM_ Interaktivní dataprojektor   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodání interaktivních dataprojektorů.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola
Vybavení prostoru hudebny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka ICT a ozvučovací techniky sloužící k vybavení audio učebny zadavatele.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Technická univerzita v Liberci
083_Lo_ANTeTUL_Systém pro hybridní snímání pohybu (MOCAP)   
Stručný popis: Systém pro hybridní snímání pohybu (MOCAP).
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – 360° kamera   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 360° kamery pořizované pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
DMS-VZ-19-03: Kamera pro detekci nanočástic v IR oblasti spektra   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Kamera s citlivostí v infračervené oblasti spektra bude využita v experimentální aparatuře, která slouží k zachytávání nanočástic ve vzduchu za sníženého tlaku pomocí laserů s vlnovými délkami 1064 nm a 1550 nm, pro které vykazují křemenné částice nízkou absorpci a nedochází tak k jejich zahřívání. Je tedy nezbytné, aby kamera byla citlivá na obě vlnové délky. Jelikož kamera bude využívána pro detekci nanočástic pomocí rozptylu záření, který je u nanočástic velmi slabý, požadujeme vysokou absolutní kvantovou účinnost kamery na obou vlnových délkách, a to alespoň 60 %.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
Vysokorychlostní kamera_2   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) vysokorychlostní kamera
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Národní divadlo
Výměna hlavního ozvučení Stavovského divadla   
Stručný popis: Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka spočívající ve výměně hlavního ozvučení Stavovského divadla, které je jednou ze scén Národního divadla v Praze.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie