Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 19 z 9 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Lesy České republiky, s.p
Dodávky sadebního materiálu (rámcová dohoda)   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky reprodukčního materiálu lesních dřevin, určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, tj. standardních výsadby schopných semenáčků, sazenic, poloodrostků a odrostků lesních dřevin, odpovídajících požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Produkty lesníctva a ťažby dreva  >  Produkty lesných škôlok
Město Hartmanice
Rámcová dohoda na dodávku dřevní štěpky jako paliva pro kotelny Hartmanice pro rok 2019 - 2Q   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka dřevní štěpky jako paliva pro kotelny Hartmanice do celkového objemu 10000 prm za rok 2019. Množství paliva je dáno klimatickými a technickými podmínkami budov- ve 2Q/2019 dodáno 2317 prm.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Produkty lesníctva a ťažby dreva  >  Drevo
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Dodávky materiálů pro pěstební práce, jejich aplikace a další pěstební práce pro lesní správu Potštát v letech 2019 - 2020   
Stručný popis: Předmětem VZ jsou dodávky materiálů pro pěstební práce pro organizační jednotku zadavatele Lipník nad Bečvou – lesní správu Potštát (LÚ Eliščino).
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Produkty lesníctva a ťažby dreva  >  Produkty lesných škôlok
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Dodávky podestýlky pro laboratorní hlodavce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dobu 3 let s jedním dodavatelem, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Rámcová dohoda upraví rámcové podmínky zadávání jednotlivých veřejných zakázek, jejichž předmětem bude opakující se dodávka podestýlky pro laboratorní hlodavce.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Produkty lesníctva a ťažby dreva  >  Drevo
Město Hartmanice
Rámcová dohoda na dodávku hnědé štěpky jako paliva pro kotelny Hartmanice pro rok 2019 - 1Q   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka štěpky jako paliva pro kotelny Hartmanice v objemu do 10000 prm. Přesný objem dodávek nelze určit, neboť je závislý na klimatických podmínkách a požadavcích netepelnou pohodu odběratelů.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Produkty lesníctva a ťažby dreva  >  Drevo
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
NÁKUP SADEBNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V LETECH 2019-2020   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou dodávky prostokořenného a krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin včetně dopravy sadebního materiálu na místo určení. Předmět plnění veřejné zakázky bude dle potřeb zadavatele specifikován na konkrétní místo vyskladnění sadebního materiálu. Zadavatel si vyhrazuje podle § 100 odst. 1 ZZVZ právo nerealizovat celé předpokládané množství poptávaného plnění.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Produkty lesníctva a ťažby dreva  >  Produkty lesných škôlok
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Dodávky materiálů pro pěstební práce, jejich aplikace a další pěstební práce pro lesní správu Potštát v letech 2019 - 2020   
Stručný popis: Předmětem VZ jsou dodávky materiálů pro pěstební práce pro organizační jednotku zadavatele Lipník nad Bečvou – lesní správu Potštát (LÚ Eliščino).
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Produkty lesníctva a ťažby dreva  >  Produkty lesných škôlok
Město Hartmanice
Rámcová dohoda na dodávku dřevní štěpky jako paliva do kotelen Hartmanice na rok 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka štěpky jako paliva pro kotelen Hartmanice pro rok 2019 do množství 10000 prm. Přesné množství je závislé a klimatických podmínkách, technickém stavu budov odběratelů a jejich požadované tepelné pohody.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Produkty lesníctva a ťažby dreva  >  Drevo
Město Hartmanice
Rámcová dohoda na dodávku hnědé štěpky jako paliva pro kotelny Hartmanice pro rok 2018 - 4Q   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka hnědé štěpky jako paliva pro kotelny Hartmanice na 4Q rok 2018
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Produkty lesníctva a ťažby dreva  >  Drevo
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie