Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 110 z 10 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Hlavní město Praha
Testování archivovaných dat pro zachování maximální udržitelnosti   
Stručný popis: Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je vývoj univerzálního matematického modelu pro metodiku efektivního testování archivovaných dat, který bude vhodný pro archivní instituci za účelem minimalizace datových ztrát archivovaných dokumentů. Předmětem plnění veřejné zakázky je dále vytvoření softwarového nástroje, jeho dodávka a implementace do prostředí zadavatele na základě tohoto modelu. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Letiště Praha, a. s.
ZAJIŠTĚNÍ SERVISNÍ PODPORY CAODB   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky je poskytování technické podpory a rozvoje Centrální letištní operační databáze CAODB včetně jejích rozhraní na satelitní systémy a webového GUI, využívané na letišti Praha
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Město Beroun
Realizace systému řízení a zabezpečení přístupu k drátové a bezdrátové síti standardem IEEE 802.1x   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Služby spočívající v realizaci systému řízení a zabezpečení přístupu k drátové a bezdrátové síti standardem IEE 802.1x a následně související servisní služby.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Česká národní banka
Realizace změnových požadavků č. 3 projektu SDAT   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je realizace změnových požadavků pro projekt SDAT (Sběr dat pro potřeby ČNB). Bližší informace k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v Dodatku č. 4 ke smlouvě vč. příloh.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
CENDIS, s.p.
Služby provozu, podpory a rozvoje IFS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Poskytování služeb v oblasti zajištění provozu podpory a rozvoje ekonomického systému IFS.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
město Bohumín
Úplné elektronické podání města Bohumín - portál občana č. II - Implementace nařízení eIDAS do elektronické spisové služby   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provedení dodávky, implementace a konfigurace systému pro integraci EU směrnice eIDAS (jedná se o nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES) do elektronické spisové služby včetně zaškolení zaměstnanců zadavatele a poskytování služeb komplexní technické podpory po dobu 5 let, tj. po dobu udržitelnosti projektu. Bude se jednat o úpravu technologie spisové služby v souvislosti s nařízením eIDAS, a to: - ověření kvalifikovaného elektronického podpisu dle seznamu EUTSL - vkládání časových razítek do elektronického podpisu odchozích PDF dokumentů - vkládání elektronických pečetí automaticky odesílaných dokumentů a transakčních protokolů - vkládání LTV (Long Term Validation) podpisů (včetně CRL) do PDF dokumentů.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová smlouva na zajištění formulářových řešení 602XML   
Stručný popis: Předmětem plnění jsou dodávky nových formulářových řešení a jejich implementace do stávajících informačních systémů Ministerstva vnitra
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Release WALDO a IDP NS 2018   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je Release systému WALDO pro stanoviště ACC, APP, TWR Praha, RGA stanoviště a centrální ARO a Release systému IDP NS 2018 pro další rozvoj systému WALDO, IDP a umožnění spolupráce s novým hlavním FDP a RDP systémem TOPSKY. Zadání obsahuje jednotlivé tematické okruhy: - Release systému WALDO, - integrace nového IODE interface DAIW pro TOPSKY DTC platformu, - integrace X11 interface WALDO do TOPSKY DTC, - realizace zobrazení ASMGCS dat IDP do TOPSKY DTC, - realizace IDP TOPSKY Tool serveru pro DTC. Požadována je kompletní změna nastavení a architektury systému RAC Oracle, PowerHA, SVC, upgrade AIX a nový koncept LPAR clusterů pro prostředí DTC NS, - upgrade a doplnění pozic RGA APP a SNS LKKV, LKTB a LKMT na standard 4K pro integrovanou APP/SNS RGA na Technickém bloku.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR,s.p.)
EUROCAT 2000 PU Batch 16   
Stručný popis: Jedná se o pořízení SW úprav systému E2000 PU vyplývajících z požadavků pro realizaci Terminálních sektorů.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Operátor ICT, a.s.
Integrační platforma v rámci projektu eHealth   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v implementaci a zajištění provozu společné procesní základny a technologické platformy pro správu datových zdrojů v rámci projektu s názvem „eHealth – metropolitní systém tísňové a zdravotní péče“ – integrační platforma (IP). Jedná se o komplexní poskytování služeb zahrnující zejména: a) Implementaci IP u dodavatele, včetně všech souvisejících činností (vývoj, projektové řízení…) b) Službu provozu a podpory IP c) Uvedení webového portálu do provozu, včetně všech souvisejících činností (vývoj, projektové řízení…) d) Službu provozu a podpory webového portálu, který zobrazuje data uložená v IP e) Zaškolení Objednatelem určeného počtu osob f) Konzultační činnost
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie