Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 17 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Vytvoření internetového kariérního portálu VŠB-TUO   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření internetových stránek, které budou sloužit pro uveřejňování poptávek a nabídek práce, a poskytnutí dalších s tím souvisejících služeb, tzn. vytvoření softwarového kódu v daném programovacím jazyce včetně prvků grafiky, instalace online kariérního portálu v prostředí zadavatele. Dílo bude zhotoveno jako funkční celek. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dále poskytování služeb SLA (Service-level agreement) v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídky včetně zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu plnění kap. 10 po dobu 24 měsíců od uvedení díla do ostrého provozu.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Služby software house   
Stručný popis: Předmětem zakázky je poskytování služeb, při zajišťování činností profesionálního software house v rámci informačního systému ŘSD
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Rozšíření současného multiportálu Liferay o Kariérní web   
Stručný popis: Zadavatel požaduje rozšíření provozovaného multiportálu o novou funkcionalitu Kariérního webu.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Applied Sunrise Technologies a.s.
Výzkum a vývoj telemedícínského systému pro vybrané skupiny pacientů – návrh expertního systému   
Stručný popis: 1) Návrh algoritmů pro vyhodnocení definovaných parametrů životních funkcí ( dále jen diagnostický expertní systém). 2) Část expertního systému pro hodnocení personalizovaných rizik pro specifikované pacientské skupiny, zejména starší populaci a dále pacienty trpící chronickými onemocněními (dále jen terapeutický expertní systém). Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v textové části zadávací dokumentace.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
CENDIS, s.p.
Služby platební brány   
Stručný popis: V souladu s § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) zveřejňuje zadavatel oznámení vést předběžné tržní konzultace (dále jen „PTK“) s odborníky či dodavateli s cílem zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích. Cílem připravované veřejné zakázky bude vybrat ekonomicky nejvýhodnější nabídku na služby platební brány integrované do informačních systémů realizovaných zadavatelem. Druhy a objem plateb realizovaných přes platební bránu se v průběhu plnění veřejné zakázky mohou měnit dle upřesněného zadání a stupně využití koncovými uživateli. Použití platební brány je primárně určeno pro systémy vzdáleného přístupu typu e-shop, webový portál a mobilní aplikace.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
DFC Design, s.r.o.
Výzkum a vývoj telemedícínského systému pro vybrané skupiny pacientů – návrh expertního systému   
Stručný popis: Diagnostický expertní systém včetně návrhu algoritmů pro vyhodnocení kvalit prokrvení v definovaných částech těla, včasná detekce poruch prokrvení na periferii a detekce endotheliální dysfunkce na bázi snímání termokamerou (viz zadávací dokumentace)
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Národní knihovna České republiky
Vývoj dílčích nástrojů a funkcionalit pro Manuscriptorium   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou služby pro zajištění vývoje nástrojů a funkcionalit pro Manuscriptorium
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Hlavní město Praha
Servis a rozvoj informačního systému "Centrální evidence smluv a související moduly Obis"   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky má být Poskytování služeb podpory a údržby programového vybavení „Centrální evidence smluv a související moduly Obis“.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Letiště Praha, a. s.
Predictive Software II   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky je zajištění funkcionalit Software pro predikce, tj. systému pro simulaci plánování a navržení kapacit na základě navrhovaného plánu letů, tzn. Zavedení systému pro předpovědi pohybu letadel a toku cestujících podle vypočteného letového řádu.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Ministerstvo pro místní rozvoj
Rozvoj a úpravy IS DIS MMR   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ je rozvoj a úprava informačního systému DIS MMR (dále jen „IS DIS MMR“) v podobě rozšíření a modifikace informačního systému v nezbytném rozsahu pro komplexní evidenci a poskytování investičních a neinvestičních dotací MMR, rozpočtu, finančních kontrol a dalších agend úřadu realizované rozšířením informačního systému DIS MMR. Jedná se o úpravy vyvolané změnou legislativy nebo úpravy provedené v navazujících informačních systémech. Podrobný popis předmětu VZ se nachází v Příloze č. 1 závazného návrhu smlouvy, který je přílohou výzvy k podání nabídek.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Řízení letového provozu České republiky, s.p.
ESUP Release 4.12   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření systému ESUP o nové funkce, zj: • rozšíření funkčnosti systému, jež je nezbytná pro přechod na nový systém TopSky • změny systému na základě požadavků současných uživatelů systému
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Letiště Praha, a. s.
Predictive Software   
Stručný popis: The subject of this Public contract is to provide functionalities for Predictive software, which shall be used to simulate planning and to create capacities based on the proposed flight plan - that is Introduction of a system able to predict the movement of aircraft and passenger flow based on the calculated flight order. CZ - Předmětem Veřejné zakázky je zajištění funkcionalit Software pro predikce, tj. systému pro simulaci plánování a navržení kapacit na základě navrhovaného plánu letů, tzn. Zavedení systému pro předpovědi pohybu letadel a toku cestujících podle vypočteného letového řádu.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Hlavní město Praha
Testování archivovaných dat pro zachování maximální udržitelnosti   
Stručný popis: Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je vývoj univerzálního matematického modelu pro metodiku efektivního testování archivovaných dat, který bude vhodný pro archivní instituci za účelem minimalizace datových ztrát archivovaných dokumentů. Předmětem plnění veřejné zakázky je dále vytvoření softwarového nástroje, jeho dodávka a implementace do prostředí zadavatele na základě tohoto modelu. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Letiště Praha, a. s.
ZAJIŠTĚNÍ SERVISNÍ PODPORY CAODB   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky je poskytování technické podpory a rozvoje Centrální letištní operační databáze CAODB včetně jejích rozhraní na satelitní systémy a webového GUI, využívané na letišti Praha
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Město Beroun
Realizace systému řízení a zabezpečení přístupu k drátové a bezdrátové síti standardem IEEE 802.1x   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Služby spočívající v realizaci systému řízení a zabezpečení přístupu k drátové a bezdrátové síti standardem IEE 802.1x a následně související servisní služby.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie