Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 16 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Hlavní město Praha
Servis a rozvoj informačního systému "Centrální evidence smluv a související moduly Obis"   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb podpory a rozvoje programového vybavení „Centrální evidence smluv a souvisejících modulů Obis“, což jsou moduly JOB (přenosový modul), INA (internetová nadstavba) a CSA (centrální správa systému) a poskytování služeb souvisejících. Tyto související moduly, které tvoří parametrizační a provozní prostředí a prostředí pro centralizaci číselníků, jsou nezbytné pro běh programového vybavení Centrální evidence smluv a jsou společné pro další programové vybavení Obis. Centrální evidence smluv a moduly JOB, INA a CSA jsou dále uváděny jen jako „CES+“.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
CENDIS, s.p.
Dodávka mobilní aplikace OneTicket   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Návrh, vývoj a implementace mobilní aplikace pro vyhledání spojení, nákup jízdních dokladů a poskytování cestovních informací v systému jednotného tarifu pro operační systém iOS a Android, určena pro širokou veřejnost a distribuovaná pomocí oficiálních obchodů mobilních platforem (App Store, Google Play Store).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Intranet na platformě SharePoint   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky je dodávka řešení na platformě Microsoft O365 SharePoint včetně zapracování vstupních dat a poskytování služeb podpory a rozvoje tohoto řešení.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Ministerstvo spravedlnosti České republiky
Vývoj, servis a rozvoj informačního systému znalců a tlumočníků   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je vývoj a realizace nového aplikačního programového vybavení IS znalců a tlumočníků, včetně návrhu a následné instalace IS do technologické infrastruktury zadavatele, zajištění služeb podpory a rozvoje IS po dobu 5 let od předání IS do rutinního provozu, zpracování a průběžná aktualizace dokumentace a provedení školení vybraných zaměstnanců justice v rámci zavedení IS do rutinního provozu.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Služby software house   
Stručný popis: Předmětem zakázky je poskytování služeb, při zajišťování činností profesionálního software house v rámci informačního systému ŘSD
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Release IDP a WALDO 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je Release IDP a WALDO 2019 pro další rozvoj systému WALDO, IDP a umožnění spolupráce s novým hlavním FDP a RDP systémem TOPSKY.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Česká národní banka
RSWEB – Výkladová stanoviska   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je vytvoření nového modulu FAQdo webové prezentace www.cnb.cz. Bližší informace k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1 této výzvy – Návrh dodatku č. 8 ke smlouvě vč. příloh.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Vytvoření internetového kariérního portálu VŠB-TUO   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření internetových stránek, které budou sloužit pro uveřejňování poptávek a nabídek práce, a poskytnutí dalších s tím souvisejících služeb, tzn. vytvoření softwarového kódu v daném programovacím jazyce včetně prvků grafiky, instalace online kariérního portálu v prostředí zadavatele. Dílo bude zhotoveno jako funkční celek. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dále poskytování služeb SLA (Service-level agreement) v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídky včetně zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu plnění kap. 10 po dobu 24 měsíců od uvedení díla do ostrého provozu.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Služby software house   
Stručný popis: Předmětem zakázky je poskytování služeb, při zajišťování činností profesionálního software house v rámci informačního systému ŘSD
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Rozšíření současného multiportálu Liferay o Kariérní web   
Stručný popis: Zadavatel požaduje rozšíření provozovaného multiportálu o novou funkcionalitu Kariérního webu.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Applied Sunrise Technologies a.s.
Výzkum a vývoj telemedícínského systému pro vybrané skupiny pacientů – návrh expertního systému   
Stručný popis: 1) Návrh algoritmů pro vyhodnocení definovaných parametrů životních funkcí ( dále jen diagnostický expertní systém). 2) Část expertního systému pro hodnocení personalizovaných rizik pro specifikované pacientské skupiny, zejména starší populaci a dále pacienty trpící chronickými onemocněními (dále jen terapeutický expertní systém). Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v textové části zadávací dokumentace.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
CENDIS, s.p.
Služby platební brány   
Stručný popis: V souladu s § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) zveřejňuje zadavatel oznámení vést předběžné tržní konzultace (dále jen „PTK“) s odborníky či dodavateli s cílem zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích. Cílem připravované veřejné zakázky bude vybrat ekonomicky nejvýhodnější nabídku na služby platební brány integrované do informačních systémů realizovaných zadavatelem. Druhy a objem plateb realizovaných přes platební bránu se v průběhu plnění veřejné zakázky mohou měnit dle upřesněného zadání a stupně využití koncovými uživateli. Použití platební brány je primárně určeno pro systémy vzdáleného přístupu typu e-shop, webový portál a mobilní aplikace.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
DFC Design, s.r.o.
Výzkum a vývoj telemedícínského systému pro vybrané skupiny pacientů – návrh expertního systému   
Stručný popis: Diagnostický expertní systém včetně návrhu algoritmů pro vyhodnocení kvalit prokrvení v definovaných částech těla, včasná detekce poruch prokrvení na periferii a detekce endotheliální dysfunkce na bázi snímání termokamerou (viz zadávací dokumentace)
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Národní knihovna České republiky
Vývoj dílčích nástrojů a funkcionalit pro Manuscriptorium   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou služby pro zajištění vývoje nástrojů a funkcionalit pro Manuscriptorium
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Hlavní město Praha
Servis a rozvoj informačního systému "Centrální evidence smluv a související moduly Obis"   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky má být Poskytování služeb podpory a údržby programového vybavení „Centrální evidence smluv a související moduly Obis“.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie