Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 128 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
VZ 145.18 Dodávka software dle GDPR pro počítačovou síť   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka softwarového řešení pro počítačovou síť, zavede kontrolní mechanismy pro detekci narušení bezpečnosti včetně centrálního logu a monitorování síťové infrastruktury jako ucelený systém. Dodané software bude tvořit funkční celek, který může být složen z různých samostatných částí jednoho nebo více dílčích řešení. Správce (administrátor) software bude mít k dispozici jednotnou centrální webovou konzoli pro přístup k logům, alertům, reportům a pro správu systému. Z této konzole se bude provádět veškerá konfigurace, správa a analýza logů.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
ČESKÁ TELEVIZE
Servisní podpora zařízení Avid 2019-2021   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v servisní podpoře zařízení Avid. Servisní podpora zařízení zahrnuje telefonickou podporu při řešení problémů, včetně dálkové diagnostiky a servisu, výměnu náhradních dílů do dvou pracovních dnů a aktualizace (opravy) softwaru. Bližší specifikace bude uvedena v Zadávací dokumentaci.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Operátor ICT, a.s.
Dodávka, podpora a rozvoj SW řešení a mobilní aplikace pro Pražskou turistickou kartu   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření, dodávka a implementace SW řešení pro Pražskou turistickou kartu (dále jen jako "Systém") a zajištění následné podpory provozu a rozvoje tohoto Systému. Předmět této veřejné zakázky zahrnuje následující části: • provedení detailní analýzy a vytvoření detailního návrhu Systému; • vytvoření, dodání a zprovoznění Systému v prostředí zadavatele, včetně interakce se zdroji dat zadavatele či třetích osob; • vytvoření a dodání administrátorské, uživatelské a provozní dokumentace vztahující se k Systému; • poskytnutí služeb provozu a správy Systému, podpory jeho uživatelů po jeho uvedení do provozu; • poskytnutí služeb rozvoje Systému, a to na základě změnových požadavků; a • poskytnutí školení pro klíčové uživatele, metodiky, správce a koncové uživatele.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zajišťování rozvoje mobilní bezpečné platformy PČR (3)   
Stručný popis: Zajišťování rozvoje mobilní bezpečné platformy
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Národní ústav pro vzdělávání
ZAJIŠTĚNÍ ROZŠÍŘENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PROJEKT MODERNIZACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (MOV   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je ZAJIŠTĚNÍ ROZŠÍŘENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PROJEKT MODERNIZACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (MOV) na základě podrobné specifikace.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Release CMOS 2018   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je Upgrade platformy Citect na verzi 8.0 a dále přidání či úprava monitorování souvisejících systémů.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové analýzy a programovanie
Ministerstvo zahraničních věcí
Log Management   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodání řešení pro sběr a zpracování logů včetně implementačních a servisních prací.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká republika - Generální finanční ředitelství
Technická podpora a správa webů Finanční správy ČR na 24 měsíců   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování technické podpory a správy redakčního systému Open Text Web Site Management (dále jen „Technická podpora a správa”), který je hlavním informačním systémem zajišťujícím zpracování a zveřejnění dat na internetových a intranetových stránkách Finanční správy České republiky, včetně jejich aktualizací a úprav dle požadavků zadavatele (dále jen „Aktualizace a úpravy”) na 24 měsíců.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
FNKV – provoz, užívání a servis software StaproMEDEA   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí servisní podpory informačního systému StaproMEDEA na období 36 měsíců. Bližší informace jsou uvedeny v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídek (Technická specifikace pro veřejnou zakázku na poskytování servisní podpory informačního systému StaproMEDEA).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká národní banka
Nákup 6 ks VMware vSphere Standard + SnS 3Y   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění nových licencí a SnS - Support and Subscription Services (dále jen "SnS") k programovým produktům společnosti VMware, Inc., konkrétně 6 ks licencí VMware vSphere Standard + SnS 3Y.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Ostravská univerzita
Dodávka software   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka software v rámci projektu OP VVV reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 5 – Specifikace dodávek, která je nedílnou součástí Zadávací dokumentace. Součástí plnění je rovněž instalace, zaškolení a doprava.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
město Bohumín
Úplné elektronické podání města Bohumín - portál občana č. II - Implementace nařízení eIDAS do elektronické spisové služby   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provedení dodávky, implementace a konfigurace systému pro integraci EU směrnice eIDAS (jedná se o nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES) do elektronické spisové služby včetně zaškolení zaměstnanců zadavatele a poskytování služeb komplexní technické podpory po dobu 5 let, tj. po dobu udržitelnosti projektu. Bude se jednat o úpravu technologie spisové služby v souvislosti s nařízením eIDAS, a to: - ověření kvalifikovaného elektronického podpisu dle seznamu EUTSL - vkládání časových razítek do elektronického podpisu odchozích PDF dokumentů - vkládání elektronických pečetí automaticky odesílaných dokumentů a transakčních protokolů - vkládání LTV (Long Term Validation) podpisů (včetně CRL) do PDF dokumentů.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Státní veterinární správa
Rozšíření funkcionality OIS SVS   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky je zhotovení nových programových modulů stávajícího Odborného informačního systému SVS (dále také jako „OIS SVS“). Novými programovými moduly, které má vybraný dodavatel v rámci plnění Veřejné zakázky splnit jsou: • Mobilní inspektor • Validace referenčních údajů z RÚIANu • Editor tiskových sestav • Reportovací nástroj datového skladu • Online formuláře (SVL) Součástí plnění je rovněž zpracování implementačního plánu a zhotovení a předání aktualizované komplexní dokumentace OIS SVS, a to včetně zdrojových kódů nově zhotovených programových modulů OIS SVS. Součástí předmětu plnění je dále zaškolení administrátorů a uživatelů nově zhotovených programových modulů OIS SVS.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Český statistický úřad
Projektový management SLDB 2021   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí služeb projektového řízení v rámci projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2021 (dále také „SLDB 2021“).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Olomoucký kraj
Provoz technologického centra   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení servisu výpočetní techniky. Rozsah poskytovaných služeb je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie