Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 149 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
MERO ČR, a.s.
Servisní podpora datového úložiště a zálohovacího systému   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění podpory a servisních služeb všech technických prostředků na ukládání dat v distribuovaném datovém poli a zálohovacích zařízení, zálohovacích programů a funkcionality celého systému zálohování. Dále jde o podporu SW prostředků zajišťujících propojení serveru a datového úložiště na všech serverech (fyzických i virtuálních) komunikujících s datovým úložištěm.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Česká republika - Český statistický úřad (ČSÚ), organizační složka státu
IT systém ONLINE SČÍTÁNÍ   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je vývoj, dodávka, implementace a servisní a systémová podpora provozu IT systému ONLINE SČÍTÁNÍ (dále „IT systém ONLINE SČÍTÁNÍ“), a dále pak návrh, konfigurace infrastruktury pro zajištění provozu dodaného IT systému ONLINE SČÍTÁNÍ pro bezpečný sběr dat od respondentů vyplňujících elektronický sčítací formulář SLDB 2021 (dále také „ESF“), infrastruktura pro bezpečné uložení rozpracovaných i úplných a respondentem odeslaných ESF, infrastruktura předání dat dalším IT systémům provozovaným v rámci SLDB 2021. Podrobně viz ZD.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo
Česká republika - Generální ředitelství cel
Rozvoj a technická podpora systémů spotřebních daní   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je další rozvoj (kód dle číselníku NIPEZ: 72262000-9) a technická podpora systémů (kód dle číselníku NIPEZ: 72261000-2) spotřebních daní.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká republika - Generální ředitelství cel
Rozvoj a technická podpora systémů rizikové analýzy a Mezinárodních sankcí   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je další rozvoj (kód dle číselníku NIPEZ: 72262000-9) a technická podpora (kód dle číselníku NIPEZ: 72261000-2) systémů pro rizikovou analýzu (ERIAN a Mezinárodní sankce) a pro centrální zpracování číselníků (APAČ) a systému pro správu celního integrovaného tarifu (TARIC/NIT).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká republika - Generální ředitelství cel
Rozvoj a technická podpora Internet/Intranet aplikací   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je rozvoj (kód dle číselníku NIPEZ: 72262000-9) a technická podpora (kód dle číselníku NIPEZ: 72261000-2) následujících Internet/Intranet aplikací: - Aplikace „TIS“ (Tarifní informační systém), - Informační systém Evidence ZZ a MS (Evidence Zajištěného zboží a Majetku státu), - Vývoj systémů Správa identit a ANSA.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká republika - Generální ředitelství cel
Rozvoj a technická podpora systémů celního a daňového řízení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je rozvoj (kód dle číselníku NIPEZ: 72262000-9) a technická podpora (kód dle číselníku NIPEZ: 72261000-2) systémů celního a daňového řízení.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká republika - Generální ředitelství cel
Rozvoj a technická podpora systémů finančních modulů a spisové agendy   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je další rozvoj (kód dle číselníku NIPEZ: 72262000-9) a technická podpora (kód dle číselníku NIPEZ: 72261000-2) následujících systémů finančních modulů a spisové služby: ECDC, OWNRES, MED, CEPAN, CRS, eSAT, Taric-výpočet, EUR, EPP a EVZ, představující další rozvoj současných modulů a funkčnosti v souvislosti s požadavky Evropské komise a nové národní legislativy a požadavky provozu.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Hlavní město Praha
Rámcová dohoda na zajištění služeb rozvoje programového vybavení HMP provozovaného na platformě GINIS Enterprise+   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb rozvoje programového vybavení zadavatele provozovaného na platformě GINIS Enterprise+ vč. programového vybavení označovaného jako GINIS Spisová služba. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
CENDIS, s.p.
Dodávka mobilní aplikace OneTicket (2)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka klientské mobilní aplikace OneTicket pro platformy iOS a Android.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
CENDIS, s.p.
Služby rozvoje RPSD a ISNP   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Služby rozvoje stávajících informačních systémů veřejné správy (ISVS) „Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě“ a „Námořní plavba“ Ministerstva dopravy České republiky.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká republika - Generální finanční ředitelství
SMS komunikace s daňovým poplatníkem z prostředí IS ADIS   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je: A) zajištění provozu, údržby a rozvoje komplexního systému pro SMS komunikaci v rámci orgánů Finanční správy České republiky. B) zajištění služby rozšířené autentizace uživatelů daňového portálu formou více faktorové autentizace, zaslání SMS na předem definované mobilní telefonní číslo.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Modernizace integrační platformy IPF   
Stručný popis: Předmětem plnění je úprava a upgrade stávající integrační platformy (dále jen „IPF“) informačního systému VZP ČR (dále jen „IS VZP ČR“), kdy věcné řešení spočívá zejména v úpravách, doplnění příslušných parametrů SW funkcionalit a provedení nezbytných změn v IPF včetně jejich integrací do dalších částí základního informačního systému (dále jen „ZIS“), které je nutné realizovat z důvodu upgrade vybraných technologických komponent IPF na podporované verze, upgrade integračních služeb IPF a otevření IPF pro VZP ČR jakož i pro nové potenciální dodavatele. Součástí plnění je dále poskytnutí licenčních oprávnění (vč. potřebných zdrojových kódů a dokumentace), která umožní VZP ČR nebo třetím subjektům zasahovat do zdrojových kódů příslušných aplikací v takovém rozsahu, aby byla odstraněna závislost na stávajícím dodavateli v rámci IPF, vypracování a předání další související dokumentace, provedení školení a poskytování služeb technické podpory po dobu 5 let od akceptace provedení díla.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká republika - Generální ředitelství cel
Rozvoj a technická podpora systému Datového skladu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je další rozvoj (kód dle číselníku NIPEZ: 72262000-9) a technická podpora systémů (kód dle číselníku NIPEZ: 72261000-2) Datového skladu.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Lesy České republiky, s.p.
Dodávka licencí ORACLE   
Stručný popis: - Dodávka licencí Oracle pro databáze v nejnovější verzi (blíže seznam požadovaných licencí, který je součástí ZD); - Provedení implementace poptávaného řešení; - Poskytování nezbytně nutné podpory dodaných licencí; - Poskytování podpory provozu databázové platformy Předmětem plnění veřejné zakázky je též přemístění Oracle databází provozovaných na technologii RAC ze stávajícího produkčního prostředí, tvořeného dvěma HW servery s Oracle Virtual Machine na nové HW servery s VMware, ve vlastnictví Zadavatele, včetně návazné konsolidace/redukce Oracle licencí. Součástí předmětu plnění je také nezbytně nutná podpora a související služby potřebné pro zavedení nové architektury provozu klíčových informačních systémů provozovaných v datovém centru na Ředitelství LČR v Hradci Králové. Blíže viz ZD.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Technická podpora forenzního HW a SW 2020-2022   
Stručný popis: Technická podpora na již vlastněné specializované SW a HW nástroje používané pro forenzní účely dle specifikace uvedené v příloze č. 1 ZD.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie