Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 18 z 8 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Rožnov pod Radhoštěm
Správa a provozování veřejného pohřebiště v Rožnově pod Radhoštěm Na Láni   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající ve správě a provozování veřejného pohřebiště (nemovitého majetku) v Rožnově pod Radhoštěm – Na Láni (dále jen „veřejné pohřebiště“) podle § 18 ost. 1 a 2 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, a služby spočívající v zajištění údržby zeleně na veřejném pohřebišti.
Realitné služby (služby s nehnuteľnosťami)  >  Služby realitných agentúr na základe honoráru...  >  Služby realitných kancelárií pri správe...
Obec Mukařov
Pronájem přetlakové haly pro tělesnou přípravu ZŠ Mukařov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této zakázky je pronájem přetlakové sportovní haly, určené k sezonnímu umístění na pozemku venkovního sportoviště p. č. 766/7 Základní školy Mukařov na adrese Školní 88, 251 62 Mukařov. Konečným příjemcem zakázky, který bude uzavírat nájemní smlouvu, je ZŠ Mukařov, IČ: 70986444 (dále také „nájemce“). Obec Mukařov zajistí pronajímateli při realizaci zakázky veškerou potřebnou součinnost v rámci stavebního řízení a získání územního souhlasu se zhotovením manipulační plochy a přípojek energií dle pronajímatelem dodané dokumentace.
Realitné služby (služby s nehnuteľnosťami)  >  Prenájom alebo lízing vlastných nehnuteľností  >  Prenájom alebo lízing neobytných nehnuteľností
CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.
Zajištění správy a údržby bytových domů, bytů, společných částí domů a nebytových prostor   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je správa, údržba a oprava bytových domů, bytů, společných částí domů a nebytových prostor ve vlastnictví nebo správě zadavatele.
Realitné služby (služby s nehnuteľnosťami)  >  Služby realitných agentúr na základe honoráru...  >  Služby realitných kancelárií pri správe...
Česká republika – Kancelář Poslanecké sněmovny
Pronájem regálových systémů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zadavatel pro potřeby uložení svého knihovního fondu, který spravuje odbor Parlamentní knihovna a Archiv Poslanecké sněmovny, si pronajal skladovací prostory na adrese: Nádražní 203, 250 64 Měšice, (okr. Praha-východ), a to na dobu 6 let. Ukládání knihovního fondu v pronajatých prostorách je dočasné, do doby, než zadavatel bude mít k dispozici trvalé prostory ke stejnému účelu. Aby v pronajatých prostorách bylo možné knihovní fond ukládat, je třeba je vybavit vhodnými policovými regálovými systémy, které si zadavatel hodlá též pronajmout, a to na dobu shodnou s dobou nájmu skladovacích prostor.
Realitné služby (služby s nehnuteľnosťami)  >  Realitné služby s vlastnými nehnuteľnosťami  >  Prenájom vlastných nehnuteľností
Městská část Praha 10
Zastupování při výkonu vlastnických práv k bytům ve vlastnictví Městské části Praha 10   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zastupování zadavatele při správě bytů a nebytových jednotek v jeho vlastnictví, a to zejména k zastupování zadavatele při schůzích společenství vlastníků jednotek. Ke dni zahájení zadávacího řízení zahrnuje předmět smlouvy zastupování zadavatele v celkem 153 společenstvích vlastníků jednotek. Předpokládány počet konaných schůzí společenství vlastníků jednotek činí 230 za 1 rok a 920 za dobu 4 let. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentace.
Realitné služby (služby s nehnuteľnosťami)  >  Služby realitných agentúr na základe honoráru...  >  Služby realitných kancelárií pri správe...
Česká republika – Kancelář Poslanecké sněmovny
Pronájem regálových systémů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zadavatel pro potřeby uložení svého knihovního fondu, který spravuje odbor Parlamentní knihovna a Archiv Poslanecké sněmovny, si pronajal skladovací prostory na adrese: Nádražní 203, 250 64 Měšice, (okr. Praha-východ), a to na dobu 6 let. Ukládání knihovního fondu v pronajatých prostorách je dočasné, do doby, než zadavatel bude mít k dispozici trvalé prostory ke stejnému účelu. Aby v pronajatých prostorách bylo možné knihovní fond ukládat, je třeba je vybavit vhodnými policovými regálovými systémy, které si zadavatel hodlá též pronajmout, a to na dobu shodnou s dobou nájmu skladovacích prostor.
Realitné služby (služby s nehnuteľnosťami)  >  Realitné služby s vlastnými nehnuteľnosťami  >  Prenájom vlastných nehnuteľností
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Zajištění nepřetržité havarijní služby a odstranění havarijního stavu v bytových domech a nebytových objektech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem u jednotlivé dílčí části na zajištění nepřetržité havarijní služby, řešení a odstranění havarijního stavu (odstavení SV, TUV, ÚT, plynu, elektro), popř. provedení nezbytně nutných oprav na těchto rozvodech k zabezpečení majetku, životů a zdraví – v bytových domech (viz dílčí část 1.) a v nebytových objektech (viz dílčí část 2.) ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih.
Realitné služby (služby s nehnuteľnosťami)  >  Služby realitných agentúr na základe honoráru...  >  Služby realitných kancelárií pri správe...
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Pronájem zařízení pro čerpání kalů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky byly tyto služby: - pronájem sestavy čerpadla pro dopravu OČK do kotle dle požadavků uvedených v zadávacích podmínkách, - pronájem potrubní trasy pro dopravu OČK do kotle.
Realitné služby (služby s nehnuteľnosťami)  >  Realitné služby s vlastnými nehnuteľnosťami  >  Prenájom vlastných nehnuteľností
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie