Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 34 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Pražská informační služba, příspěvková organizace
Poskytování grafických prací a DTP služeb   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je kontinuální a kompletní poskytování grafických prací a DTP služeb pro Zadavatele v letech 2019 – 2021. Rámcová smlouva bude s dodavatelem uzavřena na dobu 24 měsíců nebo do vyčerpání celkové ceny plnění ve výši 3.200.000,- Kč bez DPH, podle toho, která skutečnost nastane dříve. Předmět veřejné zakázky je podrobněji specifikován zejména v kapitole č. 2 zadávací dokumentace.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Zajištění nákupu mediálního prostoru ve vybraném nosiči reklamy - rádia   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru v rozhlasovém vysílání, v rámci něhož jsou zadavateli rovněž poskytovány marketingové služby týkající se plánování mediálních reklamních kampaní, nákupu mediálního reklamního prostoru, monitoringu mediálních aktivit konkurence apod., tj. služeb nezbytných pro realizaci marketingových kampaní v souladu s konkrétními požadavky zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Zajištění nákupu mediálního prostoru ve vybraném nosiči reklamy - on-line   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru v online nosičích reklamy, v rámci něhož jsou zadavateli rovněž poskytovány marketingové služby týkající se plánování mediálních reklamních kampaní, nákupu mediálního reklamního prostoru, monitoringu mediálních aktivit konkurence apod., tj. služeb nezbytných pro realizaci marketingových kampaní v souladu s konkrétními požadavky zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Agrární komora České republiky
ZAJIŠTĚNÍ KAMPANĚ BRAMBORY, ZDRAVÁ ZELENINA 2019   
Stručný popis: Zajištění aktivit Public Relations a mediální podpory pro komunikaci konzumních brambor jako součásti prospěšné a vyrovnané stravy současné populace s důrazem na jejich význam ve výživě s ohledem na jejich příznivé dietetické vlastnosti. Podrobná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Dílčí smlouvy k veřejné zakázce Zajištění realizace marketingové strategie pro rok 2019   
Stručný popis: Předmětem dílčích smluv bylo poskytování služeb souvisejících s marketingovou komunikací OZP, a to především nákup reklamního prostoru.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Národní galerie v Praze
VENKOVNÍ REKLAMA PRO NÁRODNÍ GALERII V PRAZE NA ROK 2019   
Stručný popis: Předmětem zakázky jsou služby spočívající v zajištění reklamních ploch pro zadavatele pro období září – prosinec 2019, přičemž zadavatel veřejnou zakázku rozdělil ve smyslu § 101 ZZVZ na následující části: 1) Pronájem reklamních ploch - billboardů včetně výlepu reklamy, pronájem reklamních ploch na tramvajích v Praze včetně výlepu reklamy, pronájem rámečků ve vlacích, varioposterů na nádražích, scrollů na letišti Václava Havla a city light vitrín na nádražích a zastávkách MHD včetně výlepu/umístění reklamy pro NGP na období září – prosinec 2019. 2) Pronájem city light vitrín včetně instalace reklamy ve městech Praha na specifických místech v rotundách na povrchu Prahy, Brno, Hradec Králové, Olomouc, České Budějovice, Pardubice, Plzeň (CLV) na období září – prosinec 2019.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Lesy České republiky, s.p.
Osvětová kampaň "NE po lese"   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele zabezpečit pro zadavatele v letech 2019 2021 realizaci kampaně „NE po lese“ v rozsahu a za podmínek uvedených v závazném vzoru smlouvy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Zajištění nákupu mediálního prostoru ve vybraném nosiči reklamy - rádia   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru v rozhlasovém vysílání, v rámci něhož jsou zadavateli rovněž poskytovány marketingové služby týkající se plánování mediálních reklamních kampaní, nákupu mediálního reklamního prostoru, monitoringu mediálních aktivit konkurence apod., tj. služeb nezbytných pro realizaci marketingových kampaní v souladu s konkrétními požadavky zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Zajištění nákupu mediálního prostoru ve vybraném nosiči reklamy - TV   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru v TV médiích, v rámci něhož budou zadavateli rovněž poskytovány marketingové služby týkající se plánování mediálních reklamních kampaní, nákupu mediálního reklamního prostoru, monitoringu mediálních aktivit konkurence apod., tj. služeb nezbytných pro realizaci marketingových kampaní v souladu s konkrétními požadavky zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Zajištění nákupu mediálního prostoru ve vybraném nosiči reklamy - print   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru v tištěných nosičích reklamy, v rámci něhož jsou zadavateli rovněž poskytovány marketingové služby týkající se plánování mediálních reklamních kampaní, nákupu mediálního reklamního prostoru, monitoringu mediálních aktivit konkurence apod., tj. služeb nezbytných pro realizaci marketingových kampaní v souladu s konkrétními požadavky zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Zajištění nákupu mediálního prostoru ve vybraném nosiči reklamy - on-line   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru v online nosičích reklamy, v rámci něhož jsou zadavateli rovněž poskytovány marketingové služby týkající se plánování mediálních reklamních kampaní, nákupu mediálního reklamního prostoru, monitoringu mediálních aktivit konkurence apod., tj. služeb nezbytných pro realizaci marketingových kampaní v souladu s konkrétními požadavky zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Lesy České republiky, s.p
Smlouva o reklamě - Podpora aktivního pohybu II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele (Klub českých turistů) zabezpečit pro zadavatele v roce 2019 reklamu a propagaci, v podrobnostech viz smlouva o propagaci a reklamě.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Hlavní město Praha
Dílčí smlouvy č. 39 a 40 k rámcové dohodě DOH/53/03/000018/2018   
Stručný popis: Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je zajištění komplexní realizace marketingové strategie za účelem publicity projektů pražských voucherů, povinné publicity v souladu s pravidly OP PPR. Cílem veřejné zakázky je zejména vybudování širokého povědomí o existenci pražského voucherového programu a seznámení s možnostmi získat podporu pro podnikání v počátečních stádiích vývoje obchodních společností a seznámit širokou veřejnost s projekty a jejich pozitivním dopadem na zvýšení životní úrovně obyvatel města Prahy. Veřejné zakázka bude plněna formou rámcové dohody s jedním dodavatelem.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Statutární město Prostějov
„Propagační služby pro statutární město Prostějov v rámci basketbalových utkání A-týmu mužů a dalších aktivit klubu BK OLOMOUCKO v sezóně 2019/2020“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování propagačních a reklamních služeb pro město Prostějov společností BK OLOMOUCKO SPORT s.r.o., IČ: 063 74 581, během basketbalových utkání A-týmu mužů BK OLOMOUCKO a v rámci dalších sportovních a souvisejících akcí v sezóně 2019/2020 KOOPERATIVA Národní basketbalové ligy, v rozsahu a za podmínek stanovených ve vzoru Smlouvy o propagaci.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Statutární město Prostějov
„Propagační služby pro statutární město Prostějov v rámci volejbalových utkání A-týmu žen a dalších aktivit klubu VK Prostějov v sezóně 2019/2020“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování propagačních a reklamních služeb pro město Prostějov společností Prostějovský volejbal s. r. o., IČ: 291 92 277, během volejbalových utkání A-týmu VK Prostějov a v rámci dalších sportovních a souvisejících akcí v sezóně 2019/2020 UNIQA EXTRALIGY žen a CEV Cupu v rozsahu a za podmínek stanovených ve vzoru Smlouvy o propagaci.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie