Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 23 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, Územní památková správa v Českých Budějovicích
NKP SZ Vimperk - Restaurování historických mobiliárních předmětů   
Stručný popis: Předmětem zakázky jsou restaurátorské práce na předmětech historického mobiliáře zámku. Tyto restaurátorské práce na historickém mobiliáři zámku jsou součástí realizace celkové obnovy Horní zámku Vimperk, stavby podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), specifického cíle 3.1., pod registračním číslem projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000350 a názvem - Horní zámek Vimperk (Winterberg) – Probouzení zimního zámku. Bližší informace jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Specifikace – Restaurátorské práce
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
Výstaviště Praha, a.s.
Zajištění obsluhy plaveckého bazénu v areálu Výstaviště Praha   
Stručný popis: Předmětem zakázky je zejména zajištění obsluhy plaveckého bazénu, včetně zajištění činnosti plavčíka, šatny, recepce a pokladny, běžného úklidu, drobné údržby objektu, týdenní sanitace objektu.
Rekreačné, kultúrne a športové služby
Národní muzeum
Restaurování kostry plejtváka myšoka inv.č. P6V 9855 v Historické budově Národního muzea   
Stručný popis: Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele na restaurování kostry plejtváka myšoka inv. č. P6V 9855 ve stálé expozici v Historické budově Národního muzea, 2. patro, místnost číslo 20.180 a restaurátorský dozor v rámci souběžně probíhajících činností, které mají na restaurování kostry vliv. Podrobně je předmět zadávacího řízení popsán ve čl. 3.2. zadávací dokumentace a v přílohách č. 2 (závazný návrh smlouvy o dílo), č. 6 (průzkum kostry plejtváka 26. 3. 14) a č. 7 (odborný statický posudek). Místnost s restaurovaným předmětem bude součástí zpřístupněných prostor pro návštěvníky Historické budovy formou vymezeného prostoru u vstupu do místnosti. Výjimkou budou činnosti, které vyžadují manipulaci s těkavými a invazivními chemickými látkami, při nichž bude místnost návštěvníkům nepřístupná.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby knižníc, archívov, múzeí a iné kultúrne...  >  Služby múzeí a ochrana historických miest a budov
ZAŘÍZENÍ SLUŽEB MZE S.P.O.
Zajištění kreativní části kampaně Ryba na talíř pro roky 2019 a 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) V rámci realizace předmětu veřejné zakázky je plánováno pořízení nového hlavního vizuálu kampaně, tvorba a tisk propagačních materiálů jako jsou minikuchařky do ruky a letáky s recepty ze sladkovodních ryb, a dále také foodstyling a focení rybích pokrmů.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
Národní muzeum
Rehabilitace Palachova pylonu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zhotovení bronzové plastiky „Plamen“ a její osazení na tzv. „Palachův pylon“. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena ve čl. 1.1 a 1.2 zadávací dokumentace.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
Kanonie premonstrátů v Nové Říši
Restaurování obrazů v klášteře premonstrátů v Nové Říši   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zakázky je provedení restaurování 14 obrazů, rámů obrazů a přípisu na papíru, které jsou uloženy v klášteře premonstrátů v Nové Říši, který je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v ÚSKP pod r.č. 27658/7-5025. 8 obrazů je kulturní památkou.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Restaurování sloupové plastiky M. Chlupáče   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zrestaurování, tj. rehabilitace, sloupové plastiky Miroslava Chlupáče. Předmětná plastika je sochařsky ztvárněná plastika v podobě sloupů palisádové zdi vymezujících plochu vstupního nádvoří před budovou architektka Karla Prágera v areálu Emauz. Je tvořena deseti betonovými hranoly doplněnými kamennými prvky a byla vytvořena v roce 1972. Plastika je umístěna na pozemku parc. č. 1252 a 1253/1 v k.ú. Nové Město, obec Praha (před budovou na adrese Vyšehradská 2075/51 128 00 Praha 2 – část obce Nové Město). Restaurování musí být provedeno technologickým postupem v jednotlivých krocích, které jsou popsány v příloze č. 1 výzvy a podle restaurátorského průzkumu a záměru zpracovaného dne 2. 6. 2018 Tomášem Raflem, akad mal., který tvoří přílohu č. 2 výzvy. Restaurování musí být provedeno rovněž v souladu s rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy, odboru památkové péče ze dne 9. 4. 2019, č.j. 645445/2019, které tvoří přílohu č. 3 výzvy.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby knižníc, archívov, múzeí a iné kultúrne...  >  Služby múzeí a ochrana historických miest a budov
Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba
Ozdravné pobyty žáků porubských základních škol ve školním roce 2019/2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ozdravných pobytů dětí základních škol zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Poruba (dále zadavatel) zahrnující ubytování a stravu pro 587 dětí 1.stupně ZŠ a 77 osob doprovodného personálu. Jedná se o 12 denní ozdravné pobyty (11 nocí) v maximálně 8 turnusech v období od 7. října 2019 do 27. března 2020
Rekreačné, kultúrne a športové služby
Vlastivědné muzeum v Olomouci
„ZAJIŠTĚNÍ RESTAUROVÁNÍ A KONZERVACE SBÍREK“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je restaurování a konzervování sbírkových předmětů v rámci projektu „VYBUDOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÉ EXPOZICE A DIGITALIZACE A RESTAUROVÁNÍ SBÍREK VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI“.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby knižníc, archívov, múzeí a iné kultúrne...  >  Služby múzeí a ochrana historických miest a budov
ZAŘÍZENÍ SLUŽEB MZE S.P.O.
Zajištění kreativní části kampaně Ryba na talíř pro roky 2019 a 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) V rámci realizace předmětu veřejné zakázky je plánováno pořízení nového hlavního vizuálu kampaně, tvorba a tisk propagačních materiálů jako jsou minikuchařky do ruky a letáky s recepty ze sladkovodních ryb, a dále také foodstyling a focení rybích pokrmů.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
Olomoucký kraj
Propagace v rámci projektu „TIPSPORT extraliga ledního hokeje“ – II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování propagace Olomouckého kraje spočívající zejména v zajištění prezentace loga a názvu Olomouckého kraje.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Športové služby  >  Služby súvisiace so športom
Obec Chotěšov
OBNOVA KAPITULNÍ SÍNĚ KONVENTU KLÁŠTERA CHOTĚŠOV - RESTAUROVÁNÍ VÝMALEB   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování restaurátorských služeb a vytvoření díla, které spočívá v restaurování malířské výzdoby kleneb a stěn kapitulní síně Kláštera Chotěšov. Rozsah výmalby v Kapitulní síni: figurální malba na stěnách cca 99 m2, složitější dekor cca 155 m2, dekorativní pás-oblouk cca 18 m2 a nástropní malby cca 240 m2. Veřejná zakázka není rozdělena na části. Více Zadávací dokumentace
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby knižníc, archívov, múzeí a iné kultúrne...  >  Služby múzeí a ochrana historických miest a budov
Národní muzeum
Restaurování kostry plejtváka myšoka inv.č. P6V 9855 v Historické budově Národního muzea   
Stručný popis: Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele na restaurování kostry plejtváka myšoka inv. č. P6V 9855 ve stálé expozici v Historické budově Národního muzea, 2. patro, místnost číslo 20.180 a restaurátorský dozor v rámci souběžně probíhajících činností, které mají na restaurování kostry vliv.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby knižníc, archívov, múzeí a iné kultúrne...  >  Služby múzeí a ochrana historických miest a budov
Národní muzeum
Pokladní a informační služby ve vyjmenovaných objektech Národního muzea   
Stručný popis: Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele, který zajistí poskytování pokladních a informačních služeb pro návštěvníky ve vybraných objektech zadavatele.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby knižníc, archívov, múzeí a iné kultúrne...  >  Služby múzeí a ochrana historických miest a budov
Statutární město Ústí nad Labem
Ústecké Vánoce - produkce vánočních trhů a doprovodného programu v letech 2019-2022   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je zajištění kompletní realizace vánočních trhů a doprovodného kulturně-společenského programu v rámci akce "Ústecké Vánoce" v letech 2019-2022 konané vždy jedenkrát ročně na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie