Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 25 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
statutární město Brno
Realizace sochy věnované architektu Adolfu Loosovi v Brně   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) dodávka služeb na klíč spojených s realizací autorského díla dle vítězného soutěžního návrhu na ztvárnění sochy věnované architektu Adolfu Loosovi v Brně
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
Česká televize
Mediální barter - Paralympijské hry 2019-2020   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je mediální barter.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Športové služby  >  Služby súvisiace so športom
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, Územní památková správa v Českých Budějovicích
NKP SH Lipnice nad Sázavou - restaurování opony_II. výzva   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je restaurování divadelní opony, jedná se o divadelní oponu ochotníků města Lipnice. Nosným motivem je pohled na město Lipnice s hradem po požáru 1869. Městská veduta je lemována malovanou, bohatě řasenou, červenou drapérií se střapci, šňůrami a třásněmi. Malba je provedena temperou na lněném plátně. Na zadní straně se nachází značka s paletou povedená šablonou s textem. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č.1 - Specifikace předmětu plnění Zadávací dokumentace
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
Vojenská zdravotní pojišťovna České rupubliky
Vysokohorské ozdravné pobyty pro děti na roky 2019-2021 a přímořský ozdravný pobyt pro děti na rok 2019   
Stručný popis: Vysokohorské OP bez doprovodu rodičů/zákonných zástupců a s doprovodem rodičů/zákonných zástupců. Vysokohorských OP se mohou zúčastnit především děti s chronickým a alergickým onemocněním horních a dolních cest dýchacích na podkladě snížené imunity a celkovou tělesnou slabostí ve vhodném klimatickém prostředí. Přímořského OP se mohou zúčastnit děti s chronickými onemocněními kůže.
Rekreačné, kultúrne a športové služby
Colloredo – Mannsfeld spol. s r.o.
Zámek Dobříš - Revitalizace zámecké oranžerie a francouzského parku – Obnova iluzivní malby   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle projektové dokumentace pro provedení stavby – iluzivní malba s názvem „Zámek Dobříš – Revitalizace zámecké oranžérie a Francouzského parku“, zpracované Ing. arch. Liborem Sommerem, autorizovaným architektem ČKA č. 02515, Zoubkova 2195/5, Praha 5 Smíchov, 150 00, IČO: 445 92 035 a Ing. arch. Štěpánem Šarkadym, autorizovaným architektem ČKA č. 02458 Krouzova 9, 149 00 Praha 4 – Modřany, a dle výkazu výměr, provést obnovu iluzivní malby, dle specifikace uvedené ve shora uvedené dokumentaci. Detailní popis předmětu plnění je uveden v čl. 2 zadávací dokumentace a dále v přílohách zadávací dokumentace.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby knižníc, archívov, múzeí a iné kultúrne...  >  Služby múzeí a ochrana historických miest a budov
Město Frenštát pod Radhoštěm
Výroba televizního zpravodajství o dění ve Frenštátě pod Radhoštěm a okolí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je uzavření smlouvy o poskytování služeb výroby televizního zpravodajství. Jedná se o externí výrobu videoreportáží z dění na území katastru města Frenštát pod Radhoštěm včetně jeho odbavení. Dále se jedná o zajištění záznamu a odbavení živého vysílání (online streaming) do sítě internet z jednání Zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm včetně archivace záznamu a jeho úprav dle zákonných norem (zejména dodržení GDPR) a zveřejnění v rámci zpravodajského webu zhotovitele a poskytnutí odkazu na záznam zpravodajství a záznamů z jednání zastupitelstva na webu zadavatele
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Filmové služby a videoslužby
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Vysokohorské ozdravné pobyty pro děti na roky 2019 až 2021 a přímořský ozdravný pobyt pro děti na rok 2019   
Stručný popis: A) Vysokohorské Ozdravné pobyty bez doprovodu rodičů/zákonných zástupců a s doprovodem rodičů/zákonných zástupců. B) Přímořské Ozdravné pobyty bez doprovodu rodičů/zákonných zástupců.
Rekreačné, kultúrne a športové služby
Lesy České republiky, s.p.
Výzva k podání nabídek č. 6 - provedení pyrotechnického průzkumu   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je provedení celoplošného pyrotechnického průzkumu v souladu se zákonem č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů na zadavatelem stanoveném území v oblasti lokality „Boří les“, a to včetně činností nezbytných či souvisejících s tímto pyrotechnickým průzkumem.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Pyrotechnické služby
Římskokatolická farnost - děkanství Broumov
Obnova mobiliáře Kostela sv. Jakuba Většího v Ruprechticích a Kostela sv. Michaela archanděla ve Vernéřovicích II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Kostel sv. Jakuba Většího v Ruprechticích v rozsahu: • Restaurování vitráží; • Provedení rest. průzkumu a konzervační ošetření obrazů křížové cesty; • Provedení rest. průzkumu a zásadních oprav varhan a varhanní skříně • Provedení rest. průzkumu a oprava kříže a obnova povrchové úpravy kříže na vrcholku štítu • Provedení rest. průzkumu a oprava kříže a obnova povrchové úpravy kříže na vrcholku sanktusníku Kostel sv. Michaela archanděla ve Vernéřovicích v rozsahu: • Provedení rest. průzkumu a konzervační ošetření obrazů křížové cesty; • Provedení rest. průzkumu a restaurování kříže s Ježíšem a plačícími ženami; • Provedení rest. průzkumu a restaurování kříže s Ježíšem a mužem u paty kříže
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
Západočeská univerzita v Plzni
Výroba a vysílání videosekvencí (II.)   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je: (1) výroba videosekvencí pro webové rozhraní a mobilní prezentaci, (2) výroba propagačních reportáží, (3) televizní vysílání vyrobených propagačních reportáží a reportáží převzatých od německého partnera; pro projekt „Peregrinus Silva Bohemica - Multimediální a digitální turistický průvodce pro přeshraniční historické cesty v Bavorském lese a na Šumavě“. Požadavky na výrobu videosekvencí a propagačních reportáží včetně dalších podmínek jsou podrobně popsány v zadávací dokumentaci.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Filmové služby a videoslužby  >  Výroba (tvorba) filmov a videozáznamov a príbuzné...
Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou - II
Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou - restaurátorské práce   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou restaurátorské práce, a to na každou část samostatně. Předmět veřejné zakázky je specifikován zadávací dokumentací a jejími přílohami.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby knižníc, archívov, múzeí a iné kultúrne...  >  Služby múzeí a ochrana historických miest a budov
Římskokatolická farnost svatého Michala Olomouc
Restaurování centrální kupole vč. pandativů a 4 klenebních pasů.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je restaurování nástěnných maleb, štuků a dřevěných prvků v interiéru kostela svatého Michala v Olomouci – centrální kupole. Předmětem plnění veřejné zakázky je také montáž a demontáž trubkového lešení typu „D“ vč. dodávky a pronájmu podlážek a roznášecího základového roštu v interiéru kostela svatého Michala v Olomouci pro účely restaurování centrální kupole a přilehlých prostor. Trubkové lešení má zadavatel vlastní.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
ZAŘÍZENÍ SLUŽEB MZE S.P.O.
Zajištění PR části komunikační kampaně Ryba na talíř   
Stručný popis: "Zajištění PR části komunikační kampaně Ryba na talíř" je nadlimitní veřejná zakázka dělená na 3 samostatné části. Více informací naleznete ve Výzvách k podání nabídek do jednotlivých částí zakázky.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
Realizace expozice Potravinářství, pivovarnictví a vinařství II   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka muzejní dynamické expozice „Potravinářství, pivovarnictví a vinařství” zahrnující dodávku a instalaci všech hmotných i nehmotných částí expozice (tj. dodávku a instalaci interiéru expozice, technologické části expozice vč. AV techniky,osvětlení, AV obsahů a elektra) a stavební úpravy výstavního prostoru na základě příslušné projektové dokumentace. Expozice bude realizována v prostorách sídla zadavatele ve 4. NP v pravém hlavním a zadním křídle budovy Národního zemědělského muzea v Praze na ploše o přibližné výměře 670 m2. Detailní specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je vymezena v zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby knižníc, archívov, múzeí a iné kultúrne...  >  Služby múzeí a ochrana historických miest a budov
Galerie hlavního města Prahy
Restaurování kamenných prvků jižní a východní opěrné parterové zdi vč. vnějšího dvouramenného schodiště a vstupního portálu do vinných sklepů v areálu Trojského zámku, Praha 7   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je restaurátorská obnova kamenných prvků terasových zdí v areálu Trojského zámku. Plnění veřejné zakázky je rozděleno na 2 dílčí plnění A) a B) podle časových etap plnění v r. 2019 a 2020. V roce 2019 budou provedeny restaurátorské práce na jižní straně v celková ploše kamenných prvků 167 m2 a spárování, revize a obnova v délce 93 bm. Etapa A) je rozdělena do dvou částí. 1. část etapy od přelomu března/dubna do konce června 2019, 2. část od července dokonce října 2019. Celková délka obou částí jižní strany 170 bm. V roce 2020 budou provedeny následující restaurátorské práce: a) restaurování kamenných prvků koruny opěrné zdi; b) restaurování schodiště; c) restaurování portálu vstupu do podzemních prostor a d) restaurování úseku balustrového zábradlí nad portálem do podzemních prostor. Celková délka všech tří stavebních částí koruny východní strany (vč. obou ramen dvouramenného schodiště a vstupního portálu do vinných sklepů) 96 bm. Podrobně uvedeno v ZD.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby knižníc, archívov, múzeí a iné kultúrne...  >  Služby múzeí a ochrana historických miest a budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie