Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 110 z 10 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Údržba a realizace dopravního značení na území SMO, městského obvodu Ostrava-Jih v letech 2017 - 2021   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky zadávané na základě rámcové smlouvy je údržba (obnova stávajícího), realizaci nového dopravního značení – svislého i vodorovného a instalaci dočasného dopravního značení na území SMO, městského obvodu Ostrava-Jih. Jedná se o místní komunikace III. a IV. třídy ve správě městského obvodu Ostrava-Jih.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Energetická optimalizace systému veřejného osvětlení Mělník 2019
Energetická optimalizace systému veřejného osvětlení Mělník 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je "Opatření ke snížení energetické náročnosti VO města Mělník 2019" v katastrálním území Mělník.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Rámcová dohoda - dodávka přívěsové a návěsové techniky   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (dále jen „RD“) s jedním účastníkem v souladu s § 131 ZVZ na pořízení až 27 nových přívěsů a návěsů (dále jen „strojů) dle specifikace č. 1 ZZD určených k převozu zemědělského, lesního materiálu a transportu koní. Zadavatel garantuje odběr 8 ks. Součástí předmětu plnění je také zabezpečení servisních služeb na dodané stroje v rámci ČR.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Rámcová dohoda-dodávka dopravních značek   
Stručný popis: Předmětem VZ jsou dodávky dopravních značek a informačních tabulí, které musí odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, dále vyhlášce č. 4/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území a České technické normě ČSN EN 12899-1.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Údržba a realizace dopravního značení na území SMO, městského obvodu Ostrava-Jih v letech 2017 - 2021   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky zadávané na základě rámcové smlouvy je údržba (obnova stávajícího), realizaci nového dopravního značení – svislého i vodorovného a instalaci dočasného dopravního značení na území SMO, městského obvodu Ostrava-Jih. Jedná se o místní komunikace III. a IV. třídy ve správě městského obvodu Ostrava-Jih.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Svislé dopravní značky a směrové sloupky pro SÚSPK (2017-2019)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky svislých dopravních značek (včetně příslušenství k jejich instalaci - sloupky, patky apod.) a směrových sloupků včetně dopravy dle potřeb zadavatele po dobu dvou let od uzavření rámcové smlouvy nebo do dosažení maximální hodnoty stanovené v rámcové dohodě. VZ je rozdělena na dvě části dle předmětu plnění, a to: a) část 1. - SDZ: svislé dopravní značky vč. příslušenství k jejich instalaci v ceně, jež nepřesáhne částku 4.600.000,- Kč bez DPH; b) část 2. - Směrové sloupky: směrové sloupky v ceně, jež nepřesáhne částku 7.700.000,- Kč bez DPH.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Město Žďár nad Sázavou
Dopravní telematika ZR   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodávka a montáž dopravního světelného signalizačního zařízení (vč. souvisejících stavebních a technologických prací). Bližší podrobnosti týkající se předmětu veřejné zakázky naleznete v příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je realizována v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), výzva číslo 53 s názvem „Dopravní telematika ve Žďáře nad Sázavou.“, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008934 a spolufinancována ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tato skutečnost bude dodavatelem akceptována. Kontrola hotového díla a fakturace bude provedena podle pravidel a podmínek IROP.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Hlavní město Praha
Systém informací o dojezdových dobách na Městském okruhu   
Stručný popis: Základním cílem této veřejné zakázky je dodávka návrhu a realizace systému pro detekci, výpočet a prezentaci dojezdových dob včetně nabídky alternativních tras z vybraných radiál do cílového/průjezdního místa na Městském okruhu (MO), ukládání a předávání dat pro jejich následné využití v off-line i on-line režimu. Plnění je vyžadováno formou tzv. Design & Build. Součástí dodávky shora uvedeného systému je také poskytování servisních služeb a údržby po dobu 60 měsíců od předání systému, tj. zajištění nezbytného servisu a předepsané údržby na jednotlivé části dodávky s požadavkem na nepřetržitý provoz předmětu plnění 7x24x365 (vyjma plánovaných odstávek). Důraz je kladen na včasnost poskytovaných informací, jejich dostupnost, vypovídací schopnost, validitu. Zavedení moderních metod jejich výpočtu umožní i využití dat z ostatních dostupných zdrojů, především pro další zpřesňování výpočtu dojezdových dob.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Ředitelství silnic a dálnic
Síť STC- nasávací oblasti úprava DZ   
Stručný popis: Jednalo se o otevřené řízení na dodávky. V rámci zakázky dojde, k předznačení orientačního dopravního značení v nasávací oblasti dálnic I. Třídy na území Středočeského kraje, dle PGŘ ŘSD ČR č. 5/2016, dle pokynu PÚ GŘ.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Rámcová dohoda - dodávka přívěsové a návěsové techniky   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (dále jen „RD“) s jedním účastníkem v souladu s § 131 ZVZ na pořízení až 27 nových přívěsů a návěsů (dále jen „strojů) dle specifikace č. 1 ZZD určených k převozu zemědělského, lesního materiálu a transportu koní. Zadavatel garantuje odběr 8 ks. Součástí předmětu plnění je také zabezpečení servisních služeb na dodané stroje v rámci ČR.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie