Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 21 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Dodávka pohonných hmot – motorové nafty do nadzemních nádrží   
Stručný popis: Předmětem plnění v rámci zadávacího řízení, které bude realizováno na základě rámcové dohody, jsou průběžné dodávky pohonných hmot – motorové nafty do nadzemních nádrží (bencalor) zadavatele včetně dopravy do všech areálů zadavatele. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním účastníkem zadávacího řízení. Dodávaný předmět plnění musí splňovat požadavky ČSN EN 590+A1. Předpokládaný objem dodávek, doba trvání rámcové dohody a bližší specifikace předmětu plnění týkající se tříd dodávané motorové nafty je uvedeno v závazném textu rámcové dohody.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
České dráhy, a.s.
Dodávky motorové nafty pro období 2020 – 2023   
Stručný popis: Účelem veřejné zakázky s názvem „Dodávky motorové nafty pro období 2020 – 2023“ je výběr dodavatele motorové nafty pro potřeby zadavatele (České dráhy, a.s.) na období od ukončení stávajícího kontraktu zadavatele na dodávky motorové nafty (nastane v období první poloviny r. 2020, nejpozději však uplynutím dne 30.6.2020) do 30.6.2023, a to v celkovém předpokládaném objemu až 290 000 000 litrů za uvedené období.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Motorová nafta pro SÚSPK (2018)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky motorové nafty do nadzemních zásobníků pro potřeby zadavatele po dobu účinnosti rámcové dohody (1 rok) v předpokládaném množství 691 200 litrů - rámcová dohoda s obnovením soutěže, až 5 rámcových dodavatelů
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
TOEL pro SÚSPK (2019)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) průběžné dodávky extra lehkého topného oleje do úložišť zadavatele v rámci Plzeňského kraje po dobu účinnosti rámcové dohody tj. do 22.2.2020 v hodnotě až 5.500.000 Kč
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Vězeňská služba České republiky
Odolov - dodávky TOEL 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky extra lehkého topného oleje (dále jen "TOEL") do nadzemních zásobníků (2x35 000 litrů) pro potřeby zadavatele v předpokládaném množství 300 000 litrů po dobu platnosti Rámcové dohody do 31.12. 2019 nebo do vyčerpání limitu 8400000,00 Kč bez DPH.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Správa státních hmotných rezerv
19-055 Nákup 10 000 tis. l nafty motorové Arktic 2   
Stručný popis: Předmětem VZ je dodávka nákup 10 000 tis. l nafty motorové pro arktické nebo extrémně zimní klima třídy 2 dle ČSN EN 590 + A1 bez obsahu biosložek v jakosti a provedení dle zadávací dokumentace.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o
Motorová nafta pro SÚSPK (2019)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky motorové nafty do nadzemních zásobníků pro potřeby zadavatele po dobu účinnosti rámcové dohody (2 rok) v předpokládaném množství 1 382 400 litrů - rámcová dohoda s obnovením soutěže, až 5 rámcových dodavatelů
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
LOM PRAHA s.p.
DODÁVKY LETECKÉHO PALIVA VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ PALIVOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ NA LETIŠTI PŘEROV   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka leteckého paliva JET-A1 a AVGAS 100 LL a dále skladování leteckého paliva F-34, dodávaného zadavatelem, na letišti Přerov LKPO, včetně vybudování palivového hospodářství pro všechny 3 druhy leteckého paliva
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Česká pošta, s.p.
Dodávky pohonných hmot   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek pohonných hmot (motorová nafta třídy B, D a F dle ČSN EN 590+A1 a automobilový benzin BA95N dle ČSN EN 228+A1) pro potřeby zadavatele v rámci celé ČR ve vymezených lokalitách. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 72 měsíců.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Správa státních hmotných rezerv
18-108 Rámcová smlouva na odběr pohonných hmot u čerpacích stanic formou odběrových karet   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek pohonných hmot (dále také jen „PHM“), maziv, provozních kapalin, nákup souvisejícího zboží a poskytování služeb mytí vozidel dle specifikace uvedené v příloze č. 5 rámcové smlouvy na čerpacích stanicích rozmístěných na celém území České republiky pro ústředí a střediska zadavatele, a to bezhotovostním nákupem prostřednictvím odběrových karet. Součástí plnění veřejné zakázky je bezúplatné dodání cca 124 ks (max. však 150 ks) odběrových karet na základě dílčích objednávek. Konkrétní počet odběrových karet požadovaných zadavatelem závisí na jeho provozních potřebách a může se po dobu platnosti smlouvy měnit. Zadavatel požaduje jednotný systém karet použitelný pro všechny čerpací stanice nabízené účastníkem a jednotný systém výpočtu ceny PHM po celou dobu platnosti smlouvy. Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, že se nejedná o zadávací řízení na uzavření rámcové dohody ve smyslu ustanovení § 131 a násl. zákona.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
VOP CZ, s.p.
006/3/2019 Motorová nafta třídy 2   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek pohonných hmot s označením Nafta motorová pro celoroční použití NATO Code F-54, (motorová nafta tř. 2) odpovídající jakostním parametrům ČSN EN 590 + A1 třída 2, STANAG 7090, a to na základě požadavků zadavatele. Dodavatel je povinen zajistit pro zadavatele dodávku pohonných hmot splňujících vysoké kvalitativní nároky a rovněž specifické technické parametry pohonných hmot.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Vězeňská služba České republiky
Odolov - dodávky TOEL 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky extra lehkého topného oleje (dále jen "TOEL") do nadzemních zásobníků (2x35 000 litrů) pro potřeby zadavatele v předpokládaném množství 300 000 litrů po dobu platnosti Rámcové dohody do 31.12. 2019 nebo do vyčerpání limitu 8400000,00 Kč bez DPH.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Rámcová dohoda na dodávky pohonných hmot do vlastních úložišť (opakovaná VZ)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky pohonných hmot - motorové nafty do vlastních úložišť.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Dodávka motorové nafty   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je uzavření Rámcové dohody (RD) na dobu 24 měsíců ode dne účinnosti RD. Zakázky na základě RD budou zadány postupem s obnovením soutěže. Předmětem zakázek, které budou zadávány na základě RD, je dodání motorové nafty, včetně dopravy do určeného místa plnění a stočení dovezené nafty do zásobníků – benkalorů zadavatele v předpokládaném ročním objemu cca 630 tisíc litrů, a to dodávka: • motorové nafty třídy B (filtrovatelnost maximálně 0° C), • motorové nafty třídy D (filtrovatelnost maximálně -10° C), • motorové nafty třídy F (filtrovatelnost maximálně - 20° C). Součástí dodávky je rovněž dodací list a stáčecí lístek a atest jakosti jednotlivých dodávek – atest kvality pohonných hmot. Zadavatel si v době platnosti a účinnosti RD vyhrazuje právo uskutečnit množství dodávek motorové nafty podle svých skutečných potřeb za cenu dohodnutou na základě RD. Další podmínky plnění jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci (ZD).
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová smlouva na bezhotovostní odběr pohonných hmot u čerpacích stanic formou karet   
Stručný popis: bezhotovostní odběr pohonných hmot u čerpacích stanic formou karet
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie