Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 249 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Správa Pražského hradu
Dodávka zemního plynu pro Správu Pražského hradu od 1. ledna 2020 do 1. ledna 2021   
Stručný popis: Předmětem této veřejně zakázky je dodávka zemního plynu pro všechny plynárenské dny od dne 1. 1. 2020 (od 6:00 hod.) do dne 1. 1. 2021 (do 6:00 hod.) do odběrných míst zadavatele, která jsou specifikována dále v Zadávací dokumentaci. Dodávkou zemního plynu se rozumí dodávka zemního plynu s převzetím závazku odebrat zemní plyn z distribuční soustavy spolu s odpovědností za odchylku. Zadavatel bude s vybraným dodavatelem uzavírat smlouvu o sdružených službách dodávky plynu. Bližší specifkace předmětu plnění i jednotlivých odběrných míst je uvedena v Zadávací dokumentaci.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské
PNMO Bílá Voda Dodávka pevných paliv 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka pevných paliv pro Psychiatrickou nemocnici Marianny Oranžské v množství a kvalitě dle zadávací dokumentace.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Pevné palivá
Silnice LK a.s.
ASFALTOVÁ SMĚS URČENÁ PRO STROJNÍ A RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ FRÝDLANT 2019 - 2020   
Stručný popis: Předmětem plnění smlouvy je závazek prodávajícího (společnosti Liberecká obalovna s.r.o.) k průběžným dodávkám asfaltové směsi ACO 8 pro souvislou údržbu povrchu vozovek strojním a ručním zpracováním pro středisko (cestmistrovství) zadavatele nacházející se na adrese Dlouhá 3267, 464 01 Frýdlant - Větrov. Průběžné dodávky budou prováděny odběrem zboží v provozovně prodávajícího. Smlouva byla uzavřena na dobu trvání 12 měsíců.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Ropné, uhoľné a olejové výrobky  >  Olej a produkty odvodené z uhlia
Město Příbor
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 1 503 MWh pro rok 2020.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Město Holýšov
Dodávka elektrické energie v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na roky 2020-2021   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávky elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 1071 MWh pro roky 2020-2021.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Město Havlíčkův Brod
Dodávka elektrické energie pro Město Havlíčkův Brod od 01.11.2019 do 31.10.2021   
Stručný popis: Dodávka elektrické energie formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.11.2019 do 31.10.2021
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Teplo Přerov a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020 a 2021   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 12 258 MWh pro rok 2020 a 2021.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Město Holýšov
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na roky 2020-2021   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 3567 MWh pro roky 2020 - 2021.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Zprostředkování centralizovaného nákupu elektrické energie a plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno   
Stručný popis: Zprostředkování centralizovaného nákupu elektrické energie a plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno pro pracoviště Akademie věd ČR a univerzity, se kterými byla uzavřena písemná smlouva o centralizovaném zadávání.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
VOP CZ, s.p.
Dodávky elektrické energie a zemního plynu 2019 Q12019   
Stručný popis: Předmětem prvé části veřejné zakázky je dodávka elektřiny a sdružených služeb s předpokládaným zahájením plnění od 1.1.2019 na dobu jednoho roku.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá
VOP CZ, s.p.
Dodávky elektrické energie a zemního plynu 2019 Q22019   
Stručný popis: Předmětem prvé části veřejné zakázky je dodávka elektřiny a sdružených služeb s předpokládaným zahájením plnění od 1.1.2019 na dobu jednoho roku.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá
Město Vrchlabí
Sdružené služby dodávky elektřiny na rok 2020 a 2021   
Stručný popis: Sdružené služby dodávky elektřiny pro město Vrchlabí a přidružené subjekty na období roku 2020 a 2021 v předpokládaném souhrnném objemu 5834,096 MWh, prostřednictvím nákupu v aukci na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Česká pošta, s.p.
Dodávky elektřiny 2020 - 2023   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky elektrické energie do odběrných míst zadavatele v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023. Přesné požadavky a technické podmínky, včetně seznamu odběrných míst a odběrového harmonogramu, jsou uvedeny ve vzoru rámcové dohody, který tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Město Vrchlabí
Sdružené služby dodávky zemního plynu na rok 2020 a 2021   
Stručný popis: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Vrchlabí a přidružené subjekty na období roku 2020 a 2021 v předpokládaném souhrnném objemu 8616,79 MWh, prostřednictvím nákupu v aukci na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Biofyzikální ústav, Akademie věd České republiky, v. v. i.
Dodávky elektrické energie   
Stručný popis: Toto zveřejnění je výzvou k účasti na předběžné tržní konzultaci (PTK) podle § 33 zákona. Zadavatel v současné době odebírá elektrickou energii na základě platné stávající smlouvy, která byla uzavřena na základě realizovaného zadávacího řízení v souladu s aktuálně platným zákonem. Zadavatel se jako veřejný zadavatel musí chovat s péčí řádného hospodáře, a proto potřebuje ověřit, že podmínky, za kterých elektrickou energii odebírá, jsou adekvátní situaci na trhu. K tomuto účelu realizuje zadavatel PTK, jejíž výsledky budou ověřovat ceny elektrické energie aktuálně dosažitelné na trhu, případně budou sloužit k přípravě zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky na dodávku elektrické energie.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie