Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 168 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká televize
Rekonstrukce audio/video části v přenosovém voze HD2   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení pro obrazovou a zvukovou část technologie přenosového vozu HD2 včetně istalace. Bližší specifikace bude uvedena v Zadávací dokumentaci.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Středočeský kraj
Zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních systémů krajského úřadu (II)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek zboží (HW a SW produkty) a zajištění externích služeb, včetně integrace dodaných komponent a migrace stávajících dat, jehož cílem je vytvoření systému zajišťujícího kybernetickou bezpečnost významných informačních systémů Středočeského kraje a to pomocí implementovaných technologií, které zajistí komplexní monitoring ICT prostředků, kontrolu činností všech registrovaných uživatelů na všech úrovních zpracování dat, sledování datového provozu informační infrastruktury a které budou registrovat útoky na prostředky ICT a průběžně odhalovat případné interní a externí útočníky a nestandardní chování.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Obec Psáry
Multimediální učebna pro novou budovu ZŠ Amos II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Popis předmětu zakázky: Předmětem zakázky je dodávka vybavení pro školní rozhlas a Multimediální sál/laboratoř/studio. Součástí dodávky je instalace a konfigurace. Zadavatel požaduje Microsoft Windows pro pořizované PC, protože zaměstnanci zadavatele jsou na tyto programy vyškoleni a použití jiného SW by zadavateli působilo mimořádné obtíže, z důvodu elektronické komunikace zaměstnanců a nutnosti jejich proškolení, což by mělo za následek další přídavné náklady. Ze stejného požaduje na tabletech Apple iOS. Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 – Technická zpráva a v příloze č. 4 – Položkový rozpočet, které jsou přílohou výzvy k podání nabídek. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci operačního programu Integrovaný regionální operační program, číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011395, název projektu: Digitální high-tech audiovizuální laboratoř ZŠ Psáry.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Česká televize
Panely hlasitého dorozumívání   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka panelů hlasitého dorozumívání. S vybraným dodavatelem bude uzavřena rámcová dohoda na 48 měsíců v souladu s § 131 a násl. ZZVZ. Bližší specifikace bude uvedena v zadávací dokumentaci.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Dorozumievacie zariadenia typu intercom
Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti
Obměna DWDM systému   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka DWDM systému specifikovaných v příloze č. 1 Kupní smlouvy na obměnu DWDM systému (dále jen „zboží“), a převedení vlastnického právo ke zboží na zadavatele, včetně potřebných licencí. Součástí předmětu plnění je dodávka zboží, jeho instalace, migrace ze současného DWDM systému a implementace do infrastruktury Ministerstva spravedlnosti a záruční servis (dále jen „předmět plnění“). Podrobně je předmět plnění veřejné zakázky specifikován v návrhu Kupní smlouvy na obměnu DWDM systému (dále jen „Smlouva“), která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Česká televize
Dodávka kamer pro přenosový vůz HD2   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace kamerových řetězců a příslušenství do přenosového vozu HD2 včetně dodávky hybridní kabeláže. Bližší specifikace je uvedena v Zadávací dokumentaci.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Televízne kamery
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Nákup mobilních komunikačních zařízení 2019   
Stručný popis: Nákup mobilních telefonů a tabletů několika typů dle vlastností pro konkrétní potřeby ŘSD
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Mobilné telefóny
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová dohoda - dodávka mobilnich koncových zařízení pro MBP   
Stručný popis: dodávky mobilnich koncových zařízení pro mobilni bezpečnou platformu
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Mobilné telefóny
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Dodávka a montáž audiovizuální techniky pro CPTO, U21-KI, UJEP – 2019/0092   
Stručný popis: Předmětem dodání je soubor audio video zařízení pro potřeby UJEP. Bližší podrobné informace a technická specifikace jsou přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Servis na údržbu záznamových zařízení ZOS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Uzavření servisní smlouvy s jedním dodavatelem na zajištění pravidelného servisu na údržbu stávajících záznamových zařízení ReDat pro zdravotnické operační středisko.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
Masarykova univerzita
C4e - distribuovaný systém pro analýzu síťového provozu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka distribuovaného systému pro záchyt síťového provozu.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Dátové zariadenia
městská část Praha 4
Obnova aktivních prvků datové sítě   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka pro rozšíření stávající síťové infrastruktury - aktivní prvky v datové síti, v enterprise datacenterové architektuře Cisco včetně instalace, implementace, customizace, hw podpory a zajištění záruky za jakost celé dodávky. Součástí požadavků je plná hardwarová i softwarová kompatibilita, s úplným zachováním všech funkcí stávajícího managementu prostředí, do kterého budou nové komponenty plně začleněny. Součástí dodávky je záruční servis (podpora), seznámení administrátorů s dodaným řešením a zaškolení, dokumentace realizovaného řešení vč. schémat zapojení a konfigurace jednotlivých prvků včetně doplnění zabezpečeného úložiště konfigurací.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Dátové zariadenia
Česká basketbalová federace, z.s.
Dodávka video analyzérů pro ČBF   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je dodávka celkem 12 ks sestav video analyzérů typu Instant Replay System (IRS), přičemž sestava je složena z komponentů potřebných pro umístění IRS do sportovní haly a následné plnohodnotné fungování IRS při basketbalových utkáních.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Systém záznamových zařízení ReDAT   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Uzavření kupní smlouvy na obnovení stávajícího zařízení, upgrade aplikačního rozhraní záznamového zařízení ReDAT na aktuální verzi a doplnění o nové funkcionality.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
UK-FF – Velké posluchárny – ICT (HW) – opakování II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Veřejná zakázka je rozdělena na části. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace. Část 1: Předmětem plnění veřejné zakázky pro část 1 je dodávka: poloprofesionální kamery, poloprofesionálních fotoaparátů, objektivů, videobrašny, fotobrašen, stativů na kameru a fotoaparát, baterií do kamery, set mikroport, mikrofony a příslušenství k mikrofonu, dále paměťové médium pro fotoaparáty a kamery. Popis předmětu plnění veřejné zakázky tvoří přílohu č. 2 ZD. Část 2: Předmětem plnění veřejné zakázky pro část 2 je dodávka: reproduktorů, dataprojektoru, nahrávacích zařízení, rekordérů, diktafonů a sluchátek. Popis předmětu plnění veřejné zakázky tvoří přílohu č. 4 ZD.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie