Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 162 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká televize
Reportážní kamery 2020   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kamer v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Televízne kamery
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Provádění překládek veřejné komunikační sítě ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.   
Stručný popis: Jedná se o uzavření rámcové smlouvy na provádění překládek veřejné komunikační sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyvolaných výstavbou a stavebními úpravami komunikací. Předmětem rámcové smlouvy je stanovení rámcových podmínek provádění překládek sítí elektronických komunikací, vyvolaných stavbami komunikací, jejichž stavebníkem a investorem je zadavatel, které budou aplikovány vždy na jednotlivé smlouvy o realizaci překládky a na základě kterých budou jednotlivé dílčí smlouvy uzavírány.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Lokálne siete (LAN)
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Dodávky a konfigurace aktivních prvků IP datových sítí ŘLP ČR, s.p.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky byla dodávka aktivních prvků IP datových sítí ŘLP ČR, s.p. uskutečněných ve 4Q 2019 na základě dříve uzavřené rámcové smlouvy č. 047/2015/IS/060.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Dátové zariadenia
CESNET, zájmové sdružení právnických osob
Dodávka zařízení NGIPS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení NGIPS včetně dohledové konzole pro správu a monitoring zařízení, se zárukou s odbornou technickou podporou 247365 po dobu 36 měsíců.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Servis integrovaného ovládacího rozhraní pro komunikaci v rádiové síti PEGAS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmět veřejné zakázky: zabezpečení plné provozuschopnosti stávajícího integrovaného ovládacího systému pro komunikaci v rádiové síti PEGAS včetně zajištění navazujícího servisu.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Příslušenství pro radiostanice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku příslušenství pro radiostanice.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
AV technika pro JU ČB II (DNS)   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodání AV techniky pro Jihočeskou univerzitu v ČB.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Česká republika - Ministerstvo vnitra
„Mobilní datová centra pro umístění ICT technologií z vymístění Olšanská 4“   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka a instalace 2 ks mobilních kontejnerových datových center definovaných jako trvale bezobslužná pracoviště. Specifikace požadovaného plnění je uvedena v příloze č. 2 této zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu plnění. Výsledkem zadávacího řízení je uzavření smlouvy. Smlouva bude uzavřena s jedním účastníkem zadávacího řízení, a to s účastníkem, jehož nabídka splní veškeré požadavky zadávací dokumentace a bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Zadavatel požaduje, aby dodavatel v rámci plnění veřejné zakázky a následné provozní podpory povinně garantoval dodržení níže uvedených norem v účinném znění včetně dalších souvisejících právních předpisů: • Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti); PODROBNĚ VIZ ZD
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Dátové zariadenia
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Active Network Components   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v rámci dynamického nákupního systému s názvem Active Network Components je nákup aktivních síťových prvků. Zadavatel zvláštními postupy podle části šesté zákona o zadávání veřejných zakázek v rámci tohoto dynamického nákupního systému hodlá poptat dodavatele pro předmět plnění - „Active Network Components “, tedy nákup a montáž aktivních síťových prvků.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dynamický nákupní systém - nákup mobilních telefonů pro resort MPSV   
Stručný popis: Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS je dodávka mobilních telefonů dle zadavatelem stanovené specifikace v rámci dílčí veřejné zakázky vč. dopravy na místa plnění určená zadavatelem (území České republiky) a ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky. Předmětem dodávky konkrétních dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS musí být výlučně nové mobilní telefony (tj. nepoužité), originální, pocházející z oficiální distribuce a určené pro použití v České republice, a to včetně dokladů (zejména oficiálního záručního listu a tištěného návodu k použití v českém jazyce).
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Mobilné telefóny
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová dohoda na dodávky mobilních inspekčních systémů   
Stručný popis: 23 sad mobilních inspekčních systémů
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Dátové zariadenia
ČEPRO, a.s.
Firewall   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka požadovaných zařízení (hardware appliance) firewall, jejich implementaci a v poskytování servisních služeb a podpory po zadavatelem požadovanou dobu.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
MAS Český les, z. s.
Dodávka interaktivních informačních kiosků s dotykovou obrazovkou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je dodávka 8 ks interaktivních informačních kiosků s dotykovou obrazovkou pro vnější umístění v rámci projektu „KLIKNI A VYKROČ“. Dále je předmětem plnění jejich instalace (doprava, osazení na cílové místo, napojení na elektrické a datové rozvody), aplikační vybavení, grafická úprava, napojení na datový informační zdroj, oživení a nastavení dle technické specifikace. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o dílo pro MAS Český les, z. s. (příloha č.1 Zadávací dokumentace), Smlouva o dílo pro MAS Zlatá cesta, o.p.s. (příloha č.2 Zadávací dokumentace), technická specifikace pro MAS Český les, z. s. (příloha č.3 Zadávací dokumentace) a technická specifikace pro MAS Zlatá cesta, o.p.s. (příloha č.4 Zadávací dokumentace). Projekt „Klikni a vykroč“ je spolufinancován Evropskou unií z Programu rozvoje venkova
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Západočeská univerzita v Plzni
Dynamický nákupní systém na audiovizuální techniku (II.)   
Stručný popis: Nákup AV techniky dle aktuálních potřeb zadavatele přes DNS.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...
Česká televize
Monitory pro barevné korekce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) dodávka monitorů včetně uvedení do provozu a kalibrace v rozsahu stanoveném technickou specifikací požadované dodávky
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie