Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 167 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Servis na údržbu záznamových zařízení ZOS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Uzavření servisní smlouvy s jedním dodavatelem na zajištění pravidelného servisu na údržbu stávajících záznamových zařízení ReDat pro zdravotnické operační středisko.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Rozšíření síťové infrastruktury   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, který poskytne předmět plnění, kterým je nákup síťových prvků a blíže specifikovaný v Příloze č. 3 (Technická specifikace).
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Digitalizace rádiové sítě ZZS MSK   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace digitalizace stávající analogové rádiové sítě zadavatele. Hlavním účelem je ochrana osobních údajů přenášených při komunikaci mezi dispečinkem zadavatele a jednotlivými výjezdovými posádkami. Plánováno je pokrytí všech lokalit Moravskoslezského kraje včetně těžce dostupných horských lokalit Beskyd a Jeseníků. Jedná se o přechod na standard „Digital Mobile Radio“ stávající radiosítě (pracující ve frekvenčním pásmu VHF) specifikovaného Evropským telekomunikačním standardizačním institutem. Součástí zakázky bude zakomponování již existujících prvků stávající radiosítě zadavatele (radiostanice a převaděče) a jejich celková integrace do řídícího systému dispečinku zadavatele.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Zajištění datové konektivity zadavatele   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v: - Propojení lokálních datových sítí (LAN) s označením služby „privátní síť“ - virtuální privátní sítí na základě technologie IP VPN v režimu L2 nebo L3 – privátní síť, - Připojení centrální lokality do internetu prostřednictvím zálohované přípojky k síti dodavatele – konektivita do internetu, - Připojení lokálních telefonních ústředen v lokalitách VZII a VZIII do lokality VZI pomocí příček E1 – propojení lokalit prostřednictvím přípojek E1.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Lokálne siete (LAN)
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Nákup tabletů a mobilních telefonů 2019   
Stručný popis: Nákup mobilních telefonů a tabletů několika typů dle vlastností pro konkrétní potřeby ŘSD
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Mobilné telefóny
Univerzita Karlova, Rektorát
RUK – ÚVT – síťová infrastruktura (upgrade LAN)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je dodávka ethernet přepínačů pro upgrade síťové infrastruktury LAN „RUK/Jinonice“.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Mikrofonní pole a mikrofon   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup mikrofonu a mikrofonního pole pro Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje za účelem zlepšení bezpečnosti v česko - saském příhraničí.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Dynamický nákupní systém na dodávky přístrojů, zařízení, nářadí a materiálů pro jednotlivé organizační součásti zadavatele 2018 -2022 / III   
Stručný popis: Zadavatel zadal souhrn dílčích veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému pro jednotlivé organizační součásti ÚJF a pro potřeby projektů CRREAT, ESS, RAMSES, CANAM. Předmětem dílčích VZ byly např. dodávky laboratorních pomůcek, vakuových komponentů, elektromateriálu, agregátů, osciloskopu a další dodávky přístrojů a materiálů.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Rozvádzače
Univerzita Palackého v Olomouci
OP VVV Sinofonní příhraničí – audiovizuální technika   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodávka audiovizuální techniky dle podrobné specifikace uvedené v příloze č. 5 Zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také doprava a dodání návodu k použití v českém jazyce a záručních listů. Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován v příloze č. 5 Zadávací dokumentace. Tabulka uvedená v příloze č. 5 Zadávací dokumentace slouží současně k doplnění nabídkové ceny. Předmět veřejné zakázky musí být plně funkční, nový, nerepasovaný, bez dalších dodatečných nákladů ze strany Zadavatele.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Statutární město Frýdek-Místek
Obměna telekomunikačního systému SMFM   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, implementace a konfigurace telekomunikačního/ICT řešení s využitím technologie Voice over IP (VoIP) prostřednictvím stávající datové sítě pro Magistrát města Frýdek-Místek. Součástí je také integrace dodaného řešení se současným systémem vstupů, dveří, bran a výtahů. Veškeré nabízené produkty (hardware a software) musí být nové, nepoužité a určené pro český trh. Nabízené řešení musí obsahovat veškeré potřebné komponenty a licence min. na 5 let, včetně hardwarové a softwarové podpory. Veškeré dodávané prvky musí fungovat dohromady jako jeden celistvý celek. Veřejná zakázka zahrnuje dodávku (hardware, software včetně licencí a podpory), předprojektovou analýzu v místě plnění, kompletní implementaci, dodání technické, administrátorské a uživatelské dokumentace, provedení a otestování prvotního provozu a školení administrátorů.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Telekomunikačné káble a zariadenia
Česká televize
Monitory   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) nákup monitorů s full HD nativním rozlišením dle požadavků žadatelských útvarů.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Oční kamera s příslušenstvím   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka oční kamery s příslušenstvím, tedy souboru hardware a software pro realizaci experimentů v oblasti neuromarketingu prostřednictvím oční kamery pořizované pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Inovace studia Blackbox   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kompletní technologie související s inovací studia Blackbox, které se nachází v objektu Astorka, Novobranská 691/3, Brno.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
Vysokorychlostní kamera_2   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Vysokorychlostní kamera
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
FEL - Aktivní síťové prvky - switche 2   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 6 ks síťových přepínačů pro FEL
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie