Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 71 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
DODÁVKA SILNIČNÍCH SVODIDEL VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ V ROCE 2019 A 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka silničních svodidel (JSNH 4 a VOEST – ALPINE systém 1 kB1 RN2 V) včetně příslušenství a spojovacího materiálu do jednotlivých skladů SÚS JMK včetně dopravy v roce 2019 a 2020.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Údržba a realizace dopravního značení na území SMO, městského obvodu Ostrava-Jih v letech 2017 - 2021   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky zadávané na základě rámcové smlouvy je údržba (obnova stávajícího), realizaci nového dopravního značení – svislého i vodorovného a instalaci dočasného dopravního značení na území SMO, městského obvodu Ostrava-Jih. Jedná se o místní komunikace III. a IV. třídy ve správě městského obvodu Ostrava-Jih.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
501 posypy-nákup kamenné soli (NaCl) v silovozech pro ZÚ 2017/18-2019/20-SSÚD 8,9 a 10   
Stručný popis: nákup chemického rozmrazovacího prostředku (NaCl) v silovozech. NaCl bude sloužit k dvěma účelům: k výrobě solanky sloužící ke zkrápění posypu ( větší) část-k zajištění zmírňování závad vnikajících povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti dálnic v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (menší) část.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu
Komponenty figuríny (díly a čidla) a Mobilní akviziční systém – opakování části A   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka jednotlivých komponent a systémů, které doplní již existující technické vybavení na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (dále jen „FTVS UK“). „Figurína – náhradní díly“ CPV: 34913000-0 Různé náhradní díly Dodávky a opravy náhradních dílů pro figuríny dle specifikace uvedené v Příloze č. 2 – Technická specifikace a požadavky na předmět plnění.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Káry ťahané koňom alebo ručne, iné nemechanicky...
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Rámcová dohoda na dodávky svislého dopravního značení v letech 2017 až 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky svislého dopravního značení včetně upínacích materiálů, sloupků, hliníkových patek určených k osazení nového a výměně stávajícího dopravního značení.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Dodávka svislých dopravních značek v roce 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění v rámci této veřejné zakázky je dodání svislých dopravních značek včetně příslušenství pro operativní výměny a pro značení pracovišť na silnicích I., II. a III. třídy včetně dopravy na jednotlivé závody dle této specifikace: Provedení značek - ocelový pozinkovaný plech, lisovaný s dvojitým ohybem, základní velikostní provedení, optická účinnost RA2 a RA3 s minimální záruční dobou 10 let, velkoplošné lamely dtto.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Užitková vozidla 2018 - 2021   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka vozidel a mechanizace pro celoroční údržbu dálnice. Zakoupení 4 kusů nákladních automobilů vybavených kontejnerovým výměnným systémem. Dále zadavatel kupuje 2 kusy nákladních automobilů v provedení pokladač přechodného dopravního značení. Dále zadavatel kupuje 4 kusy užitkových vozidel v provedení dvojkabina valník. Těmito vozidly bude zadavatel celoročně udržovat dálniční síť v ČR. Potřeba zadavatele bude naplněna zcela v souladu s příslušnými právními předpisy k výkonu majetkové správy ve vztahu ke svěřeným úsekům dálnice.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Technické služby Havlíčkův Brod
Dodávka posypové soli na posyp komunikací a varné soli pro úpravu bazénové vody 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka volně ložené průmyslové posypové soli (celkem cca 2400tun – ročně cca 1200tun) včetně dopravy a varné soli určené pro úpravu vody ve veřejných bazénech elektrolýzou (celkem cca 50000kg – ročně cca 25000kg) včetně dopravy.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Dodávka směrových sloupků v roce 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka plastových směrových sloupků s příslušenstvím v roce 2020 včetně dopravy na jednotlivé závody, přesná specifikace viz zadávací dokumentace.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Technické služby Trutnov, s. r. o.
Dodávky posypové soli 2018-2021   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávky posypové soli 2018-2021 (souhrn objednávek za 4. čtvrtletí 2019)
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Nákup kamenné soli ( NaCl ) v silovozech pro ZÚ 2017/18 - 2019/20   
Stručný popis: Nákup chemického rozmrazovacího prostředku ( NaCl ) bude sloužit k dvěma účelům - k výrobě solanky sloužící ke zkrápění posypu ( větší část ) - k zajištění zmírňování závad vznikajících povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti dálnic v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ( menší část )
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Užitková vozidla 2018 - 2021   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka vozidel a mechanizace pro celoroční údržbu dálnice. Zakoupení 20 kusů nákladních automobilů vybavených kontejnerovým výměnným systémem. Dále zadavatel kupuje 16 kusy nákladních automobilů v provedení pokladač přechodného dopravního značení. Dále zadavatel kupuje 7 kusů automobilů v provedení mikrobus. Dále zadavatel kupuje 10 kusů užitkových vozidel v provedení dvojkabina valník. Těmito vozidly bude zadavatel celoročně udržovat dálniční síť v ČR. Potřeba zadavatele bude naplněna zcela v souladu s příslušnými právními předpisy k výkonu majetkové správy ve vztahu ke svěřeným úsekům dálnice.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Dodávka, servis a modifikace ATC konzolí a nízkých ATC stolů   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, modifikace a servis dispečerských pracovišť v podobě ATC konzolí a nízkých ATC stolů (souhrnně označeno jako „konzole“) včetně zabudování ATM systémů do těchto konzolí.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Zariadenia letísk
Ministerstvo obrany
Zdroj elektrický letištní mobilní-nákup   
Stručný popis: Předmětem VZ je pořízení 4 ks - zdroje automobilního 90 kVA a 2 ks - zdroje přívěsového 30 kVA k vrtulníkům.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Zariadenia letísk
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Nákup kamenné soli(NaCl) na posyp komunikací pro ZÚ 2017/18 - 2019/20 - SSÚD 13 a14   
Stručný popis: Nákup chemického rozmrazovacího prostředku k zajištění zmírňování závad vznikajících povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti dálnic v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb. kterou provádí zákon o pozemních komunikacích.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie