Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 83 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Údržba a realizace dopravního značení na území SMO, městského obvodu Ostrava-Jih v letech 2017 - 2021   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky zadávané na základě rámcové smlouvy je údržba (obnova stávajícího), realizaci nového dopravního značení – svislého i vodorovného a instalaci dočasného dopravního značení na území SMO, městského obvodu Ostrava-Jih. Jedná se o místní komunikace III. a IV. třídy ve správě městského obvodu Ostrava-Jih.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Posypová sůl pro SÚSPK (2017-2021)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen „VZ“) jsou průběžné dodávky posypové soli, třídy F s protispékavým prostředkem, pro zimní údržbu silnic včetně dopravy do skladů a sila zadavatele po dobu čtyř let od uzavření rámcové dohody nebo do dosažení maximální hodnoty stanovené v rámcové dohodě. Předpokládané množství posypové soli za dobu trvání rámcové dohody: 140 000 tun (35 000 t ročně).
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Servis a údržba komplexního telematického dohledového systému   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění servisu a údržby komplexního telematického dohledového systému (dále jen „ KTDS“) v hlavním městě Praze. Jedná se zejména o provádění pravidelných revizí elektrotechnických zařízení, kamerových detektorů různých výrobců, proaktivní monitoring systému za využití softwarového dohledu, umožňující reporting incidentů a další servisní činnosti specifikované v Příloze č. 1 této „Specifikace předmětu veřejné zakázky Servis a údržba KTDS“, která je součástí této zadávací dokumentace.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Zariadenia na sledovanie premávky
Město Úvaly
Bezpečné Úvaly – Instalace dopravních zařízení   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu inteligentních dopravních systémů, tj. inteligentních ukazatelů rychlosti a úsekových detektorů rychlosti, které budou zadavateli sloužit pro provádění měření rychlosti motorových vozidel dle zákona č. 361/2000 Sb. a č. 553/1991 Sb., a dále dodávka obslužného hardwaru a softwaru a zaškolení obsluhy zařízení IDS a poskytnutí související technické pomoci. Součástí předmětu plnění zakázky je také připojení IDS, jakožto prvku aktivního monitoringu, na Dopravní portál Středočeského kraje. Podrobný popis předmětu plnění zakázky včetně požadavků na zpracování prováděcí dokumentace (implementační analýzy) a požadavků na integraci IDS a na kompatibility pro účely připojení na Dopravní portál Středočeského kraje a dále požadavků na dodávku obslužného hardwaru a softwaru je obsažen v příloze 1 ZD. Požadavky na plnění zakázky jsou definovány v návrhu smlouvy, jehož znění je přílohou 4 ZD.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Zariadenia na sledovanie premávky
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Nástavba na posyp Nový Jičín   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky na dodávky je koupě 1 kusu nové posypové nástavby pro zimní údržbu komunikací.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Samosběry   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky na dodávky je koupě 1 kusu nového nepoužitého jednoúčelového samosběru - zametače a jedné nové nepoužité samosběrné nástavby v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Město Soběslav
ČOV Soběslav - obnova odvodnění kalu I. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka odvodňovacího zařízení – šnekový lis dle požadované technické specifikace, včetně montáže, potřebných stavebních úprav, předvedení a zprovoznění v místě plnění.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Nosné zariadenia
statutární město Liberec
Dodání zahradních kompostérů II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je dodání 1000 ks zahradních kompostérů pro projekt „Zahradní kompostéry pro občany – 2. etapa“ financovaný Státním fondem životní prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Nástavby na posyp Bruntál, Frýdek-Místek a Opava   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky na dodávky je koupě 6 kusů nových posypových nástaveb pro zimní údržbu komunikací.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
České dráhy, a.s.
Dodávky jízdních dokladů   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky jízdních dokladů včetně zpracování grafického návrhu podoby jízdních dokladů, jejich tisk, balení a doprava do místa plnění v souladu se zadávacími podmínkami.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestovné lístky
Fakultní nemocnice Olomouc
FN Olomouc - Automatický vjezdový systém   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je realizace vjezdového systému v areálu Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL).
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Zajištění systému prodeje SMS jízdenek II.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění zavedení a provozování platebního systému jízdného v městské hromadné dopravě provozované zadavatelem prostřednictvím mobilní komunikace s využitím SMS zpráv v režimu MT billing (dále též „Elektronická jízdenka“), což je způsob úhrady jízdného cestujícím, u něhož je okamžikem úhrady jízdného okamžik, kdy koncové zařízení cestujícího přijme zpětnou SMS MT billing zprávu obsahující samotnou elektronickou jízdenku, a kompletní zajištění správy celého systému včetně finančních prostředků přijatých v rámci úhrad formou elektronické jízdenky. Bližší specifikace viz ZD a její přílohy.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestovné lístky
Mikroregion Sokolov - východ
Mikroregion Sokolov - východ kompostuje   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je pořízení kompostérů pro domácí kompostování, štěpkovačů pro zpracování dřevní hmoty ze zahrad a speciálních kontejnerů na textil.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Stavdin Morava s.r.o.
Centrum lešení a pracovních plošin – dodávka pracovních plošin   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je dodávka 1 ks nové a nepoužité Vysokozdvižné pracovní plošiny kloubové a 2 ks nové a nepoužité Vysokozdvižné pracovní plošiny nůžkové v souvislosti s realizací akce „Centrum lešení a pracovních plošin – dodávka pracovních plošin“ podrobně popsáno ve Specifikaci předmětu plnění, která je součástí zadávací dokumentace
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Nosné zariadenia
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu
Komponenty figuríny (díly a čidla) a Mobilní akviziční systém   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka jednotlivých komponent a systémů, které doplní již existující technické vybavení na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Veřejná zakázka je dělena na 3 části: ČÁST „A“ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: „Figurína – náhradní díly“ Dodávky a opravy náhradních dílů pro figuríny dle specifikace uvedené v Příloze č. 2A – Technická specifikace a požadavky na předmět plnění pro část „A“ Veřejné zakázky. ČÁST „B“ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: „Osazení figuríny čidly“ Dodávka měřicích čidel pro vnitřek figuríny dle specifikace uvedené v Příloze č. 2B – Technická specifikace a požadavky na předmět plnění pro část „B“ Veřejné zakázky. ČÁST „C“ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: „Mobilní akviziční systém“ Dodávka systému pro záznam měření a úpravu signálu z čidel, včetně software, dle specifikace uvedené v Příloze č. 2C – Technická specifikace a požadavky na předmět plnění pro část „C“ Veřejné zakázky.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Káry ťahané koňom alebo ručne, iné nemechanicky...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie