Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 74 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Břeclav
REVITALIZACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ MĚSTA BŘECLAV – MÍSTNÍ ČÁST NA VALTICKÉ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je zlepšení světelných podmínek a snížení spotřeby el. energie. Budou instalovány LED svítidla (241 ks). Bude rekonstruováno 217 světelných míst pro veřejné osvětlení (dále také jen „VO“). Doplněno bude 20 nových svítidel z důvodů splnění osvětlenosti komunikace.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
MIKROREGION JIZERSKÉ HORY
Kompostéry pro občany Mikroregionu Jizerské hory   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem projektu je pořízení zahradních kompostérů pro občany Mikroregionu Jizerské hory s cílem předcházet vzniku biologicky rozložitelných odpadů na území obcí Bedřichov, Dalešice, Janov nad Nisou, Maršovice, Pulečný. Kompostéry pomohou při kompostování posekané trávy a při podzimním zpracování shrabaného listí, ale také při odkládání biologických odpadů rostlinného původu z kuchyně a všech ostatních odpadů ze zahrady. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Rámcová dohoda na dodávku volně ložené posypové soli na zimní údržbu 2019/2020   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky cca 13 500 tun volně ložené posypové soli, včetně dopravy na jednotlivá cestmistrovství a střediska zadavatele po dobu účinnosti rámcové dohody.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Mechanizace letní údržby 2018   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka mechanizace pro letní údržbu dálnice ve třech výkonových kategoriích. Zakoupení celkem 14 kusů speciálních mechanizačních prostředků určených pro sekání trávy a porostu. Těmito mechanizačními prostředky zadavatel zamýšlí udržovat dálniční sít v ČR. Potřeba zadavatele bude naplněna zcela v souladu s příslušnými právními předpisy k výkonu majetkové správy ve vztahu ke svěřeným úsekům dálnice. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je 5 měsíců od započetí účinnosti kupní smlouvy.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zimní údržba Přerov   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka mechanizace pro zimní údržbu dálnice ve dvou výkonových kategoriích. Zakoupení 6 kusů speciálních nákladních vozidel v komunální výbavě, které jsou osazeny sypacími nástavbami a sněhovými radlicemi (Souprava). Těmito mechanizačními prostředky zadavatel zamýšlí zmírňovat následky zimy na dálniční síti v ČR. Potřeba zadavatele bude naplněna zcela v souladu s příslušnými právními předpisy k výkonu majetkové správy ve vztahu ke svěřeným úsekům dálnice. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je 6 měsíců od písemné výzvy zadavatele.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.
Dodávky posypové soli pro TSJ, s.r.o. na období 2019- 2020   
Stručný popis: Dodávky posypové soli pro TSJ, s.r.o. na období 2019- 2020
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Dodávka kamenné soli NaCl na posyp komunikací pro zimní období 2019 – 2020   
Stručný popis: Veřejná zakázka je dle ust. § 35 zákona rozdělena na části. Zadavatel umožňuje podat nabídku na jednu, více či všechny části. Není-li uvedeno jinak, platí ustanovení těchto zadávacích podmínek pro každou část zakázky. Jednotlivé části zakázky tvoří: - Část A středisko Bruntál a jeho cestmistrovství Bruntál, Rýmařov, Krnov, Jindřichov a Vrbno pod Pradědem - Část B středisko Frýdek-Místek a jeho cestmistrovství Staříč a Bystřice - Část C středisko Karviná a jeho cestmistrovství Albrechtice - Část D středisko Nový Jičín a jeho cestmistrovství Nový Jičín a Odry - Část E středisko Opava a jeho cestmistrovství Opava, Hlučín, Vítkov a Hrabyně Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku kamenné soli NaCl na posyp komunikací pro zimní období 2019 až 2020 (dle níže uvedené tabulky) a to včetně dovozu (dopravy) mechanizmy prodávajícího na střediska SSMSK v množství cca 12 390 tun.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Nákup kamenné soli(NaCl)na posyp komunikace   
Stručný popis: Nákup kamenné soli na posyp komunikace v zimním období
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Sdružení obcí Rýmařovska
Separace odpadů Rýmařovsko-I.etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Veřejná zakázka je hlavně zaměřená na dodávku nádob na separaci odpadů(malé nádoby na třídění, velkoobjemové kontejnery), dodávku štěpkovačů na biologický odpad a následně vybudování malých sběrných míst pro umístění nádob na třídění odpadů.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Ředitelství silnic a dálnic
Síť STC- nasávací oblasti úprava DZ   
Stručný popis: Jednalo se o otevřené řízení na dodávky. V rámci zakázky dojde, k předznačení orientačního dopravního značení v nasávací oblasti dálnic I. Třídy na území Středočeského kraje, dle PGŘ ŘSD ČR č. 5/2016, dle pokynu PÚ GŘ.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.
Systémy pro regulaci parkování   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka regulace parkování na vybraných parkovištích v Karlových Varech. Součástí řešení je realizace parkovacích a dohledových systémů parkovišť a integrace parkovišť s Centrálním dispečerským systémem (dále jen „Dodávka“). Součástí předmětu plnění jsou dále služby spočívající v podpoře provozu po předání řešení do ostrého provozu (dále jen „Služby“). Součástí dodávky jsou také stavební úpravy jednotlivých parkovišť (dále jen „Stavební práce“). Podrobně viz ZD.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Rámcová dohoda - dodávka přívěsové a návěsové techniky   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (dále jen „RD“) s jedním účastníkem v souladu s § 131 ZVZ na pořízení až 27 nových přívěsů a návěsů (dále jen „strojů) dle specifikace č. 1 ZZD určených k převozu zemědělského, lesního materiálu a transportu koní. Zadavatel garantuje odběr 8 ks. Součástí předmětu plnění je také zabezpečení servisních služeb na dodané stroje v rámci ČR.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Nákup kamenné soli (NaCl) na posyp komunikací pro ZÚ 2017/18 - 2019/20 - SSÚD 11 a 12   
Stručný popis: Nákup chemického rozmrazovacího prostředku k zajištění zmírňování závad vznikajících povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti dálnic v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. D8 v km 48 - 92
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Nákup kamenné soli (NaCl) na posyp komunikací proZÚ 2017/2018 - 2019/20   
Stručný popis: Předmětem této zakázky je nákup kamenné soli pro SSÚD k zajištění zimní údržby (posypu) na dálnici D1 v úseku 141,500 - 188,740 km.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Hlavní město Praha
Dodání smaltovaných uličních tabulí – objednávka č. 6   
Stručný popis: Předmětem dílčího plnění veřejné zakázky je uzavření dílčí smlouvy na výrobu smaltovaných uličních tabulí. Požadovaný počet tabulí k vyrobení je 800 ks. Rámcová smlouva na výrobu a dodání smaltovaných uličních tabulí č. INO/06/04/000070/2016 uzavřena 6. 5. 2016.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie