Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 114 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Rozvojový fond Pardubice a.s.
Dodávka krytí ledové plochy MFA Pardubice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka krytí ledové plochy pro položení na ledovou plochu v multifunkční aréně Pardubice vč. dopravy, položení, úprav na daný rozměr, zaškolení obsluhy.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Statutární město Ostrava
Nákup kancelářských potřeb a papíru pro resort statutárního města Ostrava   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky kancelářského zboží (dle aktuální potřeby zadavatele) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Veřejná zakázka je rozdělena do 2 částí v souladu s § 35 zákona, a to následujícím způsobem: 1. část - Kancelářské potřeby 2. část - Papír Nabídku je možné podat pro více částí veřejné zakázky. Nabídka pro každou část však musí být podána jako zcela samostatná. Nabídky v části veřejné zakázky budou posuzovány a hodnoceny nezávisle na nabídkách podaných v jiných částech veřejné zakázky. S vybraným účastníkem bude uzavřena rámcová dohoda dle § 131 a násl. zákona. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován na základě rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem průběžně po dobu max. 12 měsíců trvání rámcové dohody nebo do vyčerpání prahové hodnoty.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Základní škola Volary, příspěvková organizace
Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v Základní škole Volary, okres Prachatice – vybavení (dodávka ICT a elektro vybavení, nábytku, výukových pomůcek)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky část A – dodávka ICT a elektro vybavení je dodávka ICT a elektro vybavení do učeben přírodopisu, učebny fyziky/chemie, jazykové učebny, učebny pro práci s digitálními technologiemi a kreativního školního klubu včetně instalace a zaškolení. Jedná se např. o interaktivní tabule, počítače, software a další. Předmětem veřejné zakázky část B - dodávka nábytku je dodávka a montáž nábytku a dalšího vybavení do učeben přírodopisu, učebny fyziky/chemie, jazykové učebny, učebny pro práci s digitálními technologiemi a kreativního školního klubu včetně potřebných napojení a instalací. Jedná se např. o různé stoly, židle, skříně a další. Předmětem veřejné zakázky část C - dodávka výukových pomůcek je dodávka výukových pomůcek do učeben přírodopisu, učebny fyziky/chemie, jazykové učebny, učebny pro práci s digitálními technologiemi a kreativního školního klubu. Jedná se např. o různé žákovské soupravy, stavebnice, měřicí přístroje, programovatelné robotické sady a další.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Ministerstvo obrany
Kancelářské potřeby - papír   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je průběžné dodávání kancelářského papíru a papíru pro polygrafické účely za účelem centrálního zabezpečení polygrafické a adiministrativní činnosti organizačních celků MO, a to ode dne účinnosti rámcové dohody po období 24 měsíců nebo do vyčerpání finančního limitu. Plnění veřejné zakázky bude probíhat průběžně na základě dílčích objednávek. Bližší informace naleznete v zadávací dokumentaci.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Česká republika - Ministerstvo financí
Dodávka kancelářských potřeb pro resort MF   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky je dodávka kancelářských potřeb pro resort MF: a)veškerých kancelářských potřeb standardně využívaných při kancelářské práci, b)rejstříků, účetních knih, rychlovazačů, formulářů a ostatních tištěných papírových výrobků z papíru nebo lepenky, c)různého papírového materiálu, d)různého kancelářského zařízení a potřeb, e)drobného kancelářského vybavení, f)zpracovaného papíru a lepenky, g)kancelářských potřeb z papíru a ostatního zboží, h)přihrádek na ukládání papírů a vybavení pracovních stolů. Jednotlivé položky předmětu Veřejné zakázky budou množstevně určeny až v konkrétních objednávkách.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Kancelářské potřeby   
Stručný popis: dodávka kancelářských potřeb uvedených v příloze 1, prostřednictvím rámcové dohody s jedním vítězným uchazečem, na jejímž základě budou poskytovány jednotlivé dodávky kancelářských potřeb v rámci provozních potřeb všech pracovišť zadavatele. Plnění veřejné zakázky bude probíhat formou jednotlivých objednávek zadávaných na základě rámcové dohody v souladu s ustanovením § 134 zákona, za podmínek stanovených zadavatelem v rámcové dohodě.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Kraj Vysočina
Rámcová dohoda na dodávky kancelářských potřeb   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky standardních kancelářských potřeb.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dodávka kancelářského papíru pro resort MPSV   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky tří typů kancelářského papíru formátů A4 (jakost A, B a C) a jednoho typů kancelářského papíru formátů A3 (jakost A) pro tisková a kopírovací zařízení o stejné plošné hmotnosti, odlišující se kvalitativními parametry (např. opacitou a bělostí) a dále poskytnutí souvisejících služeb pro zajištění tvorby písemné dokumentace centrálního zadavatele a pověřujících zadavatelů.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Statutární město Přerov
Dynamický nákupní systém pro standardní kancelářské potřeby statutárního města Přerov (2019-2022)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS je dodávka standardních kancelářských potřeb dle zadavatelem stanovené specifikace, včetně dopravy na místo plnění a ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Zlínský kraj
Dodávky kancelářského papíru pro Zlínský kraj a jím zřízených a založených organizací   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“ či „VZ“) je zajištění dodávek vybraných druhů kancelářského papíru pro Zlínský kraj a jím zřízené a založené organizace na základě průběžných individuálních objednávek těchto subjektů a dle jejich aktuálních potřeb, a to za podmínek dále stanovených a stanovených v obchodních podmínkách.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová dohoda na dodávky obálek a poštovních tašek pro roky 2019 - 2020   
Stručný popis: Předmětem tohoto zadávacího řízení bylo uzavření rámcové dohody na zajištění postupných dodávek obálek a poštovních tašek. Blíže bylo specifikováno v zadávací dokumentaci.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová dohoda na dodávky xerografického papíru pro roky 2019 - 2020   
Stručný popis: Předmětem tohoto zadávacího řízení bylo uzavření rámcové dohody na zajištění postupných dodávek xerografického papíru formátu A4 a A3 do kopírovacích strojů, laserových a inkoustových tiskáren pro oboustranný černobílý a plnobarevný tisk. Předpokládané množství bylo uvedeno v příloze č. 2 (cenová tabulka) ZD v množství balíků (á 500 listů). Blíže specifikované zadávací podmínky byly uvedeny v zadávací dokumentaci.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
město Česká Lípa
Nákup kancelářských potřeb pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace na rok 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka kancelářských potřeb pro město Česká Lípa a jeho 24 příspěvkových organizací
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Městská knihovna v Praze
Dodávka kancelářských potřeb pro MKP   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku kancelářských potřeb pro MKP.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Rámcová dohoda na papírenské zboží II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na dodávky různých druhů kancelářských potřeb (papíry, obálky, zakládací materiál) na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie