Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 118 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká pošta, s.p.
Předtištěný tabelační papír a papír s tlakovým lepením   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky předtištěného tabelačního papíru pro průmyslové strojní zpracování a papíru s tlakovým lepením, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 36 měsíců.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu
Dodávka kancelářských potřeb pro resort MPO   
Stručný popis: Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek je dodávka kancelářských potřeb dle zadavatelem stanovené specifikace vč. dopravy na místa plnění určená zadavatelem (území České republiky) a ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Ostravská univerzita
Dodávky kancelářských potřeb pro Ostravskou univerzitu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kancelářských potřeb dle aktuálních provozních potřeb zadavatele a všech jeho součástí na dobu 24 měsíců. Seznam, specifikace kancelářských potřeb a jejich předpokládaný množstevní odběr po dobu 24 měsíců, jsou uvedeny v příloze č. 1 – Seznam a specifikace kancelářských potřeb, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Předmětem plnění veřejné zakázky je v souladu s ustanovením § 131 a násl. zákona uzavření rámcové dohody s jediným dodavatelem, na jejímž základě budou poskytovány jednotlivé dodávky kancelářských potřeb dle aktuálních provozních potřeb zadavatele a všech jeho součástí. Plnění veřejné zakázky bude za zadavatelem stanovených obchodních podmínek (viz čl. 5 Zadávací dokumentace) probíhat v souladu s § 132 odst. 4 zákona formou jednotlivých zakázek zadávaných na základě rámcové dohody bez obnovení soutěže.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Dodávka kancelářských potřeb pro město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka kancelářských potřeb dle Přílohy č.5 ZD, za podmínek uvedených v Rámcové dohodě o kupní smlouvě, a to na základě přiložené Rámcové dohody o kupní smlouvě uzavřené s jedním dodavatelem.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
ČR - Český úřad zeměměřický a katastrální
Dodávky obálek pro resort ČÚZK 2017 - 2020   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání obálek C5 s doručenkou a modrým pruhem o rozměru 229x162 mm a dále dodání obálek C5 s doručenkou o rozměru 229x162 mm.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Výroba a dodávky ceninového papíru   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je výroba a dodávky ceninového papíru.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu
Dodávka kancelářského papíru pro resort MPO   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky kancelářského papíru vč. dodání zboží do místa plnění.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Univerzita Hradec Králové
Rámcová dohoda na dodávky kancelářských potřeb pro Univerzitu Hradec Králové na roky 2017 - 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kancelářský potřeb pro Univerzitu Hradec Králové na roky 2017 - 2020 na základě uzavřené rámcové dohody za období Q2/2019.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Dodávka platebních elektronických stravenkových karet a platebních elektronických volnočasových benefitních karet pro zaměstnance statutárního města Chomutova   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání: v I. části veřejné zakázky - Elektronických platebních stravenkových karet a minimální množství papírových stravenek, v části 2 "Dodávka elektronických volnočasových benefitních karet".
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p. o.
Dodávky stravenek   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a distribuce stravenek zabezpečených proti pozměňování a padělání, určených pro zaměstnance zadavatele. Dodávka a distribuce bude zasmluvněna na dobu 48 měsíců od podpisu rámcové dohody – rámcové kupní smlouvy v rozsahu dle Zadávací dokumentace. Výsledkem zadávacího řízení je rámcová dohoda mezi zadavatelem a jediným vítězným účastníkem zadávacího řízení.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv – organizační složka státu
VZ51/2016 - Kancelářské potřeby   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka kancelářských potřeb.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Univerzita Palackého v Olomouci
Rámcová dohoda na dodávky kancelářského papíru a obálek pro potřeby Univerzity Palackého v Olomouci 2018-2019   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. Zákona s jedním Dodavatelem na dodávky kancelářského papíru a obálek specifikovaných v příloze č. 1 a v příloze č. 2 Dokumentace pro potřeby Univerzity Palackého v Olomouci. Rámcová dohoda bude s vybraným dodavatelem uzavřena na dobu určitou – na dobu dvou let od nabytí účinnosti příslušné rámcové dohody.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
ČR - Český úřad zeměměřický a katastrální
Dodávka kancelářských potřeb 2016   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka kancelářských potřeb (dále jen „zboží“) pro resortní organizace ČÚZK na období 3 let.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Česká republika-Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem
Kancelářské potřeby - nákup   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kancelářských prostředků specifikovaných v příloze č. 4 zadávací dokumentace - Cenový koš zboží (dále jen "zboží"), v rozsahu specifikovaném zadavatelem v jednotlivých objednávkách (výzvách k plnění). Rozsah objednávaného zboží je dán číselníkem komodit a komoditních kategirií NIPEZ 11 (s výjimkou CPV 30191400-8 Skartovačky) a dalšími NIPEZ, které je nutné pořizovat současně s kancelářskými potřebami. Číselník NIPEZ 11 a konkrétní z NIPEZ 13,16,21,37 je přílohou č. 3 k rámcové dohodě.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
ČESKÝ ROZHLAS
Dodávky kancelářských potřeb   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky kancelářských potřeb pro ČRo.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie