Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 86 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultní nemocnice Olomouc
Gynekologické vyšetřovací křeslo s příslušenstvím II.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks gynekologického vyšetřovacího křesla s příslušenstvím pro Porodnicko-gynekologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Nemocnice Na Bulovce
CENTRUM PORODNÍ ASISTENCE – PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ je dodávka přístrojového vybavení pro Centrum porodní asistence gynekologicko-porodnické kliniky Nemocnice Na Bulovce a to v souladu se zadávací dokumentací.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
David Jindra
Rehabilitační přístroje a zařízení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je pořízení rehabilitačních přístrojů, vč. dopravy, instalace a montáže, a to: - radiální rázové vlny, - magnetoterapeutického přístroje s příslušenstvím, - vysokovýkonového laseru, - pohyblivé plošiny se zpětnou vazbou, - elektrostimulačního přístroje, - lymfodrenáže a - mobilní trakce.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Fakultní nemocnice Olomouc
Prokládací mycí a dezinfekční automaty na nástroje   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu 2ks prokládacích mycích a dezinfekčních automatů na nástroje pro kliniku Centrální sterilizace FNOL
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Fakultní nemocnice Brno
FN Brno modernizace onkogynekologického centra VI   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks transportních lehátek do Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku, Pracoviště dětské medicíny, Pracoviště reprodukční medicíny.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Fakultní nemocnice Olomouc
Fototerapeutická jednotka   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks fototerapeutické jednotky, 2 ks fototerapeutické jednotky mobilní a 2 ks fototerapeutické jednotky mobilní – kompaktní lampy, vše pro Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Nemocnice Most, o.z. - Lůžka a stoly III - Elektrické polohovací vyšetřovací lehátko   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodání 3 ks elektrických polohovacích vyšetřovacích lehátek spolu s odpovídajícím příslušenstvím včetně: • jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, • provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, • ověření deklarovaných technických parametrů nabízených přístrojů dle technické specifikace, • instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) kupujícího (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), včetně vystavení protokolu o instruktáži, • předání všech příslušných dokladů, • záruční servis za podmínek uvedených v obligatorním návrhu kupní smlouvy, • likvidace obalového materiálu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Masarykova univerzita
Stomatologické soupravy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 kusů stomatologických souprav včetně 8 kusů stomatologických ordinačních židlí.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Nemocnice Litoměřice, a.s
Dodávka nemocničních lůžek, multifunkčních křesel, pacientských stolků a matrací   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka (včetně montáže) 12 ks nemocničních lůžek elektricky polohovatelných včetně příslušenství, 12 ks pasivních antidekubitních matrací – riziko IV, 5 ks multifunkčních křesel a 12 ks pacientských stolků k lůžku s jídelní deskou. Podrobný rozsah předmětu plnění a technická specifikace dodávky, která je předmětem veřejné zakázky, jsou podrobně uvedeny v příloze č. 1 -Technická specifikace, a v příloze č. 4 - Cenová tabulka.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Nemocnice Prachatice, a.s.
Operační stoly   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku 2 ks systémových operačních stolů, a to za podmínek uvedených v zadávacích podmínkách a jeho přílohách, zejména přílohy - kupní smlouvy (v rámci předmětného zadávacího řízení je technická specifikace vymezena v příloze č. 2 – Technická specifikace operačních stolů.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Dodávka reagencií a spotřebního materiálu včetně bezplatné výpůjčky koagulometrů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka reagencií a spotřebního materiálu včetně bezplatné výpůjčky dvou koagulometrů, hlavního a záložního.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Vyhřívané lůžko pro novorozence - opakovaná   
Stručný popis: • Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka vyhřívaného lůžka pro novorozence pro Gynekologicko-porodnickou kliniku, Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN), včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních zadávacích podmínek.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
IROP – Onkogynekologie – Myčka chirurgických nástrojů   
Stručný popis: ředmětem plnění veřejné zakázky je dodávka Myčky chirurgických nástrojů pro Gynekologicko-porodnickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Univerzita Palackého v Olomouci
LF/UPOL – Stomatologické soupravy 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je demontáž a odvoz stávajících zubních křesel, dodávka, instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního a garance pozáručního servisu 13 kusů stomatologických souprav na Kliniku zubního lékařství LF UP v Olomouci dle technické specifikace, která je uvedena v čl. 2. 2. zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Nemocnice Na Homolce
Dodávka indikátorů k testování sterilizátorů, mycích a dezinfekčních automatů   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek indikátorů k testování pro Nemocnici Na Homolce
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie