Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 54 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Infúzní roztoky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky infúzních roztoků po dobu platnosti kupní smlouvy na základě dílčích objednávek zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Nemocnice Boskovice s.r.o.
„Kompletní dodávka materiálu pro analýzu krevního obrazu (včetně kontrolních vzorků) a nájem jednoho plně automatického hematologického analyzátoru a jednoho záložního hematologického analyzátoru“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka materiálu pro analýzu krevního obrazu (včetně kontrolních vzorků) a nájem jednoho plně automatického hematologického analyzátoru (označen jako hlavní) a jednoho záložního hematologického analyzátoru (dále také Analyzátor)
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.
Dodávky základních infuzních roztoků pro zdravotnická zařízení Královéhradeckého kraje   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek vybraných druhů infuzních roztoků pro zdravotnická zařízení pověřujících zadavatelů v Královéhradeckém kraji.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Dodávky spotřebního materiálu pro imunochemická vyšetření s výpůjčkou analytického systému   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky veškerého spotřebního materiálu (dále jen zboží) pro imunochemická vyšetření uvedená v příloze č. 2 pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (dále jen VFN).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Thomayerova nemocnice
Dodávky ZP-IVD-Soupravy pro stanovení celkového a specifického IgE (nativními i komponentními antigeny), specifického IgG a ECP   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky originálních reagencií a originálního provozního spotřebního materiálu k materiálnímu zajištění stanovení celkového a specifického IgE (nativními i komponentními antigeny), specifického IgG/IgG4 a případně jiného isotypu Ig a ECP (blíže viz zadávací dokumentace) a bezplatné zapůjčení a instalace vhodného analytického systému na zpracování diagnostik (blíže viz zadávací dokumentace).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Fakultní nemocnice Brno
Radiofarmaka a kity   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod týkajících se jednotlivých dílčích veřejných zakázek na dodávky radiofarmak a kitů pro radiofarmaka.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Kontrastní látky   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kontrastních látek po dobu 4 let.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
Rámcové dohody na dodávky kitů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky kitů pro projekt NPU II „BIOCEV – FAR" a projekty financované z evropských strukturálních fondů (dále jen „projekty“), např. OP VVV, OP PPR, dle konkrétních požadavků Zadavatele, jejichž bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci a její Příloze č. 8 a v Příloze č. 1 Rámcové dohody vztahující se ke každé jednotlivé části veřejné zakázky. Předmět plnění veřejné zakázky pro každou část (11částí) veřejné zakázky bude realizován na základě Rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem průběžně po dobu 2 let trvání Rámcové dohody.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Fakultní nemocnice Plzeň
Dodávky spotřebního materiálu pro stanovení krevního obrazu – ÚKBH – 2018   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro stanovení krevního obrazu s podmínkou bezplatného zapůjčení souvisejícího přístrojového vybavení dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci po dobu 4 let pro Ústav klinické biochemie a hematologie (ÚKBH) Fakultní nemocnice Plzeň. Dodávky spotřebního materiálu musí zajistit provádění vyšetření ve složení a rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci. Předpokládané množství spotřebního materiálu je stanoveno ve vztahu k předpokládanému celkovému rozsahu vyšetření, který je 70.600 vyšetření/rok (tj. 282.400 vyšetření po dobu platnosti kupní smlouvy – 4 let), a k zapůjčení přístrojové techniky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Nemocnice Na Homolce
Dodávka transmisních a kalibračních radionuklidových zdrojů pro SPECT a PET skenery   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení dílčích dodávek radionuklidových zářičů, které jsou detailně specifikovány v příloze č. 2 ZD po dobu 48 měsíců. V této příloze zadavatel uvádí požadavky na jednotlivé položky rámcové dohody a další podmínky vztahující se k těmto položkám. Příloha je rovněž přílohou dohody na plnění.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.
Dodávka diagnostik a výpůjčka přístrojového vybavení pro provádění hematologických vyšetření krevního obrazu a analýzy krevních nátěrů do nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s.“   
Stručný popis: Předmětem této zakázky je: - zajištění dodávek diagnostik, příslušenství a dalšího spotřebního materiálu potřebného k provádění hematologických vyšetření krevního obrazu a analýzy krevních nátěrů a provozu nabízených analytických systémů na základě uzavřené Rámcové kupní smlouvy, - bezplatná výpůjčka, instalace a servis analytických systémů dle požadavků této ZD (viz požadavek č. 4 Přílohy č. 2_1 a 2_2 Technické podmínky_Cenová nabídka) včetně veškerého příslušenství k zajištění provádění hematologických vyšetření krevního obrazu na základě uzavřené Smlouvy o výpůjčce, do nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Nemocnice Milosrdných bratří, p.o.
Nákup reagencií do integrovaného analyzátoru pro potřeby Oddělení klinických laboratoří   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je nákup reagencií do integrovaného analyzátoru pro potřeby Oddělení klinických laboratoří, konkrétně se bude jednat o nákup reagencií, kalibračních vzorků, kontrolních vzorků, provozních roztoků pro výkony dle specifikace metod, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí kupní smlouvy. Součástí předmětu veřejné zakázky je bezplatná zápůjčka 2 kusů nových plnohodnotných plně automatizovaných integrovaných analyzátorů a jejich instalace v místě laboratoře. Analyzátory musí umět vyhodnocovat minimálně metody uvedené v příloze č. 1 a dle požadavků uvedených v příloze č. 2 kupní smlouvy. Analyzátory musí být stejného výkonu, musí být dodány včetně příslušenství a SW.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
Infuzní, irigační a oplachové roztoky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky různých typů infuzních roztoků pro potřeby jednotlivých nemocnic společnosti Nemocnice Plzeňského kraji, a.s., a to po dobu dvou let.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Nemocnice Milosrdných bratří, p.o.
Reagencie do hematologických analyzátorů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka provozních roztoků do hematologických analyzátorů. Součástí zakázky je i bezplatná výpůjčka 2 kusů nových nerepasovaných hematologických analyzátorů.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
LF HK – BBMRI-CZ: Síť biobank – Spotřební materiál a reagencie pro sekvenátor Miniseq   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky jsou dodávky reagenční chemie a pipetovacích špiček k provádění sekvenačních běhů na stolním vysokokapacitním sekvenenátoru MiniSeq (Illumina). Dodávky jsou určeny pro Laboratoř molekulární patologie Fingerlandova ústavu patologie LF HK a FN HK.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie