Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 118 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultní nemocnice Olomouc
Diagnostika MIKRO II. 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky diagnostik a spotřebního materiálu pro přístroj Liaison XL provozovaném v Ústavu mikrobiologie
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Fakultní nemocnice Olomouc
Diagnostika OKB II. 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky diagnostik a spotřebního materiálu pro Oddělení klinické biochemie
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Fakultní nemocnice Olomouc
Diagnostika HOK III. 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky diagnostik a spotřebního materiálu pro laboratoře Hemato-onkologické kliniky
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Výpůjčka hemokultivačního systému včetně dodávky spotřebního materiálu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu kultivačních lahviček pro hemokultivační systém po dobu 6 let. Nedílnou součástí předmětu této veřejné zakázky (dále jen VZ) je rovněž bezplatná výpůjčka 1 ks nového plně automatického hemokultivačního systému včetně příslušenství pro oddělení klinické mikrobiologie a imunologie v nemocnici Liberec. Nabídnutý hemokultivačního systém musí splňovat všechny požadavky zadavatele uvedené v příloze č. 2 – Formulář technické specifikace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Radiofarmakum 223Radium-dichlorid   
Stručný popis: Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky radiofarmaka 223Radium-dichloridu, a to po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Diagnostika pro průkaz humánních papillomavirů (HPV), Neisseria gonorrhoeae (NG) a Chlamydia trachomatis (CT) metodou genové sondy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné opakující se dodávky laboratorních diagnostických souprav pro průkaz humánních papillomavirů (HPV), Neisseria gonorrhoeae a Chlamydia trachomatis metodou DNA sondy. Podrobněji viz ZD.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Dodávky diagnostického kitu pro scintigrafii somatostatinových receptorů s obsahem hynic-phe-tyr-octreotidum tfa pro značení radionuklidem 99mTc   
Stručný popis: Předmětem plnění jsou průběžné dodávky diagnostického kitu pro zobrazovací metody s obsahem hynic-phe-tyr-octreotidum tfa (dále jen zboží), a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
Infúzní, irigační a oplachové roztoky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky různých typů infúzních roztoků pro potřeby jednotlivých nemocnic společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., a to po dobu dvou let.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Hotové kultivační půdy na Petriho miskách   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Veřejná zakázka se vypisuje na období 24 měsíců. Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky hotoých kultivačních půd na Petriho miskách.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol - Dodávka souprav diagnostik a spotřebního materiálu pro dva analyzátory pro klinickou biochemii a bezplatné zapůjčení dvou plně automatických močových analyzátorů   
Stručný popis: Dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu pro dva analyzátory pro klinickou biochemii a bezplatné zapůjčení dvou plně automatických analyzátorů, které budou sloužit k zajištění analýzy moči a k poskytování širokého spektra biochemických vyšetření sloužící k diagnostice a kontrole léčby ve všech medicínských oborech v rámci FN Motol.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Dodávky diagnostického kitu pro scintigrafii somatostatinových receptorů s obsahem hynic-phe-tyr-octreotidum tfa pro značení radionuklidem 99mTc   
Stručný popis: Předmětem plnění jsou průběžné dodávky diagnostického kitu pro zobrazovací metody s obsahem hynic-phe-tyr-octreotidum tfa (dále jen zboží), a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Hotová kultivační média pro mikrobiologii na Petriho miskách (PM), v lahvičkách (L) a ve zkumavkách (ZK)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné opakující se dodávky hotových kultivačních médií-půd pro kultivaci mikrobiologických vzorků (dále jen „zboží“) pro Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, a to na základě uzavřené rámcové dohody s jedním účastníkem, v objemu dle předpokládaných potřeb zadavatele, v termínu dodání nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uzavření dílčí smlouvy. Součástí plnění veřejné zakázky je i doprava do místa plnění, balné, pojištění v rámci dopravy do místa plnění, celní, daňové a případné další poplatky spojené s realizací plnění předmětu veřejné zakázky. Jednotlivé dodávky zboží v objemu dle aktuálních potřeb zadavatele budou distribuovány do míst plnění: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě: a) pracoviště Ostrava: Partyzánské náměstí 2633/7, Ostrava, b) pracoviště Olomouc: Wolkerova 74/ 6, Olomouc, c) pracoviště Jihlava: Vrchlického 2497/57, Jihlava, d) pracoviště Brno: Gorkého 6, Brno, e) pracoviště Vyškov: Masarykovo nám. 16, Vyškov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Institut klinické a experimentální medicíny
HVLP – Perfúzní roztoky I. – druhé zadání   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků (perfúzní roztoky) s obsahem aminokyselin a iontů o definovaném složení, pH a osmolalitě, pro účely hospitalizovaných pacientů.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Nemocnice Milosrdných bratří, p.o.
Infuzní a oplachové roztoky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky jsou dodávky infuzních a oplachových roztoků, jejichž specifikace je uvedena v Příloze č. 1 rámcové kupní smlouvy.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Fakultní nemocnice Olomouc
Diagnostika HOK II. 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky diagnostik a spotřebního materiálu pro laboratoře Hemato-onkologické kliniky
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie