Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 25 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Statutární město Zlín
Zajištění kulturního a doprovodného programu na akci Adventní Zlín 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajištění kulturního programu, doprovodného programu a souvisejících služeb v rámci akce Adventní Zlín 2019 na náměstí Míru ve Zlíně.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
Realizace národní expozice ČR na veletrhu China International Import Expo 2019 v Šanghaji   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zajištění kompletní realizace národní expozice České republiky pro Českou agenturu na podporu obchodu/CzechTrade (dále jen „zadavatel“) na veletrhu CIIE 2019 v Šanghaji, Čínská lidová republika ve dnech 5. 11. – 10. 11. 2019. Bližší specifikace v rámci ZD.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Znojemská Beseda
„Technické zajištění Znojemského historického vinobraní 2019“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na zajištění technického zajištění kulturní akce Znojemské historické vinobraní v roce 2019 rozsahu a podle SMLOUVY a SPECIFIKACE. Technické zajištění kulturní akce se rozumí zejména provedení a zajištění těchto činností:technické zajištění,bezpečnostní služby,zajištění cateringu,prodej vstupenek v době konání Znojemského historického vinobraní.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
Výstava děl sochaře Stanislava Suchardy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je spolupráce Národní galerie v Praze a Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i. na realizaci výstavy uměleckých děl sochaře Stanislava Suchardy (1866-1916). Národní galerie v Praze na výstavu poskytne díla Stanislava Suchardy ze své sbírky a prostor pro výstavu ve Veletržním paláci.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Metallobrabotka 2019, Moskva, Rusko   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ je zajištění české oficiální účasti typu „C“ na veletrhu Metallobrabotka, (dále jen „Akce“), která proběhne ve dnech 27. – 30. 5. 2019 v Moskvě, Ruské federaci. Služby budou poskytovány ve dnech 27. – 30. 5. 2019.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Dny otevřených dveří na evropských projektech 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je organizační zajištění až čtrnácti jednodenních akcí - dnů otevřených dveří na zadavatelem vybraných projektech financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Plnění bude odebíráno zadavatelem na základě jeho aktuálních potřeb.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
Archivace písemné dokumentace NZ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spojených s převozem, uložením a skladováním archivních dokumentů vznikajících v rámci činnosti zadavatele, přičemž součástí těchto služeb je zejména evidence dokumentů, jejich následné vyhledávání, manipulace s nimi, případně dodání zadavateli na základě jeho pokynů. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (příloha zadávací dokumentace).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Rôzne obchodné služby
Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Dynamický nákupní systém pro organizační a technické zajištění jednání ŘO OP VVV 2019 - 2022 a poskytování cateringových služeb na území ČR   
Stručný popis: Zavedení DNS pro účely pořízení služeb organizačního a technického zajištění akcí pro potřeby Řídicího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání včetně poskytnutí souvisejících služeb (kategorie A) a poskytování cateringových služeb na území ČR (kategorie B).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism
Prezentace České republiky na zahraničních veletrzích cestovního ruchu IMEX Frankfurt, IBTM Barcelona a WTM Londýn v letech 2019 - 2022   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je kompletní zajištění realizace oficiální expozice České republiky na celkem 3 vytipovaných zahraničních veletrzích cestovního ruchu konaných v roce 2019-2022, a to včetně zajištění doprovodného programu. Na vybraných veletrzích bude vybraným dodavatelem zajištěna též účast zástupců krajů, resp. krajských úřadů.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Prezentace "Lítáme v tom s ESIF" na hudebním festivalu 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je rozvoj konceptu a vlastní realizace akce, tedy prezentace konceptu „Lítáme v tom s ESIF“ na hudebním festivalu v roce 2019 včetně zajištění efektivní medializace akce a Evropských strukturálních a investičních fondů s důrazem na sociální sítě a cílovou skupinu mladých lidí do 35 let.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Prezentace ESI fondů na regionálních hudebních festivalech 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je organizační zajištění prezentace přínosů Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) na osmi vybraných hudebních festivalech v České republice v roce 2019.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Česká národní banka
Adjustace příležitostných oběžných 20 Kč mincí vzorů 2018-2019 v běžné kvalitě do sad   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je adjustace příležitostných oběžných mincí nominální hodnoty 20 Kč vzorů 2018 I - III a 2019 I - III v běžné kvalitě do sad. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Balenie a súvisiace služby
Česká republika-Státní pozemkový úřad
Předběžná tržní konzultace - Zajištění komerční spisovny pro Státní pozemkový úřad   
Stručný popis: Státní pozemkový úřad připravuje zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem: Zajištění komerční spisovny pro Státní pozemkový úřad. Před zahájením zadávacího řízení se zadavatel rozhodl využít institutu předběžné tržní konzultace jako nástroje ke komunikaci s dodavateli, a to za účelem zjištění relevantních a objektivních informací o možnostech daného trhu. Výzva k účasti na předběžné tržní konzultaci je uveřejněna na profilu zadavatele: https://zakazky.spucr.cz/contract_display_24291.html Výzva obsahuje témata, která budou předmětem tržní konzultace. Zájemci se mohou registrovat na e-mailové adrese: odbor.zakazky@spucr.cz od 9.5.2019 do 24.5.2019 do 14:00 hodin.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Rôzne obchodné služby
Státní fond kinematografie
Realizace prezentace ČR a SR na filmovém trhu Marché du film v Cannes   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Kompletní realizace a provoz společného výstavního pavilonu pro Českou republiku (dále též jen „ČR“) a Slovenskou republiku (dále též jen „SR“) na mezinárodním filmovém festivalu v Cannes a tamním filmovém trhu Marché du film za účelem propagace národní kinematografie a prostředků filmové tvorby ČR a SR. Realizace zahrnuje přípravu, provoz, organizaci, demontáž a odstranění pavilonu po celou dobu trvání festivalu, včetně zajištění osob způsobilých plnit předmět veřejné zakázky.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i, Univerzita Karlova
Ostraha a provoz recepce areálu BIOCEV ve Vestci_objednávka na základě uzavřené rámcové smlouvy   
Stručný popis: Objednávka noční služby ostrahy a denní služby recepční zajišťující provoz recepce v areálu BIOCEV ve Vestci, ulice Průmyslová 595, PSČ 252 42 na základě rámcové smlouvy uzavřené dne 14. 10. 2015. Jedná se o objednávku služeb na 1. čtvtletí 2019. Toto oznámení navazuje na VZ ev. č. 511279
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Rôzne obchodné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie