Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 14 z 4 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi
RESTAUROVÁNÍ MOBILIÁŘE V KOSTELE SV. VÁCLAVA VE STARÉ BOLESLAVI   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je restaurátorská rekonstrukce mobiliáře v kostele sv. Václava ve Staré Boleslavi. Jedná se movité kulturní památky, které jsou součástí vybavení kostela sv. Václava ve Staré Boleslavi (rejstříkové číslo ÚSKP: 18096/2-2014). Podrobný popis jednotlivých prvků mobiliáře, rozsah a použití materiálů a technologických postupů restaurování je uveden v Kartách restaurování, které tvoří přílohu č. 10 zadávací dokumentace.
Opravárske a údržbárske služby  >  Rôzne opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba nábytku
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
VZ 03.19 Vývoz, vyčištění, návoz čistého písku a urovnání do roviny ve vybraných pískovištích, svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2019-2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je uzavření rámcové smlouvy o dílo spočívající ve vývozu starého písku z pískoviště, vyčištění písku (v případě nutnosti také desinfekce), návoz čistého písku a uložení písku (urovnání písku do roviny) ve vybraných pískovištích na území městs. obv. O.-Jih a všechny souvis. práce v roce 2019-2020. Starý písek v pískovištích bude odvezen a zlikvidován v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozd. předpisů. Podrobněji viz profil zadavatele https://zakazky.ovajih.cz/contract_display_1395.html.
Opravárske a údržbárske služby  >  Rôzne opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba zariadenia ihrísk
Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi
Obnova varhan v kostele sv. Václava ve Staré Boleslavi (druhé zadání)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je restaurátorská rekonstrukce varhanního stroje, restaurování polychromie, figurální a plastické výzdoby třídílné varhanní skříně a rekonstrukce dřevěné podlahy kruchty. Původní barokní nástroj postavil v r. 1772 Josef Streussel. Ten byl nahrazen pneumatickým strojem Bohumila Paštiky, skříň positivu s původními prospektovými píšťalami byla ponechána jako kulisa. Podrobně je rozsah prací popsán v zadávací dokumentaci, především pak v přílohách č. 10 a 11 zadávací dokumentace (Restaurátorské záměry).
Opravárske a údržbárske služby  >  Rôzne opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba hudobných nástrojov
Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi
RESTAUROVÁNÍ MOBILIÁŘE V KOSTELE SV. VÁCLAVA VE STARÉ BOLESLAVI   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je restaurátorská rekonstrukce mobiliáře v kostele sv. Václava ve Staré Boleslavi. Jedná se movité kulturní památky, které jsou součástí vybavení kostela sv. Václava ve Staré Boleslavi (rejstříkové číslo ÚSKP: 18096/2-2014). Podrobný popis jednotlivých prvků mobiliáře, rozsah a použití materiálů a technologických postupů restaurování je uveden v Kartách restaurování, které tvoří přílohu č. 10 zadávací dokumentace.
Opravárske a údržbárske služby  >  Rôzne opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba nábytku
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie