Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 14 z 4 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
VZ 03.19 Vývoz, vyčištění, návoz čistého písku a urovnání do roviny ve vybraných pískovištích, svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2019-2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je uzavření rámcové smlouvy o dílo spočívající ve vývozu starého písku z pískoviště, vyčištění písku (v případě nutnosti také desinfekce), návoz čistého písku a uložení písku (urovnání písku do roviny) ve vybraných pískovištích na území městs. obv. O.-Jih a všechny souvis. práce v roce 2019-2020. Starý písek v pískovištích bude odvezen a zlikvidován v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozd. předpisů. Podrobněji viz profil zadavatele https://zakazky.ovajih.cz/contract_display_1395.html.
Opravárske a údržbárske služby  >  Rôzne opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba zariadenia ihrísk
město Česká Lípa
Údržba dětských hřišť, sportovišť a drobné architektury v České Lípě   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ je provádění prací a poskytování s tím souvisejících služeb spojených s údržbou dětských hřišť, sportovišť a drobné architektury v majetku zadavatele podle specifikací v ZD. Účelem plnění předmětu VZ je systematická a periodická péče o dětská pískoviště, herní prvky, sportovní prvky a lavičky, v souladu s vyhláškou č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické limity písku v pískovištích a venkovních hracích plochách, v souladu s normami ČSN EN 1176 -1 až 11 Zařízení a povrch dětských hřišť a v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Součástí předmětu VZ jsou také pravidelné týdenní vizuální, čtvrtletní a roční servisní kontroly dětských hřišť a sportovišť.
Opravárske a údržbárske služby  >  Rôzne opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba zariadenia ihrísk
Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi
RESTAUROVÁNÍ MOBILIÁŘE V KOSTELE SV. VÁCLAVA VE STARÉ BOLESLAVI   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je restaurátorská rekonstrukce mobiliáře v kostele sv. Václava ve Staré Boleslavi. Jedná se movité kulturní památky, které jsou součástí vybavení kostela sv. Václava ve Staré Boleslavi (rejstříkové číslo ÚSKP: 18096/2-2014). Podrobný popis jednotlivých prvků mobiliáře, rozsah a použití materiálů a technologických postupů restaurování je uveden v Kartách restaurování, které tvoří přílohu č. 10 zadávací dokumentace.
Opravárske a údržbárske služby  >  Rôzne opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba nábytku
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
VZ 03.19 Vývoz, vyčištění, návoz čistého písku a urovnání do roviny ve vybraných pískovištích, svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2019-2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je uzavření rámcové smlouvy o dílo spočívající ve vývozu starého písku z pískoviště, vyčištění písku (v případě nutnosti také desinfekce), návoz čistého písku a uložení písku (urovnání písku do roviny) ve vybraných pískovištích na území městs. obv. O.-Jih a všechny souvis. práce v roce 2019-2020. Starý písek v pískovištích bude odvezen a zlikvidován v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozd. předpisů. Podrobněji viz profil zadavatele https://zakazky.ovajih.cz/contract_display_1395.html.
Opravárske a údržbárske služby  >  Rôzne opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba zariadenia ihrísk
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie