Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 29 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Nemocnice Na Bulovce
POSKYTOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH, TECHNICKÝCH A DESINFEKČNÍCH SLUŽEB PRO ODDĚLENÍ PATOLOGIE A ODDĚLENÍ SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ   
Stručný popis: Předmětem plnění VZ je zajištění nepřetržitého (24/7) poskytování administrativních, technických a desinfekčních služeb vybraným dodavatelem pro zadavatele (konkrétně se jedná o poskytování požadovaných služeb na oddělení patologie a oddělení soudního lékařství zadavatele) po dobu 48 měsíců.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby
Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace
Zajištění úklidových služeb pro VIDA! science centrum 2020 a 2021   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb v budově VIDA science centrum, Brno, Křížkovského 554/12, a to ve vnitřních prostorách budovy jako jsou zejména kanceláře, šatny, chodby, schodiště, výtahy, kuchyňky, galerie apod., vstupní prostory, prostory expozice vč. venkovní, WC a sprchy. Podrobný rozpis ploch a režim vč. harmonogramu úklidových služeb předmětné budovy jsou blíže uvedeny v příloze č. 1 - 2 obchodních podmínek (část II. zadávací dokumentace).
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Královéhradecký kraj
„Zajištění parkování vozidel pro potřeby Královéhradeckého kraje pro rok 2020“   
Stručný popis: Zajištění parkování vozidel návštěvníků kraje, členů zastupitelstva, zaměstnanců a mimořádných návštěv Královéhradeckého kraje v sídle Královéhradeckého kraje (Regiocentrum Nový pivovar Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245). Na rok 2020 je předpokládáno: - 120 parkovacích míst, z nich 10 s parkovacími kartami bez kapacitního a časového omezení (tedy (24/7/365) a 110 parkovacích míst s možností parkování od 0:00 pondělí do 24:00 pátku; - 38 ks abonentních karet, z nichž 25 ks je v parkovacím domě Regiocentrum a 13 v zóně ZO – EN – Zimní stadion, Eliščino nábřeží; 1 ks karta GOLD.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Služby občianskej vybavenosti
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
Praní, chemické čištění a opravy prádla   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je zajistit poskytování služeb praní prádla, chemického čištění prádla a oprav poškozeného prádla včetně dalších souvisejících služeb. Tato veřejná zakázka je rozdělena na 2 části na základě územního principu dle umístění svozových míst, přičemž některá svozová místa se nemusí shodovat s označením a umístěním příslušného kraje.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví
Zajištění prádelenských služeb s údržbou veškerého prádla   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky zajištění prádelenských služeb s údržbou veškerého prádla pro LDN Rybitví dle níže uvedené specifikace na dobu neurčitou. Prádelenské služby zahrnují zahrnují · svoz prádla od zadavatele, · praní prádla, · chemické čištění prádla, · sušení prádla, · zajištění vysprávky prádla, · žehlení a mandlování prádla, · balení prádla pro expedici dle stanic, · expedici a rozvoz prádla zpět k zadavateli, · vybavení zadavatele manipulační technikou - přepravními kontejnery na sběr prádla
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Mendelova univerzita v Brně
Rámcová dohoda na praní prádla   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb praní prádla pro jednotlivé součásti Mendelovy univerzity v Brně podle technických specifikací, které jsou nedílnou součástí smluvního ujednání.Rámcová dohoda je uzavřena s jedním účastníkem na dobu tří let.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
městská část Praha 3
Rámcová dohoda na zajišťování úklidových prací včetně údržby mobiliáře a dalšíh souvisejících činností v rámci zajištění péče o veřejnou zeleň - opakované zadání   
Stručný popis: Dílčí část 1 - Úklid ploch veřejné zeleně v rámci běžné údržby včetně údržby vybraných hřišť a vyvážení odpadkových košů Dílčí část 2 - Údržba a opravy mobiliáře a herních prvků, drobné stavební úpravy Dílčí část 3 - Údržba vodních prvků a zařízení
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Služby občianskej vybavenosti
SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace
SENIOR centrum Blansko – úklidové služby   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních úklidových služeb v areálu a prostorách SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace, Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01 Blansko, a to při jejich běžném provozu v rozsahu stanoveném objednatelem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a hygienickými normami.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Zajištění komplexních prádelenských služeb   
Stručný popis: Předmětem plnění Veřejné zakázky je a) zajištění praní tzv. „nesystémového prádla“, které je ve vlastnictví zadavatele a dále b) zajištění komplexního prádelenského servisu tzv. „systémového prádla“, jehož vlastníkem bude dodavatel.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Stodská nemocnice, a.s.
Služby spojené s pronájmem a praním prádla pro Stodskou nemocnici, a.s. (na období od 1.9.2019 do 31.8.2024)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené s pronájmem, praním a chemickým čištěním zdravotnického prádla, žehlením a mandlováním prádla, odvozem špinavého prádla a dovozem čistého prádla na dodací místo zadavatele dle závazného harmonogramu svozů pro Stodskou nemocnici, a.s. po dobu 60 měsíců. Předpokládaná hodnota VZ stanovená za dobu 48 měsíců činí 8.720.000,00 Kč bez DPH ( dle § 21 odst.1 písm. b) ZZVZ). Hodnota zakázky za celou dobu plnění 60 měsíců činí 10.900.000,00 Kč bez DPH. Hodnocena byla celková nabídková cena v Kč bez DPH stanovená za 60 měsíců plnění
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Povodí Labe, státní podnik
PTÚ Roudnice, potápěčské práce na zahrazení a vyhrazení PK   
Stručný popis: potápěčské práce na zahrazení a vyhrazení PK
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Námorné služby
Povodí Labe, státní podnik
Střední Labe, potápěčské práce při osazení provizorního hrazení PK   
Stručný popis: potápěčské práce při osazení provizorního hrazení PK
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Námorné služby
Ostravské komunikace, a.s.
Provoz toalet a úklidové práce přestupního uzlu Svinovské mosty   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je nepřetržitý provoz toalet a zajištění příslušných úklidových prací přestupního uzlu Svinovské mosty.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s. r. o.
„Služby spojené s praním prádla pro Nemocnici následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. (na období od 1.8.2019 do 31.7.2021)“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené s praním a chemickým čištěním zdravotnického prádla (včetně infekčního prádla), žehlením a mandlováním prádla, odvozem špinavého prádla a dovozem čistého prádla na dodací místo zadavatele dle závazného harmonogramu svozů pro Nemocnici následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. na dobu 24 měsíců.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol - Čištění péřových polštářů   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby na vyčištění péřových polštářů a to po dobu 48 měsíců nebo do vyčerpání finančního objemu 3.200.000,00 Kč bez DPH, podle toho, která skutečnost nastane dříve, dle Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace díla v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie